Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 24 april 2007 - Strasbourg
 Avtal EG/Malaysia om vissa luftfartsaspekter *
 Grundlöner och tillägg för Europols personal *
 Tullkvoter för import till Bulgarien och Rumänien av rårörsocker *
 Upphävande av Vural Ögers parlamentariska immunitet
 Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt IV, domstolen
 Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt V, Revisionsrätten
 Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VI, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
 Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIIIA - Europeiska ombudsmannen
 Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIIIB, Europeiska datatillsynsmannen
 Ansvarsfrihet 2005: sjätte, sjunde, åttonde och nionde europeiska utvecklingsfonden (EUF)
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
 Ansvarsfrihet: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiska miljöbyrån
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiska arbetsmiljöbyrån
 Ansvarsfrihet 2005: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiska läkemedelsmyndigheten
 Ansvarsfrihet 2005: Eurojust
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet
 Betaltjänster på den inre marknaden ***I
 Kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse *
 Framtida utvidgningars konsekvenser för sammanhållningspolitikens effektivitet
 Kommissionens årliga politiska strategi för 2008
 Ansvarsfrihet 2006: avsnitt III, kommissionen
 Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt I, Europaparlamentet
 Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt II, rådet
 Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VII, Regionkommittén
 Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för återuppbyggnad
 Bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006-2009
Texter (958 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy