Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Środa, 25 kwietnia 2007 r. - Strasburg
 Przekazywanie danych z zakresu rachunków narodowych ***I
 Wielostronna umowa o stworzeniu Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej (ECAA)*
 Dostosowanie przepisów tytułu IV Traktatu WE dotyczących właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich *
 Umowa ramowa w sprawie wielostronnego programu na rzecz środowiska w dziedzinie energii jądrowej w Rosji *
 Wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***II
 Ocena ryzyka powodziowego i zarządzanie nim ***II
 Produkty lecznicze terapii zaawansowanej ***I
 Egzekwowanie praw własności intelektualnej (środki prawa karnego) ***I
 Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***I
 Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego ***I
 Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków ***I
 Kontrola państwa portu ***I
 Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach ***I
 Skład tymczasowej komisji w sprawie zmian klimatycznych
 Roszczenia o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej
 Wielostronna umowa o Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej
 Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych
 Stosunki transatlantyckie
 Sprawozdanie o postępach Chorwacji
Teksty (791 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności