Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 25. apríla 2007 - Štrasburg
 Zasielanie údajov národných účtov ***I
 Mnohostranná dohoda o vytvorení Spoločného európskeho vzdušného priestoru *
 Úprava hlavy IV Zmluvy o Európskom spoločenstve - Súdny Dvor *
 Rámcová dohoda o viacstrannom jadrovom environmentálnom programe v Ruskej federácii *
 Spoločné pravidlá v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva ***II
 Hodnotenie a manažment povodňových rizík ***II
 Lieky určené na použitie pri pokrokových liečebných postupoch ***I
 Dodržiavanie práv duševného vlastníctva (trestnoprávne opatrenia) ***I
 Monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu ***I
 Vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy ***I
 Zodpovednosť osobných dopravcov v lodnej preprave v prípade nehôd ***I
 Štátny prístavný dozor (prepracované znenie) ***I
 Organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí (prepracované znenie) ***I
 Dočasný výbor pre klimatické zmeny
 Žaloby o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel
 Mnohostranná dohoda o vytvorení Spoločného európskeho vzdušného priestoru (SEVP)
 Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov
 Transatlantické vzťahy
 Monitorovacia správa za rok 2006 týkajúca sa Chorvátska
Texty (763 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia