Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 24. april 2007 - Strasbourg
 Sporazum med ES in Malezijo o nekaterih vidikih zračnega prevoza *
 Osnovne plače in dodatki osebja Europola *
 Tarifne kvote za uvoz surovega trsnega sladkorja v Bolgarijo in Romunijo *
 Zahteva za odvzem poslanske imunitete Vuralu Ögerju
 Razrešnica 2005: Oddelek IV, Sodišče Evropskih skupnosti
 Razrešnica 2005: Oddelek V, Računsko sodišče
 Razrešnica 2005: Oddelek VI, Evropski ekonomsko-socialni odbor
 Razrešnica 2005: Oddelek VIIIA, Evropski varuh človekovih pravic
 Razrešnica 2005: Oddelek VIIIB, Evropski nadzornik za varstvo podatkov
 Razrešnica 2005: šesti, sedmi, osmi in deveti Evropski razvojni sklad
 Razrešnica 2005: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja
 Razrešnica 2005: Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer
 Razrešnica 2005: Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije
 Razrešnica 2005: Evropski center za spremljanje drog in odvisnosti
 Razrešnica 2005: Evropska agencija za okolje
 Razrešnica 2005: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
 Razrešnica 2005: Prevajalski center za organe Evropske unije
 Razrešnica 2005: Evropska agencija za zdravila
 Razrešnica 2005: Eurojust
 Razrešnica 2005: Evropska fundacija za usposabljanje
 Razrešnica 2005: Evropska agencija za pomorsko varnost
 Razrešnica 2005: Agencija za varnost v letalstvu
 Razrešnica 2005: Evropska agencija za varnost hrane
 Razrešnica 2005: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
 Razrešnica 2005: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij
 Plačilne storitve na notranjem trgu ***I
 Sistem kvot v zvezi s proizvodnjo krompirjevega škroba *
 Posledice prihodnjih širitev za učinkovitost kohezijske politike
 Letna strategija politik Komisije za leto 2008
 Razrešnica 2005: Oddelek III, Komisija
 Razrešnica 2005: Oddelek I - Evropski parlament
 Razrešnica 2005: Oddelek II, Svet
 Razrešnica 2005: Oddelek VII, Odbor regij
 Razrešnica 2005: Evropska agencija za obnovo
 Boj proti virusu HIV/aidsu v Evropski uniji in sosednjih državah za obdobje 2006-2009
Besedila (880 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov