Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 25 april 2007 - Straatsburg
 Indiening van gegevens van de nationale rekeningen ***I
 Totstandbrenging van een Gemeenschappelijke Europese Luchtvaartruimte (ECAA) *
 Aanpassing bepalingen betreffende het Hof van Justitie op de gebieden van Titel IV van het derde deel van het EG-Verdrag *
 Kaderverdrag inzake een multilateraal nucleair milieuprogramma in de Russische Federatie *
 Gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart ***II
 Beoordeling en beheer van overstromingsrisico's ***II
 Geneesmiddelen voor geavanceerde therapie ***I
 Strafrechtelijke maatregelen ter waarborging van de handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten ***I
 Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart ***I
 Onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector ***I
 Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee en de binnenwateren bij ongevallen ***I
 Havenstaatcontrole (herschikking) ***I
 Organisaties voor de inspectie en controle van schepen (herschikking) ***I
 Instelling van een Tijdelijke Commissie klimaatverandering
 Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels
 Totstandbrenging van een Gemeenschappelijke Europese Luchtvaartruimte (ECAA)
 Thematische strategie voor het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen
 Transatlantische betrekkingen
 Voortgangsverslag 2006 betreffende Kroatië
Teksten (783 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid