Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 25. dubna 2007 - Štrasburk
 Předávání údajů z národních účtů ***I
 Mnohostranná dohoda o vytvoření Společného evropského vzdušného prostoru *
 Změna ustanovení hlavy IV Smlouvy o ES - Soudní dvůr Evropských splečenství *
 Rámcová dohoda o mnohostranném programu Ruské federace pro životní prostředí v jaderné oblasti a protokol o právních nárocích, soudním řízení a náhradě škody k této rámcové dohodě *
 Společná pravidla v oblasti ochrany civilního letectví ***II
 Vyhodnocení a řízení záplav ***II
 Léčivé přípravky pro moderní terapii ***I
 Trestní opatření k prosazování práv duševního vlastnictví ***I
 Kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel ***I
 Vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy ***I
 Odpovědnost dopravců zajišťujících lodní dopravu v případě nehody ***I
 Státní přístavní inspekce ***I
 Subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (přepracované znění) ***I
 Vytvoření dočasného výboru pro změnu klimatu
 Žaloby o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES
 Mnohostranná dohoda o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru
 Tematická strategie pro udržitelné využívání přírodních zdrojů
 Transatlanticke vztahy
 Zpráva o prokroku Chorvatska za rok 2006
Texty (753 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí