Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Utorok, 24. apríla 2007 - Štrasburg
 Dohoda medzi ES a Malajziou o určitých aspektoch leteckých služieb *
 Základné platy a príplatky zamestnancov Europolu *
 Colné kvóty na dovoz surového trstinového cukru do Bulharska a Rumunska *
 Žiadost o zbavenie imunity Vurala Ögera
 Absolutórium 2005: oddiel IV - Súdny dvor
 Absolutórium 2005: oddiel V - Dvor audítorov
 Absolutórium 2005: oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor
 Absolutórium 2005: oddiel VIII A - Európsky ombudsman
 Absolutórium 2005: oddiel VIII B - Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
 Absolutórium 2005: šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty Európsky rozvojový fond
 Absolutórium 2005: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
 Absolutórium 2005: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
 Absolutórium 2005: Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie
 Absolutórium 2005: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
 Absolutórium 2005: Európska environmentálna agentúra
 Absolutórium 2005: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 Absolutóriium 2005: Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie
 Absolutórium 2005: Európska agentúra pre lieky
 Absolutórium 2005: Eurojust
 Absolutórium 2005: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
 Absolutórium 2005: Európska námorná bezpečnostná agentúra
 Absolutóriium 2005: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva
 Absolutórium 2005: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
 Absolutórium 2005: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
 Absolutórium 2005: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií
 Platobné služby na vnútornom trhu ***I
 Systém kvót pre výrobu zemiakového škrobu *
 Dôsledky budúcich rozšírení na efektívnosť kohéznej politiky
 Ročná politická stratégia Komisie na rok 2008
 Absolutórium 2005: oddiel III - Komisia
 Absolutórium 2005: oddiel I - Európsky parlament
 Absolutórium 2005: oddiel II - Rada
 Absolutórium 2005: oddiel VII - Výbor regiónov
 Absolutórium 2005: Európska agentúra pre obnovu
 Boj proti HIV/AIDS v rámci Európskej únie a v susedných krajinách, 2006-2009
Texty (928 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia