Indiċi 
Testi adottati
L-Erbgħa, 25 ta' April 2007 - Strasburgu
Trasmissjoni tad-data tal-kontijiet nazzjonali ***I
 It-Twaqqif ta" Żona Ewropea ta" Avjazzjoni Komuni (ECAA) *
 Adattazzjoni tat-Titolu IV tat-Trattat KE *
 Ftehim ta" Qafas dwar Programm Ambjentali Nukleari Multilaterali fil-Federazzjoni Russa *
 Regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili ***II
 Il-valutazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskji ta' l-għargħar ***II
 Prodotti mediċinali ta' terapija avvanzata ***I
 Infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (Miżuri kriminali) ***I
 Sistema Komunitarja ta' monitoraġġ tat-traffiku ta' bastimenti u ta' tagħrif ***I
 Investigazzjoni ta" aċċidenti ***I
 Responsabbiltà ta' min iġorr passiġġieri bid-dgħajjes f'każ ta' inċidenti ***I
 Kontroll mill-port ta' l-Istat ***I
 Spezzjoni ta' vapuri u organizzazzjonijiet tal-perizji (verżjoni ta' tfassil mill-ġdid) ***I
 Kompożizzjoni ta' kumitat temporanju dwar il-bidla fil-klima
 Azzjonijiet ta' riżarċiment tad-danni għal ksur tar-regoli tal-KE dwar l-antitrust
 Ftehima Multilaterali dwar l-Istabbiliment ta' Żona Ewropea ta' Avjazzjoni Komuni
 Strateġija Tematika għall-Użu Sostenibbli tar-Riżorsi Naturali
 Relazzjonijiet transatlantiċi
 Rapport ta' progress dwar il-Kroazja

Trasmissjoni tad-data tal-kontijiet nazzjonali ***I
PDF 287kWORD 79k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' April 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 fejn għandha x'taqsam it-trasmissjoni tad-data tal-kontijiet nazzjonali (COM(2005)0653 – C6-0438/2005 – 2005/0253(COD))
P6_TA(2007)0138A6-0122/2007

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2005)0653)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 285(1) tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0438/2005),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A6-0122/2007),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex, fl-implimentazzjoni ta' dan ir-regolament emendat, jimpenjaw ruħhom sabiex jibdew bla dewmien it-titjib ulterjuri tal-ġabra tad-data ta' kontijiet nazzjonali komparabbli u komprensiva fl-oqsma tas-saħħa, ta' l-edukazzjoni u tal-politiki soċjali peress li dan huwa bażi statistika importanti għall- evalwazzjonijiet strutturali u makro-ekonomiċi fil-qafas ta' l-Istrateġija ta' Liżbona;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-25 ta' April 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 rigward it-trasmissjoni tad-data tal-kontijiet nazzjonali

P6_TC1-COD(2005)0253


(Billi intlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari tikkorrispondi ma' l-att leġiżlattiv aħħari, ir-Regolament (KE) Nru .../2007.)

(1) Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.


It-Twaqqif ta" Żona Ewropea ta" Avjazzjoni Komuni (ECAA) *
PDF 207kWORD 35k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-25 ta' April 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehima Multilaterali bejn ir-Repubblika ta" l-Albanija, il-Bożnja u Ħerżegovina, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika tal-Kroazja, il-Komunità Ewropea, ir-Repubblika ta" l-Iżlanda, l-ex-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, ir-Renju tan-Norveġja, is-Serbja u l-Montenegro, ir-Rumanija u l-Missjoni ta" Amministrazzjoni Temporanja tan-Nazzjonijiet Uniti fil-Kosovo dwar it-Twaqqif ta" Żona Ewropea ta" Avjazzjoni Komuni (ECAA) (COM(2006)0113 – C6-0218/2006 – 2006/0036(CNS))
P6_TA(2007)0139A6-0060/2007

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2006)0113)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 80(2), flimkien ma" l-Artikolu 300(2), l-ewwel sentenza ta" l-ewwel subparagrafu, u l-Artikolu 300(4) tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE, li f'konformità miegħu il-Parlament ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0218/2006),

–   wara li kkunsidra r-Regoli 51 u 83(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A6-0060/2007),

1.  Japprova l-konklużjoni tal-Ftehima;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex igħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u lill-Gvernijiet u lill-Parlamenti ta' l-Istati Membri u tar-Repubblika ta" l-Albanija, tal-Bożnja u Ħerżegovina, tar-Repubblika tal-Bulgarija, tar-Repubblika tal-Kroazja, tar-Repubblika ta" l-Iżlanda, ta" dik l-ex-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, ir-Repubblika tal-Montenegro, tar-Renju tan-Norveġja, ir-Repubblika tas-Serbja, tar-Rumanija u tal-Missjoni ta" Amministrazzjoni Temporanja tan-Nazzjonijiet Uniti fil-Kosovo.

(1) Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.


Adattazzjoni tat-Titolu IV tat-Trattat KE *
PDF 203kWORD 33k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-25 ta' April 2007 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-addattament tad-dispożizzjonijiet rigward il-Qorti tal-Ġustizzja fl-oqsma koperti mit-Titolu IV tat-Tielet Parti tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (COM(2006)0346 – C6-0304/2006 – 2006/0808(CNS))
P6_TA(2007)0140A6-0082/2007

(Proċedura ta" konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill, annessa mal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni (COM(2006)0346 - C6-0304/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 67(2), it-tieni inċiż, tat-Trattat KE, skond liema artikolu l-Kunsill ikkonsulta l-Parlament,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0082/2007),

1.  Japprova l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill;

2.  Jistieden lill-Kunsill sabiex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

3.  Jitlob il-ftuħ tal-proċedura ta" konċiljazzjoni skond id-Dikjarazzjoni Konġunta ta" l-4 ta" Marzu 1975 jekk il-Kunsill ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa" jikkonsulta l-Parlament jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-abbozz ta' deċiżjoni b'mod sostanzjali;

5.  Jistieden lill-Kunsill sabiex jgħaġġel l-attivazzjoni tal-klawżoli "passarelle" sabiex jitneħħew ir-restrizzjonijiet fuq is-setgħat tal-Qorti tal-Ġustizzja fir-rigward tat-Titolu IV tat-Trattat, filwaqt li jiġbed l-attenzjoni li diġa stieden lill-Kunsill sabiex ineħħi dawn ir-restrizzjonijiet;

6.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


Ftehim ta" Qafas dwar Programm Ambjentali Nukleari Multilaterali fil-Federazzjoni Russa *
PDF 201kWORD 33k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-25 ta' April 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea ta" Ftehim ta" Qafas dwar Programm Ambjentali Nukleari Multilaterali fil-Federazzjoni Russa u tal-Protokoll dwar il-Pretensjonijiet, Proċedimenti Legali u l-Indennizz għall-Ftehim ta" Qafas dwar Programm Ambjentali Nukleari Multilaterali fil-Federazzjoni Russa. (COM(2006)0665 – C6-0475/2006 – 2006/0227(CNS))
P6_TA(2007)0141A6-0126/2007

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2006)0665)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 181a u 300(2) l-ewwel subparagrafu tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE, skond liema Artikolu l-Kunsill ikkonsulta l-Parlament (C6-0475/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 51 u 83(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0126/2007),

1.  Japprova l-konklużjoni tal-Ftehima ta' Qafas u l-Protokoll tagħha;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq il-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri u tan-Norveġja u r-Russja.

(1) 1 Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.


Regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili ***II
PDF 539kWORD 169k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-25 ta' April 2007 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta'l-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2320/2002 (14039/1/2006 – C6-0041/2007 – 2005/0191(COD))
P6_TA(2007)0142A6-0134/2007

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (14039/1/2006 – C6-0041/2007),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari(1) dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2005)0429)(2),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 62 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rakkomondazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A6-0134/2007),

1.  Japprova l-pożizzjoni komuni kif emendata;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fil-25 ta' April 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2320/2002

P6_TC2-COD(2005)0191


(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 80 (2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni

Wara li kkunsidraw l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(3),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat(4),

Billi:

(1)  Sabiex jiġu protetti l-persuni u l-oġġetti fl-Unjoni Ewropea, atti ta' interferenza illegali ma' inġenji ta' l-ajru ċivili li jipperikolaw is-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili għandhom jiġu pprevenuti billi jiġu stabbiliti regoli komuni għas-salvagwardja ta' l-avjazzjoni ċivili. Dan l-objettiv għandu jinkiseb permezz ta' l-istabbiliment ta' regoli u standards komuni bażiċi dwar is-sigurtà ta' l-avjazzjoni kif ukoll mekkaniżmi għall-monitoraġġ tal-konformità.

(2)  Huwa mixtieq, fl-interessi tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili in ġenerali, li tiġi provduta l-bażi għal interpretazzjoni komuni ta' l-Anness 17 għall-Konvenzjoni ta' Chicago dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali tas-7 ta' Diċembru 1944.

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 2320/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2002 li jistabbilixxi regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili(5) ġie adottat b'riżultat ta' l-avvenimenti tal-11 ta' Settembru 2001 fl-Istati Uniti.

(4)  Il-kontenut tar-Regolament (KE) Nru 2320/2002 għandu jiġi rivedut fil-kuntest ta' l-esperjenza miksuba, u r-Regolament innifsu għandu jiġi mħassar u mibdul b' dan ir-Regolament li jimmira għas-simplifikazzjoni, l-armonizzazzjoni u l-kjarifika tar-regoli eżistenti u t-titjib tal-livelli ta' sigurtà.

(5)  Minħabba l-ħtieġa għal aktar flessibilità fl-adozzjoni ta' miżuri u proċeduri ta' sigurtà sabiex il-valutazzjonijiet tar-riskju li qed jevolvu jiġu sodisfatti u sabiex ikunu jistgħu jiġu introdotti teknoloġiji ġodda, dan ir-Regolament għandu jistipula l-prinċipji bażiċi ta' x'għandu jsir sabiex l-avjazzjoni ċivili tiġi salvagwardjata minn atti ta' interferenza illegali mingħajr ma jidħol fid-dettalji tekniċi u proċedurali ta' kif għandhom jiġu implimentati.

(6)  Dan ir-Regolament għandu japplika għal ajruporti li jaqdu l-avjazzjoni ċivili li jinsabu fit-territorju ta' Stat Membru, għal operaturi li jipprovdu servizzi f'ajruporti bħal dawn u għal entitajiet li jipprovdu oġġetti u/jew servizzi lil jew permezz ta' ajruporti bħal dawn.

(7)  Mingħajr preġudizzju għall-Konvenzjoni dwar reati u ċerti atti oħra mwettqa abbord inġenji ta' l-ajru, Tokyo, 1963, il-Konvenzjoni dwar it-trażżin tal-ħtif illegali ta' l-inġenji ta' l-ajru, l-Aja, 1970 u l-Konvenzjoni għat-trażżin ta' atti illegali kontra s-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili, Montreal 1971, dan ir-Regolament għandu jkopri wkoll miżuri ta' sigurtà li japplikaw abbord inġenji ta' l-ajru, jew matul titjira, ta' kumpaniji ta' l-ajru tal-Komunità.

(8)  Kull Stat Membru jista' jiddeċiedi għalih innifsu jekk jiskjerax uffiċjali ta' sigurtà f'titjiriet fuq inġenji ta' l-ajru reġistrati f'dak l-Istat Membru u fuq inġenji ta' l-ajru ta' kumpaniji ta' l-ajru li jkollhom liċenzja minn dak l-Istat Membru.

(9)  Id-diversi tipi ta' avjazzjoni ċivili mhux bilfors jippreżentaw l-istess livell ta' theddid. Fl-istabbiliment ta' standards komuni bażiċi dwar is-sigurtà ta' l-avjazzjoni, id-daqs ta' l-inġenju ta' l-ajru, in-natura ta' l-operazzjoni u/jew il-frekwenza ta' operazzjonijiet fl-ajruporti għandhom jitqiesu bil-ħsieb li jkunu jistgħu jiġu permessi l-għotjiet ta' derogi.

(10)  L-Istati Membri għandhom ikunu permessi wkoll, fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju, japplikaw miżuri aktar strinġenti minn dawk li għandhom jiġu stabbiliti f'dan ir-Regolament. Madankollu, għandha ssir distinzjoni bejn standards komuni bażiċi u miżuri aktar stretti u għandu jkun hemm distinzjoni simili fil-finanzjamenti tagħhom.

(11)  Pajjiżi terzi jistgħu jirrikjedu l-applikazzjoni ta' miżuri li huma differenti minn dawk stabbiliti f' dan ir-Regolament fir-rigward ta' titjiriet minn ajruport fi Stat Membru lejn, jew minn fuq, dak il-pajjiż terz. Madankollu, mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe ftehim bilaterali li għalih hija parti l-Komunità, għandu jkun possibbli għall-Kummissjoni li teżamina l-miżuri meħtieġa mill-pajjiż terz u tiddeċiedi jekk Stat Membru, operatur jew entità oħra kkonċernata jistgħux ikomplu japplikaw il-miżuri rekwiżiti.

(12)  Minkejja li, fi Stat Membru wieħed, jista' jkun hemm żewġ korpi, jew entitajiet, jew aktar involuti fis-sigurtà ta' l-avjazzjoni, kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità unika responsabbli għall-koordinazzjoni u l-monitoraġġ ta' l-implimentazzjoni ta' l-istandards ta' sigurtà.

(13)  Sabiex ikunu definiti r-responsabbiltajiet għall-implimentazzjoni ta' l-istandards komuni bażiċi u sabiex jiġu deskritti liema miżuri huma meħtieġa mill-operaturi u entitajiet oħra għal dan il-għan, kull Stat Membru għandu jfassal programm nazzjonali għas-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili. Barra minn hekk, kull operatur ta' l-ajruport, kumpanija ta' l-ajru u entità li jkunu qed japplikaw standards tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni għandhom ifasslu, japplikaw u jżommu programm ta' sigurtà sabiex jikkonformaw ma' dan ir-Regolament u ma" kwalunkwe programm nazzjonali ta' sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili li huwa applikabbli.

(14)  Sabiex jimmonitorja l-aderenza ma' dan ir-Regolament u mal-programm nazzjonali tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili, kull Stat Membru għandu jfassal u jiżgura l-implimentazzjoni ta' programm nazzjonali sabiex jiġi kontrollat il-livell ta' sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili.

(15)  Sabiex ikun hemm monitoraġġ ta' l-applikazzjoni minn Stati Membri ta' dan ir-Regolament, u sabiex isiru wkoll rakkomandazzjonijiet biex tittejjeb is-sigurtà ta' l-avjazzjoni, il-Kummissjoni għandha twettaq spezzjonijiet, inklużi spezzjonijiet għal għarrieda.

(16)  Fil-kuntest ta' l-estensjoni dalwaqt tal-kompetenzi tagħha, l-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni għandha tkun integrata gradwalment fil-monitoraġġ ta' l-osservanza tad-dispożizzjonijiet komuni dwar is-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili.

(17)  Atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu miżuri u proċeduri komuni għall-implimentazzjoni ta' l-istandards komuni bażiċi u li jkun fihom informazzjoni sensittiva dwar is-sigurtà, flimkien ma' rapporti ta' spezzjonijiet tal-Kummissjoni u tweġibiet ta' l-awtoritajiet xierqa għandhom jitqiesu bħala "informazzjoni klassifikata ta' l-UE" fis-sens tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/844/KE, KEFA, Euratom tad-29 ta' Novembru 2001 li temenda r-regoli interni ta' proċedura(6). Dawk il-punti m'għandhomx jiġu pubblikati; huma għandhom ikunu disponibbli biss għal dawk l-operaturi u l-entitajiet b'interess leġittimu.

(18)  Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati f'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi proċeduri għall-eżerċizzju ta' poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni(7).

(19)  B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa sabiex tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li taħthom għandhom jiġu adottati l-miżuri msemmija fl-Artikoli 4(5) u 13(2). Billi dawk huma miżuri ta' ambitu ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament jew sabiex jissupplimentawh permezz taż-żieda ta' elementi mhux essenzjali ġodda, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(20)  Sabiex il-passiġġieri fi tranżitu u l-bagalji fi tranżitu jkunu jistgħu jiġu eżentati minn skrinjar meta jaslu fuq titjira minn pajjiż terz, li huwa magħruf bħala l-kunċett ta' "one-stop security", kif ukoll sabiex passiġġieri li jaslu fuq titjiriet bħal dawn ikunu jistgħu jitħalltu ma' passiġġieri sejrin li diġà jkunu ġew skrinjati, hu xieraq li jiġu nkuraġġuti ftehimiet bejn il-Komunità u pajjiżi terzi, li jirrikonoxxu li l-istandards ta' sigurtà applikati minn pajjiż terz huma ekwivalenti għal standards tal-Komunità.

(21)  L-għan tas-"sistema ta' kontroll tas-sigurtà unika" ("one-stop security") għat-titjiriet kollha fl-Unjoni Ewropea għandu jiġi avvanzat.

(22)  Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta' regoli dwar is-sigurtà ta' l-avjazzjoni, inklużi dawk relatati mat-trasport ta' oġġetti perikolużi.

(23)  Għandhom jiġu previsti penali għal ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Dawk il-penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

(24)  Id-Dikjarazzjoni Ministerjali dwar l-Ajruport ta' Ġibiltà, miftiehma f'Kordoba fit-18 ta' Settembru 2006 matul l-ewwel laqgħa Ministerjali tal-Forum ta' Djalogu dwar Ġibiltà, ser tissostitwixxi d-Dikjarazzjoni Konġunta dwar l-Ajruport ta' Ġibiltà magħmula f'Londra fit-2 ta' Diċembru 1987, u l-konformità sħiħa magħha tiġi meqjusa li tikkostitwixxi konformità mad-Dikjarazzjoni ta' l-1987.

(25)  Għandu jiġi kkunsidrat il-ħolqien ta' mekkaniżmu ta' solidarjetà li jkun jista' joffri assistenza wara atti terrortiċi li jkollhom impatt qawwi fil-qasam tat-trasport.

(26)  Ladarba l-għanijiet ta' dan ir-Regolament, jiġifieri s-salvagwardja ta' l-avjazzjoni ċivili kontra atti ta' interferenza illegali u li jipprovdi għal interpretazzjoni komuni ta' l-Anness 17 għall-Konvenzjoni ta' Chicago dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati Membri u jistgħu, minħabba l-iskala u l-effetti tar-Regolament, jintlaħqu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet,

ADOTTAW DAN ir-Regolament:

Artikolu 1

Għanijiet

1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli komuni sabiex l-avjazzjoni ċivili tiġi mħarsa minn atti ta' interferenza illegali li jippreġudikaw is-sigurtà tagħha.

Huwa jipprovdi wkoll il-bażi għal interpretazzjoni komuni ta' l-Anness 17 għall-Konvenzjoni ta' Chicago dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali.

2.  Il-mezzi sabiex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti fil-paragrafi 1 għandhom ikunu:

   a) l-istabbiliment ta' regoli komuni u standards bażiċi komuni dwar is-sigurtà ta' l-avjazzjoni;
   b) mekkaniżmi għall-monitoraġġ tal-konformità.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

1.  Dan ir-Regolament għandu japplika għal dawn li ġejjin:

   a) l-ajruporti kollha jew partijiet minn ajruporti li jaqdu l-avjazzjoni ċivili li jinsabu fit-territorju ta' Stat Membru;
   b) l-operaturi kollha, inklużi kumpaniji ta' l-ajru, li jipprovdu servizzi f'ajruporti msemmijin fil-punt (a);
   c) l-entitajiet kollha li japplikaw standards ta' sigurtà ta' l-avjazzjoni li joperaw f'postijiet li jinsabu fit-territorju jew barra mit-territorju ta' ajruporti u jipprovdu oġġetti u/jew servizzi lil ajruporti msemmijin fil-punt (a) jew minn ajruporti msemmijin fil-punt (a).

2.  L-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għall-ajruport ta' Ġibiltà hija mifhuma bħala li hi mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet legali rispettivi tar-Renju ta' Spanja u tar-Renju Unit fir-rigward tat-tilwima dwar is-sovranità fuq it-territorju li fih jinsab l-ajruport.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-fini ta' dan ir-Regolament:

   1. "avjazzjoni ċivili' tfisser kwalunkwe operazzjoni ta' trasport bl-ajru kemm kummerċjali u kemm mhux kummerċjali, kif ukoll operazzjoniet skedati u mhux skedati, imma esklużi operazzjonijiet imwettqin minn inġenji ta' l-ajru statali li huma msemmijin fl-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni ta' Chicago dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali;
   2. "sigurtà ta' l-avjazzjoni' tfisser taħlita ta' miżuri u riżorsi umani u materjali maħsubin għas-salvagwardja ta' l-avjazzjoni ċivili kontra atti ta' interferenza illegali li jippreġudikaw is-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili;
   3. "ajruport' tfisser kwalunkwe medda ta' art [jew ilma] mħejjija speċjalment għall-inżul, it-tlugħ u l-manuvri ta' inġenji ta' l-ajru, inklużi installazzjonijiet kumplimentari li dawn l-operazzjonijiet jistgħu jinvolvu, għall-ħtiġijiet tat-traffiku u s-servizzi ta' l-ajru, inklużi l-installazzjonijiet meħtieġa għall-assistenza tas-servizzi ta' l-ajru kummerċjali;
   4) 4. "operatur" tfisser persuna, organizzazzjoni jew intrapriża impenjata, jew li toffri li timpenja ruħha, f'operazzjoni ta' trasport bl-ajru;
   5) 5. "kumpannija ta' l-ajru' tfisser impriża tat-trasport bl-ajru li għandha liċenzja valida sabiex topera, jew l-ekwivalenti;
   6) 6. "kumpannija ta' l-ajru Komunitarja' tfisser kumpannija ta' l-ajru b'liċenzja valida li topera mogħtija minn Stat Membru skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2407/92 tat-23 ta' Lulju 1992 dwar liċenzjar ta" air carriers(8);
   7) 7. "entità' tfisser persuna, organizzazzjoni jew intrapriża, minbarra operatur;
   8) 8. "artikoli projbiti' tfisser armi, splussivi jew tagħmir perikoluż ieħor, oġġetti jew sustanzi li jistgħu jintużaw biex isir att ta' intereferenza illegali li jippreġudika s-sigurtà;
   9) 9. "skrinjar' tfisser l-applikazzjoni ta' mezzi tekniċi jew mezzi oħra li huma maħsubin biex jidentifikaw u/jew jikxfu oġġetti projbiti;
   10) 10. "kontroll tas-sigurtà' tfisser l-applikazzjoni ta' mezzi sabiex ma jitħallewx jiġu introdotti oġġetti projbiti;
   11) 11. "kontroll fuq l-aċċess' tfisser l-applikazzjoni ta' mezzi li permezz tagħhom jista' jiġi prevenut id-dħul ta' persuni mhux awtorizzati jew vetturi mhux awtorizzati, jew it-tnejn;
   12) 12. "iż-żona ta' l-ajru' ('airside') tfisser iż-żona ta' moviment ta' ajruport, u artijiet u bini li jmissu magħha jew partijiet minnhom, li l-aċċess għalihom huwa ristrett;
   13) 13. "iż-żona ta' l-art' ('landside') tfisser dawk in-naħat ta' ajruport, u artijiet u bini li jmissu magħhom jew partijiet minnhom, li mhumiex fiż-żona ta' l-ajru;
   14) 14. "żona ta' sigurtà ristretta' tfisser parti miż-żona ta' l-ajru li fiha, minbarra l-fatt li l-aċċess ikun ristrett, jiġi applikat kontroll ta' l-aċċess;
   15) 15. "żona demarkata' tfisser żona li mhix aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali u li hija separata minn żoni ta' sigurtà ristretti, jew, jekk iż-żona demarkata nnifisha hija żona ta' sigurtà ristretta, minn żoni ta' sigurtà ristretti oħra ta' ajruport;
   16) 16. "kontroll tal-kondotta' tfisser kontroll verifikabbli ta' l-identità ta' persuna, inkluża kwalunkwe kondotta kriminali u data ta'intelligence;
   17) 17. "passiġġieri, bagalji, merkanzija jew posta fi trasferiment' tfisser passiġġieri, bagalji, merkanzija jew posta li jitilqu fuq inġenju ta' l-ajru differenti minn dak li waslu fuqu;
   18) 18. "passiġġieri, bagalji, merkanzija jew posta fi transitu' tfisser passiġġieri, bagalji, merkanzija jew posta li jitilqu fuq l-istess inġenju ta' l-ajru li waslu fuqu fuq titjira bl-istess numru tat-titjira;
   19) 19. "passiġġier potenzjalment problematiku' tfisser passiġġier li jkun qed jiġi deportat, jew persuna li titqies bħala inammissibbli għal raġunijiet ta' immigrazzjoni jew persuna f'kustodja legali;
   20) 20. "bagalji tal-kabina' tfisser bagalji maħsuba għal ġarr fil-kabina ta' inġenju ta' l-ajru;
   21) 21. "bagalji ta' l-istiva' tfisser bagalji maħsuba għal ġarr fl-istiva ta' inġenju ta' l-ajru;
   22) 22. "bagalji ta' l-istiva akkumpanjati' tfisser bagalji, li nġarru fl-istiva ta' inġenju ta' l-ajru, li jkunu ġew reġistrati għal titjira minn passiġġier li jkun qed jivvjaġġa fuq dik l-istess titjira;
   23) 23. "posta tal-kumpannija ta' l-ajru' tfisser posta li l-oriġini u d-destinazzjoni tagħha huma t-tnejn kumpanija ta' l-ajru;
   24) 24. "materjali tal-kumpannija ta' l-ajru' tfisser materjali li l-oriġini u d-destinazzjoni tagħhom huma t-tnejn kumpannija ta' l-ajru jew li jintużaw minn kumpannija ta' l-ajru;
   25) 25. "posta' tfisser ittri, pakketti, dispaċċi ta' korrispondenza u oġġetti oħrajn maħsubin għal kunsinna lil kumpaniji ta' servizzi postali responsabbli biex imexxuhom skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Unjoni Postali Universali (UPU);
   26) 26. "merkanzija' tfisser kwalunkwe proprjetà maħsuba għall-ġarr fuq inġenju ta' l-ajru, ħlief bagalji, posta, posta ta' kumpannija ta' l-ajru, materjali ta' kumpanniji ta' l-ajru u provvisti għal matul it-titjira;
   27) 27. "aġent regolat' tfisser kumpannija ta' l-ajru, aġent, speditur ta' merkanzija jew kwalunkwe entità oħra li tiżgura l-kontrolli ta' sigurtà fir-rigward ta' merkanzija jew posta skond dan ir-Regolament;
   28) 28. "kunsinnatarju magħruf' tfisser kunsinnatarju li joriġina merkanzija jew posta u li l-proċeduri tiegħu jissodisfaw regoli u standards komuni ta' sigurtà li huma biżżejjed biex jippermettu l-ġarr ta' dik il-merkanzija jew posta fuq kwalunkwe inġenju ta' l-ajru;
   29) 29. "kunsinnatarju in konto' tfisser kunsinnatarju li joriġina merkanzija jew posta u li l-proċeduri tiegħu jissodisfaw regoli u standards komuni ta' sigurtà li huma biżżejjed biex jippermettu l-ġarr ta' dik il-merkanzija fuq inġenji ta' l-ajru għall-merkanzija biss u fuq inġenji ta' l-ajru li jġorru biss posta;
   30) 30. "kontroll ta' sigurtà ta' l-inġenju ta' l-ajru' tfisser spezzjoni ta' dawk il-partijiet ta' ġewwa ta' l-inġenju ta' l-ajru li għalihom il-passiġġieri setgħa kellhom aċċess, flimkien ma' spezzjoni ta' l-istiva ta' l-inġenju ta' l-ajru sabiex jiġu individwati oġġetti projbiti u interferenzi li jippreġudikaw is-sigurtà ta' l-inġenju ta' l-ajru;
   31) 31. "tfittxija ta' sigurtà ta' l-inġenju ta' l-ajru' tfisser spezzjoni tal-parti ta' ġewwa u l-parti ta' barra ta' l-inġenju ta' l-ajru li jkunu aċċessibbli sabiex jiġu individwati oġġetti projbiti u interferenzi illegali li jippreġudikaw is-sigurtà ta' l-inġenju ta' l-ajru;
   32) 32. "uffiċjal ta' sigurtà abbord titjira' tfisser persuna li hija impjegata minn Stat Membru sabiex tivvjaġġja fuq inġenju ta' l-ajru ta' kumpannija ta' l-ajru liċenzjata minnu bil-għan li jipproteġi dak l-inġenju ta' l-ajru u l-okkupanti tiegħu kontra atti ta' interferenza illegali li jippreġudikaw is-sigurtà tat-titjira.

Artikolu 4

Standards bażiċi komuni

1.  L-istandards bażiċi komuni għas-salvagwardja ta' l-avjazzjoni ċivili kontra atti ta' interferenza illegali li jippreġudikaw is-sigurtà tagħha għandhom ikunu kif stabbiliti fl-Anness.

2.  L-Istati Membri u l-utenti għandhom jaqsmu l-ispiża ta' l-applikazzjoni ta' l-istandards bażiċi komuni biex jiġġieldu atti ta' interferenza illegali. Sabiex ikun evitat kwalunkwe tgħawwiġ tal-kompetizzjoni bejn Stati Membri u bejn ajruporti, kumpaniji ta' l-ajru u entitajiet interessati oħrajn fil-Komunità kif ukoll bejn Stati Membri u pajjiżi terzi, il-Kummissjoni għandha malajr kemm jista' jkun tippreżenta proposta sabiex tintroduċi dispożizzjonijiet uniformi għall-iffinanzjar ta' dawn il-miżuri ta' sigurtà.

3.  Miżuri dettaljati għall-implimentazzjoni ta' l-istandards bażiċi komuni msemmijin fil-paragrafu 1 għandhom ikunu stabbiliti skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 19(2).

Dawn il-miżuri għandhom, b'mod partikolari, jirrigwardaw:

   a) metodi ta' skrinjar, kontroll fuq l-aċċess u kontrolli ta' sigurtà oħra;
   b) metodi ta' eżekuzzjoni ta' kontrolli ta' sigurtà fuq inġenji ta' l-ajru u tiftix ta' sigurtà fuq inġenji ta' l-ajru;
   c) oġġetti projbiti;
   d) kriterji ta' eżekuzzjoni u t-testijiet ta' aċċettazzjoni għat-tagħmir;
   e) ħtiġiet ta' reklutaġġ u taħriġ tal-persunal;
   f) id-definizzjoni ta' partijiet kritiċi ta' żoni ristretti ta' sigurtà;
   g) l-obbligi ta', u l-proċeduri ta' validazzjoni għal, aġenti regolati, konsenjaturi magħrufin u konsenjaturi in konto;
   h) kategoriji ta' persuni, oġġetti u inġenji ta' l-ajru li għal raġunijiet oġġettivi għandhom ikunu soġġetti għal proċeduri ta' sigurtà speċjali jew għandhom ikunu eżentati minn skrinjar, kontroll fuq l-aċċess jew kontrolli ta' sigurtà oħrajn;
   i) kontrolli tal-kondotta preċedenti.

4.  Il-miżuri ddettaljati għall-implimentazzjoni ta' l-istandards bażiċi komuni għandhom jiskadu sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ tagħhom. Il-miżuri ddettaljati jistgħu jinżammu skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 19(2), iżda biss wara evalwazzjoni bir-reqqa mill-ġdid tar-riskji għas-sigurtà u evalwazzjoni bir-reqqa ta' l-ispejjeż u ta' l-impatt operazzjonali assoċjati ma' dawn il-miżuri.

5.  Il-Kummissjoni għandha, skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 19(3), tistabbilixxi kriterji sabiex jippermettu lill-Istati Membri jidderogaw mill-istandards bażiċi komuni msemmijin fil-paragrafu 1 u jadottaw miżuri ta' sigurtà li jipprovdu livell ta' protezzjoni adegwat fl-ajruporti, jew fiż-żoni demarkati tagħhom, abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju lokali. Tali miżuri alternattivi għandhom jiġu ġustifikati b'raġunijiet marbutin mad-daqs ta' l-inġenju ta' l-ajru, in-natura ta' l-operazzjoni u/jew il-frekwenza ta' l-operazzjonijiet fl-ajruporti kkonċernati.

6.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-applikazzjoni ta' l-istandards bażiċi komuni msemmijin fil-paragrafu 1.

7.  Kull waħda mill-miżuri u l-proċeduri ddettaljati għall-implimentazzjoni ta' l-istandards bażiċi komuni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun stabbilita fuq bażi ta' evalwazzjoni ta' riskju u ta' l-impatt. L-evalwazzjoni għandha tinkludi l-ispejjeż li jkunu stmati.

8.  L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bil-miżuri stabbiliti skond il-paragrafu 3, li l-ispejjeż finanzjarji u spejjeż oħrajn tagħhom, fil-mument ta' l-implimentazzjoni tal-miżura, ma jkunux proporzjonati mas-sigurtà akbar, jekk din tirriżulta, li l-miżuri joħolqu. F'dawn is-sitwazzjonijiet il-Kummissjoni għandha tippermetti lill-Istati Membri sabiex jidderogaw mill-istandards bażiċi komuni skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 19(3).

Artikolu 5

Trasparenza fil-ħlas

Meta l-ispejjeż tas-sigurtà fl-ajruporti jew abbord ikunu inklużi fil-prezz tal-biljett ta' l-ajru, dawk l-ispejjeż għandhom jintwerew separatament fuq il-biljett jew għandhom jintwerew lill-passiġġier b'mod ieħor.

Artikolu 6

L-ipotekar tat-taxxi u l-ħlas tas-sigurtà

It-taxxi u l-ħlas tas-sigurtà, kemm jekk imposti mill-Istati Membri jew mill-kumpaniji ta' l-ajru jew minn entitajiet oħra, għandhom ikunu trasparenti, għandhom jintużaw biss sabiex jagħmlu tajjeb għall-ispejjeż tas-sigurta' ta' l-ajruporti jew dik abbord, u m'għandhomx ikunu aktar mill-ispejjeż sabiex iknuu applikati l-istandards bażiċi komuni msemmija fl-Artikolu 4.

Artikolu 7

Azzjoni li għandha tittieħed f'każ ta' ksur tas-sigurtà

Fejn l-Istati Membri jkollhom raġuni biex jaħsbu li l-livell ta' sigurtà ġie kompromess minħabba ksur tas-sigurtà, huma għandhom jiżguraw li tittieħed azzjoni adegwata u f'waqtha biex dak il-ksur ikun rettifikat u li jiżguraw is-sigurtà kontinwa ta' l-avjazzjoni ċivili.

Artikolu 8

Miżuri aktar strinġenti applikati minn Stati Membri

1.  L-Istati Membri jistgħu japplikaw miżuri aktar strinġenti mill-istandards bażiċi komuni kif stabbiliti fl-Artikolu 4. Meta jagħmlu dan, huma għandhom jaġixxu abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju u b'konformità mal-liġi Komunitarja. Miżuri aktar strinġenti għandhom ikunu rilevanti, oġġettivi, mhux diskriminatorji u proporzjonati mar-riskju li jkun qed jiġi indirizzat.

2.  Il-Kummissjoni tista' teżamina l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 u, wara li tikkonsulta l-Kumitat msemmi fl-Artikolu 19, tista' tiddeċiedi jekk l-Istat Membru jitħalliex ikompli japplika l-miżuri.

Il-Kummissjoni għandha tgħaddi d-deċiżjoni tagħha lill-Kunsill u lill-Istati Membri.

Fi żmien xahar minn meta d-deċiżjoni tiġi mgħarrfa lill-Kummissjoni, Stat Membru jista' jirreferi d-deċiżjoni lill-Kunsill. Il-Kunsill jista', permezz ta' maġġoranza kwalifikata, fi żmien tliet xhur, jieħu deċiżjoni differenti.

3.  Il-Paragrafu 2 ma japplikax jekk il-miżuri aktar rigorużi jkunu limitati għal titjira partikolari f'data speċifika.

4.  L-Istati Membri għandhom ikopru l-ispejjeż ta' l-applikazzjoni tal-miżuri aktar rigorużi, kif imsemmi fil-paragrafu 1.

Artikolu 9

Miżuri ta' sigurtà meħtieġa minn pajjiżi terzi

1.  Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe ftehim bilaterali li għalih il-Komunità hija parti, Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar miżuri meħtieġa minn pajjiż terz jekk dawn ikunu differenti mill-istandards bażiċi komuni kif stabbilit fl-Artikolu 4 fir-rigward ta' titjiriet minn ajruport fi Stat Membru għal, jew minn fuq, dak il-pajjiż terz.

2.  Il-Kummissjoni għandha tikkopera ma' l-Organizzazzjoni Internazzjonali ta' l-Avjazzjoni Ċivili (ICAO) fl-oqsma li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Biex tiġi ffaċilitata din il-koperazzjoni, il-Kummissjoni hija awtorizzata li tikkonkludi ftehimiet ma' l-ICAO għall-fini ta' l-iskambju ta' informazzjoni u ta' appoġġ reċiproku fir-rigward ta' verifiki u spezzjonijiet. Il-Kummissjoni għandha tinnegozja dawk il-ftehimiet bl-għajnuna tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 19.

3.  Fuq talba ta' l-Istat Membru konċernat jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, il-Kummissjoni għandha teżamina l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 u tista', skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 19(2), u wara li tikkonsulta mal-pajjiż terz, tfassal rispons xieraq għall-pajjiż terz.

Il-Kummissjoni għandha tgħaddi d-deċiżjoni tagħha lill-Kunsill u lill-Istati Membri.

3.  Il-paragrafi 1 u 2 ma japplikawx jekk:

   a) l-Istat Membru konċernat japplika l-miżuri konċernati skond l-Artikolu 8; jew
   b) il-ħtieġa tal-pajjiż terz hija limitata għal titjira partikolari f'data speċifika.

Artikolu 10

Awtorità nazzjonali

Fejn, fi Stat Membri wieħed, ikun hemm żewġ korpi jew aktar involuti fis-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili, dak l-Istat Membru għandu jinnomina awtorità waħda (minn hawn 'il quddiem imsejħa ''l-awtorità xierqa) li għandha tkun responsabbli mill-koordinazzjoni u l-monitoraġġ ta' l-implimentazzjoni ta' l-istandards bażiċi komuni msemmijin fl-Artikolu 4.

Artikolu 11

Programmi

L-Istati Membri, l-operaturi ta' l-ajruporti, il-kumpaniji ta' l-ajru u entitajiet oħra li japplikaw standards tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni għandhom ikunu responsabbli għat-tfassil, l-applikazzjoni u ż-żamma tal-programmi tas-sigurtà rispettivi tagħhom bil-mod stabbilit fl-Artikoli 12 sa 16.

L-Istati Membri għandhom ukoll iwettqu l-funzjoni wiesa' ta' kontroll ta' kwalità definita fl-Artikolu 17.

Artikolu 12

Programm nazzjonali ta' sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili

1.  Kull Stat Membru għandu jfassal, japplika u jżomm programm nazzjonali ta' sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili.

Dak il-programm għandu jiddefinixxi r-responsabbiltajiet għall-implimentazzjoni ta' l-istandards bażiċi komuni msemmijin fl-Artikolu 4 u għandu jiddeskrivi l-miżuri meħtieġa minn operaturi u entitajiet oħra għal din il-għan.

2.  L-awtorità adatta għandha tagħmel disponibbli bil-miktub fuq bażi ta' 'ħtieġa għall-għarfien' il-partijiet adatti tal-programm nazzjonali tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili tagħha għal operaturi u entitajiet li jkollhom interess leġittimu.

Artikolu 13

Programm nazzjonali ta' kontroll tal-kwalità

1.  Kull Stat Membru għandu jfassal, japplika u jżomm programm nazzjonali ta' kontroll tal-kwalità.

Dak il-programm għandu jippermetti lill-Istat Membru li jikkontrolla l-kwalità tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili sabiex jimmonitorja l-aderenza kemm ma' dan ir-Regolament kif ukoll mal-programm nazzjonali ta' sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili tiegħu.

2.  L-ispeċifikazzjonijiet għall-programm nazzjonali ta' kontroll tal-kwalità għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 19(3).

Il-programm għandu jippermetti l-iskoperta u t-tiswija mgħaġġla tan-nuqqasijiet. Huwa għandu jipprovdi wkoll li l-ajruporti, l-operaturi u l-entitajiet kollha responsabbli mill-implimentazzjoni ta' standards ta' sigurtà ta' l-avjazzjoni li jinsabu fit-territorju ta' l-Istat Membru konċernat għandhom ikunu monitorjati direttament u regolarment minn, jew taħt is-superviżjoni ta' l-awtorità adatta.

Artikolu 14

Programm ta' sigurtà ta' l-ajruporti

1.  Kull Stat Membru għandu jfassal, japplika u jżomm programm ta' sigurtà ta' l-ajruporti.

Dak il-programm għandu jiddeskrivi l-metodi u l-proċeduri li għandu jsegwi operatur ta' ajruport sabiex jaderixxi kemm ma' dan ir-Regolament kemm mal-programm nazzjonali ta' sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili ta' l-Istat Membru li fih jinsab l-ajruport.

Il-programm għandu jiddeskrivi wkoll kif l-aderenza ma' dawn il-metodi u l-proċeduri hija mmonitorjata mill-operatur ta' l-ajruport.

2.  Il-programm tas-sigurtà ta' l-ajruport għandu jiġi ppreżentat lill-awtorità adatta.

Artikolu 15

Programm ta' sigurtà ta' kumpannija ta' l-ajru

1.  Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-kumpaniji ta' l-ajru li jipprovdu servizzi mit-territorju tiegħu jimplimentaw u jżommu programm ta' sigurtà ta' kumpanniji ta' l-ajru li jkun xieraq sabiex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet tal-programmi nazzjonali tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili.

Dak il-programm għandu jiddeskrivi l-metodi u l-proċeduri li għandha ssegwi kumpanija ta' l-ajru sabiex taderixxi kemm ma' dan ir-Regolament kif ukoll mal-programm nazzjonali ta' sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili ta' l-Istat Membru li minnu tipprovdi s-servizzi.

Il-programm għandu jiddeskrivi wkoll kif l-aderenza ma' dawn il-metodi u l-proċeduri hija mmonitorjata mill-kumpanija ta' l-ajru.

2.  Fuq talba, il-programm tas-sigurtà ta' kumpanija ta' l-ajru għandu jiġi sottomess lill-awtorità adatta.

3.  Fejn programm tas-sigurtà ta' kumpanija ta' l-ajru tal-Komunità jkun ingħata validità mill-awtorità adatta ta' l-Istat Membru li jagħti l-liċenzja biex topera, din għandha tiġi rikonoxxuta mill-Istati Membri l-oħra kollha. Il-validazzjoni u r-rikonoxximent ma japplikawx għal dawk il-partijiet tal-programm li jikkonċernaw kwalunkwe miżuri aktar rigorużi li jiġu applikati fi Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru li jagħti l-liċenzja biex il-kumpanija topera.

Artikolu 16

Programm tas-sigurtà ta' aġent regolat li japplika standards għas-sigurtà ta' l-avjazzjoni

1.  Kull aġent regolat li taħt il-programm nazzjonali tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili imsemmi fl-Artikolu 12 huwa meħtieġ li japplika standards tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni għandu jfassal, japplika u jżomm programm ta' sigurtà.

Dak il-programm għandu jiddeskrivi l-metodi u l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti mill-aġent regolat sabiex ikun konformi primarjament mal-programm nazzjonali tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili ta' l-Istat Membru relevanti fir-rigward ta' l-operazzjonijiet tiegħu f'dak l-Istat Membru u ma' dan il-Regolament.

Il-programm għandu jiddeskrivi wkoll kif l-aderenza ma' dawn il-metodi u l-proċeduri għandha tiġi mmonitorata mill-aġent regolat nnifisu.

2.  Malli jintalab, il-programm tas-sigurtà ta' l-aġent regolat li japplika standards tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni għandu jiġi ppreżentat lill-awtorità adatta.

Artikolu 17

Spezzjonijiet mill-Kummissjoni

1.  Il-Kummissjoni għandha tagħti istruzzjonijiet lill-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni, filwaqt li taġixxi f'kooperazzjoni ma' l-awtorità adatta ta' l-Istat Membru konċernat, sabiex twettaq spezzjonijiet, inklużi spezzjonijiet ta' ajruporti, operaturi u entitajiet li japplikaw standards tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni, sabiex timmonitorja l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament mill-Istati Membri, sabiex tidentifika punti dgħajfa fis-sigurtà ta' l-avjazzjoni u, kif xieraq, tagħmel rakkomandazzjonijiet biex titjieb is-sigurtà ta' l-avjazzjoni. Għal dan il-fini, l-awtorità adatta għandha tinforma bil-miktub lill-Kummissjoni dwar l-ajruporti kollha fit-territorju tagħha li jservu l-avjazzjoni ċivili minbarra dawk koperti bit-tielet subparagrafu ta' l-Artikolu 4(5).

Il-proċeduri biex isiru l-ispezzjonijiet mill-Kummissjoni għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 19(2).

2.  Spezzjonijiet mill-Kummissjoni ta' ajruporti, operaturi u entitajiet li japplikaw standards ta' sigurtà ta' l-avjazzjoni m'għandhomx jiġu mħabbrin.

3.  Kull rapport ta' spezzjoni mill-Kummissjoni għandu jiġi kkomunikat lill-awtorità adatta ta' l-Istat Membru konċernat, li għandu, fit-tweġiba tiegħu, jindika l-miżuri meħuda għar-rimedju ta' kwalunkwe defiċjenza identifikata.

Ir-rapport, flimkien mat-tweġiba ta' l-awtorità adatta, sussegwentement għandu jiġi komunikat lill-awtoritajiet adatti ta' l-Istati Membri l-oħra kollha.

4.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura li kull ajruport Ewropew li jidħol fil-kamp t'applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jiġi spezzjonat mill-inqas darba qabel ...(9).

Artikolu 18

Tixrid ta' informazzjoni

Id-dokumenti li ġejjin għandhom jitqiesu bħala "dokumenti klassifikati ta' l-UE" għall-finijiet tad-Deċiżjoni 2001/844/KE, KEFA, Euratom, u m'għandhomx jitqiegħdu għad-disponibbiltà tal-pubbliku:

   a) miżuri u proċeduri kif imsemmijin fl-Artikolu 4(3) u 4(5), jekk ikun fihom informazzjoni ta' sigurtà sensittiva;
   b) rapporti ta' spezzjoni mill-Kummissjoni u risposti ta' l-awtoritajiet nazzjonali, kif jissemma fl-Artikolu 17(3).

Artikolu 19

Proċedura ta' Kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna minn Kumitat.

2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi stabbilit għal xahar.

3.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a (1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 20

Rapport

Kull sena l-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Istati Membri u lill-parlamenti nazzjonali, u tinfurmahom bl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u bl-impatt tiegħu fuq it-titjib tas-sigurtà mtejba ta' l-ajru, kif ukoll bi kwalunkwe dgħjufija jew nuqqasijiet li jinkixfu mill-kontrolli u l-ispezzjonijiet tal-Kummissjoni.

Article 21

Grupp ta' Konsulenza tal-Partijiet Interessati

Mingħajr ħsara għall-irwol tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 19, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi Grupp ta' Konsulenza tal-Partijiet Interessati dwar is-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni, magħmul minn organizzazzjonijiet rappreżentattivi Ewropej li jaħdmu fil-qasam tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni jew li huma direttament affettwati minnha. L-irwol ta' dan il-grupp għandu jkun biss dak ta' l-għoti ta' pariri lill-Kummissjoni. Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 19 għandu jżomm infurmat lill-Grupp ta' Konsulenza tal-Partijiet Interessati matul il-proċess regolatorju kollu.

Artikolu 22

Pubblikazzjoni ta' l-informazzjoni

Kull sena l-Kummissjoni għandha tagħmel il-konklużjonijiet tagħha mir-rapporti ta' spezzjonijiet u tippubblika, b'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 rigward l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni(10), rapport dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament u dwar is-sitwazzjoni fil-Komunità f'dak li tikkonċerna s-siġurtà ta' l-avjazzjoni.

Artikolu 23

Pajjiżi terzi

Fil-ftehimiet globali dwar l-avjazzjoni bejn il-Komunità u pajjiż terz b'konformità ma' l-Artikolu 300 tat-Trattat għandhom jiġu inklużi l-ftehimiet li jirrikonoxxu li l-istandards tas-sigurtà applikati f'pajjiż terz ikunu ekwivalenti ma' l-istandards tal-Komunità sabiex jiġi promoss l-objettiv ta' "one-stop security" għat-titjiriet kollha bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi.

Artikolu 24

Penali

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar sanzjonijiet applikabbli għall-ksur tad- disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha biex jiżguraw li jiġu implimentati. Il-penali jridu jkunu effettivi, propozjonati u disswasivi.

Artikolu 25

Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru. 2320/2002 huwa b' dan imħassar.

Artikolu 26

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika minn ... (11), ħlief għall-Artikoli 4(3), 4(5), 13(2), 17(1) u 19, li għandhom japplikaw minn ...(12)*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ,

Għall-Parlament Ewropew Mill-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS

STANDARDS BAŻIĊI KOMUNI GĦALL-ĦARSIEN TA' L-AVJAZZJONI ĊIVILI KONTRA ATTI TA' INTERFERENZA ILLEGALI (ARTIKOLU 4)

1.  SIGURTÀ TA' L-AJRUPORT

1.1  Ħtiġiet ta' l-ippjanar ta' ajruport

1.  Meta jiġu ddisinjati u mibnija faċilitajiet ġodda ta' ajruport jew isir tibdil fil-faċilitajiet eżistenti ta' ajruport, għandu jittieħed kont sħiħ tal-ħtiġiet għall-implimentazzjoni ta' l-istandards bażiċi komuni stabbiliti f'dan l-Anness u ta' l-atti implimentattivi tiegħu.

2.  Fl-ajruporti, għandhom jiġu stabbiliti ż-żoni li ġejjin:

   a) iż-żona ta' l-art (landside);
   b) iż-żona ta' l-ajru (airside);
   c) żoni ta' sigurtà ristretta; u
   d) partijiet kritiċi ta' żoni ta' sigurtà ristretta.

1.2  Kontroll fuq l-Aċċess

1.  Aċċess għaż-żona ta' l-ajru għandu jkun ristrett sabiex id-dħul minn persuni u vetturi mhux awtorizzati f'dawn l-inħawi jiġi prevenut.

2.  L-aċċess għal żoni ristretti ta' sigurtà għandu jkun kontrollat sabiex persuni u vetturi mhux awtorizzati ma jidħlux f'dawn iż-żoni.

3.  Persuni u vetturi jistgħu biss jingħataw aċċess għan-naħa ta' l-ajru u żoni ristretti ta' sigurtà jekk ikunu jissodisfaw il-kondizzjonijiet ta' sigurtà meħtieġa.

4.  Il-persunal kollu, inklużi membri ta' l-ekwipaġġ tat-titjira, għandhom ikunu temmew kontroll tal-kondotta qabel ma tinħarġilhom karta ta' identifikazzjoni ta' l-ajruport jew ta' l-ekwipaġġ li tawtorizza aċċess bla skorta għal żoni ta' sigurtà ristretta. Il-karti ta' identifikazzjoni jistgħu jkunu rikonoxxuti minn awtorità kompetenti differenti minn dik li ħarġithom.

1.3  Skrinjar ta' persuni minbarra passiġġieri u oġġetti

1.  Persuni minbarra passiġġieri, flimkien ma' l-oġġetti li jġorru, għandhom jiġu skrinjati fuq bażi kontinwa aleatorja meta jidħlu fiż-żoni ristretti ta' sigurtà sabiex oġġetti projbiti ma jitħallewx jidħlu f'dawn iż-żoni.

2.  Il-persuni kollha minbarra passiġġieri, flimkien ma' l-oġġetti li jġorru, għandhom jiġu skrinjati meta jidħlu fil-partijiet kritiċi taż-żoni ristretti ta' sigurtà sabiex oġġetti projbiti ma jitħallewx jidħlu f'dawn iż-żoni.

1.4  Eżami tal-vetturi

Vetturi li jidħlu f'żona ristretta ta' sigurtà għandhom jiġu eżaminati sabiex oġġetti projbiti ma jitħallewx jidħlu f'dawn iż-żoni.

1.5  Sorveljanza, ronda u kontrolli fiżiċi oħra

Għandu jkun hemm sorveljanza, rondi u kontrolli fiżiċi oħrajn fiż-żoni ta' sigurtà ristretta u fiż-żoni kollha biswit b'aċċess pubbliku, sabiex tiġi identifikata mġieba suspettuża ta' persuni, jiġu identifikati vulnerabbiltajiet li jistgħu jiġu sfruttati biex jitwettaq att ta' interferenza illegali u sabiex jinżammu lura persuni minn tali atti.

2.  ŻONI DEMARKATI TA' L-AJRUPORTI

Inġenji ta' l-ajru pparkjati f'żoni demarkati ta' ajruporti li għalihom japplikaw il-miżuri alternattivi msemmijin fl-Artikolu 4(5), għandhom ikunu separati minn inġenji ta' l-ajru li għalihom japplikaw bis-sħiħ dawn l-istandards bażiċi komuni, sabiex jiġi żgurat li l-istandards ta' sigurtà applikati għal inġenji ta' l-ajru, passiġġieri, bagalji u merkanzija ta' dawn ta' l-aħħar ma jiġux kompromessi.

3.  SIGURTÀ TA' L-INĠENJI TA' L-AJRU

1.  Jekk passiġġieri jiżbarkaw minn inġenju ta' l-ajru, l-inġenju ta' l-ajru għandu jiġi soġġett għal kontroll ta' sigurtà qabel it-tluq sabiex jiġi żgurat li l-ebda oġġett ipprojbit ma jkun preżenti abbord. Inġenju ta' l-ajru jista' jkun eżentat mill-kontroll jekk jasal minn Stat Membru, ħlief jekk il-Kummissjoni jew dak l-Istat Membru ma jkunx ipprovda informazzjoni li tindika li l-passiġġieri u l-bagalji tagħhom tal-kabina ma jistgħux jitqiesu li ġew skrinjati skond l-istandards bażiċi komuni msemmija fl-Artikolu 4.

2.  Passiġġieri li minħabba kwistjonijiet tekniċi jiġu żbarkati minn inġenju ta' l-ajru f'ajruport rikonoxxut u, wara dan, jinżammu f'żona sikura f'dak l-ajruport, m'għandhomx ikunu soġġetti għall-skrinjar mill-ġdid.

3.  Kull inġenju ta' l-ajru għandu jiġi protett minn interferenza mhux awtorizzata. Il-preżenza ta' inġenju ta' l-ajru fil-partijiet kritiċi taż-żona ristretta ta' sigurtà għandha titqies bħala protezzjoni suffiċjenti.

4.  Kull inġenju ta' l-ajru li ma kienx protett minn interferenza mhux awtorizzata għandu jkun suġġett għat-tfittxija.

4.  PASSIĠĠIERI U BAGALJI TAL-KABINI

4.1  Skrinjar ta' passiġġieri u bagalji tal-kabina

1.  Il-passiġġieri kollha ta' oriġini, ta' trasferiment u ta' transitu u l-bagalji tal-kabina tagħhom għandhom jiġu skrinjati sabiex oġġetti projbiti ma jitħallewx jiddaħħlu f'żoni ristretti ta' sigurtà u abbord inġenji ta' l-ajru.

2.  Passiġġieri ta' trasferiment u l-bagalji tal-kabina tagħhom jistgħu jiġu eżentati minn skrinjar, jekk:

   a) jaslu minn Stat Membru, dment li l-Kummissjoni jew dak l-Istat Membru ma jkunux ipprovdew informazzjoni li dawk il-passiġġieri u l-bagalji tal-kabina tagħhom ma jistgħux jitqiesu bħala li jkunu ġew skrinjati skond l-istandards komuni bażiċi; jew
   b) jaslu minn pajjiż terz li miegħu l-Komunità għandha ftehima li tirrikonoxxi li dawk il-passiġġieri u l-bagalji tal-kabina tagħhom ġew skrinjati skond standards ta' sigurtà ekwivalenti għall-istandards tal-Komunità.

3.  Passiġġieri fi transitu u l-bagalji tal-kabina tagħhom jistgħu jiġu eżentati minn skrinjar, jekk:

   a) jibqgħu abbord l-inġenju ta' l-ajru; jew
   b) ma jitħalltux ma" passiġġieri li se jitilqu li jkunu diġà ġew skrinjati minbarra dawk li jitilgħu fuq l-istess inġenju ta' l-ajru; jew
   c) jaslu minn Stat Membru, sakemm il-Kummissjoni jew dak l-Istat Membru ma jkunux ipprovdew informazzjoni li dawk il-passiġġieri u l-bagalji tal-kabina tagħhom ma jistgħux jitqiesu bħala li jkunu ġew skrinjati skond l-istandards bażiċi komuni; jew
   d) jaslu minn pajjiż terz li miegħu l-Komunità għandha ftehima li tirrikonoxxi li dawk il-passiġġieri u l-bagalji tal-kabina tagħhom ġew skrinjati skond standards ta' sigurtà ekwivalenti għall-istandards tal-Komunità.

4.2  Protezzjoni tal-passiġġieri u tal-bagalji tal-kabina

1.  Il-passiġġieri u l-bagalji tal-kabina tagħhom għandhom jiġu protetti minn interferenzi mhux awtorizzati mill-punt li fih jiġu skrinjati sat-tluq ta' l-inġenju ta' l-ajru li fuqu jinġarru.

2.  Passiġġieri għat-tluq li jkunu ġew skrinjati m'għandhomx jitħalltu ma" passiġġieri li jkunu qed jaslu, dment li:

   a) il-passiġġieri ma jaslux minn Stat Membru, dment li l-Kummissjoni, jew dak l-Istat Membru, ma jkunux ipprovdew informazzjoni li dawk il-passiġġieri li qed jaslu u l-bagalji tal-kabina tagħhom ma jistgħux jitqiesu bħala li ġew skrinjati skond l-istandards bażiċi komuni; jew
   b) il-passiġġieri jaslu minn pajjiż terz li miegħu l-Komunità għandha ftehima li tirrikonoxxi li dawn il-passiġġieri ġew skrinjati skond standards ta' sigurtà ekwivalenti għall-istandards tal-Komunità.

4.3  Passiġġieri potenzjalment problematiċi

Qabel it-tluq passiġġieri potenzjalment problematiċi għandhom jiġu soġġetti għal miżuri ta' sigurtà adatti.

5.  BAGALJI TA' L-ISTIVA

5.1  Skrinjar tal-bagalji ta' l-istiva

1.  Il-bagalji kollha ta' l-istiva għandhom jiġu skrinjati qabel ma jiġu mgħobbija fuq inġenju ta' l-ajru.

2.  Bagali ta' l-istiva fi trasferiment jistgħu jiġu eżentati minn skrinjar, jekk:

   a) jaslu minn Stat Membru, sakemm il-Kummissjoni jew dak l-Istat Membru ma provdewx informazzjoni li dawk il-bagalji ta' l-istiva ma jistgħux jitqiesu bħala mgħoddija mill-kontrolli tekniċi ta' sigurtà bl-istandards komuni; jew
   b) jaslu minn pajjiż terz li miegħu l-Komunità għandha ftehima li tirrikonoxxi li dawn il-bagalji ta' l-istiva ġew skrinjati skond standards ta' sigurtà ekwivalenti għall-istandards tal-Komunità.

3.  Bagalji ta' l-istiva fi transitu jistgħu jiġu eżentati minn skrinjar jekk jibqgħu abbord l-inġenju ta' l-ajru.

5.2  Protezzjoni tal-bagalji ta' l-istiva

Bagalji ta' l-istiva li għandhom jinġarru fuq inġenju ta' l-ajru għandhom jiġu protetti minn interferenza mhux awtorizzata mill-punt li fih jiġu skrinjati jew li ġew aċċettati fil-kura tal-kumpannija ta' l-ajru, skond liema jiġi l-ewwel, sat-tluq ta' l-inġenju ta' l-ajru li fuqu għandhom jinġarru.

5.3  Tqabbil tal-bagalji

1.  Kull biċċa tal-bagalja fl-istiva għandha tiġi identifikata bħala akkumpanjata jew mhux akkumpanjata. Il-bagalja ta' l-istiva ta' passiġġier li jkun għamel check in għal titjira iżda li ma jkunx abbord fl-inġenju ta' l-ajru għandha tiġi identifikata bħala mhux akkompanjata.

2.  Bagalji ta' l-istiva mhux akkumpanjati m'għandhomx jinġarru, sakemm dawk il-bagalji jew ikunu ġew separati minħabba fatturi li jmorru lil hinn mill-kontroll tal-passiġġier, jew ikunu ġew suġġetti għal kontrolli xierqa ta' sigurtà.

6.  MERKANZIJA U POSTA

6.1  Kontrolli ta' sigurtà għal merkanzija

1.  Il-merkanzija kollha għandha tiġi soġġetta għal kontrolli ta' sigurtà qabel ma jiġu mgħobbijin fuq inġenju ta' l-ajru. Kumpannija ta' l-ajru ma għandhiex taċċetta merkanzija għall-ġarr fuq inġenju ta' l-ajru ħlief jekk l-applikazzjoni ta' kontrolli ta' sigurtà tkun ġiet ikkonfermata u jingħata kont tagħha minn aġent regolat, kunsinnatarju magħruf jew kunsinnatarju in konto.

2.  Merkanzija fi trasferiment għandha tiġi soġġetta għal kontrolli ta' sigurtà kif iddettaljat f'att implimentattiv. Tista' tiġi eżentata minn kontrolli ta' sigurtà:

   a) jekk tasal minn Stat Membru, ħlief jekk il-Kummissjoni jew dak l-Istat Membru jkunu ipprovdew informazzjoni li tindika li l-merkanzija ma tistax titqies li ġiet skrinjata skond l-istandards bażiċi komuni msemmija fl-Artikolu 4, jew
   b) jekk tasal minn pajjiż terz li miegħu l-Komunità għandha ftehima li tirrikonoxxi li l-merkanzija kienet ġiet skrinjata skond standards ta' sigurtà ekwivalenti għall-istandards tal-Komunità, jew
   c) f'każijiet ddettaljati f'att implimentattiv.

3.  Merkanzija fi transitu u posta fi transitu jistgħu jiġu eżenti minn kontrolli ta' sigurtà jekk jibqgħu abbord l-inġenju ta' l-ajru.

6.2  Protezzjoni ta' merkanzija

1.  Merkanzija li għandha tinġarr fuq inġenju ta' l-ajru għandha tiġi protetta minn interferenza mhux awtorizzata mill-punt minn fejn jiġu applikati kontrolli ta' sigurtà sat-tluq ta' l-inġenju ta' l-ajru li tinġarr fuqu.

2.  Merkanzija li mhix protetta adegwatament minn interferenza mhux awtorizzata wara li jkunu ġew applikati kontrolli ta' sigurtà għandhom jiġu skrinjati.

6.3  Kontrolli ta' sigurtà għal posta

1.  Il-posta kollha għandha tiġi soġġetta għal kontrolli ta' sigurtà qabel ma tiġi mgħobbija fuq inġenju ta' l-ajru. Kumpanija ta' l-ajru ma għandhiex taċċetta posta għal ġarr fuq inġenju ta' l-ajru ħlief jekk jiġi ikkonfermat li kontrolli xierqa ta' sigurtà għall-posta ġew applikati kif speċifikat f'att implimentattiv.

2.  Posta fi trasferiment għandha tiġi soġġetta għal kontrolli ta' sigurtà kif iddettaljat f'att implimentattiv. Tista' tiġi eżentata minn kontrolli ta' sigurtà fuq il-bażi tal-kriterji ta' eżenzjoni stipulati fit-taqsima 5.1, paragrafu 2.

3.  Posta fi tranżitu tista' tiġi eżentata mill-kontrolli tas-sigurtà, jekk tibqa' abbord inġenju ta' l-ajru

7.  POSTA U MATERJALI TAL-KUMPANNIJI TA' L-AJRU

Posta u materjali tal-kumpanniji ta' l-ajru għandhom jiġu soġġetti għal kontrolli ta' sigurtà u wara dan protetti sakemm jitgħabbew fuq l-inġenju ta' l-ajru sabiex oġġetti projbiti ma jitħallewx jittellgħu fuq inġenju ta' l-ajru.

8.  PROVVISTI GĦAT-TITJIRA

Provvisti għat-titjira, inkluż l-ikel u x-xorb, maħsubin għall-ġarr jew l-użu abbord inġenju ta' l-ajru għandhom jiġu soġġetti għal kontrolli ta' sigurtà u wara dan protetti sakemm jittellgħu fuq l-inġenju ta' l-ajru sabiex oġġetti projbiti ma jitħallewx jittellgħu fuq inġenju ta' l-ajru.

9.  PROVVISTI TA' L-AJRUPORT

Provvisti maħsubin għall-bejgħ jew l-użu f'żoni ristretti ta' sigurtà ta' l-ajruporti, inklużi l-provvisti għall-ħwienet tal-bejgħ mingħajr dazju u r-ristoranti, għandhom jiġu soġġetti għal kontrolli ta' sigurtà sabiex oġġetti projbiti ma jitħallewx jidħlu f'dawn iż-żoni.

10.  MIŻURI TA' SIGURTÀ MATUL TITJIRA

1.  Mingħajr preġudizzju għar-regoli ta' sigurtà ta' l-avjazzjoni applikabbli:

   a) persuni mhux awtorizzati ma għandhomx jitħallew jidħlu fil-kompartiment ta' l-ekwipaġġ tat-titjira matul titjira;
   b) passiġġiera potenzjalment problematiċi għandhom ikunu soġġetti għall-miżuri ta' sigurtà adatti matul titjira.

2.  Jekk, waqt titjira, passiġġier jipprova jikkommetti att ta' interferenza illegali, miżuri adegwati ta' sigurtà għandhom jittieħdu biex jiġu prevenuti atti bħal dawn.

3.  Ma għandhomx jinġarru armamenti abbord inġenju ta' l-ajru, bl-eċċezzjoni ta' dawk li jinġarru bħala merkanzija ddikjarata, ħlief jekk jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet rekwiżiti ta' sigurtà, u

   a) tkun ingħatat awtorizzazzjoni mill-Istat li jkun ta l-liċenzja tat-tħaddim lill-kumpanija ta' l-ajru kkonċernata, u
   b) tkun ingħatat approvazzjoni minn qabel mill-Istati tat-tluq u tal-wasla, u, fejn huwa applikabbli, minn kwalunkwe Stat li fuqu għaddiet it-titjira jew li fih saru waqfiet intermedji.

4.  Uffiċjali ta' sigurtà ta' matul it-titjira jistgħu jitqiegħdu abbord inġenju ta' l-ajru biss jekk il-kundizzjonijiet tas-sigurtà u tat-taħriġ rikjesti jkunu ġew sodisfatti. L-Istati Membri jżommu d-dritt li ma jawtorizzawx l-użu ta' uffiċjali ta' sigurtà ta' matul it-titjira fuq titjiriet ta' kumpaniji ta' l-ajru liċenzjati minnhom.

5.  Il-paragrafu 3 għandu japplika wkoll għal uffiċjali ta' sigurtà ta' matul it-titjira jekk dawn iġorru armamenti.

6.  Ir-responsabbiltà għat-teħid ta' azzjoni adegwata fil-każ ta' xi att ta' interferenza illegali mwettqa abbord inġenju ta' l-ajru ċivili jew matul titjira għandhom jiġu ddefiniti b'mod ċar, mingħajr ħsara għall-prinċipju ta' l-awtorità tal-kaptan ta' l-inġenju ta' l-ajru.

11.  REKLUTAĠĠ U TAĦRIĠ TAL-PERSUNAL

1.  Persuni li jimplimentaw, jew li huma responsabbli għall-implimentazzjoni, l-iskrinjar, il-kontroll fuq l-aċċess jew għal kontrolli ta' sigurtà oħra għandhom jiġi reklutati, imħarrġin u, fejn xieraq, iċċertifikati sabiex jiġi żgurat li huma adegwati għall-impjieg u kompetenti biex iwettqu d-dmirijiet li jiġu assenjati għalihom.

2.  Persuni minbarra passiġġieri u persuni skortati b'pass ta' l-ajruport għal perjodu qasir li jeħtieġu aċċess għal żoni ristretti ta' sigurtà għandhom jingħataw taħriġ fil-qasam tas-sigurtà, qabel tinħarġilhom jew karta ta' l-identifikazzjoni ta' l-ajruport jew karta ta' l-identifikazzjoni ta' l-ekwipaġġ, ħlief jekk ikunu kontinwament skortati minn persuna jew aktar li jkollhom karta ta' l-identità ta' l-ajruport jew karta ta' l-identità ta' l-ekwipaġġ.

3.  It-taħriġ kif imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 għandu jsir fuq bażi inizjali u rikorrenti.

4.  L-istrutturi li jieħdu ħsieb it-taħriġ tal-persuni msemmijin fil-paragrafi 1 u 2 għandhom ikollom il-kwalifiki meħtieġa.

12.  TAGĦMIR TA' SIGURTÀ

Tagħmir użat għall-iskrinjar, il-kontroll ta' l-aċċess u kontrolli ta' sigurtà oħra għandu jkun konformi mal-karatteristiċi approvati u jkun kapaċi jwettaq il-kontrolli ta' sigurtà konċernati.

13.  KONTROLLI TAL-KONDOTTA

Il-piloti kollha u dawk kollha li japplikaw għal-liċenzji ta' piloti għal inġenju ta' l-ajru bil-mutur għandhom ikunu soġġetti għall-kontrolli tal-kondotta uniformi li jiġu rripetuti f'intervalli regolari. Id-deċiżjonijiet ta' l-awtoritajiet kompetenti rigward kontrolli tal-kondotta għandhom jittieħdu fuq il-bażi ta' l-istess kriterji.

(1) Testi adottati, 15.6.2006, P6_TA(2006)0267.
(2) Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
(3) ĠU C 185, 8.8.2006, p. 17.
(4) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-15 ta' Ġunju 2006 (għadha mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2006 (ĠU C 70 E, 27.3.2007, p. 21) u Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' April 2007.
(5) ĠU L 355, 30.12.2002, p. 1. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 849/2004 (ĠU L 158, 30.4.2004, p. 1.)
(6) ĠU L 317, 3.12.2001, p. 1.
(7) ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).
(8) ĠU L 240, 24.8.1992, p. 1.
(9)* Erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
(10) ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.
(11)* Sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
(12)** Id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.


Il-valutazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskji ta' l-għargħar ***II
PDF 287kWORD 30k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' April 2007 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskji ta' l-għargħar (12131/6/2006 – C6-0038/2007 – 2006/0005(COD))
P6_TA(2007)0143A6-0064/2007

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (12131/6/2006 – C6-0038/2007),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari(1) dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0015)(2),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 62 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rakkomondazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel (A6-0064/2007),

1.  Japprova l-pożizzjoni komuni kif emendata;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fil-25 ta' April 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskji ta' l-għargħar

P6_TC2-COD(2006)0005


(Billi intlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament fit-tieni qari tikkorrispondi ma' l-att leġiżlattiv aħħari, id-Direttiva 2007/60/KE.)

(1) Testi Adottati, 13.6.2006, P6_TA(2006)0253.
(2) Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.


Prodotti mediċinali ta' terapija avvanzata ***I
PDF 285kWORD 60k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-25 ta' April 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prodotti mediċinali ta" terapija avvanzata u li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 (COM(2005)0567 – C6-0401/2005 – 2005/0227(COD))
P6_TA(2007)0144A6-0031/2007

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2005)0567)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0401/2005),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0031/2007),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi il-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-25 ta' April 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prodotti mediċinali ta" terapija avvanzata u li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE u r-Regolament (KE) Nru 726/2004

P6_TC1-COD(2005)0227


(Billi intlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari tikkorrispondi ma' l-att leġiżlattiv aħħari, ir-Regolament (KE) Nru ... /2007.)

(1) Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.


Infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (Miżuri kriminali) ***I
PDF 540kWORD 103k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' April 2007 dwar il-proposta emendata għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dwar miżuri kriminali bil-għan li jiżguraw l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))
P6_TA(2007)0145A6-0073/2007

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta emendata tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0168)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0233/2005),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-0073/2007),

1.  Japprova l-proposta mill-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fil-25 ta' April 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri kriminali bil-għan li jiżguraw l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali

P6_TC1-COD(2005)0127


(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(2),

Wara li kkunisdraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(3),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat(4),

Billi:

(1)  Il-Green Paper dwar il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni u l-piraterija fis-Suq Intern ippreżentata mill-Kummissjoni fil-15 ta" Ottubru 1998 tinnota li l-falsifikazzjoni u l-piraterija saru fenomeni internazzjonali li għandhom riperkussjonijiet importanti fil-livell ekonomiku u soċjali u f'termini ta' protezzjoni tal-konsumatur, partikolarment f'dak li għandu x'jaqsam mas-saħħa u s-sigurtà pubblika. Ġie mfassal pjan ta" azzjoni bħala parti mis-segwitu tal-Green Paper u ġie inkluż fil-Komunikazzjoni dwar l-istess suġġett li l-Kummissjoni indirizzat lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali fit-30 ta' Novembru 2000.

(2)  Fil-konklużjonijiet tiegħu, il-Kunsill Ewropew ta" Brussell ta" l-20 u l-21 ta' Marzu 2003, stieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex itejbu l-isfruttament tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali billi jieħdu miżuri kontra l-falsifikazzjoni u l-piraterija.

(3)  Fuq livell internazzjonali, l-Istati Membri kif ukoll il-Komunità, għall-kwistjonijiet ta" kompetenza tagħhom, huma marbutin bil-Ftehim dwar l-Aspetti tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali Marbuta mal-Kummerċ (il-Ftehim TRIPS), konkluż fil-qafas ta" l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ u approvat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE(5). Il-Ftehim TRIPS fih, b'mod partikolari, numru ta" dispożizzjonijiet kriminali li jiffurmaw standards komuni applikabbli fuq livell internazzjonali iżda d-differenzi bejn l-Istati Membri għadhom kbar wisq biex il-ġlieda kontra r-reati tal-proprjetà intellettwali tkun effettiva, partikolarment fil-każijiet l-aktar serji. Dan inaqqas il-fiduċja fost il-gruppi ekonomiċi fis-suq intern u jwassal għal tnaqqis ta" investimenti fl-innovazzjoni u l-kreazzjoni.

(4)  Il-Kummissjoni adottat ukoll, f'Novembru 2004, Strateġija għall-Infurzar tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali għall-pajjiżi terzi.

(5)  Id-Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta" April 2004 dwar l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali(6)tistabbilixxi miżuri, proċeduri u rimedji ta" natura ċivili u amministrattiva. Huma meħtieġa għadd ta" pieni li huma biżżejjed disważivi, applikabbli fil-Komunità kollha sabiex id-dispożizzjonijiet ta' dik id-Direttiva jkunu kompluti. Hija meħtieġa l-armonizzazzjoni ta" ċerti dispożizzjonijiet kriminali sabiex il-falsifikazzjoni u l-piraterija fis-suq intern jiġu miġġielda b'mod effettiv. Il-leġiżlatura Komunitarju hija kompetenti biex tfassal il-miżuri tal-liġi kriminali meħtieġa biex tiggarantixxi l-effettività sħiħa tar-regoli li tistabbilixxi dwar il-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali, kif definit f'din id-Direttiva għajr il-kwistjoni ta' brevetti.

(6)  Waqt li tkompli tibni fuq il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar rispons tad-Dwana għall-falsifikazzjoni u l-piraterija adottata f'Ottubru 2005, il-Kunsill adotta Riżoluzzjoni fit-13 ta" Marzu 2006, fejn enfasizza li l-għanijiet ta" l-Istrateġija ta" Liżbona "jistgħu jintlaħqu biss permezz ta" suq intern li jiffunzjona sew b'miżuri xierqa biex jinkuraġġixxu l-investiment f'ekonomija bbażata fuq l-għarfien u biex tkun rikonoxxuta t-theddida mit-tkattir serju tal-falsifikazzjoni u l-piraterija għall-ekonomija bbażata fuq l-għarfien ta" l-Unjoni Ewropea u partikularment għas-saħħa u s-sikurezza (...)".

(7)   Fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Settembru 2006 dwar il-falsifikazzjoni tal-prodotti mediċinali, il-Parlament Ewropew kien tal-fehma li l-Komunita' Ewropea għandha, bl-akbar urġenza, tgħammar lilha nnifisha bil-mezzi neċessarji biex tkun tista' tiġġieled b'mod effettiv l-prattiċi illeċiti fil-qasam tal-piraterija u ta' l-falsifikazzjoni tal-mediċini.

(8)  Għandu jkun armonizzat il-livell tal-pieni għall-persuni fiżiċi u ġuridiċi li jkunu wettqu reati ta" dan it-tip. Għandha jiġu armonizzati b'mod partikolari, ir-regoli dwar is-sentenzi ta" priġunerija, il-multi u l-konfiski.

(9)  Fir-rigward ta' persuni akkużati li kkommettew ir-reati stipulata f'din id-Direttiva, u biex tiġi stabbilita l-intenzjoni tagħhom li jiksru d-dritt tal-proprjetà intelletwali msemmi, għandu jitqies kemm l-akkużat, qabel ir-reat, kellu raġuni sostanzjali biex jargumenta li d-dritt tal-proprjetà intellettwali in kwistjoni ma kienx validu.

(10)  Għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet li jiffaċilitaw l-investigazzjonijiet kriminali. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-koperazzjoni tad-detenturi tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali mal-gruppi konġunti ta' l-investigazzjoni skond l-arranġamenti stipulati fid-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/465/JHA tat-13 ta' Ġunju 2002 dwar il-gruppi konġunti ta' l-investigazzjoni(7). L-involviment tad-detenturi tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali konċernati għandu jikkostitwixxi rwol ta' appoġġ li ma jinterferixxix man-newtralità ta' l-investigazzjonijiet ta' l-istat.

(11)  Sabiex l-investigazzjonijiet jew il-proċeduri kriminali dwar ir-reat tal-proprjetà intellettwali jiġu ffaċilitati, dawn m'għandhomx jiddependu fuq rapport jew akkuża li jsir mill-vittma tar-reat.

(12)   Id-drittijiet stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea għandhom, matul l-investigazzjonijiet u l-proċedura ġudizzjarja, ikunu rispettati bis-sħiħ meta jiġu definiti l-atti u l-pieni kriminali.

(13)  Din id-Direttiva ma taffettwax is-sistemi ta" responsabbiltà speċifiċi bħal dik stabbilita għall-fornituri tas-servizz ta" l-Internet permezztad-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 fuq ċerti aspetti legali tas-servizzi tas-soċjetà ta' l-informazzjoni, b'mod partikolari dwar il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern(8)u permezz tad-Direttiva ma taffettwax is-sistemi ta" responsabbiltà speċifiċi bħal dik stabbilita fid-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerti aspetti tad-drittijiet ta' l-awtur u d-drittijiet relatati fis-soċjetà ta' l-informazzjoni(9).

(14)  Peress li l-għan ta' din id-Direttiva ma jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jista' għalhekk jintlaħaq aħjar fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri b'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jintlaħaq dan l-għan.

(15)  Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea. B'mod partikolari, din id-Direttiva tara li jkun hemm ir-rispett sħiħ lejn il-proprjetà intellettwali, skond l-Artikolu 17 (2) tal-Karta.

(16)  Hu neċessarju li tiġi żgurata protezzjoni adegwata tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fis-settur awdjoviżiv, kif indikat fid-Direttiva 98/84/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Novembru 1998 dwar il-protezzjoni legali tas-servizzi bbażati fuq, jew li jikkonsistu fi, aċċess kondizzjonat(10).

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Objettiv u kamp ta" applikazzjoni

Din id-Direttiva tistabbilixxi l-miżuri kriminali meħtieġa biex jiġi żgurat l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, kif definit hawn taħt fil-kuntest tal-falsifikazzjoni u l-piraterija.

Dawn il-miżuri ser japplikaw għad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, għajr il-brevetti,stabbiliti fil-leġiżlazzjoni Komunitarja.

Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva ma japplikawx għad-drittijiet industrijali li jkollhom brevett.

B'mod partikulari, din id-Direttiva ma tapplikax għal ksur tal-liġi dwar id-drittijiet ta' proprjetà intelettwali relatati ma':

   drittijiet tal-privattivi, mudelli utilitarji u drittijiet ta' varjetà ta' pjanti, inklużi d-drittijiet miċ-ċertifikati supplimentari ta' protezzjoni;
   importazzjoni parallela ta' prodotti oriġinali minn pajjiż terz li tħallew isiru mid-detentur tad-dritt.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta" din id-Direttiva:

  (a) "drittijiet ta' proprjetà intellettwali" tfisser wieħed jew aktar mid-drittijiet li ġejjin:
   drittijiet ta' l-awtur,
   drittijiet relatati mad-drittijiet ta' l-awtur,
   id-dritt sui generis ta' produttur ta' database,
   drittijiet ta' min joħloq it-topografiji ta' prodott semikonduttur,
   id-drittijiet tal-marka kummerċjali, sakemm il-protezzjoni tal-liġi kriminali estiża għalihom ma tfixkilx ir-regoli tas-suq ħieles u l-attivitajiet ta' riċerka,
   drittijiet dwar disinni,
   l-indikazzjonijiet ġeografiċi,
   l-ismijiet kummerċjali, sakemm dawn ikunu protetti bħala drittijiet esklużivi ta' proprjetà fil-leġiżlazzjoni nazzjonali kkonċernata,
   u fi kwalunkwe każ id-drittijiet, sakemm ikun sar provvediment għalihom f'livell Komunitarju, rigward prodotti li jaqgħu fit-tifsira ta' l-Artikolu 2(1)(a) u (b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003 dwar azzjoni tad-dwana kontra prodotti li huma ssuspettati li jkunu kisru ċerti drittijiet tal-proprjetà intellettwali u l-miżuri li għandhom jittieħdu kontra prodotti li jinstabu li kisru dawn id-drittijiet(11), u fi kwalunkwe każ bl-esklużjoni tal-brevetti;
   (b) "ksur tal-liġi fuq skala kummerċjali" tfisser kull ksur ta' dritt tal-proprjetà intellettwali magħmul biex jinkiseb vantaġġ kummerċjali; dan jeskludi atti li jsiru minn utenti privati għal skopijiet personali u mhux għall-qligħ;
   (c) "ksur tal-liġi intenzjonat ta' dritt tal-proprjetà intellettwali" tfisser kull ksur tal-liġi magħmul apposta u koxjentement tad-dritt ikkonċernat bi skop li jinkiseb vantaġġ ekonomiku fuq skala kummerċjali;
   (d) "persuna ġuridika" tfisser kull entità ġuridika li għandha dan l-istatut skond il-liġi nazzjonali applikabbli, bl-eċċezzjoni ta" l-Istati u ta" kull korpi pubbliċi oħra li jaġixxu fl-eżerċizzju tal-prerogattiva tagħhom tas-setgħa pubblika, kif ukoll l-organizzazzjonijiet pubbliċi internazzjonali.

Artikolu 3

Reati

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ksur kollu intenzjonat ta' dritt ta' proprjeta' intellettwali fuq skala kummerċjali, kif ukoll l-għajnuna u l-kompliċita' fil-ksur effettiv għandhom jitqiesu bħala reati kriminali.

Sanzjonijiet kriminali ma għandhomx jiġu applikati f'każi ta' importazzjoni parallela ta' prodotti oriġinali li tpoġġew fuq is-suq bi ftehim mad-detentur tad-dritt f'pajjiż barra l-Unjoni Ewropea.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-użu ġust ta' xogħol imħares, inkluż r-riproduzzjoni permezz ta' kopji jew awdjo jew permezz ta' kull mezz ieħor, għall-finijiet ta' kritika, reċensjoni, rapportaġġ għall-aħbarjiet, tagħlim (inkluża l-produzzjoni ta' bosta kopji għall-użu fil-klassi), studju jew riċerka, ma jikkostitwix reat kriminali.

Artikolu 4

Natura tal-pieni

1.  Għar-reati msemmija fl-Artikolu 3, l-Istati Membri għandhom jipprovdu għall-pieni li ġejjin:

   (a) fir-rigward tal-persuni fiżiċi: sentenza ta" kustodja;
  (b) fir-rigward ta" persuni fiżiċi u ġuridiċi:
   i) multi kriminali għal persuni fiżiċi u kriminali jew multi mhux kriminali għal persuni ġuridiċi;
   ii) il-konfiska ta" l-oġġetti, l-istrumenti u l-prodotti li ġejjin mir-reati jew ta" oġġetti li l-valur tagħhom jikkorrispondi għal dawn il-prodotti.

2.  Għar-reati msemmija fl-Artikolu 3, l-Istati Membri għandhom jipprovdu li dawn il-pieni jkunu wkoll applikabbli fil-każijiet fejn ikun xieraq:

   (a) il-qerda ta" l-oġġetti inkluż il-materjal jew it-tagħmir użati biex jiksru d-dritt tal-proprjetà intellettwali;
   (b) l-għeluq totali jew parzjali, definittiv jew temporanju, ta" l-istabbiliment li jkun intuża biexjitwettaq ir-reat;
   (c) il-projbizzjoni permanenti jew temporanja ta" l-eżerċizzju ta" attivitajiet kummerċjali;
   (d) it-tqegħid taħt supervizzjoni ġudizzjarja;
   (e) l-istralċ ġudizzjarju;
   (f) il-projbizzjoni ta" l-aċċess għall-għajnuna u s-sussidji pubbliċi;
   (g) il-pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji;
   (h) ordni li titlob il-ħlas, min-naħa tal-falsifikatur, ta' l-ispejjeż għall-kustodja ta' l-oġġetti kkonfiskati.

Artikolu 5

Livell tal-pieni

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li, f'każ li reat issir minn persuni fiżiċi, ir-reati msemmija fl-Artikolu 3 jkunu kkastigati b'sentenza ta" mill-inqas 4 snin ħabs, meta dawn ir-reati jkunu ta' natura gravi fis-sens ta' l-Artikolu 3 (5) tad-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2005 dwar il-prevenzjoni ta' l-użu tas-sistema finanzjarja għall-għan tal-money laundering jew il-finanzjament tat-terroriżmu(12) jew li jkunu mwettqa fil-qafas ta" organizzazzjoni kriminali fis-sens tad-Deċiżjoni Kwadru 2007/.../JHA dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata jew meta dawn ir-reati jkunu ta" riskju għas-saħħa jew għas-sigurtà.

2.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiżguraw li, f'każ li persuni fiżiċi jew entitajiet ġuridiċi huma responsabbli mir-reati msemmija fl-Artikolu 3 jkunu kkastigati b'pieni effettivi, proporzjonati u disswasivi. Dawn il-pieni jinkludu multi kriminali jew mhux kriminali:

   (a) sa massimu ta" mill-inqas EUR 100 000 għall-każijiet barra dawk imsemmija fil-Paragrafu 1;
   (b) sa massimu ta" mill-inqas EUR 300 000 għall-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

3.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li reati ripetuti fis-sens ta' l-Artikolu 3 li jitwettqu minn persuni fiżiċi u ġuridiċi fi Stat Membru għajr dak ta' l-oriġini jew ta' domiċilju tagħhom jitqiesu meta jiddeterminaw il-livell tal-piena skond il-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 6

Setgħat imwessa" ta" konfiska

L-Istati Membri ser jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jippermettu l-konfiska totali jew parzjali ta' l-oġġetti tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi kkundannati skond l-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2005/212/JHA ta' l-24 ta' Frar 2005 dwar il-konfiska ta' rikavati, mezzi strumentali u propjeta' marbuta mal-kriminalita(13)', meta r-reati jkunu gravi fis-sens ta' l-Artikolu 3(5) tad-Direttiva 2005/60/KE jew li jkunu mwettqa fil-qafas ta" organizzazzjoni kriminali fis-sens tad-Deċiżjoni Kwadru 2007/.../JHA dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata jew fejn dawn ir-reati jwasslu għal riskju għas-saħħa jew għas-sigurta' tal-persuni.

Artikolu 7

L-Użu inġust ta' drittijiet

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, permezz ta' miżuri kriminali, ċivili u proċedurali, l-użu ħażin ta' theddid ta' sanzjonijiet kriminali huwa projbit u jsir suġġett għal piena.

L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu l-użu ħażin tal-proċedura, l-aktar fejn il-miżuri kriminali jintużaw għall-infurzar tar-rekwiżiti tal-liġi ċivili.

Artikolu 8

Id-drittijiet tal-konvenuti

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-drittijiet tal-konvenuti jiġu mħarsa u ggarantiti kif jixraq.

Artikolu 9

Gruppi konġunti ta' investigazzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-detenturi tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali kkonċernati, jew ir-rappreżentanti tagħhom, u esperti, jitħallew jassistu l-investigazzjonijiet mwettqa minn gruppi konġunti fir-reati msemmija fl-Artikolu 3.

2.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu salvagwardji adegwati biex jiżguraw li assistenza simili ma tikkompromettix id-drittijiet ta' l-akkużat, pereżempju billi taffettwa l-preċiżjoni, l-integrità jew l-imparzjalità tal-provi.

3.  L-Artikolu 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea, li għandu x'jaqsam mal-ħarsien tad-data personali, u d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-ħarsien ta' l-individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment ħieles ta' tali data(14)għandhom ikunu rrispettati bis-sħiħ waqt l-investigazzjoni u l-proċeduri ġudizzjarji.

Artikolu 10

Id-dritt li tirċievi informazzjoni mill-awtoritajiet ta' l-infurzar

L-Istati Membri għandhom jistipulaw li, fejn l-awtoritajiet għall-infurzar tal-liġi jaqbdu oġġetti inkriminanti jew jiksbu provi oħra ta' xi reat, l-awtoritajiet għandhom jipproduċu dawn il-provi biex jintużaw fi proċeduri ċivili pendenti jew ikkontempati kontra l-allegat akkużat miġjub mid-detentur tad-dritt quddiem qorti b'ġurisdizzjoni kompetenti fi ħdan l-Unjoni Ewropea, u, fejn prattikabbli, li dawn l-awtoritajiet jinfurmaw lid-detentur tad-dritt jew lir-rappreżentant tiegħu li għandhom il-pussess ta' dawn l-oġġetti jew provi. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li l-għoti ta' dawn il-provi lid-detentur tad-dritt ikun suġġett għal aċċess raġonevoli sabiex tiġi żgurata l-integrita' tal-provi u sabiex jiġi evitat ħsara lil kwalunkwe proċedura kriminali li tista' ssegwi.

Artikolu 11

Il-bidu tal-proċeduri kriminali

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-possibilità li jinbdew investigazzjonijiet jew il-prosekuzzjoni, tar-reati msemmija fl-Artikolu 3 ma tiddependix fuq rapport jew akkuża li tkun ġejja mill-vittma tar-reat, għall-inqas jekk l-att ikun twettaq fuq it-territorju ta" l-Istat Membru.

Artikolu 12

Traspożizzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ id-dispożizzjonijiet meħtieġa biex isiru konformi ma" din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill- .....(15) Għandhom minnufih jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta' dawn id-dispożizzjonijiet kif ukoll tabella ta' korrelazzjoni bejn dawn id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, għandhom ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandha tiġi mehmuża magħhom referenza bħal din fil-jum tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-proċedura ta' kif issir din ir-referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni d-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 13

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 14

Din id-Direttiva hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1) Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
(2) ĠU C [...] , [...] , p. [...].
(3) ĠU C [...] , [...] , p. [...].
(4) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' April 2007.
(5) ĠU L 336, 23.12.1994, p. 1.
(6) ĠU L 195, 2.6.2004, p. 16.
(7) ĠU L 162, 20.6.2002, p. 1.
(8) ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.
(9) ĠU L 167, 22.6.2001, p. 10.
(10) ĠU L 320, 28.11.1998, p. 54.
(11) ĠU L 196, 2.8.2003, p. 7.
(12) ĠU L 309, 25.11.2005, p. 15.
(13) ĠU L 68, 15.3.2005, p. 49.
(14) ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31. Direttiva kif emendata mir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).
(15)* Tmintax-il xhar wara d-data ta' l-adozzjoni.


Sistema Komunitarja ta' monitoraġġ tat-traffiku ta' bastimenti u ta' tagħrif ***I
PDF 543kWORD 177k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-25 ta' April 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2002/59/KE dwar it-twaqqif ta" sistema Komunitarja tal-monitoraġġ tat-traffiku tal-bastimenti u tat-tagħrif (COM(2005)0589 – C6-0004/2006 – 2005/0239(COD))
P6_TA(2007)0146A6-0086/2007

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2005)0589)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 80(2) tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0004/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-Kumitat għas-Sajd (A6-0086/2007),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-25 ta' April 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2007/.../KE li temenda d-Direttiva 2002/59/KE dwar it-twaqqif ta" sistema Komunitarja tal-monitoraġġ tat-traffiku tal-bastimenti u tat-tagħrif

P6_TC1-COD(2005)0239


(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA" L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikulari l-Artikolu 80, paragrafu 2 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(2),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(3),

F'konformità mal-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat(4),

Billi:

(1)  Permezz ta" l-adozzjoni tad-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta" Ġunju 2002 li għandha x'taqsam mat-twaqqif ta" sistema Komunitarja tal-monitoraġġ tat-traffiku tal-bastimenti u tat-tagħrif, u li tabolixxi d-Direttiva 93/75/KEE tal-Kunsill(5), l-Unjoni Ewropea ssovvenzjonat ruħha b'mezzi supplementari biex twaqqaf is-sitwazzjonijiet li jkunu ta" theddida għall-ħarsien tal-ħajja umana fil-baħar u għall-protezzjoni ta" l-ambjent tal-baħar.

(2)  Skond din id-Direttiva, l-Istati Membri li huma Stati kostali għandhom jkunu jistgħu jiskambjaw it-tagħrif li jiġbru fil-qafas ta" missjonijiet fejn isegwu t-traffiku marittimu li huma jissorveljaw fiż-żoni ta" żoni ta" kompetenza tagħhom. Is-sistema Komunitarja ta" skambju ta" tagħrif SafeSeaNet, żviluppata mill-Kummissjoni bi qbil ma" l-Istati Membri, tinkludi min-naħa waħda sistema ta" skambju ta" informazzjoni u min-naħa l-oħra standardizzazzjoni tat-tagħrif ewlieni disponibbli dwar il-bastimenti u t-tagħbijiet tal-merkanzija tagħhom (preavviżi u rendikonti). Din b'hekk tippermetti li tkun lokalizzata sa ras il-għajn u li tkun ikkomunikata lill-awtoritajiet kollha informazzjoni preċiża u aġġornata dwar il-bastimenti f'ibħra Ewropej, il-movimenti tagħhom u t-tagħbijiet tal-merkanziji perikolużi jew niġġiesa tagħhom, kif ukoll dwar l-avvenimenti fil-baħar.

(3)  F'dan il-kuntest, sabiex tiġi ggarantita utilizzazzjoni siewja tat-tagħrif miġbur b'dan il-mod, jinħtieġ li l-infrastrutturi neċessarji għall-ġabra u għall-iskambju ta" informazzjoni speċifikati f'din id-Direttiva, u mwaqqfa mill-amministrazzjonijiet nazzjonali, jiġu integrati mas-sistema Komunitarja ta" skambju ta" tagħrif SafeSeaNet.

(4)  Fost it-tagħrif avżat u skambjat taħt id-Direttiva 2002/59/KE, dak relatat mal-karatteristiċi preċiżi tal-merkanziji perikolużi jew niġġiesa ttrasportati bil-baħar jieħu xejra ta" importanza partikulari. F'dan il-kuntest, u meta jiġu kkunsidrati l-inċidenti marittimi reċenti, hemm bżonn li jingħata permess lill-awtoritajiet tal-kosta biex ikollhom aċċess aktar faċli għall-karatteristiċi ta" l-idrokarburi ttrasportati, bil-baħar, element essenzjali fl-għażla tat-teknika għall-ġlieda l-aktar adattata, u li tiżgurahom li f'każ t'urġenza jkun hemm kuntatt dirett ma" l-operaturi li jkollhom l-aħjar għarfien tal-prodotti trasportati.

(5)  It-tagħmir li jippermetti l-identifikazzjoni awtomatika tal-bastimenti (AIS – Automatic Identification System) imsemmi fil-Konvenzjoni Internazzjonali ta' 1974 għas-Sikurezza tal-Ħajja fuq il-Baħar (il-Konvenzjoni SOLAS) jippermetti, mhux biss li jiġu mtejjba l-possibilitajiet tal-monitoraġġ ta" dawn il-bastimenti, iżda fuq kollox li jtejbu s-sikurezza tagħhom f'sitwazzjonijiet ta" tbaħħir fil-qrib ħafna. Għaldaqstant ġie integrat mal-pjan ta" azzjoni tad-Direttiva 2002/59/KE. Minħabba n-numru importanti ta" ħabtiet bejn il-bastimenti tas-sajd li b'mod evidenti ma kienux identifikati mill-bastimenti kummerċjali jew li ma kienux identifikaw il-bastiment kummerċjali ta" madwarhom, huwa ferm mixtieq li din il-miżura tkun estiża għall-bastimenti tas-sajd li jkunu itwal minn 15-il metru. L-Organizzazzjoni Internazzjonali Marittima (IMO) irrikonoxxiet li l-pubblikazzjoni għal skopijiet kummerċjali fl-internet jew f' xi post ieħor ta' data AIS trażmessa minn bastimenti tista' tkun ta' detriment għas-sikurezza u s-sigurtà ta' bastimenti u ta' faċilitajiet portwali u ħeġġet lill-gvernijiet membri, suġġetti għad-dispożizzjonijiet tal-liġijiet nazzjonali tagħhom, biex jiskoraġġixxu milli jagħmlu dan lil dawk li jippreżentaw data AIS lill-oħrajn għal pubblikazzjoni fl-internet, jew f'post ieħor. Minbarra dan, id-disponibilità ta' informazzjoni AIS dwar rotot u merkanzija ta' bastimenti m'għandiex tkun ta' detriment għal kompetizzjoni ġusta bejn il-protagonisti fl-industrija tat-tbaħħir.

(6)  Ta" min jikkunsidra li jiġu studjati s-sinerġiji possibbli bejn l-AIS u s-sistemi ta" pożizzjonament u ta" komunikazzjoni użati fil-qasam tal-politika komuni tas-sajd, bħas-sistema ta" sorveljanza tal-bastimenti bis-satellita (VMS). L-iskeda għat-tagħmir ta' bastimenti bl-AIS għandha tkun determinata b'mod xieraq fid-dawl tas-sejbiet ta' studju bħal dan. Ir-riċerka għall-integrazzjoni ta" dawn is-sistemi trid tikkunsidra l-bżonnijiet u l-esiġenzi għall-kontroll tal-flotot tas-sajd, b'mod partikulari dak relatat mas-sikurezza u s-segretezza ta" l-informazzjoni trasmessa.

(7)  Din id-Direttiva tipprovdi li l-vapuri ġodda jkunu mgħammra bl-AIS. Biex tkun mgħammra l-flotta tas-sajd attwali, għandha tinħoloq linja baġitarja speċjali b'żjieda ma' l-Istrument Finanzjarju għal Gwida għas-Sajd, li għandha tippermetti kofinanzjar sa madwar 90% mill-fondi Komunitarji, tkun xi tkun iz-zona ġeografika.

(8)  L-Artikolu 16 tad-Direttiva 2002/59/KE jirrekjedi li l-Istati Membri jadottaw miżuri partikulari fil-każ ta" bastimenti li jistgħu jkunu ta" riskju, minħabba l-imġiba tagħhom jew l-istat tagħhom. Għaldaqstant, kien jidher mixtieq li jiżdiedu mal-lista ta" dawn il-bastimenti, dawk li ma jippreżentawx l-assigurazzjonijiet jew il-garanziji finanzjarji sodisfaċenti jew inkella dawk imwissija mill-bdoti jew mill-awtoritajiet tal-port li l-bastimenti għandhom xi anomaliji li jistgħu jkunu ta" ħsara tant li jikkompromettu s-sikurezza tat-tbaħħir jew li jkunu ta" riskju għall-ambjent.

(9)  Bħall-Artikolu 18 tad-Direttiva 2002/59/KE li għandu x'jaqsam mar-riskji maħluqa minn kundizzjonijiet meteoroloġiċi mhux eċċezzjonalment favorevoli, deher il-bżonn li għandhom jiġu kkunsidrati l-perikli li jistgħu jinħolqu għat-tbaħħir bil-formazzjoni ta" meddiet kbar ta" silġ. Minn dak il-mument, meta awtorità kompetenti nnominata minn Stat Membru tikkunsidra, fuq il-bażi ta" previżjonijiet relatati ma" l-istat ta" dawn il-meddiet ta" silġ ipprovduti minn servizz kwalifikat ta" informazzjoni, li l-kundizzjonijiet għat-tbaħħir joħolqu riskju serju għas-sikurezza tal-ħajja umana jew riskju serju ta" tniġġis, ikun jaqbel li din tavża lill-kaptani tal-bastimenti li jkunu fiż-żona ta" ġurisdizzjoni tagħha jew li jkunu jridu jidħlu jew joħorġu mill-portijiet li qegħdin fiż-żona konċernata. Ikun hemm bżonn, f'dan il-kuntest, li din l-awtorità tkun tista" tieħu kull miżura adattata biex tiżgura l-ħarsien tal-ħajjiet umani fil-baħar u l-protezzjoni ta" l-ambjent. Biex ikunu evitati problemi possibbli fir-rigward tar-regoli tas-silġ stipulati minn xi soċjetajiet ta' klassifikazzjoni, għandu jkun ta' għajnuna jekk l-Istati jistandardizzaw ir-regoli tagħhom; f'dan ir-rigward jista' jkun hemm rekwiżiti unifikati mill-Assoċjazzjoni Internazzjonali ta' Soċjetajiet ta' Klassifikazzjoni (IACS) jew minn soċjetajiet ewlenin oħra biex ikunu evitati konflitti possibbli bħal dawn.

(10)  L-Artikolu 20 tad-Direttiva 2002/59/KE jirrekjedi b'mod partikulari li l-Istati Membri jistabbilixxu pjanijiet biex jippermettu, jekk is-sitwazzjoni teħtieġ, li jilqgħu bastimenti fil-periklu fil-portijiet tagħhom jew f'kull post protett ieħor fl-aħjar kundizzjonijiet possibbli, sabiex titrażżan il-vastità tal-konsegwenzi ta" l-inċidenti marittimi.

(11)  Madankollu, fid-dawl tal-linji tat-tmexxija dwar il-postijiet tal-kenn adottati mill-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO) wara l-adozzjoni tad-Direttiva 2002/59/KE, u wara l-ħidmiet li saru bil-kooperazzjoni tal-Kummissjoni, ta" l-Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza Marittima u ta" l-Istati Membri, kien jidher li kien hemm bżonn li jiġu speċifikati l-miżuri essenzjali li jridu jinkludu l-pjanijiet "postijiet ta" kenn" sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni armonizzata u effikaċi ta" din il-miżura u biex tkun iċċarata l-importanza ta" l-obbligazzjonijiet li tagħhom huma responsabbli l-Istati Membri.

(12)  Huwa importanti, fil-każ ta" xi sitwazzjoni gravi fil-baħar, jiġifieri sitwazzjoni li tista" twassal għall-għarqa jew xi periklu għall-ambjent jew għat-tbaħħir, li jkun possibbli li tissejjaħ awtorità indipendenti li jkollha s-setgħat u t-tagħrif biex tieħu kwalunkwe deċiżjoni meħtieġa biex tassisti l-bastiment fil-periklu bil-ħsieb li tipproteġi l-ħajjiet ta' persuni u l-ambjent u biex timminimizza l-ħsara ekonomika. Huwa mixtieq li l-awtorità kompetenti għandha tkun ta' natura permanenti. B'mod partikulari, din l-awtorità għandu jkollha s-setgħa li tieħu deċiżjoni b'mod indipendenti dwar l-ilqugħ ta" bastiment fil-periklu f'post tal-kenn. Għal dan il-għan, ikun siewi li l-awtorità konċernata tagħmel evalwazzjoni preliminari tas-sitwazzjoni, fuq il-bażi tat-tagħrif li jinstab fil-pjan "post tal-kenn" applikabbli.

(13)  Il-pjanijiet għall-ilqugħ ta" bastimenti li jeħtieġu assistenza jridu jagħtu deskrizzjoni eżatta tal-katina ta" deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsmu mas-sejħa ta" allarm u kif ġew ikkontrollati s-sitwazzjonijiet imsemmija. L-awtoritajiet konċernati u l-attributi tagħhom iridu jiġu deskritti b'mod ċar, kif ukoll il-mezzi ta" komunikazzjoni bejn il-partijiet konċernati. Il-proċeduri applikabbli jridu jiggarantixxu li deċiżjoni tittieħed malajr, fuq bażi ta" kompetenza marittima speċifika fl-indirizzar ta' inċidenti li fihom huma mistennija konsegwenzi serji u ta' periklu.

(14)  Ta" min jirrikkmanda wkoll li l-Istati Membri, waqt l-elaborazzjoni tal-pjanijiet, joħolqu inventarju tal-postijiet tal-kenn mal-kosta, bil-ħsieb li l-awtorità kompetenti, f'każ ta" aċċident jew inċident fil-baħar, tkun tista" tidentifika b'mod ċar u ta" malajr iż-żoni l-aktar adattati biex jilqgħu l-bastimenti fil-periklu. Tali inventarju jrid jinkludi l-ġabra ta" fatti rilevanti, li għandhom x'jaqsmu b'mod partikulari mal-karatteristiċi fiżiċi, ambjentali u ekonomiċi tal-postijiet ikkunsidrati u mat-tagħmir u l-installazzjonijiet disponibbli biex jiffaċilitaw l-ilqugħ tal-bastimenti fil-periklu jew il-ġlieda kontra l-konsegwenzi ta" inċident jew ta" tniġġis.

(15)  Huwa importanti li l-lista ta" l-awtoritajiet responsabbli li jieħdu d-deċiżjoni dwar l-ilqugħ ta" bastiment f'post tal-kenn, kif ukoll l-awtoritajiet responsabbli biex jilqgħu u jieħdu ħsieb l-allarm, tkun is-suġġett ta" pubblikazzjoni adattata. Il-Kummissjoni għandha wkoll tiġi nfurmata mill-Istati Membri bl-inventarju tal-postijiet potenzjali tal-kenn. Fl-aħħarnett, jista" jkun siewi jekk it-tagħrif adattat dwar il-pjanijiet u l-postijiet tal-kenn ikun ukoll aċċessibbli għall-partijiet li jieħdu sehem f'operazzjoni marittima ta" salvataġġ u għall-awtoritajiet ta" l-Istati Membri fil-qrib li jkunu fir-riskju li jintlaqtu minn sitwazzjoni ta" periklu fil-baħar. Huwa importanti li l-partijiet li jippossedu informazzjoni bħal din jiggarantixxu l-kunfidenzjalità tagħha.

(16)  L-implimentazzjoni ta' netwerk ta' żoni marittimi protetti għandha tiġi mgħaġġla, u minbarra dan, l-Istati Membri, taħt il-koordinazzjoni tal-Kummissjoni, għandhom ifasslu mapep ta' l-ambjent marittimu staġjonali u ta' l-indiċi ta' riżorsi umani.

(17)  In-nuqqas ta' garanziji finanzjarji jew ta' assigurazzjoni m' għandhomx jeżoneraw Stat Membru mill-obbligi tiegħu li jassisti bastiment f'diffikultà u li jakkomodah f'post ta' rifuġju jekk b'dan huwa jista' jnaqqas ir-riskji lill-ekwipaġġ u lill-ambjent. Minkejja li l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jivverifikaw jekk il-bastiment hux kopert b'assigurazzjoni jew b'garanzija finanzjarja oħra li tippermetti indennizz adattat għall-ispejjeż u l-ħsarat konnessi ma" l-ilqugħ tiegħu fil-post tal-kenn, l-att li jitlob din l-informazzjoni ma għandux idewwem l-operazzjoni ta' salvataġġ.

(18)  Portijiet li jakkomodaw bastiment f'diffikultà jridu jkunu fi grad li jserrħu fuq rimbors fil-pront fir-rigward ta' spejjeż u kwalunkwe ħsara assoċjata ma' l-operazzjoni. Għal dan il-għan huwa importanti li jkunu applikati ukoll mhux biss id-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... [dwar ir-responsabilità ċivili u l-garanziji finanzjarji tas-sidien tal- vapuri](6) u r-regolamenti tal-Fondi ta' Kumpens Internazzjonali għat-Tniġġis miż-Żejt, iżda wkoll il-Konvenzjoni Internazzjonali ta' l-1996 dwar ir-Responsabilità u l-Kumpens għal Ħsarat Marbuta mat-Trasport bil-Baħar ta' Sustanzi Perikolużi u li Jagħmlu Ħsara (il-'Konvenzjoni HNS') u l-Konvenzjoni Internazzjonali ta' l-2001 dwar Responsabilitajiet Ċivili għal Ħsarat minn Tniġġis ikkaġunat minn Żejt tal-Bunker (il-'Konvenzjoni dwar Żejt tal-Bunker'). Għalhekk l-Istati Membri għandhom jirratifikaw dawn il-konvenzjonijiet mill-aktar fis possibbli. Huwa mixtieq ukoll li l-Istati Membri għandhom jinsistu, fi ħdan l-IMO, għall-adozzjoni tal-Konvenzjoni għat-Tneħħija ta' Vapuri Mkissra. F'każijiet ta' eċċezzjoni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw kumpens għall-ispejjeż u t-telf ekonomiku mġarrba minn port b'riżultat ta' l-akkomodazzjoni ta' bastiment fil-periklu, b'mod partikulari jekk dawn l-ispejjeż u t-telf ekonomiku ma jkunux koperti bil-garanziji finanzjarji tas-sidien tal-bastimenti u b'mekkaniżmi ta' kumpens attwali oħrajn.

(19)  Sabiex tinkiseb il-koperazzjoni u l-fiduċja sħiħa tal-kaptani u l-ekwipaġġi tal-bastimenti, għandu jkun żgurat li dawn jistgħu jserrħu rashom li jingħatalhom trattament tajjeb u ġust mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru li jkun mitlub jilqa' l-bastiment tagħhom fil-periklu. Għal dan il-għan, ikun xieraq li l-Istati Membri jimxu mal-linji gwida ta' l-IMO dwar it-trattament ġust ta' l-ekwipaġġi.

(20)  Is-sorveljanza tal-kosti ta' l-Unjoni u l-monitoraġġ tal-bastimenti li jidħlu fl-ibħra territorjali tagħha huma sisien tas-sikurezza marittima Ewropea. Biex il-bastimenti ma jkollhomx impunità u jkun żgurat li kwalunkwe post tal-kenn jirċievi kumpens fil-każ ta' xi inċident, hu essenzjali li jiżdiedu l-kontrolli kostali u li jkun żgurat li l-ebda bastiment ma' jidħol fl-ibħra territorjali ta' l-Unjoni jekk ma jkollux garanzija finanzjarja skond it-tifsira tad-Direttiva 2007/.../KE [dwar ir-responsabbiltà ċivili u l-garanziji finanzjarji tas-sidien tal-vapuri](7).

(21)  Il-miżuri ta" monitoraġġ u ta" organizzazzjoni tat-traffiku marittimu għandhom il-funzjoni speċifika li jħallu lill-Istati Membri jiksbu għarfien reali tal-bastimenti li jgħaddu mill-ibħra taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom u b'hekk jevitaw mill-aħjar ir-riskji potenzjali, jekk ikun hemm bżonn. F'dan il-qasam, l-iskambju tat-tagħrif jippermetti li titjieb il-kwalità tal-fatti miġbura u jiffaċilita l-ipproċessar tagħhom.

(22)  F'konformità mad-Direttiva 2002/59/KE l-Istati Membri u l-Kummissjoni, għamlu progress importanti f'dak li għandu x'jaqsam ma" l-armonizzazzjoni ta" l-iskambju ta" informazzjoni permezz ta" mezzi elettroniċi, b'mod partikulari dawk relatati mat-trasport ta" merkanziji perikolużi jew niġġiesa. Is-sistema Komunitarja ta" skambju ta" informazzjoni msejħa SafeSeaNet, żviluppata mill-2002, illum għandha tkun stabbilita bħala s-sistema ta" referenza fil-pjan Komunitarju. Hu importanti li jkun żgurat li s-sistema SafeSeaNet ma ġġibx magħha piżijiet amministrattivi jew ta' spejjeż miżjuda għall-industrija, li jkun hemm armonizzazzjoni mar-regoli internazzjonali u li titqies il-kunfidenzjalità b'relazzjoni ma' kwalunkwe implikazzjoni kummerċjali possibbli.

(23)  Il-progress miksub fit-teknoloġiji ġodda u b'mod partikulari fl-implimentazzjoni spazjali tagħhom, bħall-istrumenti li jsegwu l-bastimenti permezz tas-satelliti, is-sistemi ta" l-immaġni kif ukoll Galileo, llum jippermettu li s-sorveljanza tat-traffiku marittimu testendi lejn il-baħar miftuħ u b'hekk ikopru aħjar l-ibħra Ewropej. Barra minn hekk, l-IMO emendat il-Konvenzjoni SOLAS sabiex jitqiesu żviluppi fis-sikurezza u s-sigurtà marittima u fl-ambjent marittimu sabiex jiġu żviluppati sistemi għall-identifikazzjoni u l-ittraċċar globali mill-bogħod ta' vapuri (LRIT). Skond l-arkitettura approvata mill-IMO, li tagħti l-possibilità li jitwaqqfu ċentri reġjonali tad-data LRIT, u jekk titqies l-esperjenza miksuba bis-sistema SafeSeaNet, għandu jitwaqqaf Ċentru Ewropew tad-Data LRIT għall-ġbir u l-immaniġġar ta' tagħrif LRIT. Sabiex iġib data LRIT, Stat Membru jeħtieġ li jkun imqabbad maċ-Ċentru Ewropew tad-Data LRIT.

(24)  Ir-rekwiżiti ta' l-IMO biex is-sistema LRIT titwaħħal fil-bastimenti japplikaw biss għal dawk il-bastimenti li jkunu fuq vjaġġi internazzjonali. Madankollu, billi l-bastimenti fuq vjaġġi domestiċi bejn portijiet ta' Stat Membru jistgħu jkunu ta' riskju għas-sikurezza marittima, għas-sigurtà u għall-ambjent, l-LRIT għandu jitwaħħal fuqhom ukoll, skond skeda li se tkun proposta mill-Kummissjoni meta jasal il-waqt.

(25)   Sabiex tiggarantixxi l-aħjar utilizzazzjoni armonizzata fil-pjan Komunitarju tat-tagħrif miġbur taħt id-Direttiva preżenti jew strumenti oħra relatati mas-sikurezza marittima, il-Kummissjoni, jekk ikun hemm bżonn, għandha tkun tista" tipproċessa, tuża u xxerred din id-data ma" l-awtoritajiet innominati mill-Istati Membri.

(26)  L-informazzjoni miġbura li hi konformi ma' din id-Direttiva tista' tixxerred u tintuża biss biex tevita sitwazzjonijiet li jheddu s-sikurezza tal-ħajja umana fuq il-baħar u l-ħarsien ta' l-ambjent tal-baħar; huwa għalhekk mixtieq li l-Kummissjoni, bil-koperazzjoni ta' l-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni, tinvestiga kif tittratta l-problemi tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

(27)  F'dan il-qafas, l-iżvilupp tas-sistema "Equasis" juri l-importanza ta" l-inkoraġġiment ta" kultura ta" sikurezza marittima, b'mod partikulari ma" l-operaturi tat-trasport marittimu, f'dan il-qasam. Il-Kummissjoni għandha tkun tista" tikkontribwixxi, b'mod partikulari permezz ta" din is-sistema, għat-tixrid ta" kull informazzjoni ta" interess marittimu miġbura mill-entitajiet pubbliċi jew privati differenti involuti fis-sikurezza marittima.

(28)  Ir-Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta" Novembru 2002 li jistabbilixxi Kumitat għas-Sikurezza Marittima u għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis mill-Bastimenti (COSS)(8), jiġbor id-dmirijiet tal-kumitati stabbiliti fil-qasam tal-leġiżlazzjoni Komunitarja relatata fis-suġġett ta" sikurezza marittima, prevenzjoni tat-tniġġis mill-bastimenti u l-ħarsien tal-kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol abbord. Bħala riżultat ta" dan ikun opportun li l-kumitat eżistenti jiġi sostitwit mill-COSS.

(29)  Ikun opportun ukoll li jiġu kkunsidrati l-modifiki fl-istrumenti internazzjonali msemmija.

(30)  L-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà Marittima mwaqqfa mir-Regolament (KE) Nru 1406/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2002(9) għandha tipprovdi l-għajnuna meħtieġa biex tassigura l-implimentazzjoni konverġenti u effikaċi ta" din id-Direttiva.

(31)  B'riżultat ta" dan, ikun opportun li tiġi modifikata d-Direttiva 2002/59/KE.

IDDEĊIDEW HEKK DWAR DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 2002/59/KE għandha tiġi mibdula b'dan li ġej:

(1)  Il-premessa 19 għandha tinbidel b'dan li ġej:

"

(19)  Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta" din id-Direttiva għandhom jiġu adottati f'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta" Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' l-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni*. B'mod partikulari, il-Kummissjoni għandu jkollha l-poter li tħejji anness dwar is-SafeSeaNet u li temenda l-Annessi I, III u IV fid-dawl ta' l-esperjenza miksuba. Billi dawk il-miżuri huma ta' skop ġenerali u huma mfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, għandhom ikunu adottati f'konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE. Il-Kummissjoni għandu jkollha l-poter ukoll li tippreskrivi r-rekwiżiti biex jitwaħħal it-tagħmir LRIT fuq bastimenti li jagħmlu vjaġġi interni u li timmodifika d-definizzjonijiet, ir-referenzi jew l-annessi sabiex jiġu jaqblu mal-liġijiet tal-KE jew ma' dawk internazzjonali. Dawk il-miżuri għandhom ikunu adottati f'konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

____________

* ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).

"

(2)  Fl-Artikolu 1, il-paragrafu 1 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

L-għan ta' din id-Direttiva hu li jistabbilixxi sistema ta' monitoraġġ u informazzjoni dwar it-traffiku tal-baħar fil-Komunità għat-tisħiħ tas-sikurezza u l-effiċjenza tat-traffiku marittimu, it-titjib tas-sikurezza tal-portijiet u l-ibħra, it-titjib tar-rispons ta' l-awtoritajiet għal inċidenti, aċċidenti jew sitwazzjonijiet li jistgħu jkunu ta' periklu fil-baħar, fosthom operazzjonijiet ta' tiftix u ta' salvataġġ, u kontribut lejn prevenzjoni u stħarriġ aħjar tat-tniġġis mill-bastimenti.

"

(3)  L-Artikolu 2(2) għandu jiġi emendat kif ġej:

   a) il-kliem ta" introduzzjoni għandu jinbidel b'dan li ġej: "Ħlief jekk jingħad mod ieħor, din id-Direttiva ma tapplikax għal:";
   b) il-punt (c) għandu jinbidel b'dan li ġej:"
   c) il-provvisti u t-tagħmir li jintużaw abbord il-bastimenti.
"

(4)  L-Artikolu 3 għandu jiġi emendat kif ġej:

  a) il-punt a) għandu jiġi emendat kif ġej:
   i) fl-ewwel sentenza, il-kliem ta" introduzzjoni "l-istrumenti li ġejjin:" huma mibdula bil-kliem:"l-istrumenti li ġejjin, fil-verżjoni attwali tagħhom:";
   (ii) Għandhom jiżdiedu l-inċiżi li ġejjin:"
   "ir-Riżoluzzjoni A.949/(23) ta" l-IMO', ir-Riżoluzzjoni 949/(23) ta" l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali li turi "Id-Direttivi dwar il-postijiet tal-kenn għall-bastimenti li għandhom bżonn l-għajnuna
"
   "ir-Riżoluzzjoni A.950/(23) ta" l-IMO', ir-Riżoluzzjoni 950/(23) ta" l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali intitolata 'Servizzi għall-għajnuna marittima (MAS)';
   'Ir-Riżoluzzjoni A.917(22) ta' l-IMO' tirreferi għar-Riżoluzzjoni A.917(22) ta' l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali bit-titolu "Linji gwida għall-użu abbord ta' l-AIS", kif emendata mir-Riżoluzzjoni A.956(23) ta' l-IMO;
   'Ir-Riżoluzzjoni A.987(24) ta' l-IMO' tirreferi għar-Riżoluzzjoni A.987(24) ta' l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali bit-titolu "Linji gwida dwar it-trattament ġust tal-baħħara fil-każ ta' inċident marittimu";";
   b) għandhom jiżdiedu il-punti (s), (t), (u) u (v) li ġejjin:"
(s)  "SafeSeaNet": tfisser is-sistema Komunitarja ta" skambju ta" tagħrif marittimu żviluppata mill-Kummissjoni bil-kooperazzjoni ta" l-Istati Membri sabiex tiżgura l-implimentazzjoni tal-Leġiżlazzjoni Komunitarja, kif stabbilit f' Anness Speċjali li jitfassal f'konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 28(3);
   t) "servizz regolari": tfisser sensiela ta" vjaġġi organizzata b'mod li tiżgura kollegament bejn żewġ portijiet simili kif ukoll, kemm skond orarju tal-ħinijiet pubbliċi, kif ukoll b'mod regolari jew b'tali frekwenza li din tikkostitwixxi sensiela sistematika li tingħaraf;
   u) "bastiment tas-sajd": tfisser kull bastiment mgħammar jew użat bi skopijiet kummerċjali għall-qbid tal-ħut jew ta" riżorsi ħajjin oħra tal-baħar;

(v)  "LRIT" tfisser sistema li tittrażmetti awtomatikament informazzjoni dwar l-identifikazzjoni u l-ittraċċar mill-bogħod skond ir-Regolament 19, Kapitolu V tal-Konvenzjoni SOLAS."

(5)  Għandu jiddaħħal l-Artikolu 6a li ġej:

"

Artikolu 6a

L-użu ta" sistemi ta" identifikazzjoni awtomatika AIS mill-bastimenti tas-sajd

Kull bastiment tas-sajd, li b'kollox huwa itwal minn 24 metru , u li jbaħħar f' ibħra li huma taħt il-ġurisdizzjoni ta" xi Stat Membru jrid ikun mgħammar, skond il-kalendarju li jidher fl-Anness II, paragrafu I (3), b'sistema ta" identifikazzjoni awtomatika (AIS) skond in-normi ta" azzjoni ta" l-IMO.

Il-bastimenti tas-sajd mgħammra b'AIS għandhom iżommuha taħdem il-ħin kollu, ħlief meta ftehimiet,regoli jew istandards internazzjonali jagħtu dispożizzjonijiet għall-protezzjoni ta' tagħrif ta' navigazzjoni.

Skond il-linji gwida ta' l-IMO għall-użu ta" l-AIS fuq il-bastimenti, l-AIS tista" tintefa meta l-kaptan iqis li dan ikun meħtieġ fl-interess tas-sikurezza jew tas-sigurtà tal-bastiment tiegħu.

"

(6)  Għandu jiddaħħal l-Artikolu 6b li ġej:

"

Artikolu 6b

Użu ta" identifikazzjoni u traċċjar mill-bogħod ta" bastimenti (LRIT)

1.  Bastimenti li jagħmlu vjaġġi internazzjonali, ħlief meta jkunu mgħammra bl-AIS u meta joperaw esklużivament f'zona tal-baħar A1 koperta minn netwerk AIS, għandhom ikunu mgħammra b'sistema LRIT skond ir-Regolament 19 Kapitolu V tal-Konvenzjoni SOLAS u skond l-istandards ta' rendiment u r-rekwiżiti funzjonali adottati mill-IMO.

Il-Kummissjoni, f'konformità mal-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 28(2), għandha tistipula r-rekwiżiti biex jitwaħħal tagħmir LRIT fuq bastimenti li jagħmlu vjaġġi interni bejn portijiet ta" Stat Membru ta" l-Unjoni Ewropea.

2.  L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jikkoperaw biex, sal-31 ta" Diċembru 2008, iwaqqfu Ċentru Ewropew tad-Data LRIT li jkun inkarigat li jipproċessa t-tagħrif dwar l-identifikazzjoni u t-traċċjar mill-bogħod.

Iċ-Ċentru Ewropew tad-Data LRIT għandu jkun komponent tas-sistema Ewropea ta" tagħrif u skambju marittimu, is-SafeSeaNet. L-ispejjeż relatati mal-modifiki ta' l-elementi nazzjonali tas-SafeSeaNet biex jinkludu t-tagħrif LRIT għandhom jitħallsu mill-Istati Membri.

L-Istati Membri, sa mhux aktar tard mill-31 ta" Diċembru 2008, għandhom jistabbilixxu u jżommu kuntatt maċ-Ċentru Ewropew tad-Data LRIT.

3.  Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi l-politika u l-prinċipji għall-aċċess tat-tagħrif miżmum fiċ-Ċentru Ewropew tad-Data LRIT skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 28(2).

"

(7)  L-Artikolu 12 għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

"

Artikolu 12

Obbligazzjonijiet ta" min qiegħed jibgħat il-merkanzija

1.  Jekk min jibgħat il-merkanzija, joffri għall-ġarr merkanzija perikoluża jew niġġiesa f'port ta" Stat Membru, għandu jagħti lill-kaptan jew lill-amministratur ta' bastiment, ikun ta' liema daqs ikun, qabel ma l-merkanzija titgħabba fuq il-bastiment, dikjarazzjoni li jkollha t-tagħrif li ġej:

   a) it-tagħrif fl-Anness I(2);
   b) għas-sustanzi msemmija fl-Anness I għall-Konvenzjoni Marpol, id-dokument bid-data ta'sigurta bil-karatteristiċi fiżiko-kimiċi tal-prodotti, inkluż il-viskosità tagħhom espressa f'cSt mal-50°C u d-densità mal-15°C u d-data l-oħra li qiegħda fid-dokument bid-data ta" sikurezza skond ir-riżoluzzjoni IMO MSC.150(77);
   c) in-numri ta" emerġenza ta" min qed jibgħat il-merkanzija jew ta" kull persuna oħra fil-pussess ta'tagħrif fuq il- karatteristiċi fiżiko-kimiċi tal-prodotti u dwar l-azzjoni li għandha tittieħed f'emerġenza.

2.  Bastimenti ġejjin minn port barra l-Komunità u li sejrin lejn port ta" Stat Membru jew li se jankraw fl-ibħra territorjali ta" Stat Membru u li għandhom sustanzi perikolużi jew niġġiesa għandu jkollhom dikjarazzjoni mingħand min jibgħat il-merkanzija li fiha t-tagħrif li ġej:

   a) it-tagħrif elenkat fl-Anness I(3);
   b) it-tagħrif meħtieġ taħt il-punti (b) u (c) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

3.   Għandhom ikunu d-dmir u r-responsabiltà ta" min qiegħed jibgħat il-merkanzija biex jiżgura li t-tagħbija miġjuba għat-trasport taqbel sew ma" dak li jkun hemm iddikjarat b'mod konformi mal-paragrafi 1 u 2.

"

(8)  Fit-tieni paragrafu ta" l-Artikolu 14, il-punt (c) għandu jinbidel b'dan li ġej:

"
   c) kull Stat Membru għandu jkun jista' jibgħat bla dewmien, meta jkun mitlub, tagħrif permezz tas-SafeSeaNet dwar il-bastiment u l-merkanzija perikoluża jew li tniġġes li jkollu abbord lill-awtoritajiet nazzjonali u lokali kompetenti ta" Stat Membru ieħor. Dan m'għandux iwassal biex l-Istati Membri jitolbu tagħrif b'mod regolari dwar il-bastimenti u l-merkanziji tagħhom għal skopijiet oħra għajr dawk ta' sikurezza jew ta' sigurtà marittima jew ta' ħarsien ta" l-ambjent marittimu.
"

(9)  Fl-Artikolu 16(1) għandhom jiżdiedu il-punti d) u e) li ġejjin:

"
   d) bastimenti li ma jinnotifikawx jew li m#għandhomx ċertifikati ta" assigurazzjoni jew garanziji finanzjarji skond id-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... [dwar ir-responsabbilta ċivili u garanziji finanzjarji tal-propjetarji tal-bastimenti]*(10);
   e) bastimenti li ġew rappurtati minn bdoti jew awtoritajiet tal-port talli għandhom difetti li jistgħu jippreġudikaw in-navigazzjoni fis-sigurta jew joħolqu riskju għall-ambjent.
  

______________

  

*ĠU L ...

"

(10)  Għandu jiddaħħal l-Artikolu 18a li ġej:

"

Artikolu 18 a

Miżuri f'każ ta" riskji minħabba l-preżenza ta" silġ

(1)  Jekk l-awtoritajiet kompetenti nnominati mill-Istati Membri jaħsbu li, minħabba l-istat tas-silġ, ikun hemm riskju serju għall-protezzjoni tal-ħajja umana fil-baħar jew għall-ħarsien taż-żoni marittimi jew tal-kosta tagħhom jew taż-żoni marittimi jew tal-kosta ta" l-Istati l-oħra:

   a) jridu jgħaddu lill-kaptani tal-bastimenti, li jkunu fiż-żoni ta" ġurisdizzjoni tagħhom jew li jkunu jixtiequ jidħlu jew joħorġu minn wieħed mill-portijiet tagħhom, l-informazzjoni adattata dwar l-istat tas-silġ, ir-rotot irrikkmandati u s-servizzi ta" vapuri li jkissru s-silġ fiż-żona ta" ġurisdizzjoni tagħhom;
   b) jistgħu jitolbu li l-bastimenti, li jkunu fiż-żoni konċernati u li jixtiequ jidħlu jew joħorġu minn port jew moll jew inkella jitilqu miż-żona ta" l-irmiġġ, jagħti prova permezz ta' xhieda dokumentarja li jissodisfa r-rekwiżiti tar-reżistenza u l-qawwa relatati mas-sitwazzjoni tas-silġ fiż-żona kkonċernata.

(2)  Il-miżuri meħuda biex jiġu implimentati l-arranġamenti għall-paragrafi 1 u 2 huma bbażati, għal dawk l-informazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma" l-istat tas-silġ, fuq il-previżjonijiet fir-rigward tas-sitwazzjoni tas-silġ u l-kundizzjonijiet meteoroloġiċi pprovduti minn servizz kwalifikat ta" informazzjoni meteoroloġika, rikonoxxut mill-Istat Membru.

"

(11)  Fl-Artikolu 19(2) għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

"

Għal dan il-għan, huma jittrasmettu t-tagħrif fir-rigward ta" l-Artikolu 12 lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, wara t-talba tagħhom.

"

(12)  L-Artikolu 20 għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

"

Artikolu 20

Ilqugħ ta" bastimenti fil-periklu fil-postijiet tal-kenn

1.  L-Istati Membri għandhom jinnominaw awtorità kompetenti li jkollha l-għerf espert meħtieġ u li tkun indipendenti fis-sens li jkollha s-setgħa, meta ssir il-ħidma ta" salvataġġ, li tieħu deċiżjonijiet fuq inizjattiva tagħha stess dwar l-ilqugħ ta' bastimenti fil-periklu bil-għan li:

   titħares il-ħajja umana;
   titħares il-kosta;
   jitħares l-ambjent marittimu;
   jkun hemm sigurtà fil-baħar; u
   titnaqqas kemm jista" jkun it-telf ekonomiku.

2.  L-awtorità msemmija fil-paragrafu 1 tista", inter alia:

   a) tirrestrinġi ċ-ċaqliq tal-bastiment jew tmexxih biex isegwi rotta speċifika. Dan ir-rekwiżit ma jaffettwax ir-responsabiltà tal-kaptan għall-imaniġġjar sikur tal-bastiment tiegħu;
   b) tagħti avviż uffiċjali lill-kaptan tal-bastiment biex iwaqqaf it-theddida għall-ambjent jew għas-sikurezza marittima;
   c) titla" fuq il-bastiment jew tibgħat tim ta" evalwazzjoni fuq il-bastiment biex tevalwa l-ħsara lill-bastiment u l-grad ta' riskju, tgħin lill-kaptan biex jirrimedja s-sitwazzjoni u tgħarraf lill-istazzjon kostali kompetenti;
   d) titlob u tibgħat ħaddiema tas-salvataġġ hija stess fejn meħtieġ;
   e) tara li l-bastiment jiġi piklotat jew jiġi rmunkat.

3.  L-Istati Membri, taħt il-koordinazzjoni tal-Kummissjoni, għandhom ifasslu mapep ta' l-ambjent marittimu staħonali (transkonfinali) u ta' l-indiċi ta' riżorsi umani.

4.  L-awtorità msemmija fil-paragrafu 1 għandha tieħu r-responsabiltà għat-twettiq tal-pjanijiet msemmija fl-Artikolu 20a.

5.  Fuq il-bażi ta" evalwazzjoni preliminari taċ-ċirkustanzi, l-awtorità msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiddeċiedi dwar l-ilqugħ ta" bastiment f'periklu f'post ta" kenn.

L-awtorità msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiżgura li, fuq il-bażi ta" evalwazzjoni taċ-ċirkustanzi skond il-pjanijiet imsemmija fl-Artikolu 20a, bastimenti f'periklu jiddaħħlu f'post ta" kenn fil-każijiet kollha fejn l-ilqugħ tal-bastiment f'periklu f'post ta" kenn jippermetti li jitnaqqsu r-riskji assoċjati ma" dawk iċ-ċirkustanzi.

6.  L-Istati Membri għandhom jirrispettaw il-Linji Gwida ta" l-IMO dwar it-trattament ġust tal-baħħara fil-każ ta" xi inċident marittimu fir-rigward ta" l-ekwipaġġ ta" bastiment li jkun jinsab fil-periklu f'ilmijiet li jiġu taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom.

7.  L-awtoritajiet speċifikati fil-paragrafu 4 jiltaqgħu ta" sikwit sabiex jiskambjaw il-kompetenzi tagħhom u jtejbu l-miżuri meħuda skond l-Artikolu preżenti. Jistgħu jiltaqgħu meta jridu, minħabba ċirkostanzi partikulari, fuq inizjattiva ta" waħda minnhom jew tal-Kummissjoni.

"

(13)  Għandu jiddaħħal l-Artikolu 20a li ġej:

"

L-Artikolu 20a

Pjanijiet għall-ilqugħ ta" bastimenti fil-periklu

(1)  L-Istati Membri jistabbilixxu pjanijiet bil-ħsieb li jirrispondu għar-riskji maħluqa mill-bastimenti fil-periklu li jsibu ruħhom fl-ibħra relatati mal-ġurisdizzjoni tagħhom u sabiex jiżguraw l-ilqugħ ta' bastimenti u l-ħarsien tal-ħajja umana.

(2)  Il-pjanijiet speċifikati f'paragrafu 1 huma elaborati wara konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-direttivi rilevanti ta" l-IMO speċifikati fl-Artikolu 3, punt a), u jinkludu mill-inqas l-elementi li ġejjin:

   a) l-identità ta" l-awtorità jew ta" l-awtoritajiet bl-inkarigu li jirċievu u li jieħdu ħsieb is-sejħiet ta" l-allarm;
   b) l-identità ta" l-awtorità li għandha r-responsabbiltà li tevalwa s-sitwazzjoni, li tiddetermina post tal-kenn adattat u li tieħu deċiżjoni dwar l-ilqugħ ta" bastiment fil-periklu fil-post tal-kenn magħżul;
   c) l-inventarju tal-postijiet tal-kenn potenzjali li jiġbor il-punti prinċipali ta" l-elementi maħsuba biex jiffaċilitaw evalwazzjoni u deċiżjoni ta" malajr, li jinkludi wkoll id-deskrizzjoni tal-fatturi ambjentali u soċjali u tal-kundizzjonijiet naturali tal-postijiet potenzjali li ġew ikkunsidrati;
   d) il-proċeduri ta" evalwazzjoni fir-rigward tad-deċiżjoni dwar il-post tal-kenn fuq il-bażi tal-postijiet potenzjali rreġistrati fl-inventarju;
   e) il-mezzi u l-installazzjonijiet adegwati għall-għajnuna, s-salvataġġ u l-ġlieda kontra t-tniġġis;
   f) il-mekkaniżmi eventwali internazzjonali ta" koordinazzjoni u ta" deċiżjoni li japplikaw;
   g) il-proċeduri ta" garanziji finanzjarji u ta" responsabbiltà mwaqqfa fir-rigward tal-bastimenti milqugħa f'post tal-kenn.

(3)  L-Istati Membri jippubblikaw l-isem ta" l-awtorità kompetenti speċifikata fl-Artikolu 20(4) kif ukoll il-lista tal-kuntatti adattati għall-ilqugħ u r-rispons għas-sejħiet ta" l-allarm. Huma jgħaddu lill-Kummissjoni l-inventarju tal-postijiet tal-kenn potenzjali. Barra minn dan, huma jgħaddu t-tagħrif li għandu x'jaqsam mal-pjanijiet u l-postijiet tal-kenn lill-Istati Membri ġirien.

Minn meta jibdew jitħaddmu l-proċeduri msemmija fil-pjanijiet għall-ilqugħ tal-bastimenti fil-periklu, huma jiżguraw li kull tagħrif li għandu x'jaqsam mal-pjanijiet u l-postijiet tal-kenn ikun għad-dispożizzjoni tal-partijiet involuti fl-operazzjonijiet, fosthom is-servizzi ta" salvataġġ u ta" rmonk.

"

Persuni li jirċievu informazzjoni relevanti skond dan il-paragrafu dwar pjanijiet ta" emerġenza u postijiet ta" refuġju għandhom jiggarantixxu l-kunfidenzjalità ta' din l-informazzjoni.

(14)  Għandu jiddaħħal l-Artikolu 20b li ġej:

"

Artikolu 20b

Garanziji finanzjarji u kumpens

(1)  In-nuqqas ta" ċertifikat ta" assigurazzjoni jew ta" garanzija finanzjarja m'għandux jeżonera lill-Istati Membri mill-evalwazzjoni u d-deċiżjoni preliminari msemmija fl-Artikolu 20 u m'huwiex, fih innifsu, raġuni suffiċjenti biex Stat Membru jirrifjuta li jilqa' f'post ta" kenn bastiment li jkun jinsab fil-periklu.

(2)  Mingħajr ħsara għall-paragrafu 1, meta jkun qed jilqa' f'post ta" kenn bastiment li jkun jinsab fil-periklu, l-Istat Membru jista" jitlob lill-operatur, aġent jew kaptan tal-bastiment jippreżenta ċertifikat ta" assigurazzjoni jew garanzija finanzjarja, fi ħdan it-tifsira ta" l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2007/.../KE [dwar ir-responsabilità ċivili u l-garanziji finanzjarji tas-sidien tal-vapuri](11), li jkunu jkopru r-responsabilità tiegħu għad-dannu kkawżat mill-bastiment. L-att tat-talba għal dan iċ-ċertifikat m'għandux iwassal biex bastiment li jkun jinsab fil-periklu jdum ma jiġi akkomodat.

"

(3)  L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-kumpens ta" l-ispejjez u tat-telf ekonomiku potenzjali mġarrba minn port bħala riżultat ta" deċiżjoni li tkun ittieħdet skond l-Artikolu 20(5) jekk spejjeż jew telf ekonomiku bħal dawn ma jkunux kumpensati mis-sid jew l-operatur tal-vapur fi żmien raġonevoli skond id-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar ir-responsabilità ċivili u l-garnanziji finanzjarji tas-sidien tal-vapuri] u l-mekkaniżmi internazzjonali ta" kumpens eżistenti.

(15)  Għandu jiddaħħal l-Artikolu 22a li ġej:

"

Artikolu 22 a

Sistema Ewropea ta" skambju ta" tagħrif marittimu SafeSeaNet

(1)  L-Istati Membri jwaqqfu sistemi ta" amministrazzjoni tat-tagħrif marittimu, nazzjonali u lokali sabiex jiżguraw l-ipproċessar tat-tagħrif kif speċifikat f'din id-Direttiva.

(2)  Is-sistemi ta" komunikazzjoni stabbiliti biex jimplimentaw il-paragrafu 1 iridu jippermettu l-ħidma siewja tat-taħrig miġbur u jissodisfaw b'mod notevoli l-kundizzjonijiet esposti fl-Artikolu 14 ta" din id-Direttiva.

(3)  Sabiex ikun hemm garanzija ta" skambju tajjeb tat-tagħrif speċifikat f'din id- Direttiva, l-Istati Membri jiżguraw li s-sistemi, nazzjonali u lokali, mwaqqfa biex jiġbru, jipproċessaw u jerfgħu t-tagħrif speċifikat minn din id-Direttiva, jistgħu jkunu konnessi mas-sistema Komunitarja ta" skambju ta" tagħrif marittimu msejħa SafeSeaNet. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li s-sistema Komunitarja għall-iskambju ta' tagħrif marittimu SafeSeaNet tkun topera 24 siegħa kuljum.

(4)  Meta jkunu qegħdin jikkoperaw fi ħdan ftehimiet reġjonali jew fil-qafas ta' proġetti transkonfinali, interreġjonali jew transnazzjonali, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sistemi jew netwerks ta' tagħrif żviluppati jkunu konformi mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva u jkunu kompatibbli u marbuta mas-sistema SafeSeaNet.

(5)  Sabiex ikun żgurat li hemm perjodu biżżejjed biex ikun ippruvat il-funzjonament tas-sistema SafeSeaNet, dik is-sistema għandha tkun qed taħdem b'mod sħiħ fl-1 ta" Jannar 2009.".

"

(16)  L-Artikolu 23 għandu jiġi emendat kif ġej:

   a) il-paragrafu (ċ) għandu jinbidel b'dan li ġej:"
   c) "c) jestendu l-kopertura tas-sistema Komunitarja ta" monitoraġġ u ta" tagħrif dwar it-traffiku tal-bastimenti u/jew jattwalizzawha sabiex itejjbu l-identifikazzjoni u l-monitoraġġ tal-bastimenti, filwaqt li jqisu l-iżviluppi fil-qasam tat-teknoloġija ta" l-informatika u tal-komunikazzjoni. Għal dan il-għan, l-Istati Membri u l-Kummissjoni jikkooperaw biex, jekk jinqala" l-każ, jitwaqqfu s-sistemi obbligatorji ta" rendikonti, s-servizzi obbligatorji tat-traffiku marittimu u s-sistemi adattati għall-organizzazzjoni tat-traffiku, bl-iskop li jissottomettuhom lill-IMO għall-approvazzjoni. Huma jikkooperaw ukoll, fi ħdan l-awtoritajiet reġjonali jew internazzjonali kkonċernati, għall-iżvilupp ta" mekkaniżmi għal monitoraġġ tat-traffiku u għal sorveljanza marittima fuq distanzi twal;
"
   b) għandhom jiżdiedu l-punti e), f) u (g) li ġejjin: "
   e) jiżguraw l-interkonnessjoni u l-interoperabilità tas-sistemi nazzjonali użati għall-immanġjar ta' l-informazzjoni msemmija fl-Anness, jintegraw sistemi konvenzjonali ma" sistemi bbażati fuq is-satelliti, u jiżviluppaw u jaġġornaw is-sistema tas-SafeSeaNet;
   f) jistudjaw il-probabbiltà u jiddeterminaw ir-regoli dettaljati għall-integrazzjoni ta' l-AIS mas-sistemi ta" pożizzjonament u ta" komunikazzjoni użati fil-qasam tal-politika komuni tas-sajd. Is-sejbiet ta" dak l-istudju għandhom ikunu disponibbli sa mhux aktar tard minn tnax-il xahar qabel id-dħul fis-seħħ ta' l-obbligu msemmi fl-Artikolu 6a, u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2008;
   g) jistudjaw u jimplimentaw il-proċeduri li se jiggarantixxu b'mod aktar effettiv il-kunfidenzjalità tat-tagħrif miġbur.".
"

(17)  Għandu jiddaħħal l-Artikolu 23a li ġej:

"

Artikolu 23a

Ipproċessar u amministrazzjoni tat-tagħrif ta" sikurezza marittima

(1)  Il-Kummissjoni tiżgura lill-awtoritajiet innominati mill-Istati Membri, jekk ikun hemm bżonn, li tipproċessa, tutilizza u xxerred it-tagħrif miġbur taħt din id-Direttiva jew miġbur minn kull entità pubblika jew privata fi ħdan il-missjonijiet rispettivi tagħhom.

(2)  Jekk jinqala" l-każ, il-Kummissjoni tikkontribwixxi għall-iżvilupp u għall-ħidma ta" sistemi ta" ġbir u ta" tixrid tal-fatti relatati mas-sikurezza marittima, notevolment permezz tas-sistema "Equasis" jew ta" kull sistema oħra ekwivalenti ta" karattru pubbliku.

"

(18)  L-Artikolu 24 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

Artikolu 24

Kunfidenzjalità ta' l-informazzjoni

1.  L-Istati Membri, skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom, għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw il-kunfidenzjalità tat-tagħrif mibgħut lilhom skond din id-Direttiva.

2.  L-Istati Membri, skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom, għandhom jaraw li d-data ta" l-AIS u ta" l-LRIT trażmessa mill-bastimenti tinżamm milli tkun disponibbli għall-pubbliku jew użata għal għanijiet li jmorru kontra s-sikurezza, is-sigurtà u l-ħarsien ta" l-ambjent, jew li jaffettwaw il-kompetizzjoni bejn l-operaturi tal-bastimenti. B'mod partikulari, m'għandhomx jawtorizzaw it-tixrid ta' tagħrif dwar id-dettalji tal-merkanzija jew tal-persuni abbord, ħlief jekk il-kaptan jew l-operatur tal-bastiment ikun qabel ma' dan l-użu.

"

F'koperazzjoni ma" l-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà tan-Netwerks u t-Tagħrif, il-Kummissjoni għandha tinvestiga kif għandhom jingħelbu l-problemi tas-sigurtà tan-netwerks u t-tagħrif li jistgħu jkunu assoċjati mal-miżuri pprovduti taħt din id-Direttiva, u b'mod partikulari l-Artikoli 6, 6a, 14 u 22a tagħha. Sa mhux aktar tard minn sena wara d-dħul fis-seħħ ta" din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi meħtieġa sabiex tiġġieled kontra l-użu mhux awtorizzat jew l-abbuż kummerċjali tad-data li tagħha jkun sar skambju skond din id-Direttiva.

(19)  L-Artikolu 27(2) għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

2.  Barra minn hekk, l-Annessi I, III u IV jistgħu jkunu emendati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 28(3), fid-dawl ta' l-esperjenza miksuba b'din id-Direttiva, sakemm dawn l-emendi ma jwessgħux il-kamp ta' l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

"

(20)  L-Artikolu 28 għandu għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

Artikolu 28

Kumitat

1.  Il-Kummissjoni hija megħjuna mill-Kumitat għas-Sikurezza Marittima u l-Ħarsien mit-Tniġġis mill-Bastimenti (COSS), imwaqqaf mill-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*.

2.  Fil-każ fejn issir referenza għall-paragrafu preżenti, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE jiġu applikati, fir-rigward tad-dispożizzjonijiet ta" l-Artikolu 8 tagħha.

Iż-żmien imsemmi fl-Artikolu 5, paragrafu 6, tad-Deċiżjoni 1999/468/KE huwa ffissat għal tliet xhur.

3.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 ta' l-istess Deċiżjoni.

____________________

* ĠU L 324, 29.11.2002, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 93/2007 (ĠU L 22, 31.1.2007, p. 12).

"

(21)  Fl-Anness I, l-Inċiż X tal-punt 4 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"

   X. tagħrif varju:

   il-karatteristiċi u l-kwantità stmata ta' karburant tal-bunker għall-bastimenti kollha li jġorru karburant tal-bunker,
   l-istatus tan-navigazzjoni.

"

(22)  Fl-Anness II (I), għandu jiżdied il-punt 3 li ġej:

"

3.  Bastimenti tas-sajd

Kull bastiment tas-sajd li t-tul totali tiegħu ikun minn 24 metru 'il fuq huwa suġġett għar-rekwiżitit tal-ġarr kif imsemmi fl-Artikolu 6 bis skond il-kalendarju li ġej:

–   bastiment tas-sajd ġdid ta" tul totali ta" 24 metru u aktar ...*;

–   bastiment tas-sajd li t-tul totali tiegħu huwa ta" 24 metru jew aktar iżda ta" anqas minn 45 metru: sa mhux aktar tard minn ...**;

____________________

* fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva;

** sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta" din id-Direttiva.

"

Artikolu 2

1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolamentari u amministrattivi neċessarji biex jikkonformaw ma" din id-Direttiva sa mhux aktar tard minn ...(12). Huma għandhom jgħaddu immedjatament lill-Kummissjoni t-test ta" dawn id-dispożizzjonijiet kif ukoll tabella li turi r-relazzjoni bejn dawn id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew ikollhom magħhom tali referenza meta toħroġ il-pubblikazzjoni uffiċjali. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir tali referenza.

2.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni it-test tad-dispożizzjonijiet prinċipalital-liġi nazzjonali li huma għandhom jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Id-Direttiva preżenti tidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta" l-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 4

L-Istati Membri huma d-destinatarji ta" din id-Direttiva.

Magħmula fi [...],

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1) Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
(2) ĠU C 318, 23.12.2006, p. 195.
(3) ĠU C 229, 22.9.2006, p. 38.
(4) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' April 2007.
(5) ĠU L 208, 5.8.2002, p. 10.
(6)+ ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru u d-data.
(7)+ ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru.
(8) ĠU L 324, 29.11.2002, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 93/2007 (ĠU L 22, 31.1.2007, p. 12).
(9) ĠU L 208, 5.8.2002, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1891/2006 (ĠU L 394, 30.12.2006, p. 1).
(10)+ ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru u d-data.
(11)+ ĠU: Jekk jagħġbok daħħal in-numru.
(12)* 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.


Investigazzjoni ta" aċċidenti ***I
PDF 545kWORD 153k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-25 ta' April 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-prinċipji fundamentali li jirregolaw l-investigazzjoni ta" aċċidenti fis-settur tat-trasport marittimu u li temenda d-Direttivi 1999/35/KE u 2002/59/KE (COM(2005)0590 – C6-0056/2006 – 2005/0240(COD))
P6_TA(2007)0147A6-0079/2007

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2005)0590)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 80(2) tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0056/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A6-0079/2007),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-25 ta' April 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-prinċipji fundamentali li jirregolaw l-investigazzjoni ta" aċċidenti fis-settur tat-trasport marittimu u li temenda d-Direttivi 1999/35/KE u 2002/59/KE

P6_TC1-COD(2005)0240


(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA" L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 80(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(2),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(3),

Filwaqt li jaġixxu f'konformità mal-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat(4),

Billi:

(1)  Għandu jinżamm livell ġenerali għoli ta" sigurtà fit-trasport marittimu fl-Ewropa u għandu jsir kull sforz sabiex jitnaqqas l-għadd ta' diżgrazzji u okkorrenzi marittimi.

(2)  L-investigazzjonijiet tekniċi fil-pront meta jseħħu xi diżgrazzji fuq il-baħar itejbu s-sigurtà marittima billi jgħinu ħalli jiġu pprevenuti milli jseħħu mill-ġdid diżgrazzji simili li jwasslu għal imwiet, telf ta' bastimenti u t-tniġġis ta' l-ambjent marittimu.

(3)  Il-Parlament Ewropew, fir-riżoluzzjoni tiegħu(5) sabiex tittejjeb is-sigurtà fuq il-baħar, ħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tressaq proposta għal direttiva dwar l-investigazzjoni ta' l-inċidenti fit-tbaħħir.

(4)  L-Artikolu 2 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt Marittimu ta" l-1982 (UNCLOS)(6), jistabbilixxi d-dritt ta" l-Istati kostali sabiex jinvestigaw il-kawża ta" kwalunkwe diżgrazzja marittima li sseħħ fil-limiti ta" l-ibħra territorjali tagħhom li għandha mnejn tkun ta' riskju għall-ħajja jew għall-ambjent, li tinvolvi l-awtoritajiet tat-tiftix u s-salvataġġ ta' l-Istat kostali, jew li b'xi mod ieħor taffettwa lill-Istat kostali.

(5)  L-Artikolu 94 ta" l-UNCLOS jistabbilixxi li l-Istati tal-bandiera inkwistjoni għandhom jaraw li ssir inkjesta minn jew quddiem persuna jew persuni kkwalifikata(i) kif jixraq dwar ċerti diżgrazzji jew okkorrenzi tan-navigazzjoni fl-ibħra internazzjonali.

(6)  Il-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Sigurtà tal-Ħajja fuq il-Baħar, ta" l-1974 (ir-regolament SOLAS I/21)), il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar is-Sinjal tat-Tagħbija, ta" l-1966 u l-Konvenzjoni Internazzjoanli għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis mill-Bastimenti, ta" l-1973 jistabbilixxu r-responsabbiltajiet ta' l-Istati tal-bandiera sabiex dawn imexxu investigazzjonijiet dwar id-diżgrazzji u jgħaddu dak kollu li jinstab li jkollu x'jaqsam ma' dan lill-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO).

(7)  L-[abbozz tal-] Kodiċi għall-implimentazzjoni ta" l-Istrumenti Mandatorji ta" l-IMO(7) ifakkar dwar l-obbligu ta' l-Istati tal-bandiera sabiex dawn jiżguraw li l-investigazzjonijiet dwar is-sigurtà marittima jitmexxew minn investigaturi kkwalifikati kif jixraq, li jkunu kompetenti f'dak li għandu x'jaqsam mad-diżgrazzji u l-okkorrenzi marittimi. Barraminnhekk, il-Kodiċi jirrikjedi lill-Istati tal-bandiera sabiex ikunu ppreparati li jipprovdu investigaturi kkwalifikati għal dak il-għan, irrispettivament mill-inħawi tad-diżgrazzja jew l-okkorrenza.

(8)  Għandu jitqies il-Kodiċi għall-Investigazzjoni tad-Diżgrazzji u l-Okkorrenzi Marittimi adottata f'Novembru 1997 permezz tar-Riżoluzzjoni A.849 ta" l-Assemblea ta" l-IMO, li jipprevedi l-implimentazzjoni ta" metodu komuni għall-investigazzjoni tas-sigurtà f'dak li għandhom x'jaqsmu d-diżgrazzji u l-okkorrenzi marittimi u l-kooperazzjoni bejn l-Istati sabiex jiġu identifikati l-fatturi li jwasslu għal diżgrazzji u okkorrenzi marittimi. Għandhom jitqiesu wkoll iċ-Ċirkulari 953 tal-Kumitat għas-Sigurtà Marittima (MSC) fi ħdan l-IMO, li tipprovdi definizzjonijiet aġġornati tat-termini użati fil-Kodiċi, u r-Riżoluzzjonijiet ta" l-IMO A.861(20) u MSC.163(78), li jipprovdu definizzjoni ta" "reġistraturi tad-data tul il-vjaġġ" (voyage data recorders).

(9)  Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/35/KE tad-29 ta" April 1999 dwar sistema ta' stħarriġ obbligatorju għall-operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro regolari u servizzi ta" inġenji tal-baħar ta' veloċità kbira għall-passiġġieri(8) tirrikjedi li l-Istati Membri jiddeffinixxu, fil-qafas tas-sistemi ġuridiċi interni rispettivi tagħhom, status ġuridiku li jippermettilhom u lil kwalunkwe Stat Membru li jkun sostanzjalment interessat sabiex jipparteċipaw, jikkooperaw, jew fejn ikun previst skond il-Kodiċi għall-investigazzjoni tad-diżgrazzji marittimi, li jamministraw kwalunkwe investigazzjoni ta' xi diżgrazzja jew okkorrenza marittima li jkun jinvolvi lanċa ro-ro jew inġenji tal-baħar ta" veloċità kbira għall-passiġġieri.

(10)  Id-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2002 li tistabbilixxi sistema ta" informazzjoni u monitoraġġ tat-traffiku tal-bastimenti tal-Komunità(9) tirrikjedi li l-Istati Membri jkunu konformi mal-Kodiċi ta' l-IMO għall-Investigazzjoni tad-Diżgrazzji u l-Okkorrenzi Marittimi u jiżguraw li s-sejbiet ta' l-investigazzjonijiet ta' l-okkorrenzi jiġu ppubblikati mill-aktar fis possibbli wara l-konklużjoni tagħhom.

(11)  L-investigazzjoni tad-diżgrazzji u l-okkorrenzi li tkun tinvolvi bastimenti li jbaħħru, jew bastimenti oħra fil-portijiet jew żoni marittimi ristretti oħra, għandha ssir minn entità jew organizzazzjoni indipendenti mogħnija b'mod permanenti bis-setgħat li jippermettulha tieħu deċiżjonijiet jew taħt il-kmand tagħha sabiex jiġi evitat kull kunflitt ta" interessi.

(12)  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sistemi ġuridiċi interni tagħhom jippermettu lilhom u lil kull Stat Membru ieħor li huwa sostanzjalment interessat li jipparteċipa u li jikkoopera fi, jew li jmexxi investigazzjonijiet dwar inċidenti abbażi tad-dispożizzjonijiet tal-kodiċi ta' l-IMO għall-investigazzjoni tad-diżgrazzji marittimi

(13)  Skond ir-regolament SOLAS V/20, il-bastimenti tal-passiġġieri u l-bastimenti l-oħra għajr dawk tal-passiġġieri ta" tunnellaġġ gross ta' 3,000 jew aktar mibnija fl-1 ta' Lulju 2002 jew wara għandhom iġorru reġistraturi tad-data tul il-vjaġġ (VDRs - Voyage Data Recorders) li jkunu ta' għajnuna fl-investigazzjonijiet dwar l-inċidenti. Minħabba l-importanza tiegħu fit-tfassil ta" politika sabiex jiġu pprevenuti l-inċidenti fit-tbaħħir, it-tali apparat għandu jkun rekwiżit sistematikament abbord il-vapuri li jbaħħru fuq vjaġġi nazzjonali jew internazzjonali li jidħlu fil-portijiet Komunitarji.

(14)  Id-data pprovduta permezz ta" sistema VDR, flimkien ma" apparat elettroniku ieħor, tista" tintuża kemm retrospettivament wara xi diżgrazzja jew okkorrenza marittima sabiex jiġi investigati x'wassal għal dan, kif ukoll bil-ħsieb ta' prevenzjoni sabiex tinkiseb esperjenza taċ-ċirkustanzi li jafu jwasslu għal okkorrenzi ta' dan it-tip. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-tali data, meta tkun disponibbli, tintuża kif jixraq għaż-żewġ għanijiet.

(15)  Għandhom jiġu investigati jew mixtarra b'xi mod ieħor is-sinjali ta" allarm mill-bastimenti jew l-informazzjoni minn kwalunkwe sors li xi bastiment, jew persuni fuqu jew minnu jinsabu fil-periklu jew li, minħabba xi okkorrenza konnessa mat-tħaddim tal-bastiment, hemm xi riskju potenzjali serju ta' danni lill-persuni, lill-istruttura tal-bastiment jew lill-ambjent.

(16)  Ir-Regolament (KE) Nru 1406/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2002(10) jirrikjedi li l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (minn hawn 'il quddiem imsejħa: "l-Aġenzija") taħdem ma" l-Istati Membri sabiex tiżviluppa soluzzjonijiet tekniċi u tipprovdi assistenza teknika konnessa ma' l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Komunitarja. Fil-qasam ta" l-investigazzjoni ta" l-inċidenti, l-Aġenzija għandha l-kompitu speċifiku li tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni fl-iżvilupp, b'kunsiderazzjoni xierqa lis-sistemi ġuridiċi differenti fl-Istati Membri, ta' metodoloġija komuni għall-investigazzjoni ta' l-inċidenti marittimi skond il-prinċipji internazzjonali li hemm qbil fuqhom.

(17)  Skond ir-Regolament (KE) Nru 1406/2002, l-Aġenzija għandha tiffaċilita l-kooperazzjoni f'dak li huwa forniment ta" appoġġ lill-Istati Membri f'attivitajiet li jikkonċernaw investigazzjonijiet konnessi ma" aċċidenti marittimi serji, u fit-twettiq ta' analiżi tar-rapporti investigattivi eżistenti dwar id-diżgrazzji. L-Aġenzija għandha wkoll, fid-dawl tar-riżultati ta' l-analiżi, tinkorpora fil-metodoloġija konġunta kwalunkwe elementi li jirriżultaw minn dan, li jistgħu jkunu ta' interess għall-prevenzjoni ta' diżastri ġodda u t-titjib tas-sikurezza marittima fl-UE.

(18)  Il-linji gwida IMO dwar it-trattament ġust tal-baħħara fil-każ li jkun hemm diżastru marittimu m'għandhomx l-għan li jinkriminaw lill-kaptan u lill-ekwipaġġ. Dawn jistgħu jagħtuhom aktar kunfidenza fil-metodi ta' investigazzjoni, u għalhekk għandhom jintużaw mill-Istati Membri.

(19)  Ir-rakkomandazzjonijiet ta' sigurtà li jirriżultaw minn investigazzjoni tas-sigurtà marbuta ma' xi diżgrazzja jew okkorrenza għandhom jiġu kkunsidrati mill-Istati Membri u mill-Komunita.

(20)  Billi għan l-investigazzjoni teknika huwa l-prevenzjoni ta" diżgrazzji jew okkorrenzi marittimi futuri, il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet dwar is-sigurtà m'għandhomx jintużaw sabiex tiġi ddeterminata r-responsabbiltà jew li dak li jkun jingħata tort.

(21)  Billi l-għan ta' l-azzjoni li għandha tittieħed, jiġifieri t-titjib tas-sigurtà marittima fil-Komunità u b'hekk it-tnaqqis tar-riskju ta" diżgrazzji marittimi fil-futur, ma jistax jintlaħaq biżżejjed mill-Istati Membri u jista' għalhekk, minħabba l-iskala ta' l-azzjoni jew ta" l-effetti ta" l-azzjoni, jintlaħaq aħjar fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri, konformi mal-prinċipji tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-għan.

(22)  Il-miżuri meħtieġa għall-implementazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom jiġu adottati bi qbil mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li teżiġi l-proċeduri għal eżerċizju ta' setgħat implementattivi mogħtija lill-Kummissjoni(11).

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Is-Suġġett

L-għan ta" din id-Direttiva huwa li tittejjeb is-sigurtà marittima u b'hekk jitnaqqas ir-riskju ta' diżgrazzji marittimi billi:

   a) jiġi ffaċilitat li jsiru investigazzjonijiet u analiżi xierqa fil-pront ta' diżgrazzji u okkorrenzi marittimi u
   b) jiġi żgurat li jsir rappurtar preċiż u f'waqtu ta" investigazzjonijiet dwar is-sigurtà u proposti għal azzjoni ta' rimedju.

L-investigazzjonijiet skond din id-Direttiva m'għandhomx ikollhom x'jaqsmu mad-determinazzjoni tar-responsabbiltà u lanqas mad-deċiżjoni ta" fuq min se jaqa' t-tort.

Artikolu 2

Il-kamp ta' applikazzjoni

1.  B'konformita? ma' l-obbligi ta' l-Istati Membri skond il-Konvenzjoni dwar il-Liġi ta' l-Ibħra (UNCLOS), din id-Direttiva għandha tapplika għal diżgrazzji, okkorrenzi u sinjali ta" allarm marittimi li:

   a) jinvolvu bastimenti li jtajru l-bandiera ta" xi wieħed mill-Istati Membri, jew
   b) iseħħu fil-limiti ta" żoni li l-Istati Membri huma intitolati li jeżerċitaw il-ġuriżdizzjoni tagħhom fuqhom, jew
   c) jinvolvu interessi sostanzjali oħra ta' l-Istati Membri.

2.  Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal diżgrazzji, okkorrenzi u sinjali ta" allarm marittimi li jinvolvu biss:

   a) bastimenti tal-gwerra u bastimenti li jġorru s-suldati u bastimenti oħra li jkunu proprjetà jew li jitħaddmu minn Stat Membru u jintużaw biss għal servizz mhux kummerċjali tal-gvern,
   b) bastimenti li ma jitħaddmux b'mezzi mekkaniċi, bastimenti ta" l-injam b'kostruzzjoni primittiva, jotts għad-divertiment u inġenji għad-divertiment, sakemm dawn ma jkunux jew mhumiex se jkunu ekwipaġġati u jġorru aktar minn 12-il passiġġier għal għanijiet kummerċjali,
   c) bastimenti ta' mgħodijiet ta' l-ilma interni li jitħaddmu f'mogħdijiet ta' l-ilma interni,
   d) bastimenti tas-sajd ta" tul ta" anqas minn 24 metru,
   e) unitajiet fissi tat-tħaffir 'il hinn mill-art.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva:

1.   "SOLAS" tfisser il-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Sigurtà tal-Ħajja fil-Baħar ta" l-1974 (SOLAS 1974), kif emendata mill-Protokolli ta" l-1978 u l-1988.

"Il-Kodiċi ta" l-IMO" tfisser il-Kodiċi għall-Investigazzjoni tad-Diżgrazzji u l-Okkorrenzi Marittimi adottat mill-Organizzazzjni Marittima Internazzjonali permezz tar-Riżoluzzjoni ta" l-Assemblea A.849 tas-27 ta" Novembru 1997 kif ġie emendat.

2.  It-termini li ġejjin għandhom jiġu miftiehma skond id-definizzjonijiet misjuba fil-Kodiċi ta' l-IMO:

   (a) "Diżgrazzja marittima",
   (b) "Diżgrazzja serja ħafna",
   (c) "Okkorrenza marittima",
   (d) "Investigazzjoni dwar is-sigurtà konnessa ma" okkorrenza jew diżgrazzja marittima",

(e)  "Stat li għandu interessi sostanzjali".

3.  It-termini "diżgrazzja serja" u "diżgrazzja inqas serja" għandhom jiġu miftiehma skond id-definizzjonijiet aġġornati li jinsabu fiċ-Ċirkulari 953 ta' l-MSC ta" l-IMO.

4.  It-termini "lanċa ro-ro" u "inġenji tal-baħar ta" veloċità kbira għall-passiġġieri" għandhom jiġu miftiehma skond id-definizzjonijiet misjuba fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 1999/35/KE.

5.  "L-Istat Membru li jmexxi l-investigazzjoni" jfisser Stat Membru li huwa obbligat li jamministra, jew, fil-każ ta" aktar minn Stat wieħed li jkun interessat sostanzjalment, imexxi, investigazzjoni dwar is-sigurtà skond din id-Direttiva.

6.  "Ir-reġistratur tad-data tul il-vjaġġ (voyage data recorder)" (VDR) għandu jiġi miftiehem skond id-definizzjoni misjuba fir-Riżoluzzjonijiet ta' l-IMO A.861(20) u MSC.163 (78).

7.  "Sinjal ta" allarm" ifisser sinjal li jingħata minn bastiment, jew informazzjoni minn kwalunkwe sors, li tindika li bastiment, jew il-persuni fuqu jew minnu, ikunu f'periklu fuq il-baħar.

8.  "Rakkomandazzjoni dwar is-sigurtà" tfisser kwalunkwe proposta, inklużi dawk għall-iskopijiet ta' reġistrazzjoni u kontroll, minn waħda minn dawn:

   a) entità investigattiva ta" l-Istat li jkun qed jamministra jew imexxi l-investigazzjoni dwar is-sigurtà rigward diżgrazzja jew okkorrenza marittima abbażi ta" l-informazzjoni miġjuba minn dik l-investigazzjoni; jew, f'każi fejn ikun jixraq,
   b) mill-Kummissjoni, bl-għajnuna ta' l-Aġenzija u abbażi ta' analiżi tad-data astratta u r-riżultati ta' investigazzjonijiet li jkunu saru.

Artikolu 4

L-istatus ta' l-investigazzjonijiet dwar is-sigurtà

1.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu, skond is-sistemi ġuridiċi interni rispettivi tagħhom, ir-regoli ta' kif jitmexxew l-investigazzjonijiet dwar is-sigurtà f'każijiet ta' diżgrazzja jew okkorrenza marittima. Permezz ta" dan, dawn għandhom jiżguraw li t-tali investigazzjonijiet:

   a) ikunu indipendenti minn investigazzjonijiet kriminali jew investigazzjonijiet oħrajn li jkunu qed isiru fl-istess waqt sabiex tiġi ddeterminata r-responsabbiltà jew biex jingħata t-tort; u jkun permess li l-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet li jirriżultaw mill-investigazzjonijiet li bdew taħt din id-Direttiva biss jistgħu jikkontribwixxu għal investigazzjonijiet oħra; kif ukoll
   b) ma jkunux preklużi, sospiżi jew imdewma minħabba it-tali investigazzjonijiet.

Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li waqt dawn l-investigazzjonijiet jiġu protetti x-xiehda biex l-istqarrijiet tagħhom u informazzjoni oħra li huma jipprovdu ma jiġux miksuba minn awtoritajiet ta' pajjiżi terzi sabiex dawn l-istqarrijiet jew informazzjoni ma jintużawx f'investigazzjonijiet kriminali f'dawn il-pajjiżi.

2.  Ir-regoli li għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri għandhom jinkludu dispożizzjonijiet sabiex jippermettu:

   a) il-kooperazzjoni u l-assistenza reċiproka fl-investigazzjonijiet dwar is-sigurtà f'każijiet ta' xi diżgrazzja jew okkorrenza marittima mmexxija minn Stati Membri oħrajn, jew id-delega lil Stat Membru ieħor ta" l-intrigu li jmexxi l-investigazzjoni dwar diżgrazzja jew okkorrenza marittima skond id-dispożizzjonijiet ta" din id-Direttiva;
   b) il-koordinament, b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni, ta" l-attivitajiet ta" l-entitajiet investigattivi rispettivi tagħhom sal-punt neċessarju ħalli jinkisbu l-għanijiet ta' din id-Direttiva u
   c) miżuri ta' senjalazzjoni bikrija fil-każ ta' diżgrazzja jew okkorenza.

Artikolu 5

L-obbligu li ssir investigazzjoni

1.  Kull Stat Membru għandu jiżgura li ssir investigazzjoni mill-entità investigattiva msemmija fl-Artikolu 8 wara diżgrazzji marittimi serji jew serji ħafna:

   a) li jinvolvu bastiment li jtajjar il-bandiera tiegħu, ġrat fejn ġrat id-diżgrazzja, jew
   b) li tkun seħħet fil-limiti taż-żoni li fuqhom huwa intitolat li jeżerċita l-ġuriżdizzjoni tiegħu, irrispettivament mill-bandiera mtajra mill-bastiment(i) involuti fid-diżgrazzja, jew
   c) li tinvolvi interess sostanzjali ta" l-Istat Membru, irrispettivament mill-inħawi fejn tkun seħħet id-diżgrazzja u mill-bandiera mtajra mill-bastiment jew bastimenti inkwistjoni.

2.  Minnbarra li tinvestiga diżgrazzji serji u serji ħafna, l-entità investigattiva msemmija fl-Artikolu 8 għandha, wara li tkun stabbilixxiet l-fatti inizjali tal-każ, tiddeċiedi jekk għandhiex issir jew le investigazzjoni dwar is-sigurtà ta' okkorrenza marittima, sinjal ta' allarm jew diżgrazzja anqas serja.

Fid-deċiżjoni tagħha, għandha tqis is-serjetà tad-diżgrazzja jew okkorrenza, it-tip ta" bastiment u/jew merkanzija involut/a fis-sinjal ta" l-allarm u/jew kwalunkwe talba mill-awtoritajiet tat-tiftix u s-salvataġġ.

3.  L-ambitu u l-arranġamenti prattiċi għall-amministrazzjoni ta" l-investigazzjonijiet dwar is-sigurtà għandhom jiġu ddeterminati mill-entità investigattiva ta' l-Istat Membru li jkun qed imexxi l-investigazzjoni b'kooperazzjoni ma" l-entitajiet ekwivalenti ta' l-Istati l-oħrajn li jkunu sostanzjalment interessati, b'tali mod u manjiera li jidhrilha li l-aktar li jkunu jistgħu jwasslu għall-kisba ta' l-għanijiet ta' din id-Direttiva, u bil-ħsieb li jilqgħu kontra diżgrazzji u okkorrenzi futuri.

4.  L-investigazzjonijiet dwar is-sigurtà għandhom isegwu l-metodoloġija komuni għall-investigazzjoni tad-diżgrazzji u l-okkorrenzi marittimi żviluppata skond l-Artikolu 2(e) tar-Regolament (KE) Nru 1406/2002. L-adozzjoni, l-aġġornament jew il-modifika tat-tali metodoloġija għall-finijiet ta' din id-Direttiva għandha tiġi deċiża skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju stabbilita fl-Artikolu 19(3).

5.  Għandha tinbeda investigazzjoni dwar is-sigurtà mill-aktar fis possibbli skond il-prattiċità wara li sseħħ id-diżgrazzja jew l-okkorrenza marittimi u mhux aktar tard minn xahrejn minn wara li tkun ġrat.

Artikolu 6

L-obbligu li jitħejja rapport

L-Istati Membri għandhom jirrikjedu, fil-qafas tas-sistema ġuridika nazzjonali tagħhom, li l-entità investigattiva tagħhom tiġi mgħarrfa minnufih, mill-awtoritajiet responsabbli u/jew mill-partijiet involuti, kull meta jseħħu diżgrazzji u okkorrenzi jew jingħataw sinjali ta' allarm li jaqgħu fil-limiti tal-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Artikolu 7

Investigazzjonijiet dwar is-sigurtà konġunti

1.  F'każi ta" diżgrazzji serji jew serji ħafna li jinvolvu interess sostanzjali għal żewġ Stati Membri jew aktar, l-Istati Membri inkwistjoni għandhom jaqblu mingħajr dewmien liema fosthom se jkun l-Istat Membru li jmexxi l-investigazzjoni. Jekk l-Istati Membri konċernati ma jiddeterminawx liema Stat Membru se jmexxi l-investigazzjoni, għandhom jimplimentaw immedjatament rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni dwar il-kwistjoni, ibbażata fuq opinjoni mill-Aġenzija.

L-Istati Membri għandhom joqgħodu lura milli jmexxu investigazzjonijiet dwar is-sigurtà parallelli dwar l-istess diżgrazzja jew okkorrenza marittima. Huma m'għandhom jieħdu ebda miżura li għandha mnejn timmina l-amministrazzjoni ta" investigazzjoni dwar is-sigurtà li taqa" fil-limiti tal-kamp ta" applikazzjoni ta" din id-Direttiva.

2.  Stat Membru jista", b'kunsens komuni, jiddelega lil xi Stat Membru ieħor l-intrigu tat-tmexxija f'investigazzjoni dwar is-sigurtà ta" diżgrazzja jew okkorrenza marittima. Jistà jistieden Stat Membru ieħor jipparteċipa f'tali investigazzjoni.

3.  Meta lanċa ro-ro jew biċċa tal-baħar ta' veloċità kbira għall-passiġġieri tkun involuta f'okkorrenza, sinjal ta" allarm jew diżgrazzja marittima, il-proċedura ta' investigazzjoni għandha tinfetaħ mill-Istat Membru li fl-ibħra tiegħu jkun seħħ l-inċident jew okkorrenza jew, jekk dan ikun seħħ f'ibħra ekstraterritorjali, mill-aħħar Stat Membru fejn il-lanċa jew il-biċċa tal-baħar tkun żaret.

Dan l-Istat għandu jibqa' responsabbli mill-investigazzjoni u l-koordinament ma' l-Istati Membri l-oħrajn li jkunu sostanzjalment interessati sakemm jasal iż-żmien meta jintlaħaq qbil reċiproku dwar liema Stat fosthom għandu jmexxi l-investigazzjoni.

Artikolu 8

Entitajiet investigattivi

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-investigazzjonijiet dwar is-sigurtà rigward diżgrazzji marittimi jitmexxew taħt ir-responsabbiltà ta" organizzazzjoni jew entità investigattiva (minn hawn "il quddiem imsejħa "entità investigattiva"), li għandha s-setgħat neċessarji, fuq bażi permanenti, u li tikkonsisti minn investigaturi li huma kwalifikati kif jixraq fi kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' diżgrazzji u okkorrenzi marittimi.

Dik l-entità investigattiva għandha tkun, b'mod partikolari, funzjonalment indipendenti mill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-aċċertar li l-bastimenti jilħqu l-istandards biex jitħallew ibaħħru, miċ-ċertifikazzjoni, l-ispezzjoni, ir-riżorsi umani, in-navigazzjoni bla periklu, il-manutenzjoni, il-kontroll tat-traffiku marittimu, il-kontroll statali tal-portijiet, l-operat tal-portijiet marittimi ta' korpi responsabbli minn investigazzjonijiet għall-iskopijiet ta' responsabilta ?u infurzar tal-liġi u, b'mod ġenerali, minn kull parti li l-interessi tagħha jafu jkunu konflinġenti mal-kompitu afdat f'idejha.

2.  L-entità investigattiva għandha tiżgura li l-investigaturi individwali jkollhom għarfien u esperjenza prattiċi f'dawk l-oqsma li jkollhom x'jaqsmu mad-dmirijiet investigattivi normali tagħhom. Barraminnhekk, l-entità investigattiva għandha tiżgura li tkun lesta li tagħti aċċess lil esperti adatti, jekk dawn ikun meħtieġa.

3.  L-attivitajiet fdati lill-entità investigattiva jistgħu jiġu estiżi għall-ġabra u l-analiżi ta' data relatata mas-sigurtà marittima, b'mod partikolari għal skopijiet ta' prevenzjoni, sakemm dawn l-attivitajiet ma jaffetwawx l-indipendenza tagħha u ma jinkludux responsabbilità f'affarijiet regolatorji, amministrattivi jew ta" standardizzazzjoni.

4.  L-Istati Membri, li jkunu qed jaġixxu fil-qafas tas-sistemi ġuridiċi rispettivi tagħhom, u fejn ikun xieraq b'kooperazzjoni ma" l-awtoritajiet responsabbli mill-inkjesta ġuridika, għandhom jirrikjedu li l-investigaturi fi ħdan l-entità investigattiva, jew fi ħdan kwalunkwe entità investigattiva oħra li din tkun iddelegatilha l-intrigu ta' l-investigazzjoni, jkunu awtorizzati li:

   a) jkollhom aċċess liberu għal kwalunkwe sit tad-diżgrazzja jew żona relevanti kif ukoll għal kwalunkwe bastiment, relitt, jew struttura li tkun tinkludi merkanzija, tagħmir jew bċejjeċ li jirriżultaw mid-diżgrazzja,
   b) jiżguraw li minnufih isir elenku ta" l-evidenza u t-tiftix ikkontrollat għar-relitt, bċejjeċ li jirriżultaw mid-diżgrazzja jew komponenti jew sustanzi oħra u t-tneħħija tagħhom ħalli dawn jittieħdu biex jiġu eżaminati jew analizzati,
   c) jirrikjedu l-eżami jew l-analiżi ta" l-oġġetti msemmija fil-punt (b), u jkollhom aċċess liberu għar-riżultati tat-tali eżamijiet jew analiżi,
   d) ikollhom aċċess liberu għal kwalunkwe informazzjoni relevanti u data rreġistrata, inkluża d-data tar-reġistratur tad-data tul il-vjaġġ (VDR), konnessa ma" xi bastiment, vjaġġ, merkanzija, ekwipaġġ jew kwalunkwe persuna, oġġett, kundizzjoni jew ċirkustanza, flimkien mal-jedd li jikkupjawha u jutilizzawha,
   e) ikollhom aċċess liberu għar-riżultati ta' l-eżamijiet ta' l-iġsma tal-vittmi jew ta' testijiet fuq kampjuni li jkunu ttieħdu mill-iġsma tal-vittmi,
   f) jirrikjedu u jkollhom aċċess liberu għar-riżultati ta" l-eżamijiet ta" persuni involuti fl-operat tal-vapur jew kwalunkwe persuna relevanti oħra, jew ta" testijiet fuq kampjuni mittieħda minnhom,
   g) jeżaminaw ix-xhieda mingħajr il-preżenza ta" kwalunkwe persuna oħra li l-interessi tagħha jitqiesu mill-investigaturi bħala ostakolanti għall-investigazzjoni dwar is-sigurtà,
   h) jakkwistaw dokumenti ta" survery u informazzjoni relevanti miżmuma mill-Istat tal-bandiera, is-sidien, is-soċjetajiet ta" klassifikazzjoni jew kwalunkwe parti relevanti oħra, kull meta dawk il-partijiet jew ir-rappreżentanti tagħhom ikunu stabbiliti fl-Istat Membru,
   i) jitolbu għal assistenza mill-awtoritajiet relevanti fl-Istati rispettivi, inklużi s-servejers ta" l-Istat tal-port u dak tal-bandiera, l-uffiċjali li jgħassu l-kosta, l-operaturi tas-servizzi tat-traffiku tal-basimenti, l-iskwadri tat-tiftix u s-salvataġġ, il-bdoti jew staff tal-port jew marittimu ieħor.

5.  L-entità investigattiva għandha tingħata l-jedd li tirreaġixxi minnufih kull meta tiġi mgħarrfa b'xi diżgrazzja, u li tikseb riżorsi suffiċjenti sabiex twettaq ħidmietha b'mod indipendenti. L-investigaturi tagħha għandhom jingħataw status li jintitolhom għall-garanziji neċessarji ta' indipendenza.

6.  L-entità investigattiva tista" tgħaqqad il-kompiti tagħha skond din id-Direttiva mal-ħidma ta' investigazzjonijiet ta" okkorrenzi għajr diżgrazzji marittimi bil-kundizzjoni li t-tali investigazzjonijiet ma jipperikolawx l-indipendenza tagħha.

Artikolu 9

Is-segretezza tar-reġistri

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-reġistri li ġejjin ma jkunux disponibbli ħlief għall-finijiet ta' l-investigazzjoni dwar is-sigurtà:

   a) kull evidenza tax-xhieda u stqarrijiet, kontijiet u noti oħra meħuda jew riċevuti mill-entità investigattiva matul l-investigazzjoni dwar is-sigurtà,
   b) rekords li juru l-identità tal-persuni li jkunu taw xhieda fil-kuntest ta" l-investigazzjoni dwar is-sigurtà,
   c) informazzjoni medika jew privata dwar il-persuni involuti fid-diżgrazzja jew l-okkorrenza.

Artikolu 10

Qafas ta" kooperazzjoni permanenti

1.  L-Istati Membri, b'kollaborazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni, għandhom jistabbilixxu qafas ta" kooperazzjoni permanenti li jagħmilha possibbli għall-entitajiet investigattivi rispettivi tagħhom dwar is-sigurtà rigward id-diżgrazzji jew inċidenti marittimi sabiex jikkoperaw bejniethom u mal-Kummissjoni sa fejn ikun meħtieġ ħalli jinkisbu l-għanijiet ta' din id-Direttiva.

2.  Ir-regoli proċedurali tal-qafas ta' kooperazzjoni permanenti u l-arranġamenti organizzattivi rikjesti minnhom għandhom jiġu deċiżi skond il-proċedura regolatorja stabbilita fl-Artikolu 19(2).

3.  L-entitajiet investigattivi fl-Istati Membri u l-Kummissjoni, fi ħdan il-qafas ta" kooperazzjoni permanenti, għandhom jiftiehemu, b'mod partikolari, dwar l-aħjar modalitajiet ta' kooperazzjoni sabiex:

   a) jużaw bejniethom l-istess installazzjonijiet, l-impjanti u t-tagħmir għall-investigazzjoni teknika tar-relitt u t-tagħmir tal-bastiment u oġġetti oħra relevanti għall-investigazzjoni dwar is-sigurtà, inklużi l-estrazzjoni u l-evalwazzjoni ta' l-informazzjoni mir-reġistraturi tad-data tul il-vjaġġ (voyage data recorders) u tagħmir elettroniku ieħor,
   b) jipprovdu lil xulxin il-kooperazzjoni u l-ħiliet tekniċi meħtieġa sabiex jitwettqu kompiti speċifiċi,
   c) jiksbu u jużaw bejniethom informazzjoni relevanti għall-analiżi tad-data dwar id-diżgrazzja u jagħmlu rakkomandazzjonijiet xierqa dwar is-sigurtà fuq livell Komunitarju,
   d) ifasslu prinċipji komuni għas-segwitu tar-rakkomandazzjonijiet dwar is-sigurtà u għall-addattament ta" metodi investigattivi għall-iżvilupp ta" progress tekniku u xjentifiku,
   e) jistabbilixxu regoli dwar il-kunfidenzjalità sabiex jiġu kondiviżi l-evidenza tax-xhieda u l-ipproċessar tad-data,
   f) jorganizzaw, meta jkun xieraq, l-attivitajiet ta" taħriġ relevanti għall-investigaturi individwali,
   g) jippromwovu l-kooperazzojni ma' l-entitajiet jew organizzazzjonijiet investigattivi ta' pajjiżi terzi u ma' organizzazzjonijiet internazzjonali għall-investigazzjoni ta' l-inċidenti marittimi fl-oqsma koperti minn din id-Direttiva.

4.  Kwalunkwe Stat Membru li l-impjanti jew is-servizzi tiegħu ntużaw, jew normalment ikunu ntużaw, minn bastiment qabel diżgrazzja jew okkorrenza, u li għandu informazzjoni konnessa ma" l-investigazzjoni, għandu jgħaddi t-tali informazzjoni lill-entità investigattiva li tkun qed tmexxi l-investigazzjoni.

Artikolu 11

L-ispejjeż

L-Istati Membri għandhom jagħmlu kull sforz sabiex jevitaw milli jitolbu ħlas għall-għoti ta" kwalunkwe assistenza meħtieġa minn Stati Membri oħra għall-finijiet ta' l-amministrazzjoni ta" investigazzjonijiet dwar is-sigurtà skond din id-Direttiva.

Artikolu 12

Il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi li jkollhom interess sostanzjali

1.  L-Istati Membri għandhom jikkooperaw, sa kemm possibbilment jistgħu, ma' pajjiżi terzi li jkollhom interess sostanzjali fl-investigazzjoni ta' diżgrazzji tal-baħar.

2.  Il-pajjiżi terzi li jkollhom interess sostanzjali għandhom, b'kunsens reċiproku, jitħallew jissieħbu f'investigazzjoni dwar is-sigurtà mmexxija minn Stat Membru skond it-termini ta' din id-Direttiva fi kwalunkwe stadju ta" l-investigazzjoni.

3.  Il-kooperazzjoni ta" Stat Membru f'investigazzjoni mmexxija minn pajjiż terz li jkollu interess sostanzjali m'għandhiex tippreġudika l-ħtiġijiet amministrattivi u ta" rappurtar ta" l-investigazzjonijiet dwar is-sigurtà rigward diżgrazzji jew okkorrenzi marittimi skond din id-Direttiva.

Artikolu 13

Iż-żamma ta' l-evidenza

L-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri sabiex jiżguraw li l-partijiet involuti f'diżgrazzji, okkorrenzi u sinjali ta" allarm taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva jagħmlu kull sforz possibbli sabiex jinkiseb dan li ġej:

   a) li jirreġistraw l-informazzjoni kollha minn tabelli, ġurnal ta' abbord, każetts tal-vidjo u reġistrazzjonijiet elettroniċi u manjetiċi, inkluża l-informazzjoni mir-reġistraturi tad-data tul il-vjaġġ (voyage data recorders) u apparat elettroniku ieħor konness mal-perjodu ta" qabel, waqt u wara xi inċident,
   b) li jżommu milli t-tali informazzjoni titħassar billi tiġi rreġistrata fuqha informazzjoni oħra jew titbiddel b'xi mod ieħor,
   c) li jwaqqfu milli ssir interferenza ma" kwalunkwe apparat ieħor , meta dan l-apparat jista" b'mod raġjonevoli jitqies bħala konness ma" l-investigazzjoni ta" l-inċident,
   d) li, minnufih, jiġbru u jżommu kull evidenza għall-finijiet ta" l-investigazzjonijiet dwar is-sigurtà marittima f" disgrazzja jew inċident.

Artikolu 14

Ir-rapporti dwar l-inċidenti

1.  L-investigazzjonijiet dwar is-sigurtà rigward id-diżgrazzji u l-okkorrenzi marittimi mwettqa skond it-termini ta" din id-Direttiva għandhom jidhru f'rapport ippubblikat ippreżentat skond il-linji ta" gwida ffissati fl-Anness I.

2.  L-entitajiet investigattivi għandhom jagħmlu l-almu tagħhom sabiex ir-rapport ikun disponibbli għall-pubbliku, u b'mod speċjali għas-settur marittimu kollu, li se jirċievi konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet speċifiċi, meta jkun meħtieġ, fi żmien 12-il xahar minn dakinhar tad-diżgrazzja. Jekk ma jkunx possibbli li r-rapport finali joħroġ f'waqtu, għandu jiġi ppubblikat rapport interim fi żmien 12-il xahar minn dakinhar tad-diżgrazzja jew l-okkorrenza.

3.  L-entità investigattiva ta" l-Istat Membru li jmexxi l-investigazzjoni għandha tibgħat lill-Kummissjoni kopja tar-rapport finali jew ta" dak interim. Din għandha tqis l-osservazzjoni possibbli min-naħa tal-Kummissjoni għat-titjib tal-kwalità tar-rapport bl-aktar mod li jwassal sabiex jinkisbu l-għanijiet ta" din id-Direttiva.

4.  Kull tliet snin il-Kummissjoni għandha tipprovdi informazzjoni lill-Parlament Ewropew f'forma ta' rapport li għandu jistipula l-grad ta' implimentazzjoni u konformita? ma' din id-Direttiva, kif ukoll passi oħra li hemm bżonn jittieħdu fid-dawl tar-rakkomandazzjonijiet stipulati fir-rapport.

Artikolu 15

Rakkomandazzjonijiet dwar is-sigurtà

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-rakkomandazzjonijiet dwar is-sigurtà li jkunu saru mill-entitajiet investigattivi jingħataw il-piż li jixirqilhom minn dawk indirizzati u, fejn ikun il-każ, tittieħed azzjoni dwarhom skond id-dritt Komunitarju u dak internazzjonali. Il-Kummissjoni, bl-għajnuna ta' l-Aġenzija, għandha tinkorpora fil-metodoloġija konġunta l-konklużjonijiet tar-rapporti ta' diżastri u r-rakkomandazzjonijiet ta' sikurezza li hemm fihom.

2.  Fejn ikun il-każ, xi entità investigattiva jew il-Kummissjoni, bl-għajnuna ta' l-Aġenzija, għandha toħroġ rakkomandazzjonijiet dwar is-sigurtà abbażi ta' analiżi tad-data b'mod astratt u tar-riżultati ta' kwalunkwe investigazzjonijiet li jkunu saru.

3.  Rakkomandazzjoni dwar is-sigurtà jew rakkomandazzjoni interim fl-ebda ċirkustanza m'għandha tiġġudika fuq min jaqa" t-tort jew ir-responsabbiltà ta" xi diżgrazzja.

Artikolu 16

Sistema ta" allarm minn kmieni

Jekk l-entità investigattiva ta" xi Stat Membru jidhrilha, f'xi stadju ta" investigazzjoni ta" inċident jew diżgrazzja marittima, li hemm bżonn ta" azzjoni urġenti fuq livell Komunitarju sabiex jiġi pprevenut ir-riskju ta" diżgrazzji oħra, din għandha mingħajr telf ta" żmien tinforma lill-Kummissjoni dwar il-ħtieġa li dawk konċernati jiġu allarmati minn kmieni.

Il-Kummissjoni għandha tixtarr il-kwistjoni minnufih u, jekk ikun neċessarju, toħroġ nota ta" twissija għall-attenzjoni ta" l-awtoritajiet responsabbli fl-Istati Membri kollha l-oħra, l-industrija tat-tbaħħir, u lil kwalunkwe parti relevanti oħra.

Artikolu 17

Id-database Ewropew dwar id-diżgrazzji marittimi

1.  Id-data dwar id-diżgrazzji u l-okkorrenzi marittimi għandha tinżamm u tiġi analizzata permezz ta' database elettroniku Ewropew li għandu jitwaqqaf mill-Kummissjoni, li għandu jissejjaħ il-Pjattaforma Ewropea ta" l-Informazzjoni dwar id-Diżgrazzji tal-Baħar (EMCIP - European Marine Casualty Information Platform).

2.  L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar l-awtoritajiet intitolati li jingħatalhom aċċess għad-database.

3.  L-entitajiet investigattivi ta" l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar id-diżgrazzji u l-okkorrenzi marittimi skond il-format ta" l-Anness II. Huma għandhom jipprovdu wkoll lill-Kummissjoni d-data li tirriżulta mill-investigazzjonijiet dwar is-sigurtà rigward l-okkorrenzi u d-diżgrazzji tal-baħar skond l-iskema tad-database EMCIP.

4.  Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-entitajiet investigattivi ta" l-Istati Membri dwar ir-rekwiżiti u l-iskala taż-żmien tal-proċeduri tan-notifika u r-rapportar.

Artikolu 18

Trattament ġust tal-baħħara

L-Istati Membri għandhom jikkonformaw mal-linji gwida IMO dwar it-trattament ġust tal-baħħara fil-każ ta' diżgrazzja marittima.

Artikolu 19

Kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita mill-Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni tat-Tniġġis mill-Vapuri (COSS) istitwit permezz ta" l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-5 ta' Novembru 2002(12).

2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stipulat fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal xahrejn.

3.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 ta' l-istess Deċiżjoni.

Artikolu 20

Setgħat biex isiru emendi

Il-Kummissjoni tista" taġġorna d-definizzjonijiet f'din id-Direttiva, u r-riferenzi għall-atti Komunitarji u l-istrumenti ta' l-IMO, skond il-proċedura regolatorja imsemmija fl-Artikolu 19(2) sabiex tikkonformahom mal-miżuri Komunitarji jew ta' l-IMO li daħlu fis-seħħ, suġġetta għall-osservanza tal-limiti ta" din id-Direttiva.

Filwaqt li taġixxi skond l-istess proċedura, il-Kummissjoni tista' temenda wkoll l-Annessi.

Artikolu 21

Miżuri addizzjonali

M'hemm xejn f'din id-Direttiva li għandu jżomm lil xi Stat Membru milli jieħu miżuri addizzjonali dwar is-sigurtà marittima li mhumiex koperti minn din id-Direttiva, sakemm it-tali miżuri ma jiksrux lil din id-Direttiva jew b'xi mod jaffettwaw b'mod negattiv il-kisbiet li hija mmirata lejhom, u lanqas tipperikola r-realizzazzjoni ta' l-objettivi ta' l-Unjoni.

Artikolu 22

Penali

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-penali li jistgħu jiġu applikati għall-kontravenzjonijiet kontra d-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skond din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, propozjonati u diżwassivi.

Artikolu 23

Emendi ta" atti eżistenti

1.  L-Artikolu 12 tad-Direttiva 1999/35/KE jitħassar.

2.  L-Artikolu 11 tad-Direttiva 2002/59/KE jitħassar.

Artikolu 24

It-traspożizzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti, u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji biex ikunu konformi ma" din id-Direttiva sa mhux aktar tard minn ...(13). Huma għandhom minnufih jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet u tabella li turi l-korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza meta dawn jiġu ppubblikati uffiċjalment. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha issir it-tali referenza.

2.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġijiet nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 25

Id-dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 26

Id-destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi ,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS I

Il-format u l-kontenut tar-rapport rigward investigazzjonijiet dwar is-sigurtà

Kelmtejn qabel

Dan jidentifika l-uniku għan ta" l-investigazzjoni dwar is-sigurtà, li rakkomandazzjoni dwar is-sigurtà fl-ebda każ ma toħloq preżunzjoni ta' responsabbiltà jew tort, u li r-rapport ma jkunx inkiteb, f'dawk li huma kontenut u stil, bl-intenzjoni li jintuża fi proċeduri ġuridiċi.

(Ir-rapport m'għandu jagħmel l-ebda referenza għal evidenza tax-xhieda u lanqas jorbot lil xi ħadd li jissemma fir-rapport ma' xi persuna li tkun tat xhieda matul l-investigazzjoni.)

1.  Sommarju

Din il-parti tagħti ħarsa ġenerali tal-fatti bażiċi tad-diżgrazzja jew l-okkorrenza tal-baħar: x'ġara, meta, fejn u kif; u tistqarr jekk irriżultax li kien hemm xi mwiet, korrimenti, danni lill-bastiment, lill-merkanzija, lil partijiet terzi jew lill-ambjent.

2.  Informazzjoni fattwali

Din il-parti tinkludi għadd ta" taqsimiet diskreti, li jipprovdu informazzjoni suffiċjenti li l-entità investigattiva tifhem li hija fattwali, u li minnha timla b'mod komplet il-partijiet relevanti tad-database Ewropew dwar id-diżgrazzji fuq il-baħar, tissostanzja l-analiżi u tiffaċilita li wieħed jifhem.

Dawn it-taqsimiet għandhom, talanqas, jinkludu l-informazzjoni li ġejja:

2.1.  Id-dettalji tal-bastiment:

–  Il-bandiera mtajra mill-vapur/ir-reġistru li fih huwa mniżżel,

–  L-identifikazzjoni tal-bastiment,

–  Il-karatteristiċi ewlenin tal-vapur,

–  Is-sidien u dawk li jimmaniġġjawh,

–  Id-dettalji tal-kostruzzjoni,

–  L-istaff minimu biex tiġi assigurata s-sigurtà,

–  Il-merkanzija awtorizzata.

2.2.  Id-dettalji tal-vjaġġ:

–  Il-portijiet li żar,

–  It-tip ta" vjaġġ,

–  Informazzjoni dwar il-merkanzija,

–  Ir-riżorsi umani.

2.3.  L-informazzjoni dwar id-diżgrazzja jew l-okkorrenza marittima:

–  It-tip ta" diżgrazzja jew okkorrenza marittima,

–  Id-data u l-ħin,

–  Il-pożizzjoni u l-inħawi tad-diżgrazzja jew okkorrenza marittima,

–  L-ambjent estern u intern,

–  L-operat tal-vapur u t-taqsima tal-vjaġġ,

–  Il-post abbord,

–  Data dwar il-fatturi umani,

–  Il-konsegwenzi (lil persuni, il-bastiment, il-merkanzija, l-ambjent, oħrajn).

2.4.  L-involviment ta" l-awtorità tax-xatt u r-reazzjoni ta" emerġenza:

–  Min kien involut,

–  Il-mezzi użati,

–  Il-ħeffa tar-reazzjoni,

–  L-azzjonijiet meħuda,

–  Ir-riżultati miksuba.

Minbarra li tipprovdi d-dettalji neċessarji u informazzjoni oħra ta" l-isfond, din il-parti tar-rapport tinkludi r-riżultati ta" kwalunkwe eżamijiet jew testijiet relevanti u kwalunkwe azzjoni ta" sigurtà li għandha mnejn tkun diġà ttieħdet sabiex tipprevjeni milli jseħħu diżgrazzji marittimi futuri.

3.  In-narrattiva

Din il-parti tirrakonta d-diżgrazzja jew okkorrenza marittima permezz ta" sekwenza ta" ġrajjiet, f'ordni kronoloġika li twassal sa qabel, waqt u wara d-diżgrazzja jew okkorrenza marittima u l-involviment ta" kulmin kien imdaħħal fiha (jiġifieri persuni, materjal, l-ambjent, apparat jew aġenti esterni). Il-perjodu kopert min-narrattiva jiddependi mis-sekwenza taż-żmien ta' dawk l-ġrajjiet inċidentali partikolari li kkontribwew direttament għad-diżgrazzja jew okkorrenza marittima.

4.  L-analiżi

Din il-parti tinkludi għadd ta" taqsimiet diskreti, li jipprovdu analiżi ta" kull ġrajja inċidentali, b'kummenti marbuta mar-riżultati ta" kwalunkwe eżamijiet jew testijiet relevanti li jkunu saru tul l-investigazzjoni u kwalunkwe azzjoni ta" sigurtà li għandha mnejn tkun diġà ttieħdet sabiex jiġu pprevenuti d-diżgrazzji marittimi futuri.

Dawn it-taqsimiet għandhom ikopru kwistjonijiet bħal:

–  Il-kuntest u l-ambjent tal-ġrajja inċidentali,

–  Azzjonijiet żbaljati jew nuqqasijiet umani, avvenimenti li jinvolvu materjal perikoluż, effetti fuq l-ambjent, ħsarat fl-apparat, u influwenzi esterni,

–  Il-fatturi kontributorji li jinvolvu funzjonijiet marbuta ma" persuni, operazzjonijiet abbord il-vapur (shipboard operations), amministrazzjoni tax-xatt jew influwenza regolatorja.

L-analiżi u l-kummentarju jagħmluha possibbli għar-rapport sabiex jagħmel konklużjonijiet loġiċi, jistabbilixxi l-fatturi kontributorji kollha, jinkludi dawk b'riskji li għalihom id-difiżi eżistenti mmirati lejn il-prevenzjoni ta" ġrajjiet inċidentali, u/jew dawk immirati lejn l-eliminazzjoni jew it-tnaqqis tal-konsegwenzi tagħhom, jinstabu li jew mhumiex adegwati inkella nieqsa.

5.  Konklużjonijiet

Din il-parti tikkonsolida l-fatturi kontributorji stabbiliti u d-difiżi nieqsa jew inadegwati (materjali, funzjonali, simboliċi jew proċedurali) li għalihom għandhom jiġu żviluppati azzjonijiet ta' sigurtà sabiex jiġu pprevenuti d-diżgrazzji marittimi futuri.

6.  Rakkomandazzjonijiet ta' sigurtà

Meta jkun il-każ, din il-parti tar-rapport tinkludi rakkomandazzjonijiet tas-sigurtà dderivati mill-analiżi u l-konklużjonijiet u li jorbtu ma' oqsma partikolari, bħal-leġiżlazzjoni, it-tifsil, il-proċeduri, l-ispezzjoni, it-tmexxija, is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, it-taħriġ, ix-xogħol ta' tiswija, il-manutenzjoni, l-assistenza max-xatt u r-reazzjoni ta' emerġenza.

Ir-rakkomandazzjonijiet ta' sigurtà huma indirizzati lil dawk li jkunu fl-aħjar pożizzjoni sabiex jimplimentawhom, bħal sidien il-bastimenti, il-maniġers, organizzazzjonijiet rikonoxxuti, awtoritajiet marittimi, servizzi ta' traffiku tal-bastimenti, entitajiet ta' l-emerġenza, organizzazzjonijiet marittimi internazzjonali u l-istituzzjonijiet Ewropej, bil-ħsieb li jiġu pprevenuti d-diżgrazzji marittimi futuri.

Din il-parti tinkludi wkoll kwalunkwe rakkomandazzjonijet tas-sigurtà interim li jafu jkunu saru matul l-investigazzjoni tas-sigurtà.

7.  Appendiċi

Fejn ikun il-każ, il-lista li ġejja li mhix waħda eżawrjenti tinthemeż mar-rapport f'format elettroniku u/jew stampat:

   Ritratti, xbihat iffilmjati, reġistrazzjonijiet ta' ħsejjes, tabelli, tpinġijiet,
   L-istandards applikabbli,
   It-termini tekniċi u l-abbrevjazzjonijiet użati,
   Studji speċjali dwar is-sigurtà,
   Tagħrif mixxellanju.

ANNESS II

DATA TA" NOTIFIKA RIGWARD DIŻGRAZZJI JEW OKKORRENZI MARITTIMI

(Parti mill-Pjattaforma Ewropea ta" l-Informazzjoni dwar id-Diżgrazzji tal-Baħar)

01.  L-Istat Membru responsabbli / persuna li għandha tiġi kkuntattjata

02.  L-Istat Membru investigatur

03.  Ir-rwol ta" l-Istat Membru

04.  L-istat kostali affettwat

05.  In-numru ta" stati li għandhom interess sostanzjali

06.  L-istati li għandhom interessi sostanzjali

07.  L-entità notifikatriċi

08.  Ħin tan-notifika

09.  Data tan-notifika

10.  Isem il-bastiment

11.  In-numru ta" l-IMO / ittri distintivi

12.  Bandiera mtajra mill-bastiment

13.  It-tip ta" diżgrazzja jew l-okkorrenza marittima

14.  It-tip tal-bastiment

15.  Id-data tad-diżgrazzja jew l-okkorrenza marittima

16.  Il-ħin tad-diżgrazzja jew l-okkorrenza marittima

17.  Pożizzjoni - Latitudni

18.  Pożizzjoni - Lonġitudni

19.  L-inħawi tad-diżgrazzja jew l-okkorrenza marittima

20.  Il-port minn fejn salpa l-bastiment

21.  Il-port fejn kien destinat

22.  L-iskema ta" separazzjoni tat-traffiku

23.  It-taqsima tal-vjaġġ

24.  L-operat tal-bastiment

25.  Il-post abbord

26.  Imwiet:

· Ekwipaġġ

· Passiġġieri

· Oħrajn

27.  Korrimenti gravi:

· Ekwipaġġ

· Passiġġieri

· Oħrajn

28.  Tniġġis

29.  Dannu lill-bastiment

30.  Dannu lill-merkanzija

31.  Dannu ieħor

32.  Deskrizzjoni qasira tad-diżgrazzja jew l-okkorrenza marittima

Nota: In-numri sottolineati jfissru li d-data għandha tiġi pprovduta għal kull bastiment jekk aktar minn bastiment wieħed ikun involut fid-diżgrazzja jew l-okkorrenza marittima.

(1) Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
(2) ĠU C 318, 23.12.2006, p. 195.
(3) ĠU C 229, 22.9.2006, p. 38.
(4) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' April 2007.
(5) ĠU C 104 E, 30.4.2004, p. 730.
(6) L-Att Finali tat-Tielet Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt Marittimu 1973 - 1982, Klassi Nru 341.45 L 412 1997.
(7) Il-verżjoni IMO FSI 13/WP.3 tad-9 ta" Marzu 2005.
(8) ĠU L 138, 1.6.1999, p. 1. Direttiva kif emendata mid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2002/84/KE (ĠU L 324, 29.11.2002, p. 53).
(9) ĠU L 208, 5.8.2002, p. 10.
(10) ĠU L 208, 5.8.2002, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1891/2006, (ĠU L 394, 30.12.2006, p. 1).
(11) ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).
(12) ĠU L 324, 29.11.2002, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 93/2007 (ĠU L 22, 31.1.2007, p. 12).
(13)* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data.


Responsabbiltà ta' min iġorr passiġġieri bid-dgħajjes f'każ ta' inċidenti ***I
PDF 651kWORD 237k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-25 ta' April 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-responsabbiltà ta' min iġorr passiġġieri bil-baħar u fuq ilmijiet interni f'każ ta' inċidenti (COM(2005)0592 – C6-0057/2006 – 2005/0241(COD))
P6_TA(2007)0148A6-0063/2007

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2005)0592)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 80(2) tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0057/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0063/2007),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-25 ta' April 2007 bil-ħsieb li jiġi adottat Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-obbligazzjoni ta" min iġorr il-passiġġieri bil-baħar f'każ ta' aċċidenti

P6_TC1-COD(2005)0241


(Test b'relevanza EEA)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA" L-UNJONI EWROPEA,

B'referenza għat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunita` Ewropea, u b'mod partikulari Artikoli 71(1) u 80(2) marbuta miegħu,

B'referenza għall-proposta mill-Kummissjoni,

B'referenza għall-opinjoni tal-Kumitat Ewropew Ekonomiku u Soċjali(2),

B'referenza għall-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(3),

Li jaġixxi skond il-proċedura stabbilita f'Artikolu 251 tat-Trattat(4),

Billi:

(1)  Fi ħdan l-istruttura ta" politika komuni tat-trasport, iridu jkunu adottati aktar miżuri biex itejbu s-sigurta` fit-trasport marittimu u tal-kanali fil-magħluq. Dawk il-miżuri jinkludi r-regoli ta" obbligazzjoni għall-ħsara kkawżata lill-passiġġieri; minħabba li hu importanti li jkun żgurat livell xieraq ta" kumpens għall-passiġġieri involuti f"aċċidenti marittimi.

(2)  Il-Protokoll ta" l-2002 tal-Konvenzjoni ta" Ateni Marbuta mal-Ġarr tal-Passiġġieri u l-Bagalji tagħhom bil-Baħar, 1974 kien adottat fl-1 ta' Novembru 2002 taħt l-awspiċi ta' l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO). [li fiha ssieħbet il-Komunita`(5)].

(3)  Il-Konvenzjoni ta" Ateni 2002, Marbuta mal-Ġarr tal-Passiġġieri u l-Bagalji tagħhom bil-Baħar, 1974 kif emendata mill-Protokoll tal-2002 (minn hawn "il quddiem imsejħa "Il-Konvenzjoni ta" Ateni 2002") tgħodd għat-trasport internazzjonali biss. Fis-suq marittimu intern, tneħħiet id-distinzjoni bejn trasport nazzjonali u internazzjonali u għalhekk jixraq li jkun hemm l-istess livell u tip ta" obbligazzjoni kemm fit-trasport internazzjonali kif ukoll f'dak nazzjonali fil-Komunita`.

(4)  L-arranġamenti ta' l-assigurazzjoni rikjesti taħt il-Konvenzjoni ta' Ateni 2002 għandhom ikunu xierqa għall-kapaċitajiet finanzjarji tas-sidien tal-vapuri u tal-kumpaniji ta' l-assigurazzjoni. Is-sidien tal-vapuri għandhom ikunu f'pożizzjoni li jimmaniġġjaw l-arranġamenti ta' l-assigurazzjoni tagħhom b'mod ekonomikament aċċettabbli u, b'mod partikulari fil-każ ta' kumpanniji tat-tbaħħir żgħar li joperaw servizzi nazzjonali ta' trasport, għandha titqies in-natura staġunali ta' l-operazzjonijiet tagħhom. Il-perjodu tranżizzjonali li hu pprovdut għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandu jkun twil biżżejjed li jippermetti li l-assigurazzjoni obbligatorja prevista mill-Konvenzjoni ta' Ateni ta' l-2002 tkun implimentata mingħajr ma taffettwa l-iskemi ta' assigurazzjoni eżistenti.

(5)  Jixraq li min iġorr ikun obbligat biex jagħmel ħlas bil-quddiem fil-każ ta" mewt jew korriment ta" passiġġier, fejn il-ħlas bil-quddiem ma jikkostitwixxix l-għarfien ta' responsabbiltà..

(6)  Informazzjoni xierqa , sħiħa u li tinftiehem dwar id-drittijiet mogħtija lill-passiġġieri lil dawk il-passiġġieri qabel il-vjaġġ.

(7)  Kull emenda għall-Konvenzjoni ta' Ateni se tiddaħħal fil-leġiżlazzjoni tal-Komunita`, sakemm dik l-emenda mhix eskluża wara l-proċedura taħt Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Novembru 2002 li jistabbilixxi Kumitat dwar l-Ibħra Siguri u l-Prevenzjoni tat-Tniġġiż mill-Vapuri (COSS) u jemenda r-Regolamenti dwar is-sigurta` marittima u l-prevenzjoni tat-tniġġiż mill-vapuri(6).

(8)  L-Aġenzija Ewropea dwar is-Siġurta` Marittima (EMSA) imwaqqfa permezz ta" Regolament (KE) Nru 1406/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7), għandha tgħin lill-Kummissjoni fit-tħejjija u l-abbozzar ta' rapport ║dwar il-funzjonament tar-regoli l-ġodda u fil-proposti għall-emendi għall-Konvenzjoni ta" Ateni 2002.

(9)  Minħabba l-ħtieġa li jkun hemm konsultazzjoni akbar fost l-Istati Membri fuq kwistjonijiet ta' sikurezza marittima, huwa vitali li jkunu evalwati mill-ġdid il-Kompetenzi ta' l-EMSA u possibilment li jkun ikkunsidrat għandhomx ikunu estiżi l-poteri tagħha.

(10)  L-awtoritajiet nazzjonali, b'mod partikolari l-awtoritajiet tal-port, jilagħbu parti fundamentali u vitali fl-identifikazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskji varji għas-sikurezza marittima.

(11)  Peress li l-għan ta" dan ir-Regolament, jiġifieri li jinħoloq sett wieħed ta' regoli li jkopri d-drittijiet ta' min iġorr u tal-passiġġieri tiegħu f'każ ta' xi aċċident, ma jistax jintlaħaq sew mill-Istati Membri u jista' għalhekk, minħabba l-bżonn biex ikunu żgurati limiti identiċi ta" obbligazzjoni fl-Istati Membri kollha, jintlaħaq aħjar fuq livell ta" Komunita`, il-Komunita` tista" tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta" sussidjarjeta` kif stipulat f'Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta" proporzjonalita`, kif stipulat f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-għan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi sistema Komunitarja ta" obbligazzjoni uniformi għall-ġarr ta" passiġġieri bil-baħar .

Għal dak il-għan, dan ir-Regolament jinkorpora d-dispożizzjonijiet relevanti tal-Konvenzjoni ta" Ateni Marbuta mal-Ġarr ta" Passiġġieri u l-Bagalji tagħhom bil-Baħar, 1974, kif emendata mill-Protokoll tal-2002 (minn hawn "il quddiem imsejħa "Il-Konvenzjoni ta" Ateni 2002") u jestendi l-applikazzjoni ta" dawk id-dispożizzjonijiet għall-ġarr bil-baħar fi Stat Membru wieħed .

Artikolu 2

Firxa

Ir-Regolament għandu japplika għal kull ġarr internazzjonali jew domestiku, bil-baħar jekk:

   a) il-vapur ikollu tittajjar fuqu l-bandiera ta" Stat Membru,
   b) il-kuntratt tal-ġarr sar fi Stat Membru, jew
   ( ċ) il-post tat-tluq jew destinazzjoni, skond il-kuntratt tal-ġarr, jinsab fi Stat Membru.

Artikolu 3

Obbligazzjoni ta" min iġorr

L-obbligazzjoni ta" min iġorr u ta" min qed jagħmel att ta" ġarr fil-każ tal-passiġġieri u l-bagalji tagħhom għandha tkun koperta bid-dispożizzjonijiet kollha tal-Konvenzjoni ta" Ateni 2002 relevanti għal responsabilità bħal din, inklużi r-riżerva ta' l-IMO u l-linji gwida għall-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Ateni ta' l-2002 adottati mill-Kumitat Legali ta' l-IMO fid-19 ta' Ottubru 2006 (minn hawn 'il quddiem imsejjħa "ir-riservazzjoni ta' l-IMO 2006"). Il-Konvenzjoni ta' Ateni u r-Riservazzjoni ta' l-IMO 2006 huma annesi ma' dan ir-Regolament.

It-termini "min iġorr" u "min qed jagħmel l-att tal-ġarr" għandhom jinftiehmu skond it-tifsiriet mogħtija f'Artikolu 2 tal-Konvenzjoni ta" Ateni 2002.

Artikolu 4

Limiti ta" l-obbligazzjoni

Artikolu 7(2) tal-Konvenzjoni ta" Ateni 2002 ma jgħoddx għall-ġarr tal-passiġġieri li jaqgħu fl-iskop ta" dan ir-Regolament, ħlief jekk il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat, jemendaw dan ir-Regolament f'dan is-sens.

L-Artikolu 19 tal-Konvenzjoni ta' Ateni ta' l-2002 mhuwiex applikabbli għall-ġarr ta' passiġġieri li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

F'każ ta" telf jew ħsara lill-apparat mobbli/apparat mediku li jappartjeni għall-passiġġier li ma jistax jiċċaqlaq sew, il-kumpens jistà jkun daqs iżda mhux aktar mill-valur biex jinbidel l-apparat.

Artikolu 5

Ħlas bil-quddiem

Fil-każ tal-mewt, jew il-korriment ta" xi passiġġier b'riżultat ta" xi aċċident jew aċċident tat-tbaħħir, min iġorr jew min ikun qed iwettaq l-att tal-ġarr għandu jagħmel ħlas bil-quddiem biżżejjed biex ikopri l-bżonnijiet ekonomiċi immedjati, fi żmien 15-il ġurnata minn meta jkun identifikat dak li hu intitolat għall-ħsarat. Fil-każ tal-mewt jew ta" l-invalidità assoluta u permanenti ta" xi passiġġier, jew fil-każ tal-feriment ta" 75% jew aktar tal-ġisem tal-passiġġier meqjus klinikament serju ħafna, dan il-ħlas m'għandux ikun ta" inqas minn EUR 21 000.

Ħlas bil-quddiem m'għandux jikkostitwixxi għarfien tar-responsabilita' u jista' jitpaċċa kontra kwalunkwe somma sussegwenti mħallsa fuq il-bażi ta' dan ir-Regolament u ma jistax jitreġġa' lura ħlief fejn il-persuna li tkun irċeviet il-ħlas bil-quddiem ma tkunx il-persuna intitolata għall-kumpens jew fejn min iġorr il-passiġġieri huwa meqjus li m'għandux tort.

Il-ħlas jew ir-riċeviment, skond il-każ, ta" ħlas bil-quddiem għandu jagħmilha possibbli lil min iġorr, lil min wettaq l-att tal- ġarr jew lil passiġġier li jagħti bidu għal proċedimenti ġudizzjarji biex ikunu stabbiliti r-responsabilitajiet u t-tort.

Artikolu 6

Informazzjoni lill-passiġġieri

Min iġorr, min iwettaq l-att tal-ġarr u/jew l-operatur turistiku għandu jagħti lill-passiġġieri, qabel jitilqu, informazzjoni xierqa, sħiħa u komprensiva dwar id-drittijiet tagħhom taħt dan ir-Regolament, speċjalment informazzjoni dwar il-limiti ta" kumpens għal mewt, korriment personali jew telf u ħsara lill-bagalji, dwar id-dritt tagħhom għal azzjoni diretta kontra l-assiguratur jew il-persuna li qed tagħti sigurta` finanzjarja u dwar id-dritt tagħhom għall-ħlas bil-quddiem.

Din l-informazzjoni għandha tkun ipprovduta f'format xieraq, sħiħ u li jinftiehem u, fil-każ ta" l-informazzjoni pprovduta mill-operaturi tal-ġiti, skond l-Artikolu 4 tad-Direttiva 90/314/KEE tal-Kunsill tat-13 ta" Ġunju 1990 dwar il-vjaġġi kollox kompriż (package travel), il-vaganzi kollox kompriż u t-tours kollox kompriż(8).

Artikolu 7

Rapport u emendi għall-Konvenzjoni ta" Ateni 2002

Mhux aktar tard minn tliet snin wara li jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha ssawwar rapport dwar l-applikazzjoni tiegħu, li għandu, fost affarijiet oħra, iqis l-iżviluppi ekonomiċi u l-iżviluppi f'fora internazzjonali.

Dak ir-rapport jista" jkollu miegħu proposta biex jiġi emendat dan ir-Regolament, jew proposta biex issir sottomissjoni mill-Komunita` Ewropea quddiem il-fora internazzjonali relevanti.

Meta tkun qed tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat dwar l-Ibħra Siguri u l-Prevenzjoni tat-Tniġġiż mill-Vapuri (COSS), stabbiliti b'Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 2099/2002.

Emendi għall-Konvenzjoni ta" Ateni 2002 jistgħu jkunu esklużi mill-iskop ta" dan ir-Regolament, skond Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 2099/2002.

Artikolu 8

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fi [...] jum wara li jiġi ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mid- …(9).

F'dak li jirrigwarda l-ġarr domestiku mil-linji tal-vapuri tat-traġitt regolari dan għandu japplika minn sentejn wara ... (10).

F'dak li jirrigwarda l-ġarr permezz ta" ilmijiet navigabbli interni, dan għandu japplika minn erba" snin wara …*.

F'dak li jirrigwarda l-ġarr domestiku mil-linji tal-vapuri tat-traġitt regolari koperti mill-Artikolu 299(2) tat-Trattat, dan għandu japplika minn erba" snin wara …*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot bi sħiħ u jkun applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi [...],

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS I

KONVENZJONI TA" ATENI MARBUTA MAL-ĠARR TA" PASSIĠĠIERI U L-BAGALJI TAGĦHOM BIL-BAĦAR, 2002

(Test konsolidat tal-Konvenzjoni ta" Ateni marbuta mal-Ġarr tal-Passiġġieri u l-Bagalji tagħhom bil-Baħar, 1974 u l-Protokoll ta' l-2002 tal-Konvenzjoni)

ARTIKOLU 1

Tifsiriet

F'din il-Konvenzjoni l-espressjonijiet li ġejjin għandhom it-tifsira li qiegħda hawnhekk tingħatalhom:

   1. (a) "min iġorr" tfisser persuna li jew f'isimha ġie iffirmat kuntratt ta' ġarr, sew jekk il-ġarr isirx fil-verita`minn dik il-persuna jew minn min ikun qed jagħmel l-att tal-ġarr;
   b) "min qed jagħmel l-att tal-ġarr" tfisser persuna barra min iġorr, sew jekk tkun is-sid, xi ħadd mikri jew operatur ta' vapur, li fil-verita` jagħmel il-ġarr kollu jew parti mill-ġarr;
   ( ċ) "min iġorr li fil-verita` jagħmel il-ġarr kollu jew parti mill-ġarr" tfisser dak li jagħmel l-att tal-ġarr, jew, sakemm min iġorr fil-verita` jagħmel il-ġarr, min iġorr;
   2. "kuntratt ta" ġarr" tfisser kuntratt magħmul minn jew f'isem min iġorr għall-ġarr bil-baħar ta" passiġġier jew ta" passiġġier u l-bagalji tiegħu, kif jista" jagħti l-każ;
   3. "vapur" tfisser opra tal-baħar, barra vettura li taħdem bl-arja;
   4. "passiġġier" tfisser kull persuna li tinġarr fuq vapur,
   a) taħt kuntratt tal-ġarr, jew
   b) li, bil-kunsens ta" min iġorr, tkun qed takkumpanja vettura jew annimali ħajjin li huma koperti bil-kuntratt tal-ġarr ta" oġġetti mhux koperti b'din il-Konvenzjoni;
  5. "bagalji" tfisser kull oġġett jew vettura li tinġarr minn min iġorr taħt il-kuntratt tal-ġarr, barra:
   a) oġġetti u vetturi li jinġarru taħt kuntratt biex jinkera vapur, att ta" merkanzija jew xi kuntratt ieħor li għandu x'jaqsam primarjament mal-ġarr ta" oġġetti, u
   b) annimali ħajjin;
   6. "bagalji fil-kabini" tfisser bagalji li l-passiġġier ikollu fil-kabina tiegħu jew inkella li għandu fil-pussess, kustodja jew kontroll tiegħu. Ħlief għall-applikazzjoni ta" paragrafu 8 ta" dan l-Artikolu u Artikolu 8, bagalji fil-kabini jinkludu bagalji li l-passiġġier għandu ġo jew fuq il-vettura tiegħu;    7. "telf ta" jew ħsara lill-bagalji" jinkludi telf fi flus minħabba li l-bagalji ma ġewx imwassla lura lill-passiġġier fi żmien raġonevoli wara li wasal il-vapur li fuqu kien hemm jew kellu jkun hemm il-bagalji, iżda ma jinkludix dewmien minħabba xi strajk;   8. "ġarr" tkopri l-perjodi li ġejjin:
   a) fil-każ tal-passiġġier u l-bagalji tiegħu tal-kabina, il-perjodu li matulu l-passiġġier u/jew il-bagalji tal-kabina tiegħu huma abbord il-vapur jew waqt l-embarkazzjoni jew id-diżembarkazzjoni, u l-perjodu li fih il-passiġġier u l-bagalji tal-kabina tiegħu jinġarru bl-ilma mill-art sal-vapur jew viċi-versa, jekk l-ispiża ta' dak il-ġarr hi inkluża fin-noll jew jekk l-opra użata għal dan l-iskop ta' trasport awżiljari tqegħdet għad-dispożizzjoni tal-passiġġier minn min iġorr. Iżda, rigward il-passiġġier, il-ġarr ma jinkludix il-perjodu li fih hu jkun f'terminal jew stazzjon marittimu jew fuq moll jew ġo jew fuq xi installazzjoni oħra tal-port;
   b) fejn jidħlu l-bagalji tal-kabina, anki l-perjodu li fih il-passiġġier ikun f'terminal jew stazzjon marittimu jew fuq moll jew ġo jew fuq xi installazzjoni oħra tal-port jekk dawk il-bagalji ttieħdu minn min iġorr jew il-qaddej jew l-aġent tiegħu u ma ġewx ritornati lill-passiġġier;
   ( ċ) fejn jidħlu bagalji oħra li mhumiex bagalji fil-kabina, il-perjodu minn meta dawn jittieħdu minn min iġorr jew mill-qaddej jew l-aġent tiegħu fuq ix-xatt jew abbord sakemm jerġa" jiġu ritornati minn min iġorr jew mill-qaddej jew l-aġent tiegħu;
   9. "ġarr internazzjonali" tfisser kull ġarr li fih, skond il-kuntratt tal-ġarr, il-post tat-tluq u l-post tad-destinazzjoni jinsabu f'żewġ Stati differenti, jew jekk fi Stat wieħed, skond il-kuntratt tal-ġarr jew l-itinerarju skjedat, hemm port ta" waqfien intermedjarju fi Stat ieħor;    10. "Organizzazzjoni" tfisser l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali.

11.  "Segretarju-Ġenerali" tfisser is-Segretarju-Ġenerali ta" l-Organizzazzjoni.

ARTIKOLU 1bis

Anness

L-anness għal din il-Konvenzjoni għandu jifforma parti integrali mill-Konvenzjoni.

ARTIKOLU 2

Applikazzjoni

1.  Din il-Konvenzjoni għandha tapplika għal kull tip ta" ġarr internazzjonali jekk:

   a) il-vapur ikollu tittajjar fuqu l-bandiera ta' jew ikun reġistrat fi Stat li aċċetta din il-Konvenzjoni, jew
   b) il-kuntratt ta" ġarr ikun sar fi Stat li aċċetta din il-Konvenzjoni, jew
   ( ċ) il-post tat-tluq jew destinazzjoni, skond il-kuntratt ta" ġarr, jinsab fi Stat li aċċetta din il-Konvenzjoni.

2.  Minkejja paragrafu 1 ta" dan l-Artikolu, din il-Konvenzjoni m'għandhiex tapplika meta l-ġarr ikun soġġett, taħt xi konvenzjoni oħra internazzjonali li tolqot il-ġarr ta" passiġġieri jew il-bagalji tagħhom b'xi mezz ieħor ta" trasport, għal sistema ta" obbligazzjoni ċivili taħt id-dispożizzjonijiet ta" dik il-konvenzjoni, sakemm dawk id-dispożizzjonijiet japplikaw b'mod obbligatorju fuq il-ġarr bil-baħar.

ARTIKOLU 3

Obbligazzjoni ta" min iġorr

1.  Għat-telf li ġarrab passiġġier minħabba mewt jew korriment ikkawżati minn aċċident bil-vapur, min iġorr għandu jkun obbligat sa tali punt li dak it-telf li ġarrab il-passiġġier f'kull okkażjoni separata ma jkunx aktar minn 250 000 unit ta" account, sakemm min iġorr ma jġibx provi li l-aċċident:

   a) kien riżultat ta" att ta" gwerra, ġlied, gwerra ċivili, reżistenzi jew fenomu naturali ta" natura eċċezzjonali, inevitabbli u irreżistibbli, jew
   b) kien ikkawżat għal kollox minn att jew inqabżet xi ħaġa bil-ħsieb li terza parti tikkawża l-aċċident.

Jekk u sal-punt li t-telf qabeż l-ogħla limitu, min iġorr għandu jkun obbligat iktar sakemm ma jġibx provi li l-aċċident li kkawża t-telf ġara mingħajr tort jew negliġenza min-naħa tiegħu.

2.  Għat-telf li jġarrab passiġġier minħabba mewt jew korriment li mhux ikkawżat minn aċċident bil-vapur, min iġorr għandu jkun obbligat jekk l-aċċident li wassal għat-telf kien tort jew minħabba negliġenza tiegħu. Ir-responsabbilta` biex jiġi ppruvat it-tort jew negliġenza għandha taqa' fuq min għamel it-talba.

3.  Għat-telf li jiġġarrab minħabba telf jew ħsara tal-bagalji fil-kabina, min iġorr għandu jkun obbligat jekk l-aċċident li wassal għat-telf kien tort jew minħabba negliġenza tiegħu. It-tort jew in-negliġenza ta" min iġorr għandhom jitqiesu għal telf ikkawżat minħabba aċċident bil-vapur.

4.  Għat-telf li jiġġarrab minħabba telf jew ħsara lill-bagalji barra l-bagalji fil-kabini, min iġorr għandu jkun obbligat sakemm hu ma jġibx provi li l-aċċident li wassal għat-telf ġara mingħajr ma kellu tort jew minħabba negliġenza min-naħa tiegħu.

5.  Għall-finijiet ta" dan l-artikolu:

   a) "aċċident bil-vapur" tfisser meta vapur jegħreq, jinqaleb, jaħbat jew jieqaf, ikun hemm splużjoni jew nar fuq il-vapur, jew difett fil-vapur;
   b) "tort jew negliġenza ta" min iġorr" tinkludi t-tort jew negliġenza tal-qaddejja ta" min iġorr, li jaġixxu fl-iskop ta' l-impjieg tagħhom;
   ( ċ) "difett fil-vapur" tfisser kull ħsara, nuqqas jew nuqqas ta" konformita` mal-leġiżlazzjonijiet applikabbli dwar is-sigurta` fil-każ ta" xi parti mill-vapur jew l-apparat tiegħu meta jkunu użati biex jaħarbu, jiġu evakwati, jitilgħu u jinżlu l-passiġġieri, jew meta jkunu użati biex isuqu, idawru, ibaħħru b'mod sigur, jintrakkaw, jankraw, jaslu fil- jew iħallu l-moll jew fejn ikunu ankrati, jew kontroll tal-ħsara wara li jegħreq; jew meta jkun użat biex jintefa' tagħmir li jsalva l-ħajjiet; u
   d) "it-telf" m'għandux jinkludi ħsarat severi ħafna jew tajbin ħafna.

6.  L-obbligazzjoni ta" min iġorr taħt dan l-Artiklu tirrigwarda biss it-telf li jinqala' minħabba aċċidenti li saru waqt il-ġarr. Ir-responsabbilta` biex ikun pruvat li l-aċċident li wassal għat-telf ġara waqt il-ġarr, u l-kobor tat-telf, għandhom jaqgħu fuq min għamel it-talba.

7.  L-ebda ħaġa f'din il-Konvenzjoni m'għandha tippreġudika kull dritt ta" rikors minn min iġorr kontra terza parti, jew biex jiddefendi n-negliġenza kontributorja taħt Artikolu 6 ta" din il-Konvenzjoni. L-ebda ħaġa f'dan l-Artikolu m'għandha tippreġudika kull dritt ta" limitazzjoni taħt Artikoli 7 jew 8 ta" din il-Konvenzjoni.

8.  Meta jkun hemm preżunzjonijiet dwar tort jew negliġenza ta" parti jew ir-responsabbilta` tal-provi tintefa" fuq xi parti dawn m'għandhomx iżommu milli titqies evidenza favur dik il-parti.

ARTIKOLU 4

Min qed jagħmel l-att tal-ġarr

1.  Jekk l-att tal-ġarr jew parti minnu ġie afdat f'idejn min qed jagħmel att tal-ġarr, min iġorr għandu xorta waħda jibqa' obbligat għall-ġarr kollu skond id-dispożizzjonijiet ta" din il-Konvenzjoni. Barra minn hekk, min qed jagħmel l-att tal-ġarr għandu jkun soġġett u intitolat għad-dispożizzjonijiet ta" din il-Konvenzjoni għal dik il-parti tal-ġarr li jkun għamel hu.

2.  Min iġorr għandu, rigward il-ġarr li jkun għamel min qed jagħmel l-att tal-ġarr, ikun obbligat għall-atti u l-affarijiet li nesa min qed jagħmel l-att tal-ġarr u l-qaddejja u l-aġenti tiegħu li jaġixxu fl-iskop ta" l-impjieg tagħhom.

3.  Kull ftehim speċjali li permezz tiegħu min iġorr jassumi obbligazzjonijiet li mhumiex imposti b'din il-Konvenzjoni jew kull tneħħija ta" drittijiet mogħtija b'din il-Konvenzjoni għandhom jaffettwaw biss lil min qed jagħmel l-att tal-ġarr jew hu jkun qabel magħhom espliċitament u bil-miktub.

4.  Meta u sakemm min iġorr u min qed jagħmel l-att tal-ġarr huma obbligati, l-obbligazzjoni tagħhom għandha tkun konġunta u ħafna.

5.  L-ebda ħaġa f'dan l-Artikolu m'għandha tippreġudika kull dritt għal rikors bejn min iġorr u min qed jagħmel l-att tal-ġarr.

ARTIKOLU 4bis

Assigurazzjoni obbligatorja

1.  Meta passiġġieri jinġarru abbord vapur reġistrat fi Stat li huwa Parti li hu reġistrat biex iġorr aktar minn tnax-il passiġġier, u din il-Konvenzjoni tapplika, kull min iġorr li fil-verita` jagħmel il-ġarr kollu jew parti minnu għandu jżomm assigurazzjoni jew xi sigurta` finanzjarja oħra, bħal garanzija ta" bank jew istituzzjoni finanzjarja simili, biex ikopri l-obbligazzjoni taħt din il-Konvenzjoni rigward mewt u korriment lill-passiġġieri. Il-limitu ta" l-assigurazzjoni obbligatorja jew xi sigurta` finanzjarja oħra m'għandhiex tkun inqas minn 250 000 ta" account għal kull passiġġier f'kull okkażjoni separata.

2.  Ċertifikat li jiddikjara li dik l-assigurazzjoni jew xi sigurta` finanzjarja oħra qiegħda fis-seħħ skond id-dispożizzjonijiet ta" din il-Konvenzjoni għandu jinħareġ lil kull vapur wara li l-awtorita` addattata ta" Stat li qiegħed f'Parti tkun iddeterminat li l-ħtiġijiet ta" paragrafu 1 intlaħqu. Fil-każ ta" vapur reġistrat fi Stat li qiegħed f'Parti, dak iċ-ċertifikat għandu jinħareġ jew ikun ċertifikat mill-awtorita` addattata ta" l-Istat tar-reġistru tal-vapur; fil-każ ta" vapur mhux reġistrat fi Stat li qiegħed f'Parti jista" jinħareġ jew ikun ċertifikat mill-awtorita` addattata ta" kwalunkwe Stat li qiegħed f'Parti. Dan iċ-ċertifikat għandu jkun forma tal-mudell mogħti fl-anness għal din il-Konvenzjoni u għandu jkun fih id-dettalji li ġejjin:

   a) l-isem tal-vapur, numru distintiv jew ittri u l-port tar-reġistru;
   b) l-isem u l-post prinċipali tan-negozju ta" min iġorr li fil-fatt jagħmel il-vjaġġ kollu jew parti mill-vjaġġ;
   ( ċ) in-numru ta" identifikazzjoni IMO tal-vapur;
   d) tip u tul tas-sigurta`;
   e) l-isem u l-post prinċipali tan-negozju ta" l-assiguratur jew persuna oħra li tagħti sigurta` finanzjarja u, fejn jixraq, il-post tan-negozju fejn hi stabbilita l-assigurazzjoni jew xi sigurta` oħra finanzjarja; u
   f) il-perjodu tal-validita` taċ-ċertifikat, li m'għandux ikun itwal mill-perjodu ta" validita` ta" l-assigurazzjoni jew xi sigurta` finanzjarja oħra.

3. (a)  Stat li qiegħed f'Parti jista" jawtorizza lil xi istituzzjoni jew organizzazzjoni rikonoxxuta minnu biex toħroġ iċ-ċertifikat. Dik l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni għandha tgħarraf lil dak l-Istat dwar il-ħruġ ta" kull ċertifikat. Fil-każijiet kollha, il-Grupp ta" Stat għandu jiggarantixxi bis-sħiħ li ċ-ċertifikat li nħareġ huwa komplut u eżatt, u għandu jagħmel minn kollox biex jiżgura l-arranġamenti meħtieġa biex jaqdi dan l-obbligu.

(b)  Stat li qiegħed f'Parti għandu jgħarraf lis-Segretarju-Ġenerali dwar:

   i) ir-responsabbiltajiet speċifiċi u l-kundizzjonijiet ta" l-awtorita` delegata lil xi istituzzjoni jew organizzazzjoni rikonoxxuta minnu;
   ii) it-tneħħija ta" dik l-awtorita`; u
   iii) id-data li minnha dik l-awtorita` jew it-tneħħija ta" dik l-awtorita` tibda sseħħ.

Awtorita` li hi delegata m'għandhiex tibda sseħħ qabel ma jgħaddu tliet xhur mid-data tan-notifika għal dak il-għan li tkun ingħatat lis-Segretarju-Ġenerali.

(  ċ) L-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni awtorizzata biex toħroġ ċertifikati skond dan il-paragrafu għandha, minn ta" l-inqas, tkun awtorizzata biex tirtira dawn iċ-ċertifikati jekk ma jintlaħqux il-kundizzjonijiet li fihom inħarġu. Fil-każijiet kollha l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni għandha tirrapporta dak l-irtirar lill-Istat li f'ismu nħareġ iċ-ċertifikat.

4.  Iċ-ċertifikat għandu jkun fl-ilsien jew l-ilsna uffiċjali ta" l-Istat li joħorġu. Jekk il-lingwa użata mhix Ingliż, Franċiż jew Spanjol, it-test għandu jkun fih traduzzjoni b'waħda minn dawn il-lingwi, u, fejn l-Istat jiddeċiedi hekk, l-ilsien uffiċjali ta" l-Istat jista" jitneħħa.

5.  Iċ-ċertifikat għandu jinġarr abbord il-vapur, u kopja tiegħu għandha titħalla ma" l-awtoritajiet li jżommu rekord tar-reġistru tal-vapur jew, jekk il-vapur mhux reġistrat fi Stat li qiegħed f'Parti, ma" l-awtorita` ta" l-Istat li ħareġ jew iċċertifika ċ-ċertifikat.

6.  Assigurazzjoni jew sigurta` finanzjarja oħra m'għandhiex tissodisfa l-ħtiġijiet ta" dan l-Artikolu jekk tieqaf milli, għal raġunijiet barra li jiskadi l-perjodu ta" validita` ta' l-assigurazzjoni jew sigurta` speċifikata fiċ-ċertifikat, qabel ma jgħaddu tliet xhur mid-data li fiha jingħata avviż tat-tmiem tagħha lill-awtoritajiet imsemmija f'paragrafu 5, sakemm iċ-ċertifikat ma ngħatax lura lil dawn l-awtoritajiet u nħareġ ieħor ġdid fl-istess perjodu. Id-dispożizzjonijiet imsemmija qabel għandhom bl-istess mod japplikaw għal kull modifika li twassal biex l-assigurazzjoni jew xi sigurta` finanzjarja oħra ma tibqax tissodisfa l-ħtiġiijet ta" dan l-Artikolu.

7.  L-Istat tar-reġistru tal-vapur għandu, skond id-dispożizzjonijiet ta" dan l-Artikolu, jiddetermina l-kundizzjonijiet dwar il-ħruġ u l-validita` taċ-ċertifikat.

8.  L-ebda ħaġa f'din il-Konvenzjoni m'għandha tkun interpretata li qiegħda żżomm Stat li qiegħed f'Parti milli jserraħ fuq informazzjoni miksuba minn Stati oħra jew mill-Organizzazzjoni jew xi organizzazzjonijiet oħra internazzjonali marbuta mal-pożizzjoni finanzjarja ta" l-assigurazzjoni jew xi sigurta` finanzjarja oħra għall-finijiet ta" din il-Konvenzjoni. F'dawk il-każijiet, l-Istat li qiegħed f'Parti li jserraħ fuq dik l-informazzjoni mhux eżentat mir-responsabbilta` tiegħu bħala Stat li joħroġ iċ-ċertifikat.

9.  Ċertifikati maħruġa jew iċċertifikati taħt l-awtorita` ta" xi Stat li qiegħed f'Parti għandhom ikunu aċċettati minn Stati oħra li qegħdin f'Parti għall-finijiet ta" din il-Konvenzjoni u għandhom jitqiesu minn Stati oħra li qegħdin f'Parti li għandhom l-istess saħħa bħaċ-ċertifikati maħruġa minnhom, anki jekk maħruġa jew iċċertifikati fil-każ ta" vapur mhux reġistrat fi Stat li qiegħed f'Parti. Stat li qiegħed f'Parti jista" meta jrid jitlob li jikkonsulta ma" l-Istat li ħarġu jew iċċertifikah jekk jidhirlu li l-assiguratur jew il-garantur imsemmi fiċ-ċertifikat ta' l-assigurazzjoni mhux finanzjarjament kapaċi jilħaq l-obbligazzjonijiet imposti b'din il-Konvenzjoni.

10.  Kull talba għall-kumpens koperta b'assigurazzjoni jew xi sigurta` finanzjarja skond dan l-Artikolu tista" titressaq direttament kontra l-assiguratur jew xi persuna oħra li tagħti sigurta` finanzjarja. F'dak il-każ, l-ammont stipulat f'paragrafu 1 jgħodd bħala l-limitu ta' l-obbligazzjoni ta' l-assiguratur jew xi persuna oħra li tagħti sigurta` finanzjarja, anki jekk min iġorr jew min qed jagħmel l-att tal-ġarr mhux intitolat għal-limitazzjoni ta" l-obbligazzjoni. Id-difensur jista" jibqa" jappella l-każijiet (barra minn falliment jew xoljiment) li min iġorr imsemmi f'paragrafu 1 kien ikun intitolat biex jappella skond din il-Konvenzjoni. Barra minn hekk, id-difensur jista" jappella l-każ li l-ħsara ġrat minħabba n-nuqqas ta" mġiba tajba konxja ta" l-assiguratur, iżda d-difensur m'għandux jappella xi każ ieħor li hu seta" kien intitolat biex jappella fil-passi li jieħu l-assiguratur kontra d-difensur. Id-difensur għandu f'kull każ ikollu dritt jitlob lil min iġorr u lil min qed jagħmel l-att tal-ġarr biex jgħinuh fil-passi.

11.  Kull somma li tagħti l-assigurazzjoni jew xi sigurta` finanzjarja oħra miżmuma skond paragrafu 1 għandha tkun disponibbli esklussivament għas-sodisfazzjon tat-talbiet taħt din il-Konvenzjoni, u kull ħlas li jsir ta' dawk l-ammonti għandu jneħħi kull obbligazzjoni li ġġib magħha din il-Konvenzjoni rigward l-ammont tas-somom imħallsa.

12.  Stat li qiegħed f'Parti m'għandux iħalli vapur bil-bandiera tiegħu li għalih japplika dan l-Artikolu biex jopera meta jrid sakemm ma jkunx inħareġ ċertifikat taħt paragrafi 2 sa 15.

13.  Skond id-dispożizzjonijiet ta" dan l-Artikolu, kull Grupp ta" Stat għandu jiżgura, permezz tal-liġi nazzjonali, li l-assigurazzjoni jew xi sigurta` finanzjarja oħra, sad-daqs speċifikat f'paragrafu 1, tkun fis-seħħ fil-każ ta" kull vapur li hu liċenzjat biex iġorr aktar minn tnax-il passiġġier, reġistrat fejn ikun, li jidħol jew jitlaq minn port fit-territorju tiegħu sakemm tapplika din il-Konvenzjoni.

14.  Minkejja d-dispożizzjonijiet ta" paragrafu 5, Stat li qiegħed f'Parti jista" jgħarraf lis-Segretarju-Ġenerali li, għall-finijiet ta" paragrafu 13, vapuri mhumiex meħtieġa jġorru abbord jew jipproduċu ċ-ċertifikat meħtieġ f'paragrafu 2 meta jidħlu jew jitilqu minn portijiet fit-territorju tiegħu, dejjem jekk l-Istat li qiegħed f'Parti li joħroġ iċ-ċertifikat ikun għarraf lis-Segretarju-Ġenerali li hu jżomm rekords f'format elettroniku, aċċessibbli għall-Istati kollha li qegħdin f'Parti, li jiddikjara l-eżistenza taċ-ċertifikat u jgħin lil dawn l-istess Stati biex jeħilsu mill-obbligazzjonijiet tagħhom taħt paragrafu 13.

15.  Jekk l-assigurazzjoni jew xi sigurta` finanzjarja oħra ma tinżammx għal xi vapur li għandu Stat li qiegħed f'Parti, id-dispożizzjonijiet ta" dan l-Artikolu marbuta miegħu m'għandhomx japplikaw għal dak il-vapur, iżda l-vapur għandu jġorr ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet addattati ta' l-Istat tar-reġistru tal-vapur, li jistqarr li l-vapur huwa ta' dak l-Istat u li l-obbligazzjoni hi koperta bl-ammont preskritt skond paragrafu 1. Dak iċ-ċertifikat għandu kemm jista' jkun isegwi l-mudell preskritt f'paragrafu 2.

ARTIKOLU 5

Oġġetti ta" valur

Min iġorr m'għandux jagħmel tajjeb għal telf jew ħsara lill-flus, sigurtajiet negozjabbli, deheb, fidda, dehbijiet, ornamenti, xogħlijiet ta" l-arti, jew oġġetti oħra ta" valur, ħlief meta dawk l-oġġetti ta" valur ġew imħollija ma" min iġorr bil-għan miftiehem li jinżammu f'post sigur f'liema każ min iġorr għandu jkun obbligat sal-limitu msemmi f'paragrafu 3 ta" Artikolu 8 sakemm ma jkunx miftiehem limitu ogħla skond paragrafu 1 ta" Artikolu 10.

ARTIKOLU 6

Tort kontributorju

Jekk min iġorr iġib provi li l-mewt jew korriment ta" passiġġier jew it-telf jew ħsara lill-bagalji tiegħu kienu kkawżati minn jew ġraw minħabba tort jew negliġenza tal-passiġġier, il-Qorti li qed tisma" l-każ tista" teżonora lil min iġorr għal kollox jew parzjalment mill-obbligazzjoni tiegħu skond id-dispożizzjonijiet tal-liġi ta" dik il-qorti.

ARTIKOLU 7

Limitazzjoni ta" l-obbligazzjoni għal mewt u korriment

1.  L-obbligazzjoni ta" min iġorr għal mewt jew korriment ta' xi passiġġier taħt Artikolu 3 m'għandhiex taqbeż l-400 000 unit ta' account kull passiġġier f'kull okkażjoni separata. Meta, skond il-liġi tal-qorti li qed tisma" l-każ, il-ħsarat jitħallsu f'forma ta" pagamenti perjodiċi tad-dħul, il-valur tal-kapital ekwivalenti ta" dawk il-pagamenti m'għandux jaqbeż il-limitu msemmi.

2.  Stat li qiegħed f'Parti jista" jirregola permezz ta" dispożizzjonijiet speċifiċi tal-liġi nazzjonali l-limitu ta" l-obbligazzjoni preskritta f'paragrafu 1, dejjem jekk dak il-limitu nazzjonali ta" l-obbligazzjoni, jekk jeżisti, mhux inqas minn dak preskritt f'paragrafu 1. Grupp ta" Stat, li jagħmel użu mill-għażla li jaħseb għaliha dan il-paragrafu, għandu jgħarraf lis-Segretarju-Ġenerali dwar il-limitu ta' obbligazzjoni adottat jew il-fatt li m'hemm xejn.

ARTIKOLU 8

Limitu ta" l-obbligazzjoni għal telf ta" jew ħsara lill-bagalji u lill-vetturi

1.  L-obbligazzjoni ta" min iġorr għal telf ta" jew ħsara lill-bagalji fil-kabina m'għandha fl-ebda każ tkun aktar minn 2 250 unit ta' account kull passiġġier, kull vjaġġ.

2.  L-obbligazzjoni ta" min iġorr għal telf ta" jew ħsara lill-vetturi inkluż il-bagalji kollha li jinġarru fil- jew fuq il-vettura m'għandha fl-ebda każ tkun aktar minn 12 700 unit ta' account kull vettura, kull vjaġġ.

3.  L-obbligazzjoni ta" min iġorr għal telf ta" jew ħsara lill-bagalji barra dawk imsemmija f'paragrafi 1 u 2 m'għandha fl-ebda każ tkun aktar minn 3 375 unit ta' account kull passiġġier, kull vjaġġ.

4.  Min iġorr u l-passiġġier jistgħu jaqblu li l-obbligazzjoni ta" min iġorr għandha tkun soġġetta għal tnaqqis li ma jaqbiżx it-330 unit ta" account fil-każ ta" ħsara lil xi vettura u li ma jaqbiżx 149 unit ta" account kull passiġġier fil-każ ta" telf ta" jew ħsara lil xi bagalji oħra, liema somma trid titnaqqas mit-telf jew mill-ħsara.

ARTIKOLU 9

Unit ta" Account u konverżjoni

1.  Il-Unit ta" l-Account imsemmija f'din il-Konvenzjoni hija d-Dritt Speċjali biex Tiġbed kif imfisser fil-Fond Monetarju Internazzjonali. L-ammonti msemmija f'Artikolu 3, paragrafu 1, Artikolu 4bis, paragrafu 1, Artikolu 7, paragrafu 1, u Artikolu 8 għandhom jissarrfu fil-munita nazzjonali ta" l-Istat tal-qorti li qed tisma" l-każ skond il-valur ta" dik il-munita b'referenza għad-Dritt Speċjali li Tiġbed fid-data tal-ġudizzju jew id-data miftehma mill-partijiet. Il-valur tal-munita nazzjonali, fil-każ tad-Dritt Speċjali li Tiġbed, ta" Stat li qiegħed f'Parti li hu membru tal-Fond Monetarju Internazzjonali, għandu jkun stmat skond il-metodu ta" valutazzjoni applikat mill-Fond Monetarju Internazzjonali fis-seħħ fid-data msemmija għall-operat u t-tranżazzjonijiet tiegħu. Il-valur tal-munita nazzjonali, skond id-Dritt Speċjali li Tiġbed, ta" Stat li qiegħed f'Parti li mhux membru tal-Fond Monetarju Internazzjonali, għandu jkun ikkalkulat b'mod determinat minn dak l-Istat li qiegħed f'Parti.

2.  Minkejja kollox, Stat li mhux membru tal-Fond Monetarju Internazzjonali u li l-liġi tiegħu ma tippermettix l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta" paragrafu 1 jista", meta ssir ir-ratifika, tiġi aċċettata, approvata jew tissieħeb f'din il-Konvenzjoni jew f'xi żmien wara, tiddikjara li dak il-Unit ta" Account imsemmi f'paragrafu 1 għandu jkun daqs 15-il frank tad-deheb. Il-frank tad-deheb imsemmi f'dan il-paragrafu jikkorrispondi għal ħamsa u sittin milligramma u nofs ta" deheb ta" finezza milleżima ta" disa" mija. It-tisrif tal-frank tad-deheb fil-munita nazzjonali għandu jsir skond il-liġi ta" l-Istat konċernat.

3.  Il-kalkulazzjoni msemmija fl-aħħar sentenza ta" paragrafu 1, u l-konverżjoni msemmija f'paragrafu 2 għandha ssir b'tali mod biex tkun imsarrfa fil-munita nazzjonali ta" l-Istati li qegħdin f'Parti, kemm jista" jkun l-istess valur reali ta" l-ammonti f'Artikolu 3, paragrafu 1, Artikolu 4bis, paragrafu 1, Artikolu 7, paragrafu 1 u Artikolu 8 bħalma kieku jirriżulta mill-applikazzjoni ta" l-ewwel tliet sentenzi ta" paragrafu 1. L-Istati għandhom jgħarrfu lis-Segretarju-Ġenerali dwar il-metodu ta' kalkulazzjoni skond paragrafu 1, jew ir-riżultat tal-konverżjoni f'paragrafu 2, kif jista" jagħti l-każ, meta jqiegħdu strument biex jirratifikaw, jaċċettaw, japprovaw jew jissieħbu f'din il-Konvenzjoni u kull meta jkun hemm bidla f'xi waħda minnhom.

ARTIKOLU 10

Dispożizzjonijiet supplimentari dwar il-limiti ta" l-obbligazzjoni

1.  Min iġorr u l-passiġġier jistgħu jaqblu, espliċitament u bil-miktub, dwar limiti ta' obbligazzjoni ogħla minn dawk preskritti f'Artikoli 7 u 8.

2.  L-interessi fuq il-ħsarat u l-ispejjeż legali m'għandhomx jiddaħħlu fil-limiti ta" l-obbligazzjoni preskritta f'Artikoli 7 u 8.

ARTIKOLU 11

Difiżi u limiti għall-qaddejja ta" min iġorr

Jekk tittieħed azzjoni kontra qaddej jew aġent ta" min iġorr jew min jagħmel l-att tal-ġarr li tinqala" minħabba ħsara koperta b'din il-Konvenzjoni, dak il-qaddej jew l-aġent, jekk iġib provi li aġixxa fl-iskop ta" l-impjieg tiegħu, se jkun imwassal biex juża" d-difiżi u l-limiti ta" obbligazzjoni li min iġorr jew min qed jagħmel l-att tal-ġarr hu intitolat biex jappella taħt din il-Konvenzjoni.

ARTIKOLU 12

Ġabra ta" talbiet

1.  Meta l-limiti ta" l-obbligazzjoni preskritta f'Artikoli 7 u 8 iseħħu, huma għandhom japplikaw għall-ġabra ta" l-ammonti irkuprati fit-talbiet kollha minħabba mewt jew korriment ta" xi wieħed mill-passiġġieri jew telf ta' jew ħsara lill-bagalji tiegħu.

2.  Fil-każ tal-ġarr li jsir minn min qed jagħmel l-att tal-ġarr, il-ġabra ta' l-ammonti irkuprati minn min iġorr u min qed jagħmel l-att tal-ġarr u mill-qaddejja tiegħu u l-aġenti li jaġixxu fl-iskop ta' l-impjieg tagħhom m'għandhiex taqbeż l-ogħla ammont li kieku jingħata kontra jew min iġorr jew min qed jagħmel l-att tal-ġarr taħt din il-Konvenzjoni, iżda ħadd minn dawk imsemmija m'għandu jkun obbligat għas-somma li taqbeż il-limitu applikabbli għalih.

3.  F'kwalunkwe każ meta qaddej jew aġent ta" min iġorr jew min qed jagħmel l-att tal-ġarr hu intitolat taħt Artikolu 11 ta" din il-Konvenzjoni biex jagħmel użu mil-limiti ta" obbligazzjoni preskritti f'Artikoli 7 u 8, il-ġabra ta" ammonti irkuprati minn min iġorr, jew minn min jagħmel l-att tal-ġarr kif jista" jagħti l-każ, u minn dak il-qaddej jew aġent, m'għandhomx jaqbżu dawk il-limiti.

ARTIKOLU 13

Telf tad-dritt biex titnaqqas l-obbligazzjoni

1.  Min iġorr m'għandux ikun intitolat għal-limiti ta" obbligazzjoni preskritti f'Artikoli 7 u 8 u paragrafu 1 ta' Artikolu 10, jekk jinstabu provi li l-ħsara saret minħabba xi att jew nesa jagħmel xi ħaġa min iġorr bl-intenzjoni li jikkawża dik il-ħsara, jew bi traskuraġni u konsapevoli li dik il-ħsara x'aktarx issir.

2.  Il-qaddej jew l-aġent ta" min iġorr jew min qed jagħmel l-att tal-ġarr m'għandux ikun intitolat għall-benefiċċji ta" dawk il-limiti jekk ikun pruvat li l-ħsara saret minħabba att jew nesa jagħmel xi ħaġa dak il-qaddej jew l-aġent bl-iskop li jikkawża dik il-ħsara, jew bi traskuraġni u konsapevoli li dik il-ħsara x'aktarx issir.

ARTIKOLU 14

Bażi għal talbiet

L-ebda azzjoni għall-ħsarat għal mewt jew korriment ta" xi passiġġier, jew telf ta" jew ħsara lill-bagalji, m'għandha tittieħed kontra min iġorr jew min għamel l-att tal-ġarr aktar milli msemmija skond din il-Konvenzjoni.

ARTIKOLU 15

Avviż dwar telf ta" jew ħsara lill-bagalji

1.  Il-passiġġier għandu jagħmel avviż bil-miktub lil min iġorr jew lill-aġent tiegħu:

  a) fil-każ ta" ħsara li tidher lill-bagalji:
   i) għall-bagalji fil-kabina, qabel jew wara li l-passiġġier jinżel mill-vapur;
   ii) għall-bagalji l-oħra kollha, qabel jew wara li jerġgħu jitwasslu;
   b) fil-każ ta" ħsara lill-bagalji li ma tkunx tidher, jew telf ta" bagalji, fi żmien ħmistax-il ġurnata mid-data li tniżżlu jew twasslu lura jew minn meta suppost kellhom jitwasslu lura.

2.  Jekk il-passiġġier jonqos milli jikkonforma ma" dan l-Artikolu, hu se jitqies, sakemm ma jkunx pruvat mod ieħor, li rċieva l-bagalji f'kundizzjoni tajba.

3.  L-avviż bil-miktub m'għandux għalfejn jingħata jekk il-kundizzjoni tal-bagalji kienet meta ġew irċevuti s-suġġett ta" servej konġunt jew spezzjoni.

ARTIKOLU 16

Żmien stipulat għal azzjonijiet

1.  Kull azzjoni għal ħsarat li jinqalgħu minħabba mewt jew korriment ta' xi passiġġier jew minħabba telf ta' jew ħsara lill-bagalji se tkun limitata biż-żmien wara perjodu ta' sentejn.

2.  Il-perjodu ta" limitazzjoni għandu jkun ikkalkulat kif ġej:

   a) fil-każ ta" korriment, mid-data meta jinżel il-passiġġier mill-vapur;
   b) fil-każ ta" mewt li tiġri waqt il-vjaġġ, mid-data meta l-passiġġier suppost kellu jinżel, u fil-każ ta" korriment li jiġri waqt il-vjaġġ u jwassal għall-mewt ta" persuna wara li tinżel mill-vapur, dejjem jekk dan il-perjodu ma jaqbiżx it-tliet snin mid-data meta jinżel mill-vapur;
   ( ċ) fil-każ ta" telf ta" jew ħsara lill-bagalji, mid-data meta jinżel mill-vapur jew mid-data meta suppost kellu jinżel mill-vapur, liema minnhom hi l-iktar tard.

3.  Il-liġi tal-Qorti li qed tisma" l-każ għandha tkopri r-raġunijiet għal sospensjoni u interruzzjoni tal-perjodi limitati, iżda fl-ebda każ m'għandha tittieħed azzjoni taħt din il-Konvenzjoni wara li jiskadi xi wieħed minn dawn il-perjodi ta" żmien li ġejjin:

   (a) Perjodu ta" ħames snin li jibda bid-data meta jinżel il-passiġġier jew mid-data meta suppost kellu jinżel il-passiġġier, liema minnhom hi l-iktar tard; jew, jekk aktar kmieni
   b) perjodu ta" tliet snin li jibda mid-data meta min għamel it-talba kien jaf jew suppost kellu jkun jaf bil-korriment, telf jew ħsara kkawżati bl-aċċident.

4.  Minkejja paragrafi 1, 2 u 3 ta" dan l-Artikolu, il-perjodu ta" limitazzjoni jista' jkun estiż permezz ta' dikjarazzjoni ta' min iġorr jew bi ftehim tal-partijiet wara li nqalgħet il-kawża ta' l-azzjoni. Id-dikjarazzjoni jew il-ftehim għandu jsir bil-miktub.

ARTIKOLU 17

Ġurisdizzjoni kompetenti

1.  Azzjoni li tinqala" taħt Artikoli 3 u 4 ta" din il-Konvenzjoni għandha, fuq għażla ta" min jagħmel it-talba, titressaq quddiem waħda mill-qrati msemmija hawn taħt, dejjem jekk il-qorti tinsab fi Stat li hu Parti minn din il-Konvenzjoni, u esposta għal-liġi domestika ta' kull Stat li qiegħed f'Parti li jkopri l-lok eżatt f'dawk l-Istati b'ħafna forums possibbli:

   a) il-Qorti ta" l-Istat tar-residenza permanenti jew post prinċipali tan-negozju tad-difensur, jew
   b) il-Qorti ta" l-Istat tat-tluq jew dak tad-destinazzjoni skond il-kuntratt tal-ġarr, jew
   ( ċ) il-Qorti ta" l-Istat tar-residenza domiċili jew permanenti ta" min qed jagħmel it-talba, jekk id-difensur għandu post tan-negozju u hu soġġett għal ġurisdizzjoni f'dak l-Istat, jew
   d) il-Qorti ta" l-Istat fejn sar il-kuntratt tal-ġarr, jekk id-difensur għandu post tan-negozju u hu soġġett għal ġurisdizzjoni f'dak l-Istat.

2.  Azzjonijiet taħt artikolu 4bis ta" din il-Konvenzjoni għandhom, fuq għażla ta" min jagħmel it-talba, jitressqu quddiem waħda mill-qrati fejn azzjoni tista" tittieħed kontra min iġorr jew min jagħmel l-att tal-ġarr skond paragrafu 1.

3.  Wara li jiġri l-aċċident li kkawża l-ħsara, il-partijiet jistgħu jaqblu li t-talba għall-ħsarat għandha ssir lil kull ġurisdizzjoni jew arbitraġġ.

ARTIKOLU 17bis

Għarfien u infurzar

1.  Kull ġudizzju mogħti minn qorti bil-ġurisdizzjoni skond Artikolu 17 li jista" jiġi infurzat fl-Istat ta" l-oriġni fejn m'għadux soġġett għall-forom komuni ta" reviżjoni, għandu jkun rikonoxxut f'kull Grupp ta" Stat, ħlief

   a) fejn il-ġudizzju nkiseb bi frodi; jew
   b) fejn id-difensur ma ngħatax avviż biżżejjed u opportunita` ġusta biex jagħmel il-każ tiegħu jew tagħha.

2.  Ġudizzju rikonoxxut taħt paragrafu 1 għandu jista" jkun infurzat f'kull Stat li qiegħed f'Parti hekk kif jintlaħqu l-formalitajiet meħtieġa f'dak l-Istat. Il-formalitajiet m'għandhomx jagħtu lok biex jerġgħu jinfetħu l-merti tal-każ.

3.  Stat li qiegħed f'Parti għal dan il-Protokoll jista" japplika regoli oħra għall-għarfien u l-infurzar tal-ġudizzji, dejjem jekk l-effett tagħhom hu li jkun żgurat li l-ġudizzji huma rikonoxxuti u infurzati ta" l-inqas fl-istess livell bħal f'paragrafi 1 u 2.

ARTIKOLU 18

Invalidita` tad-dispożizzjonijiet kuntrattwali

Kull dispożizzjoni kuntrattwali ffirmata qabel ma jiġri aċċident li kkawża l-mewt jew il-korriment ta" passiġġier jew it-telf jew il-ħsara tal-bagalji ta" passiġġier, li tidher li qed teħles lill-persuna obbligata taħt din il-Konvenzjoni mill-obbligazzjoni lejn il-passiġġier jew biex tippreskrivi limitu ibaxx ta" obbligazzjoni minn dak iffissat fil-Konvenzjoni ħlief kif provdut f'Artikolu 8, paragrafu 4, u kull dispożizzjoni simili li tidher li qed tneħħi r-responsabbilta` tal-provi minn fuq min iġorr jew min qed jagħmel l-att tal-ġarr, jew li jkollha l-effett li tnaqqas l-għażliet speċifikati f'Artikolu 17, paragrafi 1 jew 2, għandha tkun nulla u ma torbotx legalment, iżda n-nullita` ta' dik id-dispożizzjoni m'għandhiex tħalli milli jorbot legalment il-kuntratt tal-ġarr li għandu jibqa" espost għad-dispożizzjonijiet ta" din il-Konvenzjoni.

ARTIKOLU 19

Konvenzjonijiet oħra dwar il-limitazzjoni ta" l-obbligazzjoni

Din il-Konvenzjoni m'għandhiex timmodifika d-drittijiet jew id-dmirijiet ta' min iġorr, min qed jagħmel l-att tal-ġarr, u l-qaddejja jew l-aġenti tiegħu li jissemmew fil-konvenzjonijiet internazzjonali marbuta mal-limitazzjoni ta" l-obbligazzjoni tas-sidien tal-vapuri li jbaħħru.

ARTIKOLU 20

Ħsara nukleari

L-ebda obbligazzjoni m'għandha tinħoloq taħt din il-Konvenzjoni għall-ħsara kkawżata minħabba aċċident nukleari:

   a) jekk l-operatur ta" installazzjoni nukleari hu obbligat għal dik il-ħsara jew taħt il-Konvenzjoni ta" Pariġi tad-29 ta" Lulju 1960 dwar Obbligazzjoni ta" Terza Parti fil-Qasam ta" l-Enerġija Nukleari kif emendata bil-Protokoll Addizzjonali tat-28 ta' Jannar 1964, jew il-Konvenzjoni ta' Vjenna tal-21 ta' Mejju 1963 dwar l-Obbligazzjoni Ċivili għal Ħsara Nukleari, jew xi emenda jew Protokoll marbut magħha li hu fis-seħħ; jew
   b) jekk l-operatur ta' installazzjoni nukleari għandu jagħmel tajjeb għal dik il-ħsara permezz ta' liġi nazzjonali li tkopri l-obbligazzjoni għal dik il-ħsara, dejjem jekk dik il-liġi hi fis-sens wiesa' favorevoli għal persuni li jistgħu jġarrbu ħsara bħal jew il-Konvenzjoni ta' Pariġi jew ta' Vjenna jew xi emenda jew Protokoll marbut magħha li hu fis-seħħ.

ARTIKOLU 21

Ġarr kummerċjali minn awtoritajiet pubbliċi

Din il-Konvenzjoni għandha tapplika għall-ġarr kummerċjali li jsir minn Stati jew Awtoritajiet Pubbliċi permezz tal-kuntratt tal-ġarr skond it-tifsira ta" Artikolu 1.

ARTIKOLU 22

Dikjarazzjoni biex ma ssirx applikazzjoni

1.  Kull Parti tista" meta tiffirma, tirratifika, taċċetta, tapprova jew tissieħeb f'din il-Konvenzjoni, tiddikjara bil-miktub li hi mhix se ddaħħal fis-seħħ din il-Konvenzjoni meta l-passiġġier u min iġorr huma suġġetti jew ċittadini ta' dik il-Parti.

2.  Kull dikjarazzjoni li ssir taħt paragrafu 1 ta" dan l-Artikolu tista" tiġi irtirata meta tkun b'notifika bil-miktub lis-Segretarju-Ġenerali.

ARTIKOLU 22bis

Klawżoli finali tal-Konvenzjoni

Il-Klawżoli finali ta" din il-Konvenzjoni għandhom ikunu Artikoli 17 sa 25 tal-Protokoll ta' l-2002 għall-Konvenzjoni ta' Ateni marbuta mal-Ġarr ta' Passiġġieri u l-Bagalji tagħhom bil-Baħar, 1974. Referenzi f'din il-Konvenzjoni għal Stati li qegħdin f'Parti għandha titqies li tfisser referenzi għal Stati li qegħdin f'Parti minn dan il-Protokoll.

KLAWŻOLI FINALI

[Artikoli 17 sa 25 tal-Protokoll ta" l-2002 tal-Konvenzjoni ta" Ateni marbuta mal-Ġarr ta" Passiġġieri u l-Bagalji tagħhom bil-Baħar, 1974.]

ARTIKOLU 17

Firma, ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni u sħubija

1.  Dan il-Protokoll għandu jkun miftuħ għall-firem fil-Kwartieri ta" l-Organizzazzjoni mill-1 ta" Mejju 2003 sat-30 t'April 2004 u għandu minn hemm "l quddiem jibqa" miftuħ għal sħubija.

2.  L-Istati jistgħu juru l-qbil tagħhom li jintrabtu b'dan il-Protokoll billi:

   a) jiffirmaw mingħajr riserva r-ratifika, l-aċċettazzjoni jew l-approvazzjoni; jew
   b) jiffirmaw skond ir-ratifika, aċċettazzjoni jew approvazzjoni wara li ssir ir-ratifika, aċċettazzjoni jew approvazzjoni; jew
   ( ċ) sħubija.

3.  Ir-ratifika, l-aċċettazzjoni, l-approvazzjoni jew is-sħubija għandhom jiġu affettwati billi jiġi depożitat strument għal dak il-għan mas-Segretarju-Ġenerali.

4.  Kull strument ta" ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni jew sħubija depożitat wara d-dħul fis-seħħ ta" xi emenda għal dan il-Protokoll fil-każ ta" l-Stati kollha eżistenti li qegħdin f'Parti, jew wara li jitkomplew il-miżuri kollha meħtieġa biex tidħol fis-seħħ l-emenda fil-każ ta" dawk l-Istati li qegħdin f'Parti għandu jitqies li japplika għal dan il-Protokoll kif modifikat mill-emenda.

5.  Stat m'għandux jagħti l-kunsens tiegħu li jintrabat b'dan il-Protokoll sakemm, jekk ikun Parti minnu, jiddenunċja:

   a) il-Konvenzjoni ta" Ateni Marbuta mal-Ġarr ta" Passiġġieri u l-Bagalji tagħhom bil-Baħar, magħmul f'Ateni fit-13 ta" Diċembru 1974;
   b) il-Protokoll għall-Konvenzjoni ta" Ateni marbuta mal-Ġarr ta" Passiġġieri u l-Bagalji tagħhom bil-Baħar, magħmul f'Londra fid-19 ta" Novembru 1976; u
   ( ċ) il-Protokoll ta" l-1990 biex jemenda l-Konvenzjoni ta" Ateni marbuta mal-Ġarr ta" Passiġġieri u l-Bagalji tagħhom bil-Baħar, magħmul f'Londra fid-29 ta" Marzu 1990,
  

b'effett minn meta dan il-Protokoll se jidħol fis-seħħ għal dak l-Istat skond Artikolu 20.

ARTIKOLU 18

Stati b'aktar minn sistema waħda ta" liġijiet

1.  Jekk Stat ikollu żewġ units territorjali jew aktar li fih sistemi differenti ta" liġijiet huma applikabbli fil-każ ta" suġġetti trattati f'dan il-Protokoll, jista" meta jsir l-iffirmar, ir-ratifika, l-aċċettazzjoni, l-approvazzjoni jew is-sħubija jiddikjara li dan il-Protokoll għandu jestendi għall-units territorjali tiegħu kollha jew biss għal wieħed jew aktar minnhom, u jista' jimmodifika din id-dikjarazzjoni billi jissottometti dikjarazzjoni oħra meta jrid.

2.  Kull dikjarazzjoni ta" dak it-tip għandha tkun mgħarrfa lis-Segretarju-Ġenerali u għandha tistqarr bil-miftuħ il-units territorjali li għalihom japplika dan il-Protokoll.

3.  Fil-każ ta" Stat li qiegħed f'Parti li għamel dik it-tip ta" dikjarazzjoni:

   a) referenzi għall-Istat tar-reġistru tal-vapur u, fir-rigward ta" ċertifikat obbligatorju ta" assigurazzjoni, lill-Istat li ħarġu jew iċċertifikah, għandu jiġi interpretat li qed jirreferi għall-unit territorjali rispettivament li fih hu reġistrat il-vapur u li joħroġ jew jiċċertifika ċ-ċertifikat;
   b) referenzi għall-ħtiġijiet tal-liġi nazzjonali, limitu nazzjonali ta" obbligazzjoni u munita nazzjonali għandhom ikunu interpretati rispettivament bħala referenzi għall-ħtiġijiet tal-liġi, il-limitu ta" l-obbligazzjoni u l-munita tal-unit territorjali relevanti; u
   ( ċ) referenzi għall-qrati, u għall-ġudizzji li jridu jkunu rikonoxxuti mill-Istati li qegħdin f'Parti, għandhom ikunu interpretati bħala referenzi rispettivament għall-qrati tal-, u għall-ġudizzji li għandhom ikunu rikonoxxuti fil-, unit territorjali relevanti.

ARTIKOLU 19

Organizzazzjonijiet Reġjonali ta" Integrazzjoni Ekonomika

1.  Organizzazzjoni Reġjonali ta" Integrazzjoni Ekonomika, li hi mwaqqfa minn Stati sovrani li għaddew il-kompetenza fuq ċerti suġġetti koperti b'dan il-Protokoll lil dik l-Organizzazzjoni, tista" tiffirma, tirratifika, taċċetta, tapprova jew tissieħeb f'dan il-Protokoll. Organizzazzjoni Reġjonali ta" Integrazzjoni Ekonomika li hi Parti minn dan il-Protokoll għandu jkollha d-drittijiet u l-obbligazzjonijiet ta" Stat li qiegħed f'Parti, sal-punt li l-Organizzazzjoni Reġjonali ta" Integrazzjoni Ekonomika jkollha kompetenza fuq suġġetti koperti b'dan il-Protokoll.

2.  Meta Organizzazzjoni Reġjonali ta" Integrazzjoni Ekonomika teżerċita id-dritt tal-vot f'suġġetti li fuqhom għandha kompetenza, hi għandu jkollha għadd ta" voti ekwivalenti għan-numru ta' l-Istati Membri tagħha li huma Partijiet f'dan il-Protokoll u li għaddewlha l-kompetenza tagħhom fuq is-suġġett imsemmi. Organizzazzjoni Reġjonali ta" Integrazzjoni Ekonomika m'għandhiex teżerċita d-dritt tagħha li tivvota jekk l-Istati Membri tagħha jeżerċitaw tagħhom, u viċi versa.

3.  Meta numru ta" Stati li qegħdin f'Parti hu relevanti f'dan il-Protokoll, inkluż iżda mhux limitat għal Artikoli 20 u 23 ta" dan il-Protokoll, l-Organizzazzjoni Reġjonali ta" Integrazzjoni Ekonomika m'għandhiex tingħadd bħala Stat li qiegħed f'Parti flimkien ma" l-Istati Membri tagħha li huma Stati li qegħdin f'Parti.

4.  Meta jsir l-iffirmar, ir-ratifika, l-aċċettazzjoni, l-approvazzjoni jew is-sħubija l-Organizzazzjoni Reġjonali ta" Integrazzjoni Ekonomika għandha tagħmel dikjarazzjoni lis-Segretarju-Ġenerali li fiha tispeċifika s-suġġetti koperti b'dan il-Protokoll li għalihom għaddiet il-kompetenza lil dik l-Organizzazzjoni mill-Istati Membri tagħha li huma firmatarji jew Partijiet f'dan il-Protokoll u kull restrizzjoni oħra relevanti rigward l-iskop ta" dik il-kompetenza. L-Organizzazzjoni Reġjonali ta" Integrazzjoni Ekonomika għandha mall-ewwel tgħarraf lis-Segretarju-Ġenerali dwar kull tibdil fit-tqassim ta" kompetenza, inkluż trasferimenti ġodda ta" kompetenza, speċifikati fid-dikjarazzjoni f'dak il-paragrafu. Kull dikjarazzjoni ta" dak it-tip għandha ssir disponibbli mis-Segretarju-Ġenerali skond Artikolu 24 ta' dan il-Protokoll.

5.  L-Istati li qegħdin f'Parti li huma Stati Membri ta" Organizzazzjoni Reġjonali ta" Integrazzjoni Ekonomika li hi Parti minn dan il-Protokoll għandhom jitqiesu li għandhom kompetenza fuq is-suġġetti kollha koperti b'dan il-Protokoll li għalihom trasferimenti ta' kompetenza lill-Organizzazzjoni ma ġewx dikjarati speċifikament jew notifikati taħt paragrafu 4.

ARTIKOLU 20

Dħul fis-seħħ

1.  Dan il-Protokoll għandu jidħol fis-seħħ tnax-il xahar wara d-data li fiha 10 Stati jkunu jew iffirmawh mingħajr riserva dwar ir-ratifika, l-aċċettazzjoni jew approvazzjoni jew ikunu ħallew strumenti ta' ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni jew sħubija mas-Segretarju-Ġenerali.

2.  Għal kull Stat li jirratifika, jaċċetta, japprova jew jissieħeb f'dan il-Protokoll wara li jintlaħqu l-kundizzjonijiet f'paragrafu 1 għad-dħul fis-seħħ, dan il-Protokoll għandu jidħol fis-seħħ tliet xhur wara d-data tat-tqegħid minn dak l-Istat ta" l-istrument addattat, iżda mhux qabel dan il-Protokoll ikun daħal fis-seħħ bi qbil ma" paragrafu 1.

ARTIKOLU 21

Denunzja

1.  Dan il-Protokoll jista" jkun denunċjat minn kull Stat li qiegħed f'Parti meta jkun wara d-data li fiha dan il-Protokoll jidħol fis-seħħ għal dak l-Istat.

2.  Id-denunzja għandha tiġi affettwata billi jiġi depożitat strument għal dak il-għan mas-Segretarju-Ġenerali.

3.  Id-denunzja għandha tidħol fis-seħħ tnax-il xahar, jew perjodu itwal kif jista" jkun speċifikat fl-istrument tad-denunċja, wara li jkun depożitat mas-Segretarju-Ġenerali.

4.  Kif hemm bejn l-Istati li qegħdin Parti minn dan il-Protokoll, id-denunzja minn xi ħadd minnhom tal-Konvenzjoni skond Artikolu 25 marbut miegħu għandha tkun interpretata fi kwalunkwe mod bħala denunzja tal-Konvenzjoni kif reveduta minn dan il-Protokoll.

ARTIKOLU 22

Reviżjoni u Emenda

1.  Tista" titlaqqa" Konferenza bil-għan li tirrevedi jew temenda dan il-Protokoll mill-Organizzazzjoni.

2.  L-Organizzazzjoni għandha tlaqqa" Konferenza ta" l-Istati li qegħdin Parti minn dan il-Protokoll biex tirrevedi jew temenda dan il-Protokoll fuq talba ta" mhux inqas minn terz ta" l-Istati li qegħdin f'Parti.

ARTIKOLU 23

Emenda tal-limiti

1.  Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta" Artikolu 22, il-proċedura speċjali f'dan l-Artikolu għandha tapplika biss għall-finijiet li temenda l-limiti stipulati f'Artikolu 3, paragrafu 1, Artikolu 4bis, paragrafu 1, Artikolu 7, paragrafu 1 u Artikolu 8 tal-Konvenzjoni kif revedut permezz ta' dan il-Protokoll.

2.  Fuq talba ta" mill-inqas nofs, iżda fl-ebda każ inqas minn sitta, mill-Istati li qegħdin Parti minn dan il-Protokoll, kull proposta biex ikunu emendati l-limiti, inkluż it-tnaqqis, speċifikat f'Artikolu 3, paragrafu 1, Artikolu 4bis, paragrafu 1, Artikolu 7, paragrafu 1, u Artikolu 8 tal-Konvenzjoni kif reveduta b'dan il-Protokoll għandha tkun ċirkolata mis-Segretarju-Ġenerali lill-Membri kollha ta" l-Organizzazzjoni u lill-Istati kollha li qegħdin f'Parti.

3.  Kull emenda proposta u ċirkolata kif imsemmija hawn fuq għandha tkun sottomessa lill-Kumitat Legali ta" l-Organizzazzjoni (minn issa "l quddiem magħruf bħala "l-Kumitat Legali") għall-kunsiderazzjoni f'data ta" mill-inqas sitt xhur wara d-data taċ-ċirkolazzjoni tagħha.

4.  Il-Istati kollha li qegħdin Parti minn din il-Konvenzjoni kif reveduta minn dan il-Protokoll, sew jekk humiex Membri ta" l-Organizzazzjoni jew le, għandhom ikunu intitolati biex jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-Kumitat Legali dwar il-konsiderazzjoni u l-adozzjoni ta" l-emendi.

5.  Emendi għandhom ikunu adottati minn maġġoranza ta" żewġ terzi ta" l-Istati Parti mill-Konvenzjoni kif reveduta minn dan il-Protokoll preżenti u jivvutaw fil-Kumitat Legali mkabbar kif maħsub f'paragrafu 4, dejjem jekk ta" l-inqas nofs l-Istati li qegħdin Parti minn din il-Konvenzjoni kif reveduta minn dan il-Protokoll għandhom ikunu preżenti meta ssir il-votazzjoni.

6.  Meta jaġixxi fuq proposta biex jemenda l-limiti, il-Kumitat Legali għandu jqis l-esperjenza ta" l-aċċidenti u, b'mod partikulari, l-ammont ta" ħsara li jġibu magħhom, bidliet fil-valuri monetarji u l-effett ta" l-emenda proposta dwar l-ispiża ta" l-assigurazzjoni.

7. (a)  L-ebda emenda tal-limiti taħt dan l-Artikolu ma tista" titqies inqas minn ħames snin mid-data li fiha dan il-Protokoll infetaħ għall-iffirmar jew inqas minn ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta" emenda ta" qabel taħt dan l-Artikolu.

(b)  L-ebda limitu ma jista" jiżdied sabiex jaqbeż ammont li jaqbel mal-limitu stipulat fil-Konvenzjoni kif reveduta minn dan il-Protokoll miżjud b'sitta fil-mija kull sena kkalkulat fuq bażi ta' interessi akkumulati mid-data li fiha dan il-Protokoll infetaħ għall-iffirmar.

(  ċ) L-ebda limitu ma jista" jiżdied sabiex jaqbeż l-ammont li jikkorrispondi għal-limitu stipulat fil-Konvenzjoni kif revedut b'dan il-Protokoll immultiplikat bi tlieta.

8.  Kull emenda adottata skond paragrafu 5 għandha tkun mgħarrfa mill-Organizzazzjoni lill-Istati kollha li qegħdin f'Parti. L-emenda għandha titqies li ġiet aċċettata fl-aħħar tal-perjodu ta" tmintax-il xahar wara d-data tan-notifika, sakemm f'dak il-perjodu mhux inqas minn kwart ta" l-Istati li kienu Stati f'Parti meta l-adozzjoni ta" l-emenda ġiet mgħarrfa lis-Segretarju-Ġenerali li huma ma jaċċettawx l-emenda, f'liema każ l-emenda mhix aċċettata u m'għandux ikollha effett.

9.  Emenda li titqies li ġiet aċċettata skond paragrafu 8 għandha tidħol fis-seħħ tmintax-il xahar wara li tkun aċċettata.

10.  L-Istati kollha li qegħdin f'Parti għandhom ikunu marbuta bl-emenda, sakemm ma jiddenunċjawx dan il-Protokoll skond Artikolu 21, paragrafu 1 u 2 ta' l-inqas sitt xhur qabel ma l-emenda tidħol fis-seħħ. Dik id-denunzja għandha sseħħ meta l-emenda tidħol fis-seħħ.

11.  Meta tiġi adottata emenda iżda l-perjodu ta" tmintax-il xahar biex tkun aċċettata għadu ma skadiex, Stat li jsir Stat f'Parti waqt dak il-perjodu għandu jkun marbut bl-emenda jekk tidħol fis-seħħ. Stat li jsir Stat f'Parti wara dak il-perjodu għandu jkun marbut b'emenda li ġiet aċċettata skond paragrafu 8. Fil-każijiet imsemmija f'dan il-paragrafu, Stat ikun marbut b'emenda meta dik l-emenda tidħol fis-seħħ, jew meta dan il-Protokoll jidħol fis-seħħ għal dak l-Istat, jew wara.

ARTIKOLU 24

Depożitarju

1.  Dan il-Protokoll u kull emenda adottata taħt Artikolu 23 għandhom ikunu depożitati mas-Segretarju-Ġenerali.

2.  Is-Segretarju-Ġenerali għandu:

  a) jgħarraf lill-Istati kollha li ffirmaw jew issieħbu f'dan il-Protokoll dwar:
   i) kull firma ġdida jew depożitu ta" xi strument ta" ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni jew sħubija flimkien mad-data tagħhom;
   ii) kull dikjarazzjoni u komunikazzjoni taħt Artikolu 9, paragrafi 2 u 3, Artikolu 18, paragrafu 1 u Artikolu 19, paragrafu 4 tal-Konvenzjoni kif reveduta minn dan il-Protokoll;
   iii) id-data tad-dħul fis-seħħ ta" dan il-Protokoll;
   iv) kull proposta biex jiġu emendati l-limiti li saret skond Artikolu 23, paragrafu 2 ta' dan il-Protokoll;
   v) kull emenda li ġiet adottata skond Artikolu 23, paragrafu 5 ta" dan il-Protokoll;
   vi) kull emenda meqjusa li ġiet aċċettata taħt Artikolu 23, paragrafu 8 ta" dan il-Protokoll, flimkien mad-data li fiha dik l-emenda għandha tidħol fis-seħħ skond paragrafi 9 u 10 ta" dak l-Artikolu;
   vii) id-depożitu ta" xi strument ta" denunzja ta" dan il-Protokoll flimkien mad-data tad-depożitu u d-data li fiha jidħol fis-seħħ;
   viii) kull komunikazzjoni li tintalab minn xi Artikolu ta" dan il-Protokoll;
   b) jiġu trażmessi kopji ċertifikati veri ta" dan il-Protokoll lill-Istati kollha li ffirmaw jew aċċettaw dan il-Protokoll.

3.  Hekk kif dan il-Protokoll jidħol fis-seħħ, it-test għandu jkunu mgħoddi mis-Segretarju-Ġenerali lis-Segretarjat tan-Nazzjonijiet Uniti għar-reġistrazzjoni u pubblikazzjoni skond Artikolu 102 taċ-Ċarter tan-Nazzjonijiet Uniti.

ARTIKOLU 25

Lingwi

Dan il-Protokoll hu stabbilit f'oriġinal wieħed bil-lingwa Għarbija, biċ-Ċiniż, bl-Ingliż, bil-Franċiż, bir-Russu u bl-Ispanjol, kull test huwa awtentiku ugwalment.

MAGĦMUL F'LONDRA din l-ewwel ġurnata ta" Novembru 2002.

LI KIENU XHIEDA TIEGĦU dawn iffirmati hawn taħt, li kienu awtorizzati biżżejjed mill-Gvernijiet rispettivi tagħhom għal dak il-għan, iffirmaw dan il-Protokoll.

ANNESS GĦALL-KONVENZJONI TA" ATENI

ĊERTIFIKAT TA" ASSIGURAZZJONI JEW SIGURTA` OĦRA FINANZJARJA FIL-KAŻ TA" OBBLIGAZZJONI GĦALL-MEWT U KORRIMENT TA" PASSIĠĠIERI

Maħruġ skond id-dispożizzjonijiet ta" Artikolu 4bis tal-Konvenzjoni ta" Ateni marbuta mal-Ġarr ta" Passiġġieri u l-Bagalji tagħhom bil-Baħar, 2002

Isem tal-Vapur

Numru jew ittri distintivi

Numru ta" identifikazzjoni IMO tal-vapur

Port tar-reġistru

Isem u indirizz sħiħ tal-post prinċipali tan-negozju ta" min iġorr li fil-fatt jagħmel il-ġarr.

B'dan qed ikun iċċertifikat li hemm fis-seħħ fil-każ tal-vapur imsemmi hawn fuq polza ta" assigurazzjoni jew xi sigurta`oħra finanzjarja li tissodisfa l-ħtiġijiet ta" Artikolu 4bis tal-Konvenzjoni ta" Ateni marbuta mal-Ġarr ta" Passiġġieri u l-Bagalji tagħhom bil-Baħar, 2002.

Tip ta" Sigurta` ........................................................................................................................

Kemm ittul is-Sigurta` ............................................................................................................

Isem u indirizz ta" l-assiguratur(i) u/jew tal-garantur(i)

Isem ........................................................................................................................................

Indirizz

................................................................................................................................................

Dan iċ-ċertifikat hu validu sa ................................................................................................

Maħruġ jew iċċertifikat mill-Gvern ta" ..................................................................................

................................................................................................................................................

(Titolu sħiħ ta" l-Istat)

JEW

It-test li ġej għandu jkun użat meta Stat li qiegħed f'Parti jagħmel użu minn Artikolu 4bis, paragrafu 3:

Iċ-ċertifikat preżenti hu maħruġ bl-awtorita` tal-Gvern ta" .........................................................

(titolu sħiħ ta" l-Istat) minn ......................................................... (isem ta" l-istituzzjoni jew organizzazzjoni)

Nhar .........................................................

(Post) (Data)

..................................................................................

(Firma u Titolu ta" l-uffiċjal li ħarġu jew iċċertifikah)

Noti ta' spjegazzjoni:

1.  Jekk ikun hekk mixtieq, id-deżinjazzjoni ta" Stat tista' tinkludi referenza għall-awtorità pubblika kompetenti tal-pajjiż fejn jinħareġ iċ-Ċertifikat.

2.  Jekk l-ammont totali tal-garanzija ngħata minn aktar minn sors wieħed, l-ammont ta' kull wieħed minnhom għandu jiġi indikat.

3.  Jekk il-garanzija tingħata f'forom diversi, dawn għandhom jiġu nnumerati.

4.  Il-parti "Tul tal-Garanzija" trid tistipula d-data meta tiġi fis-seħħ din il-garanzija.

5.  Il-parti "Indirizz" ta" l-assiguratur(i) u/jew tal-garanti trid tindika l-post ewlieni tan-negozju ta" l-assiguratur(i) u/jew tal-garanti. Jekk xieraq, għandu jiġi indikat il-post tan-negozju fejn l-assigurazzjoni jew garanzija oħra tkun stabbilita.

ANNESS II

Riservazzjoni ta' l-IMO 2006

(1) Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
(2) ĠU C 318, 23.12.2006, p. 195.
(3) ĠU C 229, 22.9.2006, p. 38.
(4) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' April 2007.
(5) Daħħal ir-referenza tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni tal-Kunsill li adottat id-dokument.
(6) ĠU L 324, 29.11.2002, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 93/2007 tal-Kummissjoni, (ĠU L 22, 31.1.2007, p. 12).
(7) ĠU L 208, 5.8.2002, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1891/2006, (ĠU L 394, 30.12.2006, p. 1).
(8)1 ĠU L 158, 23.6.1990, p. 59.
(9)* Id-data tad-dħul fis-seħħ jew id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni ta" Ateni 2002 għall-Komunita`, liema minnhom tiġi l-aħħar.
(10)* Id-data tad-dħul fis-seħħ jew id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni ta" Ateni 2002 għall-Komunita`, liema minnhom tiġi l-aħħar.


Kontroll mill-port ta' l-Istat ***I
PDF 876kWORD 663k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-25 ta' April 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontroll tal-port mill-Istat (Verżjoni ta' tfassil mill-ġdid) (COM(2005)0588 – C6-0028/2006 – 2005/0238(COD))
P6_TA(2007)0149A6-0081/2007

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2005)0588)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 80(2) tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0028/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0081/2007),

1.  Japprova l-proposta mill-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-25 ta' April 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontroll tal-port mill-Istat (Tfassil mill-ġdid)

P6_TC1-COD(2005)0238


(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 80(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(2),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(3),

Filwaqt li jaġixxu bi qbil mal-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat(4),

Billi:

(1)  Id-Direttiva tal-Kunsill Nru 95/21/KE tad-19 ta' Ġunju 1995 dwar il-kontroll portwali ta' l-Istat tat-tbaħħir(5) kienet emendata sostanzjalment diversi drabi. peress li jridu jsiru aktar emendi, għandha titfassal mill-ġdid fl-interess taċ-ċarezza.

(2)  Billi l-Komunità hija serjament konċernata dwar korrimenti fuq bastimenti u tniġġis ta' l-ibħra u l-kosti ta' l-Istati Membri.

(3)  Il-Komunità hija ugwalment konċernata fuq il-kondizzjonijiet ta' l-għajxien u tax-xogħol abbord.

(4)  Is-sigurtà, prevenzjoni ta' tniġġis u għajxien abbord bastimenti u kondizzjonjiet tax-xogħol jistgħu jkunu miżjuda b'riduzzjoni drastika minn ibħra tal-Komunità ta' bastimenti substandard, permezz ta' l-applikazzjoni b'mod strett Konvenzjonijiet Internazzjonali, kodiċijiet u riżoluzzjonijiet.

(5)  Għal dan il-għan, il-Komunità tispera li jkun hemm ratifika malajr tal-Konvenzjoni tax-Xogħol Marittimu 2006 ta' l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), li l-parti 5.2.1 tagħha tirreferi għall-obbligi ta' l-Istat tal-port.

(6)  Il-monitoraġġ tat-tħaris tal-bastimenti ta' l-istandards internazzjonali għal sigurtà, prevenzjoni tat-tniġġis u kondizzjoniiet tax-xogħol għandhom ikunu primarjament ta' l-Istat tal-bandiera; madankollu, kien hemm nuqqas serju fuq numru dejjem jiżdied ta' Stati tal-bandiera biex jimplimentaw u jinforzaw standards internazzjonali; mil-lum 'il quddiem l-osservanza ta' standards internazzjonali għal sigurtà, prevenzjoni ta' tniġġis u kondizzjonijiet tax-xogħol għandhom ukoll jiġu osservati mill-Istat tal-port, fuq il-ftehim li spezzjoni ta' l-Istat tal-port mhijiex analiżi esperta, li r-rapporti ta' spezzjoni mhumiex ekwivalenti għal ċertifikat ta' adegwatezza għall-baħar, u li l-kontroll mill-Istat tal-port ma jistax jneħħi r-responsabbilta' ta' l-Istati tal-bandiera.

(7)  Ħsieb armonizzat għal infurzar effettiv ta' dawn l-istandards internazzjonali mill-Istati Membri dwar bastimenti li jbaħħru taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom u jużaw il-portijiet tagħhom jevitaw tagħwiġ tal-kompetittività.

(8)  L-industrija tat-tbaħħir hija vulnerabbli għal atti ta' terroriżmu; miżuri għas-sigurtà tat-trasport għandhom ikunu implimentati effettivament u l-Istati Membri għandhom jimmoniterjaw b'reqqa l-konformità mar-regoli tas-sigurtà milli jagħmlu kontrolli tas-sigurtà.

(9)  Għandu jittieħed vantaġġ mill-esperjenza gwadanjata waqt l-operazzjoni tal-Memorandum ta' ta' Ftehim ta' Pariġi dwar Kontroll Portwali ta' l-Istat, iffirmat f'Pariġi fis-26 Jannar 1982 (MOU ta' Pariġi).

(10)  L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà Marittima (EMSA) imwaqqfa bir-Regolament (KE) Nru 1406/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilltas-27 ta' Ġunju 2002(6), għandha tagħti l-assistenza meħtieġa biex tiżgura l-implimentazzjoni konverġenti u effettiva tas-sistema tal-kontroll portwali ta' l-Istat; b'mod partikulari l-EMSA għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' skema Komunitarja armonizzata għall-kwalifika u t-taħriġ ta' spetturi ta' kontroll portwali ta' l-Istat.

(11)  Sistema effiċjenti ta' kontroll portwali ta' l-Istat għandha tfittex li tiżgura li l-bastimenti kollha li jidħlu f'port fl-Unjoni Ewropea jkunu spezzjonati regolarment. L-ispezzjoni għandha tkun ikkonċentrata fuq bastimenti substandard, filwaqt li bastimenti ta' kwalità, jiġifieri dawk li għandhom rekords ta' spezzjoni sodisfaċenti jew li jtajru l-bandiera ta' Stat li huwa konformi ma' l-Iskema ta' Verifika ta' l-Istati Membri ta' l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO), għandhom ikunu ppremjati billi jsirulhom spezzjonijiet anqas spissi; dawn l-arranġamenti ta' spezzjoni ġodda għandhom ikunu inkorporati fis-sistema Komunitarja ta' kontroll portwali ta' l-Istat malli l-varji aspetti tagħha jkunu definiti u fuq il-bażi ta' skema ta' qsim ta' spezzjonijiet fejn kull Stat Membru jikkontribwixxi b'mod ġust biex jinkiseb l-objettiv Komunitarju ta' sistema ta' spezzjoni komprensiva. Minbarra dan, l-Istati Membri għandhom jimpjegaw u jżommu n-numru meħtieġ ta' persunal, inklużi spetturi kwalifikati, filwaqt li jitqies il-volum u l-karatteristiċi tat-traffiku tal-baħar ta' kull port.

(12)  Is-sistema ta' spezzjoni stabbilit f'din id-direttiva għandha tkun koordinata mal-ħidma li saret mill-MOU ta' Pariġi. Peress li għandu jsir qbil dwar kwalunkwe żvilupp li jirriżulta mill-MOU ta' Pariġi fuq livell Komunitarju qabel ma jsiru applikabbli fi ħdan l-UE, għandha tiġi stabbilita koordinazzjoni mill-qrib bejn il-Komunita? u l-MOU ta' Pariġi bil-ħsieb li tinkiseb sistema uniformi ta' spezzjoni.

(13)  Ir-regoli u proċeduri għal spezzjonijiet ta' portijiet ta' Stat, inklużi kriterji għad-detenzjoni tal-bastimenti, għandhom ikunu armonizzati biex jassiguraw effiċjenza konsistenti fil-portijiet kollha, li tnaqqas radikalment ukoll l-użu selettiv ta' ċertu portijiet ta' destinazzjoni biex tevita ix-xibka ta' kontroll xieraq.

(14)  Ċerti kategoriji ta' bastimenti huma periklu ewlieni ta' inċidenti jew ta' tniġġis meta jkollhom ċertu żmien u għalhekk għandhom ikunu suġġetti għal spezzjoni profonda; jeħtieġ li jiġu stipulati d-dettalji ta' din l-ispezzjoni profonda.

(15)  Fil-qafas tas-sistema ta' spezzjoni stabbilita minn din id-direttiva, l-intervalli bejn spezzjonijiet perjodiċi fuq vapuri jiddependu mill-profil ta' riskju tagħhom, li huwa stabbilit permezz ta' ċerti parametri ġeneriċi u storiċi. Għall-vapuri b'riskju għoli, dan l-intervall m'għandux jaqbeż sitt xhur.

(16)  Xi bastimenti huma riskju ovvju għas-sigurtà marittima u għall-ambjent tal-baħar minħabba l-kundizzjoni ħażina, il-bandiera u l-istorja tagħhom; għalhekk għandhom ikunu rifjutati l-aċċess għall-portijiet u l-ankraġġi fil-Komunitarji, sakemm ma jistax jintwera li jistgħu joperaw bla periklu fl-ibħra Komunitarji; għandhom ikunu stabbiliti linji gwida li jistipulaw il-proċeduri applikabbli fil-każ ta' impożizzjoni ta' tali projbizzjoni ta' l-aċċess u tat-tneħħija tal-projbizzjoni; fl-interess tat-trasparenza, il-lista ta' bastimenti li ġew irrifjutati l-aċċess għall-portijiet u l-ankraġġi fil-Komunitarji għandha tkun pubblika.

(17)  Sabiex jitnaqqas il-piż fuq ċerti amministrazzjonijiet u kumpaniji minħabba spezzjonijiet ripetittivi, perizja li saret fuq laneċ tat-tip 'ro-ro' jew fuq dgħajsa tal-passiġġieri b'veloċità għolja skond id-Direttiva tal-Kunsill 1999/35/KE tad-29 ta' April 1999 dwar sistema ta' perizji obbligatorji għall-operat sikur ta' servizzi regolari ta' laneċ 'ro-ro' u ta' dgħajjes tal-passiġġieri b'veloċità għolja(7), bl-approvazzjoni ta' l-Istat li qed jilqa' l-bastiment, għandha titqies bħala spezzjoni profonda skond is-sistema ta' kontroll portwali ta' l-Istat.

(18)  Non-konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjonijiet relevanti għandha tiġi rranġata; bastimenti li jeħtieġ li jkunu suġġetti għal azzjoni korrettorja, meta n-nuqqasijiet osservati huma kjarament perikolużi għas-sigurtà, saħħa, jew l-ambjent, għandhom jinżammu sakemm jiġu kkoreġuti n-nuqqasijiet.

(19)  Għandu jkun disponibbli dritt ta' appell kontra deċiżjonijiet għal detenzjoni meħuda minn awtoritajiet kompetenti, biex ma jħallux li jittieħdu deċiżjonijiet mhux raġjonevoli li jistgħu jikkawżaw detenzjoni u dewmien mhux dovuti.

(20)  L-awtoritajiet u l-ispetturi involuti f'attivitajiet ta' kontroll portwali ta' l-Istat m'għandux ikollhom kunflitt ta' interess, kemm mal-port ta' spezzjoni kif ukoll mal-bastimenti spezzjonati u interessi relatati; l-ispetturi għandhom ikunu kwalifikati kif xieraq u għandu jkollhom taħriġ xieraq sabiex iżommu u jtejbu l-kompetenza tagħhom meta jagħmlu l-ispezzjonijiet; l-Istati Membri għandhom jikkoperaw fl-iżvilupp u l-promozzjoni ta' skema Komunitarja armonizzata għall-kwalifika u t-taħriġ ta' l-ispetturi.

(21)  Piloti u awtoritajiet tal-portijiet għandhom ikunu kapaċi jipprovdu informazzjoni utili fuq anomaliji li jinstabu abbord il-bastimenti.

(22)  Ilmenti minn persuni li għandhom interess leġittimu konfermat, dwar kundizzjonijiet ta' l-għajxien u tax-xogħol abbord għandhom ikunu investigati. Għandha tingħata prijorita? lill-ipproċessar ta' ilmenti fuq il-vapur. Kwalunkwe persuna li tagħmel ilment għandha tkun infurmata dwar dak li sar wara l-ilment.

(23)  Koperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri u awtoritajiet oħra jew organizzazzjonijiet hija neċessarja biex tassigura 'follow-up' effettiv dwar bastimenti b'nuqqasijiet li ġew permessi jipproċedu u għat-tpartit ta' informazzjoni dwar bastimenti fil-port.

(24)  Peress li l-bażi ta' dejta ta' l-ispezzjonijiet hija parti essenzjali mill-kontroll portwali ta' l-Istat, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li tkun aġġornata fid-dawl tar-rekwiżiti Komunitarji.

(25)  Pubblikazzjoni ta' informazzjoni dwar bastimenti u l-operaturi jew il-kumpaniji tagħhom li ma josservawx standards internazzjonali fuq sigurtà, saħħa u protezzjoni ta' l-ambjent tal-baħar, tista' tkun deterrent effettiv li taqta' qalb il-baħħara milli jużaw dawn il-bastimenti, u inċentiv għas-sidien biex jieħdu azzjoni korrettiva.

(26)  L-ispejjeż kollha ta' l-ispezzjoni ta' bastimenti li ħaqqhom ikunu detenuti, u l-ispejjeż biex tkun revokata projbizzjoni għall-aċċess, għandhom jitħallsu mis-sid jew l-operatur.

(27)  Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom ikunu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill ║1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistipula l-proċeduri għall-eżerċizzju tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni(8). Peress li dawn il-miżuri huma ta' kamp ta' applikazzjoni ġenerali u huma maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, dawn għandom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(28)  B'mod partikolari, sabiex ma jkunx impost piż amministrattiv sproporzjonat fuq Stati Membri li m'għandhomx portijiet fuq il-baħar, regola de minimis għandha tippermettilhom li jidderogaw mid-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. Miżuri li jimplimentaw dik ir-regola għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju.

(29)  Peress li l-objettivi ta' l-azzjoni li trid tittieħed, l-aktar li jitnaqqas it-tbaħħir substandard fl-ibħra Komunitarji permezz tat-titjib tas-sistema Komunitarja ta' spezzjoni għall-bastimenti li jbaħħru u li jkunu żviluppati l-mezzi biex tittieħed azzjoni preventiva fil-qasam tat-tniġġis ta' l-ibħra, ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati Membri u jistgħu, għalhekk, minħabba l-kobor u l-effetti tagħhom, jintlaħqu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista' tieħu miżuri skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat; skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi.

(30)  L-obbligu li din id-Diretiva tiġi trasposta fil-liġi nazzjonali għandu jgħodd biss għal dawk id-dispożizzjonijiet li jirrappreżentaw bidla sostantiva meta mqabbla mad-Direttiva ta' qabel; l-obbligu li jiġu trasposti d-dispożizzjonijiet li ma nbidlux ġej mid-Direttiva ta' qabel.

(31)  Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għall-obbligi ta' l-Istati Membri marbuta mal-limiti ta' żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi stipulati fl-Anness XV, Parti B.

(32)  Skond il-punt 34 tal-Ftehima Interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet(9), l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu għalihom u fl-interessi tal-Komunità, it-tabelli tagħhom li jindikaw il-korrelazzjoni bejn id-Direttivi u l-miżuri ta' traspożizzjoni tagħhom, u għandhom jippubblikawhom,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Skop

L-iskop ta' din id-Direttiva huwa li tnaqqas b'mod drastiku tbaħħir substandard fl-ibħra taħt il-ġurisdizzjoni ta' l-Istati Membri, billi:

   a) iżżid it-tħaris tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità internazzjonali relevanti fuq sikurezza marittima, sigurtà marittima, protezzjoni ta' l-ambjent tal-baħar, u kondizzjonijiet ta' għajxien u xogħol fuq bastimenti ta' kull bandiera;
   b) twaqqaf kriterji komuni għal kontroll ta' bastimenti mill-Istat tal-port u tarmonizza l-proċeduri dwar spezzjoni u detenzjoni;
   c) jiġi assigurat li l-vapuri kollha li jidħlu f'portijiet jew f'ankraġġi fil-Komunità jiġu spezzjonati bi frekwenza li tiddependi fuq il-profil ta' riskju tagħhom, sabiex vapuri li joħolqu riskju akbar jiġu spezzjonati aktar bir-reqqa u aktar b'mod aktar frekwenti;
   d) jiġu introdotti elementi marbuta ma' sistema Komunitarja ta' kontroll mill-Istat ta' port, sabiex jiġu stabbiliti kriterji komuni għall-kontroll tal-vapuri mill-Istat ta' port u ssir l-armonizzazzjoni tal-proċeduri dwar l-ispezzjoni u d-detenzjoni.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-iskop ta' din id-Direttiva:

  1. "Konvenzjonijiet" tfisser il-Konvenzjonijiet li ġejjin, flimkien mal-protokolli u l-emendi tagħhom u kodiċijiet relatati ta' status mandatarju, fil-verżjoni aġġornata tagħhom:
   a) il-Konvenzjoni Internazzjonali tal-Linji ta' Tagħbija, 1966 (LL 66);
   b) il-Konvenzjoni Internazzjonali għal Sigurtà tal-Ħajja fuq il-Baħar, 1974 (Solas 74);
   c) il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Prevenzjoni ta' Tniġġis mill-Bastimenti, 1973, u l-Protokoll ta' 1978 dwarhom (Marpol 73/78);
   d) il-Konvenzjoni Internazzjonali fuq standards ta' Taħriġ, Ċertifikazzjoni u Għassa għal dawk li jaħdmu fuq il-bastimenti, 1978 (STEW 78);
   e) il-Konvenzjoni fuq Regolamenti Internazzjonali biex tevita Kolliżjonijiet fuq il-Baħar, 1972 (Colreg 72);
   f) il-Konvenzjoni Internazzjonali fuq Tkejjil ta' kemm Jiżnu l-Bastimenti, 1969 (ITC 69);
   g) il-Konvenzjoni dwar il-Bastimenti Merkantili (Standards Minimi), 1976 (ILO No 147);
   h) il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar ir-Responsabiltà Ċivili għall-Ħsara mit-Tniġġis taż-Żejt, 1992 (CLC 92).
   2. "Paris MOU" tfisser il-Memorandum ta' Ftehim fuq Kontroll Portwali ta' l-Istat, iffirmat f'Pariġi fis-26 Jannar 1982, fil-verżjoni aġġornata tiegħu.
   3. "Qafas u proċeduri għall-Iskema Volontarja ta' Verifika ta' l-Istati Membri ta' l-IMO" tfisser ir-Riżoluzzjoni A.974(24) ta' l-IMO.
   4. "Reġjun kopert bil-MOU ta' Pariġi": tfisser iz-zona ġeografika li fiha l-Istati membri ta' l-MOU ta' Pariġi jagħmlu spezzjonijiet fil-kuntest ta' l-MOU ta' Pariġi.
   5. "Bastiment" ifisser kull bastiment li jbaħħar li għalihom tapplika waħda jew iktar mill-Konvenzjonijiet, li jtajru bandiera barra minn dik ta' l-Stat ta' dak il-port.
   6. "Installazzjoni Off-shore" tfisser pjattaforma mwaħħla jew li żżomm f'wiċċ l-ilma li topera fuq jew 'mal-blata kontinentali ta' Stat Membru.
   7. "Port" tfisser zona ta' art u ilma b'xogħolijiet u tagħmir li tippermetti, prinċipalment, id-dħul ta' vapuri, it-tgħabbija u l-ħatt tagħhom, il-ħażna tal-merkanzija, l-aċċettazzjoni u l-kunsinna ta' din il-merkanzija, kif ukoll l-imbark u l-iżbark tal-passiġġieri.
   8. "Ankraġġ" tfisser post f'port jew f'żona oħra fi ħdan il-ġurisdizzjoni ta' port li huwa adattat biex jankraw il-bastimenti.
   9. "Spettur" ifisser ħaddiem tas-settur pubbliku jew persuna oħra, awtorizzata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru biex jagħmel spezzjonijiet ta' kontroll portwali ta' l-Istat, u responsabbli lejn dik l-awtorità kompetenti.
   10. "Awtorità kompetenti" tfisser awtorità marittima responsabbli għall-kontroll portwali ta' l-Istat skond din id-Direttiva.
   11. "Awtorità kompetenti għas-sigurtà marittima" tfisser awtorità kompetenti għas-sigurtà marittima kif definita fl-Artikolu 2, punt 7 tar-Regolament (KE) Nru 725/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 dwar it-titjib fis-sigurtà fuq il-bastimenti u fil-portijiet(10).
   12. "Spezzjoni inizjali" tfisser żjara abbord bastiment minn spettur, sabiex jivverifika l-konformità mal-Konvenzjonijiet u r-regolamenti relevanti u li tinkludi ta' l-inqas il-kontrolli meħtieġa fl-Artikolu 12 (2).
   13. "Spezzjoni aktar dettaljata" tfisser spezzjoni fejn il-bastiment, it-tagħmir u l-ekwipaġġ tiegħu fil-parti kbira jew, kif xieraq, parti minhom huma soġġetti, fiċ-ċirkostanzi speċifikati fl-Artikolu 12(3), għal evalwazzjoni kbira li tkopri l-kostruzzjoni tal-bastiment, tagħmir, tħaddim, kondizzjonijiet ta' xogħol u għajxien u konformità ma' proċeduri operazzjonali abbord.
   14. "Spezzjoni aktar intensiva" tfisser spezzjoni li l-għan tagħha jinkludi mill-inqas il-punti elenkati fl-Anness VIII. Spezzjoni aktar intensiva tista' tinkludi spezzjoni aktar dettaljata kull meta jkun hemm raġunijiet ġustifikati b'konformita? ma' l-Artikolu 13.
   15. "Ilment" tfisser kwalunkwe informazzjoni jew rapport, barra r-rapport dwar anomaliji jew difetti evidenti mħejji mill-piloti jew mill-awtoritajiet tal-port b'konformita? ma' l-Artikolu 22, imressaq minn kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika b'interess leġittimu fis-sikurezza tal-vapur, inkluż interess fis-sikurezza jew fil-perikli għas-saħħa għall-ekwipaġġ tiegħu, fil-kundizzjonijiet ta' l-għajxien u tax-xogħol fuq il-vapur u fil-prevenzjoni tat-tniġġis.
   16. "Detenzjoni" tfisser il-projbizzjoni formali ta' bastiment biex ibaħħar minħabba ħsarat stabbiliti, li, individwalment jew flimkien, jagħmlu l-bastiment mhux tajjeb għal baħar.
   17. "Ordni ta' rifjut għall-aċċess" tfisser deċiżjoni maħruġa lill-kaptan ta' bastiment u lill-kumpanija responsabbli għall-bastiment u lill-Istat tal-bandiera li javżahom li l-bastiment se jkun rifjutat l-aċċess għall-portijiet u l-ankraġġi kollha tal-Komunità.
   18. "Twaqqif ta' operazzjoni" tfisser projbizzjoni formali ta' bastiment milli jkompli b'operazzjoni minħabba ħsarat stabbiliti li, individwalment jew flimkien, jagħmlu l-kontinwazzjoni ta' l-operazzjoni perikoluża.
   19. "Kumpanija" tfisser is-sid tal-bastiment jew kwalunkwe organizzazzjoni jew persuna bħall-maniġer, jew il-kerrej ta' bastimenti li jinkrew mingħajr kaptan jew ekwipaġġ ('bareboat charterer'), li ħa r-responsabiltà għall-operat tal-bastiment minn sid il-bastiment u li, wara li ħa din ir-responsabiltà, qabel li jieħu ħsieb id-dmirijiet u r-responsabiltajiet kollha imposti mill-Kodiċi Internazzjonali dwar l-Immaniġġjar tas-Sigurtà ("ISM").
   20. "Organizzazzjoni Rikonoxxuta" tfisser soċjetà ta' klassifikazzjoni jew korp privat ieħor, li jwettqu xogħlijiet statutarji f'isem l-amministrazzjoni ta' Stat tal-bandiera.
   21. "Ċertifikat statutarju" tfisser ċertifikat maħruġ minn jew f'isem Stat tal-bandiera skond il-Konvenzjonijiet internazzjonali.
   22. "Ċertifikat ta' klassifikazzjoni" tfisser dokument maħruġ minn organizzazzjoni rikonoxxuta, li jikkonferma l-konformita ma' SOLAS 74, Kapitolu II.1, Parti A.1, Regolament 3.1.
   23. 23. "Ġabra ta' data ta' l-ispezzjoni" tfisser is-sistema ta' tagħrif għall-implimentazzjoni tas-sistema ta' kontroll mill-Istat ta' port fi ħdan il-Komunità u tikkunsidra l-ispezzjonijiet magħmula fir-reġjun ta' l-MOU ta' Pariġi.

Artikolu 3

Kamp ta' applikazzjoni

1.  Din id-Direttiva tapplika għal kwalunkwe bastiment u l-ekwipaġġ tiegħu li jidħlu f'port jew f'ankraġġ ta' Stat Membru:

Franza tista' tiddeċiedi li l-portijiet koperti minn dan il-paragrafu ma jinkludux il-portijiet li qegħdin fid-dipartimenti extra-Ewropej imsemmija fl-Artikolu 299(2) tat-Trattat.

Fejn Stat Membru jagħmel spezzjoni fuq vapur fl-ibħra territorjali tiegħu iżda barra minn port, din il-proċedura għandha titqies bħala spezzjoni għall-finijiet ta' din id-direttiva.

Xejn f'dan l-Artikolu ma taffettwa d-drittijiet ta' l-intervent li għandu kull Stat Membru skond il-Konvenzjonijiet internazzjonali relevanti.

L-Istati Membri li m'għandhomx portijiet fuq il-baħar jistgħu, b'ċerti kundizzjonijiet, ikollhom id-dritt għal deroga mill-applikazzjoni ta' din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tadotta, skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju imsemmija fl-Artikolu 30(2), il-miżuri għall-implimentazzjoni ta' dan il-mekkaniżmu ta' deroga.

2.  Fil-każ ta' bastimenti ta' tunnellaġġ inqas minn 500, l-Istati Membri għandhom japplikaw dawk ir-rekwiżiti ta' Konvenzjoni relevanti li huma applikabbli u safejn ma tapplikax il-Konvenzjoni, għandhom jieħdu dawk il-miżuri biex jassiguraw li l-bastimenti konċernati mhumiex kjarament perikolużi għas-sigurtà, is-saħħa u l-ambjent. Fl-applikazzjoni tagħhom ta' dan il-paragrafu, l-Istati Membri għandhom ikunu gwidati minn Anness 1 għall-MOU ta' Pariġi.

3.  Meta jispezzjonaw bastiment li qiegħed itajjar bandiera ta' Stat li ma rratifikax il-Konvenzjoni, Stati Membri għandhom jassiguraw li t-trattament mogħti lil dan il-bastiment u l-ekwipaġġ tiegħu mhuwiex aktar favorevoli għal dak mogħti lil bastiment li jtajjar bandiera ta' Stat li ffirma dik il-Konvenzjoni.

4.  Bastimenti tas-sajd, bastimenti tal-gwerra, awżiljarji navali, bastimenti ta' l-injam mibnija b'mod primittiv użati għal skopijiet mhux kummerċjali u 'yachts' tad-divertiment li mhumiex użati għan-negozju għandhom ikunu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Artikolu 4

Setgħat ta' spezzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex ikunu intitolati legalment biex iwettqu abbord bastimenti barranin l-ispezzjonijiet imsemmija f'din id-Direttiva skond il-liġi internazzjonali.

2.  L-Istati Membri għandhom iwaqqfu awtoritajiet kompetenti xierqa, għall-ispezzjoni ta' bastimenti u għandhom jieħdu kull miżura xierqa biex jassiguraw li dawn jaqdu dmirijiethom kif stabbilit f'din id-Direttiva. B'mod partikulari, għandhom jimpjegaw u jżommu n-numru ta' staff meħtieġ, inklużi spetturi kwalifikati, filwaqt li jitqiesu l-volum u l-karatteristiċi tat-traffiku tat-tbaħħir f'kull port.

L-Istati Membri għandhom ifasslu l-arranġamenti xierqa biex jiżguraw li l-ispetturi jkunu disponibbli biex iwettqu spezzjonijiet inizjali u spanduti skond l-Artikoli 12 u 13 u l-Anness I, Parti II.

Artikolu 5

Sistema Komunitarju ta' spezzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom iwettqu l-ispezzjonijiet skond l-iskema ta' l-għażla deskritta fl-Artikolu 12 u fid-dispożizzjonijiet ta' l-Anness I.

2.  Kull Stat Membru għandu jwettaq kull sena numru totali ta' spezzjonijiet ta' vapuri individwali li jikkorrispondi għas-sehem tiegħu tan-numru totali ta' spezzjonijiet li għandhom jitwettqu kull sena fil-Komunita? u fiż-żona ta' l-MOU ta' Pariġi. Dan is-sehem għandu jkun ibbażat fuq in-numru ta' vapuri li jidħlu fil-portijiet jew fl-ankraġġi ta' l-Istat Membru konċernat b'konnessjoni mas-somma tan-numru ta' vapuri li jidħlu fil-portijiet u fl-ankraġġi ta' kull Stat Membru tal-Komunita? u ta' l-istati partijiet mill-MOU ta' Pariġi.

Artikolu 6

Konformita' mas-sistema ta" spezzjoni Komunitarja

B'konformità ma" l-Artikolu 5, kull Stat Membru għandu:

   a) jagħmel spezzjoni tal-vapuri ta' Prijorita' I, kif jingħad fl-Artikolu 11(a), li jidħlu fil-portijiet u l-ankraġġi tiegħu; u
   b) kull sena jagħmel numru totali ta" spezzjonijiet ta" vapuri ta" Prijorità I u II, skond kif stabbilit fl-Artikolu 11(a) u (b), li għall-inqas ikun jikkorrispondi għall-impenji annwali tiegħu fil-qasam ta" l-inspezzjoni.

Artikolu 7

Iċ-ċirkostanzi li fihom ċerti vapuri ma jiġux spezzjonati

1.  Fiċ-ċirkostanzi li ġejjin, Stat Membru jista" jiddeċiedi li jipposponi l-ispezzjoni ta" vapur ta" Prijorita? I:

   i) jekk l-ispezzjoni tista' titwettaq fil-port li jmiss li fih jidħol il-vapur fl-istess Stat Membru, sakemm il-vapur ma jidħolx, f'port jew ankraġġ ieħor tal-Komunità jew taż-żona koperta mill-MOU ta" Pariġi u li l-posponiment ma jaqbiżx ħmistax-il ġurnata; jew
   ii) jekk l-ispezzjoni tista" ssir fi żmien ħmistax-il ġurnata f'port ieħor tal-Komunità jew taż-żona koperta mill-MOU ta" Pariġi, sakemm l-Istat fejn jinsab il-port ikun aċċetta li jwettaq l-ispezzjoni.

F'każ li spezzjoni tiġi posposta, iżda mhux skond is-subparagrafi (i) u (ii) u ma tiġiex rreġistrata fid-database ta' l-ispezzjonijiet, ser titqies bħala spezzjoni nieqsa fir-rigward ta" l-Istat Membru li jkun ipposponiha.

2.  Fil-każijiet eċċezzjonali li ġejjin, spezzjoni li ma ssirx, għal raġunijiet operattivi, fuq vapuri ta" Prijorita I ma tiġix meqjusa bħala spezzjoni nieqsa, sakemm ir-raġuni għalfejn ma saritx l-ispezzjoni tiġi rreġistrata fid-database ta" l-ispezzjonijiet, jekk fuq fehma ta" l-awtorità kompetenti, it-tmexxija ta' l-ispezzjoni tkun ta' riskju għas-sikurezza ta'l-ispetturi, tal-vapur, ta" l-ekwipaġġ jew tal-port, jew ta" l-ambjent tal-baħar.

3.  Jekk spezzjoni ma titwettaqx fuq vapur ankrat, m'għandhiex titqies bħala spezzjoni nieqsa, sakemm, jekk japplika is-subparagrafu (ii), ir-raġuni li għaliha ma tkun saret l-ispezzjoni tiġi rreġistrata fid-database ta" l-ispezzjonijiet, jekk:

   i) il-vapur jiġi spezzjonat f'port ieħor tal-Komunità jew taż-żona li jagħmel parti mill-MOU ta" Pariġi, skond l-Anness I, fi żmien 15-il ġurnata, jew
   ii) fil-fehma ta" l-awtorita kompetenti, it-twettiq ta' l-ispezzjoni toħloq sogru għas-sikurezza ta" l-ispetturi, tal-vapur, ta" l-ekwipaġġ tiegħu jew tal-port, jew lill-ambjent tal-baħar.

4.  Il-Kummissjoni tista' tadotta, skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju imsemmija fl-Artikolu 30(2), il-miżuri għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 8

Notifika tal-wasla ta' bastimenti

1.  L-operatur, l-aġent jew sid il-bastiment eliġibbli għal spezzjoni intensiva skond l-Artikolu 13, u li jkun sejjer fid-direzzjoni f'port jew f'ankraġġ ta' Stat Membru għandu jinnotifika l-wasla tiegħu skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Anness III.

2.  Mal-wasla tan-notifika msemmija fil-paragrafu 1 u fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2002 dwar l-implimentazzjoni ta' sistema Komunitarja ta' monitoraġġ u informazzjoni dwar it-traffiku ta' bastimenti(11) , l-awtorita? portwarja relevanti għandha tgħaddi din l-informazzjoni lill-awtorita? kompetenti.

3.  Għandhom jintużaw mezzi elettroniċi għal kwalunkwe komunikazzjoni stabbilita f'dan l-artikolu. Mezzi oħra ta' komunikazzjoni għandhom jintużaw biss meta l-mezzi elettroniċi ma jkunux disponibbli.

4.  Il-proċeduri u l-formati żviluppati mill-Istati Membri għall-implimentazzjon ta" l-Anness III għandhom ikunu konformi mad-Direttiva 2002/59/KE.

Artikolu 9

Il-profil ta" riskju tal-vapuri

1.  Kull bastiment li jidħol f'port jew ankraġġ ta' Stat Membru għandu jiġi attribwit profil ta' riskju li jiddetermina l-livell ta' prijorità ta' l-ispezzjoni, l-intervalli bejn l-ispezzjonijiet u l-ambitu tagħhom. Il-profil tar-riskju ta' kull bastiment ser jiddaħħal fid-database ta' l-ispezzjonijiet.

2.  Il-profil tar-riskju ta' bastiment huwa determinat minn għażla ta' parametri ġeneriċi u storiċi kif ġej:

(a)  Parametri ġeneriċi

Il-parametri ġeneriċi ser ikunu msejsa fuq it-tip, l-età, il-bandiera, l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti involuti u r-rendiment tal-kumpanija, kif stipulat fl-Anness I, parti I, punt 1 u l-Anness II.

(b)  Parametri storiċi

Il-parametri storiċi huma bbażati fuq ir-rata ta' l-anomaliji u d-detenzjonijiet tul perjodu determinat, kif stipulat fl-Anness I, parti I, punt 2 u l-Anness II.

3.  Il-Kummissjoni għandha tadotta, skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(2), r-regoli ta' l-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu filwaqt li tispeċifika b'mod partikolari:

   il-valuri attribwibbli għal kull parametru ta' riskju,
   taħlita ta' parametri ta' riskju li tikkorrispondi ma' kull livell tal-profil tar-riskju tal-vapur,
   il-kundizzjonijiet ta' l-implimentazzjoni tal-kriterji ta' l-Istat tal-bandiera li taħtha jbaħħar imsemmija fl-Anness I, parti I, punt 1 (c) (iii) dwar id-dimostrazzjoni ta' konformità ma' l-istrumenti applikabbli.

Artikolu 10

Frekwenza ta" l-ispezzjonijiet

1.  Il-vapuri li jidħlu fil-portijiet jew l-ankraġġi tal-Komunita? huma suġġetti għal spezzjonijiet perjodiċi jew spezzjonijiet supplimentari skond l-iskema li ġejja:

   a) il-vapuri huma suġġetti għal spezzjonijiet perjodiċi b'intervalli stabbiliti minn qabel skond il-profil ta' riskju tagħhom, b'konformità ma" l-Anness I, part II, taqsima 1. Iż-żmien bejn spezzjonijiet perjodiċi għal vapuri b'riskju għoli ma jistax ikun ta' aktar minn sitt xhur. Iż-żmien bejn spezzjonijiet perjodiċi għal vapuri bi profil ieħor ta" riskju jikber meta r-riskju jonqos, b'konformità ma" l-Anness I, part II, taqsima 1.
  (b) Il-vapuri għandhom ikunu suġġetti għal-spezzjonijiet addizjonali b'mod indipendenti minn l-aħħar spezzjoni perjodika hekk kif ġej:
   i) l-awtorità kompetenti għandha tiżgura li vapuri li għalihom japplikaw il-fatturi predominanti elenkati fl-Anness I, part II, taqsima 2.1 huma suġġetti għal spezzjoni,
   ii) vapuri li għalihom japplikaw il-fatturi mhux mistennija elenkati fl-Anness I, part II, taqsima 2.2 jistgħu ikunu suġġetti għal spezzjoni. Id-deċiżjoni li jsir dan it-tip ta" spezzjoni addizzjonali għandha titħalla fil-ġudizzju professjonali ta" l-awtorità kompetenti.

2.  L-ispezzjonijiet perjodiċi u supplimentari għandhom jinkludu eżami ta" sensiela ta" punti stabbilita minn qabel li jvarjaw għal kull tip ta' vapur, it-tip ta" spezzjoni u l-konklużjonijiet ta" l-ispezzjonijiet li jkunu saru qabel mill-Istat tal-port.

Id-database ta" l-ispezzjonijiet ser tindika l-elementi sabiex jiġu identifikati ż-żoni ta' riskju li għandhom jiġu kkontrollati f'kull spezzjoni.

3.  Il-Kummissjoni għandha tadotta, skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju imsemmija fl-Artikolu 30(2) u filwaqt li jitqiesu l-proċeduri applikati fil-kuntest ta' l-MOU ta' Pariġi, ir-regoli ta' implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu, u b'mod partikolari jispeċifika l-lista tal-punti li jridu jiġu verifikati skond it-tip ta' vapur.

Artikolu 11

Għażla ta" vapuri għal skopijiet ta" spezzjoni

L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-vapuri jiġu magħżula għal spezzjoni skond il-profil ta" riskju tagħhom kif deskritt fl-Anness I, part I, u skond il-fatturi dominanti jew imprevisti li jinqalgħu, b'konformità ma" l-Anness I, part II, taqsima 2.

Għal skopijiet ta" spezzjonjiet ta" vapuri, l-awtorità kompetenti:

   a) tagħżel il-bastimenti għal spezzjoni obbligatorja, jew vapuri "ta'Prijorità I", b'konformita ma" l-iskema ta" spezzjoni msemmija fl-Anness I, part II, taqsima 3.1,
   b) tista" tagħżel il-vapuri eleġibbli għal spezzjoni, jew vapuri "ta" Prijorità II", b'konformità ma" l-Anness I, part II, taqsima 3.2.

Artikolu 12

Tipi ta" spezzjonijiet

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-vapuri li jintgħażlu għal spezzjoni b'konformità ma" l-Artikolu 11 jiġu suġġetti għal spezzjoni inizjali, spezzjoni aktar dettaljata jew spezzjoni intensiva, kif ġej:

2.  Spezzjoni inizjali

(a)  F'kull spezzjoni inizjali ta' bastiment, l-awtorità kompetenti għandha tieħu ħsieb li mill-inqas l-ispettur jiċċekkja ċ-ċertifikati u d-dokumenti msemmija f'Anness IV li għandhom jinstabu abbord b'konformità mal-liġi komunitarja applikabbli dwar is-sigurtà marittima u mal-konvenzjonijiet internazzjonali,

(b)  Meta bastiment ikun awtorizzat iħalli port bil-kundizzjonijiet li n-nuqqasijiet jitranġaw fil-port li jmiss, l-ispezzjoni fil-port li jmiss għandha tkun limitata għall-ivverifikar li dawk in-nuqqasijiet tranġaw.

Madankollu, l-ispetur jista', bħala parti mill-ġudizzju professjonali tiegħu, jiddeċiedi li l-ispezzjoni trid tkun estiża biex tkopri verifiki addizzjonali.

3.  Spezzjoni aktar dettaljata

Spezzjoni aktar dettaljata, inkluża verifika addizzjonali tal-konformità ta" l-eżiġenzi operattivi abbord il-vapur, issir kull meta hemm raġunijiet biex taħseb, wara l-ispezzjoni msemmija fil-paragrafu 2 punt (b) li l-kondizzjoni tal-bastiment jew tat-tagħmir tiegħu jew l-ekwipaġġ tiegħu ma tissodisfax sostanzjalment ir-rekwiżiti relevanti tal-Konvenzjoni.

"Raġunijiet ċari" jeżistu meta l-ispettur isib evidenza li fil-ġudizzju professjonali tiegħu tinħtieġ spezzjoni aktar dettaljata tal-bastiment, it-tagħmir jew l-ekwipaġġ tiegħu.

Eżempji ta' "raġunijiet ċari" huma stabbiliti fl-Annessi V u VII, taqsima C.

Artikolu 13

Spezzjoni aktar intensiva

1.  Il-kategoriji ta' bastimenti li ġejjin ikunu eleġibbli għal spezzjonijiet intensivi kif jistipula l-Anness I, parti II, taqsima 3.1, punt 3.1 (a) u (b):

   bastimenti bi profil ta' riskju għoli,
   bastimenti tal-passiġġieri, tankers taż-żejt, tankers tal-gass u prodotti kimiċi, bastimenti għall-ġarr bl-ingrossa li jkollhom aktar minn 12-il sena,
   bastimenti bi profil ta' riskju għoli jew bastimenti tal-passiġġieri, tankers taż-żejt, tankers tal-gass u prodotti kimiċi, bastimenti għall-ġarr bl-ingrossa li jkollhom aktar minn 12-il sena, fil-każ ta' fatturi preponderanti jew fatturi imprevisti,
   bastimenti suġġetti għal spezzjoni oħra wara ċaħda ta' aċċess skond l-Artikolu 20.

2.  Meta tirċievi notifika minn qabel minn bastiment li jista' jkollu spezzjoni intensiva, l-awtorità kompetenti għandha tgħarraf immedjatament lill-bastiment jekk se ssirlux spezzjoni intensiva jew le.

Artikolu 14

Linji gwida u proċeduri skond il-liġi Komunitarja li tirregola s-sigurtà marittima

1.  Għall-iskopijiet ta" din id-Direttiva, il-proċeduri u l-linji gwida relevanti għall-kontroll ta" vapuri stipulat fl-Anness VI għandu jitqies kif jixraq.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tagħhom jiġu infurmati kif xieraq dwar il-linji gwida jew proċeduri relevanti li jkun jeħtieġ li jiġu implimentati skond il-liġi Komunitarja, u għandhom jivverifikaw l-implimentazzjoni xierqa tagħhom.

2.  F'dak li għandu x'jaqsam ma' kontrolli ta' sikurezza, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-proċeduri stipulati fl-Anness VII għall-bastimenti kollha msemmija fl-Artikolu 3, paragrafi 1 u 2 tar-Regolament (KE) Nru 725/2004 li jankraw fil-portijiet tagħhom, sakemm dawn ma jbaħħrux taħt il-bandiera ta' l-Istat tal-port li jagħmel l-ispezzjoni.

Huma japplikaw dawn il-proċeduri għall-bastimenti msemmija fl-Artikolu 3(3) tar-Regolament (KE) Nru 725/2004 meta d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-regolament ikunu ġew estiżi għall-bastimenti msemmija fl-Artikolu 3(3).

3.  Id-dispożizzjonijiet ta" Artikolu 13 dwar spezzjonijiet intensivi għandhom japplikaw għal vapuri ro-ro u għal vapuri tal-passiġġieri b'veloċità qawwija msemmija fl-Artikolu 2(a) u 2(b) tad-Direttiva 1999/35/KE.

Meta vapur ikun ġie spezzjonat skond l-Artikoli 6 u 8 tad-Direttiva 1999/35/KE, dan it-tip ta" spezzjoni speċifika għandha tiġi meqjusa bħala spezzjoni aktar dettaljata jew spezzjoni estiża, kif relevanti, u rreġistrata bħala tali fil-bażi ta" dejta ta" l-ispezzjonijiet.

Bla preġudizzju għal prevenzjoni ta" l-operazzjoni ta" vapur ro-ro jew ta" bastiment tal-passiġġieri b'veloċità qawwija deċiża skond l-Artikolu 10 tad-Direttiva 1999/35/KE, id-dispożizzjonijiet ta" din id-Direttiva li jirrigwardaw il-korrezzjoni tan-nuqqasijiet, id-detensjoni, is-segwitu ta" l-ispezzjonijiet, id-detensjoni u ċ-ċaħda ta" l-aċċess, fejn huwa xieraq, għandhom japplikaw.

Artikolu 15

Miżuri ta' rifjut għall-aċċess li jikkonċernaw ċerti bastimenti

1.  Stat Membru għandu jiżgura li kwalunkwe bastiment li jissodisfa l-kriterji speċifikati f'dan il-paragrafu, jkun irrifjutat l-aċċess għall-portijiet u l-ankraġġi tiegħu, ħlief fis-sitwazzjonijiet deskritti fl-Artikolu 20(6) jekk dawn il-bastimenti:

   ibaħħru taħt bandiera ta' Stat li jinsab fuq il-lista s-sewda jew il-lista griża, kif adottati mill-Memorandum ta' Ftehim ta' Pariġi fuq il-bażi ta' informazzjoni rreġistrata fid-database ta' l-ispezzjonijiet u kif ippubblikati kull sena mill-Kummissjoni, u
   inżammu milli jbaħħru skond id-direttiva tal-Kunsill 1999/35/KE jew ġew miċħuda l-użu tagħhom għal aktar minn darbtejn matul is-sitta u tletin xahar preċedenti f'port ta' Stat Membru jew ta' Stat firmatarju tal-Memorandum ta' Ftehim ta' Pariġi.

Għall-iskopijiet ta' dan il-paragrafu, il-lista definita mill-Memorandum ta' Ftehim ta' Pariġi tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Lulju ta' kull sena.

L-ordni ta' ċaħda ta' aċċess ma titneħħiex qabel ma jgħaddu tliet xhur mid-data ta' l-ordni u sakemm ma jkunux sodisfatti l-kundizzjonijiet tal-paragrafi 4 sa 10 ta' l-Anness IX.

Jekk il-bastimenti jerġa' jkollhom ċaħda oħra ta' aċċess, il-perjodu jiżdied għal tnax-il xahar. Kwalunkwe żamma oħra mit-tbaħħir minn port tal-Komunità tirriżulta f'ċaħda permamenti ta' aċċess jew ta' ankraġġ għall-bastiment f'port tal-Komunità.

2.  Għall-għanijiet ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom ikunu konformi mal-proċeduri stipulati fl-Anness IX, punt B.

Artikolu 16

Rapport ta' spezzjoni lill-kaptan

Meta titlesta spezzjoni, spezzjoni iktar dettaljata, jew spezzjoni profonda, l-ispettur għandu jfassal rapport skond l-Anness X. Il-kaptan għandu jingħata kopja tar-rapport ta' l-ispezzjoni.

Artikolu 17

Ilmenti

L-ilmenti kollha, kif mifhuma fl-Artikolu 2(15), li jiġu minn persuni li jkollhom interess leġittimu kkonfermat dwar il-kundizzjonijiet abbord issir inkjesta inizjali dwarhom mill-awtorità kompetenti.

L-inkjesta inizjali għandha tippermetti li jiġi ddeterminat, kemm jista' jkun malajr, jekk l-ilment ikunx ammissibbli jew jekk ikun ovvju li m'għandux bażi jew li jkun abbużiv b'mod ċar.

Meta l-awtorità kompetenti tqis li l-ilment m'għandux bażi soda biżżejjed, għandha tinforma lil min għamel l-ilment bid-deċiżjoni tagħha u bir-raġunijiet għaliha.

L-identità tal-persuna li tressaq l-ilment m'għandhiex tkun żvelata lill-kaptan jew lis-sid konċernat. L-ispettur għandu jiżgura l-kunfidenzjalità matul kwlaunkwe intervista tal-membri ta' l-ekwipaġġ.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw l-amministrazzjoni ta' l-Istat tal-bandiera, b'kopja lill-ILO jekk xieraq, dwar ilmenti li m'humiex bla bażi u dwar l-azzjonijiet li ttieħdu.

Artikolu 18

Korrezzjoni u detenzjoni

1.  L-awtorità kompetenti għandha tkun sodisfatta li xi defiċjenzi konfermati jew żvelati mill-ispezzjoni huma jew se jiġu korretti skond il-Konvenzjonijiet.

2.  F'każ ta' nuqqasijiet illi diġà huma perikolużi għas-sigurtà, is-saħħa jew l-ambjent, l-awtorità kompetenti ta' l-Istat tal-port fejn qiegħed jiġi spezzjonat il-bastiment għanha tassigura li l-bastiment jinżamm, jew li titwaqqaf l-operazzjoni li matulha ġew rappurtati n-nuqqasijiet. L-ordni ta' detenzjoni jew twaqqif ta' operazzjoni m'għandhiex tkun irrevokata sakemm jitneħħa l-perikolu jew sakemm din l-awtorità tista' tistabbilixxi illi l-bastiment jista' soġġett għal kondizzjonijiet neċessarji, ibaħħar jew titkompla l-operazzjoni mingħajr riskju għas-sigurtà u s-saħħa tal-passiġġieri jew l-ekwipaġġ, jew riskju lil bastimenti oħra, jew mingħajr ma hemm theddida mhux raġjonevoli lill-ambjent tal-baħar.

3.  Bla ħsara għar-restrizzjonijiet għal raġunijiet ta' sigurtà deċiżi skond ir-Regolament (KE) Nru 725/2004, ordni ta' detenzjoni maħruġa minn awtorità kompetenti tista':

   a) tinkludi gwida li l-bastiment għandu jibqa' f'post partikulari, jew għandu jiċċaqlaq għal ankraġġ jew irmiġġ partikulari; u
   b) tispeċifika ċ-ċirkustanzi li fihom il-kaptan tal-bastiment jista' jċaqlaq il-bastiment minn post speċifikat għal raġunijiet ta' sigurtà jew ta' prevenzjoni tat-tniġġis.

4.  Meta jeżerċita l-ġudizzju professjonali tiegħu dwar jekk bastiment għandux jinżamm jew le, l-ispettur għandu japplika l-kriterji stabbiliti fl-Anness XI.

F'dan ir-rigward, jekk l-ispezzjoni tiżvela li l-bastiment m'huwiex mgħammar b'rekorder tad-dejta tal-vjaġġ li jaħdem sew, meta l-użu tiegħu jkun obbligatorju skond id-Direttiva 2002/59/KE, l-awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-bastiment jinżamm.

Jekk in-nuqqasijiet li jiġġustifikaw id-detenzjoni ma jistgħux jitranġaw malajr fil-port ta' detenzjoni, l-awtorità kompetenti tista' tippermetti lill-bastiment jipproċedi għat-tarzna tat-tiswija li tkun l-eqreb għall-port ta' destinazzjoni fejn jista' jissewwa malajr jew tista' tirrikjedi li n-nuqqasijiet jitranġaw f'perjodu massimu ta' 30 jum, skond il-linji gwida mfassla mill-MOU ta' Pariġi. Għal dawn l-għanijiet, għandhom japplikaw il-proċeduri stipulati fl-Artikolu 20.

5.  F'ċirkostanżi eċċezzjonali, fejn il-kondizzjoni tal-bastiment inġenerali hija ovvjament substandard, l-awtorità kompetenti tista' tissospendi l-ispezzjoni ta' dak il-bastiment sakemm l-entitajiet responsabbli jieħdu l-passi neċessarji biex jassiguraw li jkun konformi ma' rekwiżiti relevanti tal-Konvenzjonijiet.

6.  Fil-każ li l-ispezzjonijiet msemmija fl-Artikoli 6 u 7 jagħtu lok għal detenzjoni, l-awtorità kompetenti għandha tinforma immedjatament, bil-miktub, l-amministrazzjoni ta' l-Istat tal-bandiera jew lill-Konslu, jew fl-assenza tiegħu l-iktar rappreżentant diplomatiku viċin ta' l-Istat, biċ-ċirkostanzi kollha li fihom huwa meqjus neċessarju intervent. Barra minn hekk, periti nominati jew organizzazzjonijiet rikonoxxuti responsabbli għall-ħruġ ta' ċertifikati tal-klassi jew għal ċertifikati statutorji skond il-Konvenzjonijiet internazzjonali għandhom ikunu notifikati.

7.  Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva għandhom ikunu bla ħsara għar-rekwiżiti addizzjonali tal-Konvenzjonijiet li jikkonċernaw proċeduri ta' notifikazzjoni u rapurtaġġ dwar kontroll portwali ta' l-Istat.

8.  Meta jkun qed jiġi eżerċitat kontroll portwali ta' l-Istat skond din id-Diretttiva, għandhom isiru l-sforzi kollha possibbli biex ikun evitat li bastiment jinżamm jew jiddewwem ta' xejn. Jekk bastiment jinżamm jew jiddewwem ta' xejn, is-sid jew l-operatur ikun intitolat għal kumpens għal kull ħsara jew telf li jiġġarrab. F'xi każ ta' allegazzjoni ta' detenzjoni mhux meħtieġa jew dewmien, l-oneru tal-prova jkun tas-sid jew l-operatur tal-bastiment.

9.  Meta miżura ta' detenzjoni tiġi deċiża, l-awtorità kompetenti tinforma b'dan lill-awtorità tal-port mill-aktar fis possibbli.

10.  Sabiex titnaqqas il-konġestjoni tal-portijiet, awtorità kompetenti tista' tħalli bastiment miżmum jitressaq għal parti oħra tal-port jekk ikun sikur. Madankollu, ir-riskju ta' konġestjoni tal-portijiet m'għandux jitqies meta tittieħed deċiżjoni dwar detenzjoni jew dwar rilaxx mid-detenzjoni.

L-awtoritajiet tal-port għandhom jikkoperaw ma' l-awtorità kompetenti bil-għan li jkun iffaċilitat l-ilqugħ ta' bastimenti miżmuma.

Artikolu 19

Dritt ta' appell

1.  Is-sid jew l-operatur tal-bastiment jew ir-rappreżentant tiegħu fi Stat Membru għandu jkollu dritt ta' appell kontra deċiżjoni ta' detenzjoni meħuda mill-awtorità kompetenti. Appell m'għandux ikun il-kawża li tiġi sospiża d-detenzjoni, iżda għandu jkun imsemmi fid-databases ta' l-ispezzjonijiet.

2.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u jwaqqfu proċeduri xierqa għal dan l-iskop skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom. Huma għandhom jikkoperaw sabiex jiksbu normi u proċeduri koerenti għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu, speċjalment bl-intenzjoni li l-appelli jistemgħu fi żmien raġjonevoli.

3.  L-awtorità kompetenti għandha tinforma sewwa lill-kaptan tal-bastiment imsemmi fil-paragrafu 1 dwar dritt ta' appell u bl-arranġamenti prattiċi marbuta miegħu.

4.  Meta, minħabba appell jew talba mis-sid jew mill-operatur ta' bastiment jew mir-rappreżentant tiegħu, detenzjoni jew rifjut għall-aċċess ikunu revokati jew emendati:

   (a) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bażi ta' dejta ta' l-ispezzjonijiet tkun emendata kif xieraq mingħajr dewmien,
   (b) L-Istat Membru li ħareġ l-ordni ta' detenzjoni jew l-ordni ta' rifjut għall-aċċess, fi żmien 24 siegħa minn deċiżjoni bħal din, għandu jiżgura li t-tagħrif ippubblikat skond l-Artikolu 25 jitranġa.

Artikolu 20

Stħarriġ wara l-ispezzjonijiet u d-detenzjonijiet

1.  Fejn nuqqasijiet kif imsemmija fl-Artikolu 18(2) ma jistgħux jitranġaw fil-port ta' l-ispezzjoni, l-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru tista' tħalli l-bastiment konċernat ibaħħar direttament lejn it-tarzna l-aktar viċina u disponibbli tal-port ta' detenzjoni fejn tista' tittieħed azzjoni, kif magħżul mis-sid u l-awtoritajiet konċernati, sakemm jitħarsu l-kondizzjonijiet stabbiliti mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat tal-bandiera u aċċettati minn dak l-Istat Memru. Dawn il-kondizzjonijiet għandhom jassiguraw li l-bastiment jista' jipproċedi mingħajr riskju għas-sigurtà jew is-saħħa tal-passiġġieri jew l-ekwipaġġ, jew riskju lil bastimenti oħra, jew mingħajr ma jkun hemm theddida mhux raġjonevoli ta' ħsara għall-ambjent tal-baħar.

2.  Meta d-deċiżjoni biex bastiment jintbagħat f'tarzna tkun minħabba nuqqas ta' konformità mar-Riżoluzzjoni A. 744(18) ta' l-IMO, kemm jekk fir-rigward tad-dokumentazzjoni ta' bastiment kif ukoll fir-rigward tan-nuqqasijiet u d-defiċjenzi strutturali ta' bastiment, l-awtorità kompetenti tista' tirrikjedi li l-kejl meħtieġ tal-ħxuna jsir fil-port tad-detenzjoni qabel ma l-bastiment jitħalla jbaħħar.

3.  Fiċ-ċirkostanzi msemmija fil-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru fil-port ta' spezzjoni għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat fejn tkun qiegħda t-tarzna, lill-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 18(6) u kull awtorità oħra kif xieraq tal-kondizzjonijiet kollha għall-vjaġġ.

L-awtorità kompetenti ta' Stat Membru li tirċievi din in-notifika għandha tinforma lill-awtorità ta' notifika dwar l-azzjoni li ttieħdet.

4.  L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex jassiguraw li l-aċċess għal kwalunkwe port jew ankraġġ fi ħdan il-Komunità jkun irrifjutat għall-bastimenti msemmija fil-paragrafu 1 li jitilqu biex ibaħħru:

   a) mingħajr ħarsien tal-kondizzjonijiet stabbiliti mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru fil-port ta' spezzjoni; jew
   b) li jirrifjutaw li josservaw ir-rekwiżiti applikabbli tal-Konvenzjonijiet billi ma jmorrux fit-tarzna indikata.

Tali rifjut għandu jibqa' sakemm is-sid jew l-operatur produċew evidenza għas-sodisfazzjon ta' l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru fejn instab li l-bastiment kien difettuż li turi li l-bastiment jikkonforma għalkollox mar-rekwiżiti applikabbli tal-Konvenzjonijiet.

5.  Fiċ-ċirkostanzi msemmija fil-paragrafi 4(a), l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru fejn instab difettuż il-bastiment għandha tinfurma immedjatament lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri kollha.

Fiċ-ċirkostanzi msemmija fil-paragrafu 4(b), l-awtorità kompetenti fejn tinstab it-tarzna ta' l-Istat Membru immedjatament għandha tinforma lill-awtoritjiet kompetenti ta' l-Istati Membri kollha.

Qabel ma jkun rifjutat id-dħul, l-Istat Membru jista' jitlob konsultazzjonijiet ma' l-amministrazzjoni tal-bastiment konċernat.

6.  B'deroga mid-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 4, jista' jiġi permess aċċess għall-port jew għal ankraġġ speċifiku mill-awtorità relevanti ta' dak l-Istat tal-port fil-każ ta' forza maġġuri jew konsiderazzjonijiet ta' sigurtà aktar importanti, jew biex tnaqqas jew timminimizza r-riskju ta' tniġġis jew ikollha ħsarat korretti, sakemm miżuri adegwati għas-sodisfazzjon ta' l-awtorità kompetenti ta' dak l-Stat Membru ġew implimentati mis-sid, l-operatur jew il-kaptan tal-bastiment biex tassigura dħul sigur.

Artikolu 21

Profil professjonali ta' l-ispetturi

1.  L-ispezzjonijiet għandhom isiru biss mill-ispetturi li jaderixxu għall-kriterji ta' kwalifikazzjoni speċifikati fl-Anness XII u li huma awtorizzati biex iwettqu kontroll portwali ta' l-Istat mill-awtorità kompetenti.

2.  Meta l-ħila professjonali meħtieġa ma tistax tiġi provduta mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat tal-port, l-ispettur ta' dik l-awtorità kompetenti jista' jkun assistit minn kull persuna bil-ħila rikjesta.

3.  L-awtorità kompetenti, l-ispetturi li jagħmlu kontroll portwali ta' l-Istat u l-persuni li jassistuhom ma għandux ikollhom interess kummerċjali jew fil-port ta' spezzjoni jew fil-bastimenti spezzjonati, u l-ispetturi lanqas ma għandhom ikunu mqabbda minn jew jagħmlu xogħol f'isem organizzazzjonijiet mhux governattivi li joħorġu ċertifikati statutarji u ta' klassifikazzjoni jew li jagħmlu spezzjonijiet neċessarji għal ħruġ ta' dawk iċ-ċertifkati għall-bastimenti.

4.  Kull spettur għandu jġorr dokument personali fil-forma ta' karta ta' l-identità maħruġ mill-awtorità kompetenti skond id-Direttiva tal-Kummissjoni 96/40/KE tal-25 ta' Ġunju 1996 li tistabbilixxi mudell komuni għal karta ta' l-identità għal spetturi li jagħmlu kontroll ta' l-Istat fil-portijiet(12).

5.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kompetenza ta' l-ispetturi tkun ivverifikata, u li l-għerf tagħhom kif imsemmi fl-Anness XII ikun ittestjat, qabel ma jawtorizzawhom biex iwettqu l-ispezzjonijiet u dan għandu jsir kull ħames snin.

6.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ispetturi jirċievu taħriġ xieraq fir-rigward ta' bidliet tas-sistema Komunitarja ta' kontroll portwali ta' l-Istat kif stipulat f'din id-Direttiva u fl-emendi għall-Konvenzjonijiet.

7.  B'koperezzjoni ma' l-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tiżviluppa u tippromwovi skema Komunitarja armonizzata għall-kwalifika u t-taħriġ ta' l-ispetturi.

Artikolu 22

Rapporti minn piloti u awtoritajiet tal-port

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li l-piloti li jaħdmu fuq bastimenti li sejrin lejn port fl-Istat Membru jistgħu immedjatament jinfurmaw lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat tal-port jew ta' l-Istat kostali, kif xieraq, meta jsiru jafu waqt il-qadi ta' dmirijiethom li hemm anomaliji/sejbiet jew difetti li jidhru li jistgħu jippreġudikaw in-navigazzjoni sigura tal-bastiment, jew li jistgħu jkunu ta' theddida għall-ambjent tal-baħar.

2.  Jekk awtoritajiet tal-port, meta qed jaqdu dmirijiethom, isiru jafu li bastiment fil-port tagħhom għandu anomaliji/sejbiet jew difetti li jidhru li jistgħu jaffettwaw is-sigurtà tal-bastiment jew li huma ta' theddida ta' ħsara mhux raġjonevoli għall-ambjent tal-baħar, din l-awtorità għandha tinforma immedjatament lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat tal-port konċernat.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-piloti u l-awtoritajiet tal-port jirrappurtaw l-informazzjoni sussegwenti f'forma elettronika kulmeta possibbli.

   informazzjoni dwar il-bastimenti (isem, numru IMO, sinjal ta' sejħa u bandiera);
   informazzjoni dwar it-tbaħħir (port ta' oriġini, port ta' destinazzjoni);
   deskrizzjoni ta' l-anomaliji/sejbiet jew difetti li jidhru abbord.

4.  Il-Kummissjoni tista' tadotta, skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju mniżżla fl-Artikolu 30(2), tista' tadotta miżuri għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu, inkluż format elettroniku armonizzat u proċeduri għar-rappurtaġġ ta' anomaliji/sejbiet jew difetti li jidhru min-naħa ta' piloti u awtoritajiet tal-port u ta' azzjoni ta' tkomplija meħuda mill-Istati Membri.

Artikolu 23

Koperazzjoni

1.  Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-awtoritajiet tal-port tiegħu u awtoritajiet jew korpi rilevanti oħra jagħtu lill-awtorità kompetenti għall-kontroll portwali ta' l-Istat it-tip ta' tagħrif li ġej li jkun fil-pusses tagħhom:

   tagħrif notifikat skond l-Annes III;
   tagħrif dwar bastimenti li naqsu li jkunu konformi mar-rekwiżiti ta' notifika skond din id-Direttiva u d-Direttivi 2000/59/KE tas-27 ta' Novembru 2000 dwar il-faċilitajiet ta' l-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart iġġenerat mill-bastimenti u għall-fdalijiet mill-merkanzija(13) u 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, kif ukoll, jekk xieraq, skond ir-Regolament (KE) Nru 725/2004;
   tagħrif dwar bastimenti li baħħru mingħajr ma kienu konformi ma' l-Artikolu 7 jew 10 tad-Direttiva 2000/59/KE;
   tagħrif dwar bastimenti li ġew irrifjutati l-aċċess jew li tkeċċew mill-port għal raġunijiet ta' sigurtà.

2.  L-Istati Membri għandhom iżommu dispożizzjonijiet għat-tpartit ta' informazzjoni u ko-operazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti tagħhom u l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Stati Membri kollha u jżommu r-relazzjoni eżistenti bejn l-awtoritajiet kompetenti, il-Kummissjoni u l-bażi ta' dejta ta' l-ispezzjonijiet.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa kollha biex jiżguraw l-aġġornar tal-bażi ta' dejta ta' l-ispezzjonijiet fid-dawl tar-rekwiżiti li joħorġu minn din id-Direttiva.

Sabiex isiru l-ispezzjonijiet, l-ispetturi għandhom jikkonsultaw il-bażijiet ta' dejta pubbliċi u privati dwar l-ispezzjonijiet tal-bastimenti aċċessibbli permezz tas-sistema ta' tagħrif Equasis.

3.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa kollha biex jiżguraw li t-tagħrif dwar l-ispezzjonijiet jiġi trasferit għall-bażi ta' dejta ta' l-ispezzjonijiet mingħajr dewmien.

L-informazzjoni msemmija f'dan il-paragrafu tkun dik speċifikata fl-Annessi X u XIII.

4.  Kull Stat Membru għandu jara li l-awtorità kompetenti fil-qasam tal-kontroll mill-Istat tal-port tforni lill-awtoritajiet tal-port b'informazzjoni rilevanti li jkollha f'idejha.

Artikolu 24

Database ta' l-ispezzjoni

1.  Għandha titwaqqaf database komuni ta' l-Unjoni Ewropea kif ukoll għall-Memorandum ta' Ftehim ta" Pariġi. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa u taġġorna database ta' spezzjoni, bl-għajnuna ta' l-EAMS. Id-database għandha turi l-profili ta' riskju tal-bastimenti, billi tindika l-bastimenti kollha li jkun imisshom li jiġu spezzjonati, billi tikkalkula l-impenn ta' spezzjoni u li tkun kapaċi tirċievi dejta dwar iċ-ċaqliq tal-bastimenti.

2.  Id-database għandha wkoll tintuża sabiex tikklassifika l-bastimenti ta' l-Istati Membri fil-listi bojod, griżi u suwed bi qbil mal-metodu ta' kalkolazzjoni stabbilit mill-Kummissjoni f'konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(2).

3.  Il-bażi tas-sistema għandha tkun magħmula mir-rekwiżiti konġunti MoU ta' l-UE u Pariġi. Madankollu, fil-każ ta' rekwiżiti speċifiċi ta' l-UE, il-Komunità għandu jkollha d-diskrezzjoni totali li tieħu d-deċiżjonijiet dwar l-iżvilupp u l-adattament possibbli tas-sistema sabiex tissodisfa dawn ir-rekwiżiti.

4.  Id-database ta' l-ispezzjoni għandu jkollha l-kapaċità li tadatta ruħha għal żviluppi futuri u li tkun konnessa ma' databases Komunitarji dwar is-sigurtà marittima oħrajn u, meta dan ikun xieraq, ma' sistemi ta' informazzjoni nazzjonali rilevanti.

5.  Id-database ta' spezzjoni, hekk kif xieraq, għandha tinkorpora rekwiżiti speċifiċi mill-MoU ta' Pariġi u tkun kapaċi li tirċievi informazzjoni rigward spezzjonijiet irreġistrata minn Stati terzi li huma firmatarji ta' l-MoU ta' Pariġi għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva.

6.  Id-database ta' spezzjoni għandha tkun aċċessibbli fil-mod 'read only' mill-amministrazzjonijiet tal-Membri ta' l-IMO, mill-entitajiet taħt ir-responsabiltà tagħha u mill-partijiet ikkonċernati. Dan l-aċċess għandu jkun jiddependi fuq ftehim ta' kunfidenzjalità simili għal dak meħtieġ għall-ispetturi ta' l-Istati Membri.

Artikolu 25

Pubblikazzjoni ta' l-informazzjoni

1.  L-awtorità kompetenti ta' kull Stat Membru għandha tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex tkun żgurata l-pubblikazzjoni ta' informazzjoni dwar spezzjonijiet, detenzjonijiet u rifjuti għall-aċċess skond l-Anness XIII.

2.  Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu m'għandhomx jaffettwaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar ir-responsabiltà.

Artikolu 26

'Black-list' dwar rendiment ta' operaturi u kumpaniji tal-bastimenti

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u tippubblika minn ta' l-inqas darba fix-xahar, fuq sit ta' l-Internet pubbliku, l-informazzjoni relatata mal-kumpaniji li l-livell ta' prestazzjoni tagħhom, iddeterminat bil-għan li jiġi kkaratterizzat il-livell ta' riskju tal-bastimenti skond il-proċedura msemmija fl-Anness I, parti I, punt (e), ikun ġie iġġudikat bħala baxx jew baxx ħafna matul perjodu ta' tliet xhur jew iktar.

Il-Kummissjoni għandha tadotta r-regoli neċessarji għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu, skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija mill-Artikolu 30(2).

Artikolu 27

Rimbors ta' spejjeż

1.  Jekk l-ispezzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 12 u 13 jikkonfermaw jew jikxfu nuqqasijiet rigward ir-rekwiżiti tal-Konvenzjoni li teżiġi d-detenzjoni ta' bastiment, l-ispejjeż kollha relatati ma' l-ispezzjonijiet f'perjodu normali ta' tagħrif normali għandhom jitħallsu mis-sid tal-bastiment jew mill-operatur jew mir-rappreżentant tiegħu fl-Istat tal-port tiegħu.

2.  L-ispejjeż kollha dwar l-ispezzjonijiet li saru mill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 20(4) u l-Artikolu 15 jkunu fuq is-sid jew operatur tal-bastiment.

 3.  Fil-każ ta' detenzjoni ta' bastiment, l-ispejjeż kollha tad-detenzjoni fil-port għandhom jitħallsu mis-sid jew mill-operatur tal-bastiment.

 4.  Id-detenzjoni m'għandhiex tkun irrevokata sakemm isir il-ħlas totali jew tingħata garanzija suffiċjenti għar-rimbors ta' l-ispejjeż.

Artikolu 28

Informazzjoni biex issegwi l-implimentazzjoni

L-Istati Membri jagħtu lill-Kummissjoni u lill-EMSA l-informazzjoni elenkata fl-Anness XIV skond l-intervalli msemmija f'dak l-Anness.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa kollha biex ikun żgurat li l-Kummissjoni u lill-EMSA jkollha aċċess sħiħ u bla restrizzjoni għad-dejta kollha amministrata mill-bażi ta' dejta ta' l-ispezzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 23(2).

Artikolu 29

L-immonitorjar tal-konformità u r-rendiment ta' l-Istati Membri

Sabiex tkun żgurata l-implimentazzjoni effettiva ta' din id-Direttiva u sabiex ikun immonitorjat it-tħaddim globali tas-sisistema Komunitarja ta' kontroll portwali ta' l-Istat skond l-Artikolu 2(b)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1406/2002, il-Kummissjoni għandha tiġbor it-tagħrif meħtieġ u żżur l-Istati Membri.

Artikolu 30

Kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni ta' Tniġġis minn Bastimenti (COSS) imwaqqaf bl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-5 ta' Novembru 2002(14).

2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a, paragrafi 1 sa 4, u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stipulat fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

Artikolu 31

Proċedura ta' emenda

Din id-Direttiva, mingħajr ma jitwessa' l-qasam ta' applikazzjoni tagħha, tista' tiġi emendata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(2), sabiex:

   a) tadatta l-Annessi għal liema jirreferu dawn l-Artikoli, fuq il-bażi ta' esperjenza miksuba mill-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u tqis l-iżviluppi fl-MOU ta' Pariġi;
   b) tadatta l-Annessi, minbarra l-Anness I, biex tqis l-emendi li daħlu fis-seħħ għal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar is-sikurezza u s-sigurtà marittima, u għall-Konvenzjonijiet, Protokolli, kodiċijiet u reżoluzzjonijiet ta' organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti għall-MOU ta' Pariġi;
   c) temenda d-definizzjonijiet f' Konvenzjonijiet internazzjonali u l-listi ta' Konvenzjonijiet internazzjonali li huma rilevanti għall-għanijiet ta' din id-Direttiva.

L-emendi għall-istrumenti internazzjonali msemmija fl-Artikolu 2 jistgħu jkunu esklużi mill-qasam ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, skond l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2099/2002.

Artikolu 32

Pieni

L-Istati Membri għandhom ifasslu sistema ta' pieni għall-ksur ta' dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skond din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawk il-pieni ikunu applikati. Il-pieni għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-pieni hekk iddefiniti jippermettu applikazzjoni uniformi ta' l-iskema ta' kontroll fil-Komunità, u ma joħolqux tagħwiġ tal-fatti bejn l-Istati Membri.

Artikolu 33

Reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva mhux aktar tard minn 18-il xahar wara li jiskadi l-limitu ta' żmien għat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva. Ir-reviżjoni se teżamina, inter alia, lejn it-twettiq ġenerali ta' l-isforzi fil-livell Komunitarju fil-qasam ta' l-ispezzjoni hekk kif previst fl-Artikolu 5, in-numru ta' spetturi ta' kontroll portwali ta' l-Istat f'kull Stat Membru u n-numru ta' spezzjonijiet li jsiru, u lejn it-tħaddim kif suppost tal-mekkaniżmu ta' tqassim indaqs ta' l-ispezzjonijiet li ma sarux, hekk kif imsemmi fl-Artikolu 7.

Il-Kummissjoni għandha tikkomunika r-riżultati tar-reviżjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u għandha tiddetermina fuq il-bażi tar-reviżjoni huwiex meħtieġ li tipproponi Direttiva ta' emenda jew aktar leġiżlazzjoni f'dan il-qasam.

Artikolu 34

Implimentazzjoni u notifika

1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma" l-Artikoli […] u l-punti […] ta' l-Annessi [….] [artikoli jew suddiviżjonijiet tagħhom, u punti ta' l-Annessi li tbiddlu fis-sustanza tagħhom meta mqabbla mad-Direttiva ta' qabel] mhux aktar tard minn 18-il xahar wara d-data ffissata fl-Artikolu 36.

2.  Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom jiġu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Għandhom jinkludu wkoll dikjarazzjoni li referenzi f'liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi eżistenti għad-direttiva[i] rrevokati minn din id-Direttiva għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva.Il-metodi dwar kif trid issir din ir-referenza u x'għandu jitniżżel fid-dikjarazzjoni għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

3.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġijiet nazzjonali adottat fis-settur kopert minn din id-Direttiva.

4.  Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fuq bażi regolari dwar il-progress ta' l-implimentazzjoni tad-Direttiva fi ħdan l-Istati Membri.

Artikolu 35

Revoka

Id-Direttiva 95/21/KE, kif emendata bid-Direttivi elenkati fl-Anness XV, Parti A, hija rrevokata b'effett minn ...(15), bla ħsara għall-obbligi ta' l-Istati Membri marbuta ma' l-iskadenzi għat-traspożizzjoni tad-Direttivi stipulati fl-Anness XV, Parti B fil-liġi nazzjonali.

Ir-referenzi għad-Direttiva rrevokati għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-tabella tal-korrelazzjoni fl-Anness XVI.

Artikolu 36

Id-dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin ġurnata wara li tkun ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

L-Artikoli […] u l-punti […] ta' l-annessi […] [artikoli, jew suddiviżjonijiet tagħhom, u punti ta' l-annessi li ma nbidlux meta mqabbla mad-direttiva ta' qabel] għandhom japplikaw minn ...(16).

Artikolu 37

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi ,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS I

ELEMENTI TAS-SISTEMA KOMUNITARJA TA' SPEZZJONI PORTWALI TA' L-ISTAT

(kif imsemmija fl-Artikolu 5)

L-elementi li ġejjin għandhom ikunu inklużi fis-Sistema Komunitarja ta' Spezzjoni Portwali ta' l-Istat:

I.  Profil tar-riskji ta' bastiment

Il-profil tar-riskji ta' bastiment huwa stabbilit b'kombinazzjoni tal-parametri li ġejjin:

1.  Parametri generiċi

(a)  It-tip ta' bastiment

Bastimenti tal-passiġġieri, tankers taż-żejt u tal-kimiċi, 'carriers' tal-gass u tal-merkanzija mhux ippakkjata jitqiesu li huma ta' riskju ogħla.

(b)  Kemm għandu żmien il-bastiment

Bastimenti eqdem jitqiesu li huma ta' riskju ogħla wara tnax-il sena.

(c)  Rendiment ta' l-Istat tal-Bandiera

(i)  Bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Stat b'rata ta' detenzjoni għolja fi ħdan l-UE u r-reġjun ta' l-MOU ta' Pariġi jitqiesu li huma ta' riskju ogħla.

(ii)  Bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Stat b'rata ta' detenzjoni baxxa fi ħdan l-UE u r-reġjun ta' l-MOU ta' Pariġi jitqiesu li huma ta' riskju iżgħar.

(iii)  Bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Stat għal liema saret verifika indipendenti skond il-qafas u mal-proċeduri tas-sistema volontarja ta' verifika ta' l-Istati Membri l-IMO li wera konformità ma' l-istrumenti rilevanti billi kien konformi mal-miżuri previsti fl-Artikolu 9(3), tielet inċiż, jew inkella, sakemm dawn il-miżuri jkunu ttieħdu, billi tiġi fornita l-prova li jkun ressaq pjan ta' azzjoni korrettriċi, jitqiesu li huma ta' riskju iżgħar.

(d)  Organizzazzjonijiet rikonoxxuti

(i)  Bastimenti li ngħataw ċertifikati minn organizzazzjonijiet rikonoxxuti li għandhom livell ta' rendiment baxx jew baxx ħafna fir-rigward tar-rati ta' detenzjoni tagħhom fi ħdan l-UE u r-reġjun ta' l-MOU ta' Pariġi jitqiesu li huma ta' riskju ogħla.

(ii)  Bastimenti li ngħataw ċertifikati minn organizzazzjonijiet rikonoxxuti li għandhom livell ta' rendiment għoli fir-rigward tar-rati ta' detenzjoni tagħhom fi ħdan l-UE u r-reġjun ta' l-MOU ta' Pariġi jitqiesu li huma ta' riskju iżgħar.

(iii)  Bastimenti b'ċertifikati maħruġa minn organizzazzjonijiet rikonoxxuti skond il-kundizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 94/57/KE ║tat-22 ta' Novembru 1994 dwar ir-regoli u l-istandards komuni għall-ispezzjoni tal-bastimenti u l-organizzazzjonijiet tal-perizji u għall-attivitajiet relevanti ta' l-amministrazzjoniet marittimi(17) jitqiesu li huma ta' riskju iżgħar.

(e)  Rendiment tal-kumpaniji

(i)  Bastimenti ta' kumpanija b'rendiment baxx jew baxx ħafna skond in-nuqqasijiet u r-rati ta' detenzjoni tal-bastimenti tagħha fi ħdan l-Unjoni Ewropea u r-reġjun ta' l-MOU ta' Pariġi jitqiesu li huma ta' riskju ogħla.

(ii)  Bastimenti ta' kumpanija b'rendiment għoli skond in-nuqqasijiet u r-rati ta' detenzjoni tal-bastimenti tagħha fi ħdan l-Unjoni Ewropea u r-reġjun ta' l-MOU ta' Pariġi jitqiesu li huma ta' riskju iżgħar.

2.  Parametri storiċi

(i)  Bastimenti li nżammu aktar minn darba jitqiesu li huma ta' riskju ogħla.

(ii)  Il-vapuri li, waqt spezzjoni jew spezzjonijiet li twettqu matul l-aħħar sitta u tletin xahar, ippreżentaw inqas minn ħames anomaliji għal kull spezzjoni u li ma ġewx detenuti waqt l-aħħar sitta u tletin xahar jitqiesu li jippreżentaw riskju aktar baxx.

(  iii) Bastimenti li ma nżammux fl-aħħar 36 xahar jitqiesu li huma ta' riskju iżgħar.

Il-parametri ġeneriċi u storiċi tar-riskji msemmija fl-ewwel u t-tieni taqsima għandhom jingħaqdu biex ikunu stabbiliti l-profili tar-riskji ta' bastiment li ġejjin:

   riskju għoli,
   riskju standard,
   riskju baxx.

Meta jiġu stabbiliti dawn il-profili tar-riskju tingħata aktar importanza lill-parametri mat-tip ta' vapur, għar-rendiment ta' l-Istat tal-bandiera, organizzazjonijiet rikonoxxuti u rendiment tal-kumpaniji

II.  Spezzjoni tal-bastimenti

Bastimenti li jidħlu f'portijiet Komunitarji huma suġġetti għal spezzjonijiet perjodiċi f'intervalli regolari, u għal spezzjonijiet addizzjonali meta jinqalgħu fatturi mhux mistennija.

1.  Spezzjonijiet perjodiċi

L-ispezzjonijiet perjodiċi jitwettqu b'intervalli ffissati minn qabel. Il-frekwenza tagħhom hija ddeterminata mill-profil tar-riskji tal-bastiment. L-intervall bejn spezzjonijiet perjodiċi ta' bastimenti b'riskju għoli m'għandux ikun aktar minn sitt xhur. L-intervall bejn spezzjonijiet perjodiċi ta' bastimenti bi profili ta' riskju oħra għandu jiżdied meta r-riskju jonqos.

L-Istati Membri għandhom jagħmlu spezzjoni perjodika fuq:

   Kwalunkwe bastiment bi profil ta' riskju għoli li ma kienx spezzjonat f'port ta' l-Unjoni Ewropea jew tar-reġjun ta' l-MOU ta' Pariġi matul l-aħħar sitt xhur. Bastimenti b'riskju għoli jsiru eliġibbli għal spezzjoni mill-ħames xahar.
   Kwalunkwe bastiment bi profil ta' riskju standard li ma kienx spezzjonat f'port ta' l-Unjoni Ewropea jew tar-reġjun ta' l-MOU ta' Pariġi matul l-aħħar 12-il xahar. Bastimenti b'riskju standard jsiru eliġibbli għal spezzjoni mill-għaxar xahar.
   Kwalunkwe bastiment bi profil ta' riskju baxx li ma kienx spezzjonat f'port ta' l-Unjoni Ewropea jew tar-reġjun ta' l-MOU ta' Pariġi matul l-aħħar 30 xahar. Bastimenti b'riskju baxx isiru eliġibbli għal spezjoni mill-24 xahar.

2.  Spezzjonijiet addizzjonali

Bastimenti għal liema japplikaw il-fatturi predominanti jew mhux mistennija li ġejjin huma suġġetti għal spezzjoni jkun xi jkun il-perjodu mill-aħħar spezzjoni perjodika tagħhom.

2.1.  Elementi predominanti

Il-bastimenti li għalihom japplikaw l-elementi predominanti elenkati hawn taħt huma soġġetti għal spezzjoni jkun xi jkun iż-żmien li għadda sa mill-aħħar spezzjoni perjodika tagħhom:

–  Bastimenti li ġew sospiżi jew irtirati mill-klassi tagħhom għal raġunijiet ta' sigurtà mill-aħħar spezzjoni fl-Unjoni Ewropea jew fir-reġjun ta' l-MOU ta' Pariġi.

–  Bastimenti li kienu s-suġġett ta' rapport jew ta' notifika minn Stat Membru ieħor.

–  Bastimenti li ma jistgħux ikunu identifikati fil-bażi ta' dejta ta' l-ispezzjonijiet.

–  Bastimenti li:

   kienu involuti f'ħabta jew li inkaljaw fi triqhom lejn il-port;
   kienu akkużati bi ksur allegat tad-dispożizzjonijiet dwar ir-rilaxx ta' sustanzi jew effluwenti li jagħmlu l-ħsara, jew
   immanuvraw ħażin jew b'mod mhux sikur għaliex ma ntużawx miżuri ta' mmanuvrar, adottati mill-IMO, jew ma segwewx prattiki u proċeduri għat-tbaħħir sikur.

  Il-bastimenti li ma jissodisfawx l-eżiġenzi relatati man-notifiki sabiex ikunu konformi ma' l-Artikolu 8 ta' din id-Direttiva, mad-Direttivi 2000/59/KE u 2002/59/KE, u, jekk ikun il-każ, mar-Regolament (KE) Nru 725/2004.

  Il-bastimenti li ġew indikati bħala li jippreżentaw anomaliji li għad ma ġewx korretti, minbarra bastimenti li l-anomaliji tagħhom iridu jiġu kkanċellati fi żmien erbatax-il jum wara t-tluq jew li jridu jiġu kkanċellati qabel it-tluq.

2.2.  Elementi mhux mistennija

Il-bastimenti li għalihom japplikaw l-elementi mhux mistennija elenkati hawn taħt huma soġġetti għal spezzjoni jkun xi jkun iż-żmien li jkun għadda sa mill-aħħar spezzjoni perjodika. Madankollu huwa l-parir professjonali ta' l-ispettur li jiddeċiedi jekk issrix din l-ispezzjoni supplimentari jew le.

  Il-bastimenti:

   kienu operati b'tali mod li jkunu ta' periklu għall-persuni, il-proprjetà jew l-ambjent, jew
   ma kinux konformi ma' rakkomandazzjonijiet dwar navigazzjoni mid-daħliet għall-Baħar Baltiku, hekk kif jidhru fl-annessi tar-riżoluzzjoni MSC.138(76) ta' l-IMO.

–  Il-bastimenti li jkollhom ċertifikat mogħti minn entità li kienet rikonoxxuta iżda li r-rikonoxximent tagħha ġie irtirat sa mill-aħħar spezzjoni effettwata fl-Unjoni Ewropea jew fir-reġjun kopert mill-Memorandum ta' Ftehim ta' Pariġi.

–  Bastimenti li ġew rappurtati minn piloti jew awtoritajiet tal-port li għandhom anomaliji jew difetti li jidhru li jistgħu jippreġudikaw in-navigazzjoni sigura tagħhom jew li jistgħu jkunu theddida ta' ħsara lill-ambjent skond l-Artikolu 22 ta' din id-Direttiva.

–  Bastimenti li sarilhom rapport jew ilment mill-kaptan, membru ta' l-ekwipaġġ, jew kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni b'interess leġittimu fl-operat sikur tal-bastiment, fil-kundizzjonijiet ta' l-għajxien u tax-xogħol abbord jew fil-prevenzjoni tat-tniġġis, sakemm l-Istat Membru konċernat ma jqsix li r-rapport jew l-ilment huwa bla bażi b'mod ċar.

–  Bastimenti li nżammu aktar minn tliet xhur ilu.

–  Bastimenti li kienu rrappurtati bi problemi fir-rigward tal-merkanzija, partikolarment merkanzija noċiva u perikoluża.

–  Bastimenti li kienu operati b'tali mod li jkunu ta' periklu għall-persuni, il-proprjetà jew l-ambjent.

–  Il-bastimenti li, permezz ta' sors affidabbli, wieħed jaf li l-fattur ta' riskju tagħhom huwa ogħla minn dak indikat u li għalhekk il-livell ta' riskju huwa ogħla.

3.  Sistema ta' selezzjoni

3.1.  Il-bastimenti ta' prijorità I għandhom jiġu spezzjonati b'dan il-mod:

  a) għandha titwettaq ispezzjoni msaħħa:
   fuq kull bastiment b'livell ta' riskju għoli li ma ġiex spezzjonat waqt l-aħħar sitt xhur,
   fuq kull bastiment għall-passiġġiera, kull tanker taż-żejt, tal-gass jew tal-prodotti kimiċi, jew kull bastiment għall-ġarr ta' merkanzija mhux ippakkjata, ta' iktar minn 12-il sena b'livell ta' riskju normali li ma ġiex spezzjonat waqt l-aħħar tnax -il xahar,
   fuq kull bastiment tal-passiġġieri, kull tanker taż-żejt, tal-gass jew tal-prodotti kimiċi, jew kull bastiment għall-ġarr ta' merkanzija mhux ippakkjata, ta' iktar minn 12-il sena b'livell baxx ta' riskju li ma ġiex spezzjonat waqt l-aħħar sitta u tletin xahar;
  b) għandha titwettaq ispezzjoni inizjali jew, skond il-każ, aktar dettaljata:
   fuq kull bastiment li ma jkunx bastiment tal-passiġġieria, tanker taż-żejt, tal-gass jew tal-prodotti kimiċi, jew bastiment għall-ġarr ta' merkanzija mhux ippakkjata, ta' iktar minn 12-il sena b'livell ta' riskju normali li ma ġiex spezzjonat waqt l-aħħar tnax-il xahar,
   fuq kull bastiment li ma jkunx bastiment tal-passiġġieri, tanker taż-żejt, tal-gass jew tal-prodotti kimiċi, jew bastiment għall-ġarr ta' merkanzija mhux ippakkjata, ta' iktar minn 12-il sena b'livell ta' riskju baxx li ma ġiex spezzjonat waqt l-aħħar sitta u tletin xahar;
  c) fil-każ li jkun hemm element predominanti:
   għandha titwettaq spezzjoni aktar dettaljata jew imsaħħa, skond il-ġudizzju professjonali ta' l-ispettur, fuq kull bastiment b'riskju għoli u fuq kull bastiment tal-passiġġieri, kull tanker taż-żejt, tal-gass jew tal-prodotti kimiċi, jew kull bastiment għall-ġarr ta' merkanzija mhux ippakkjata, ta' iktar minn 12-il sena,
   għandha titwettaq spezzjoni aktar dettaljtata fuq kull bastiment ta' aktar minn tnax-il sena li ma jkunx bastiment tal-passiġġieri, tanker taż-żejt, tal-gass jew tal-prodotti kimiċi, jew bastiment għall-ġarr ta' merkanzija mhux ippakkjata.

3.2.  Il-bastimenti ta' prijorità II għandhom jiġu spezzjonati b'dan il-mod:

  a) għandha titwettaq spezzjoni msaħħa:
   fuq kull bastiment b'livell ta' riskju għoli li ma ġiex spezzjonat waqt l-aħħar ħames xhur,
   fuq kull bastiment tal-passiġġieri, kull tanker taż-żejt, tal-gass jew tal-prodotti kimiċi, jew kull bastiment għall-ġarr ta' merkanzija mhux ippakkjata, ta' iktar minn 12-il sena b'livell ta' riskju normali li ma ġiex spezzjonat waqt l-aħħar għaxar xhur,
   fuq kull bastiment tal-passiġġieri, kull tanker taż-żejt, tal-gass jew tal-prodotti kimiċi, jew kull bastiment għall-ġarr ta' merkanzija mhux ippakkjata, ta' iktar minn 12-il sena b'livell baxx ta' riskju li ma ġiex spezzjonat waqt l-aħħar erbgħa u għoxrin xahar;
  b) għandha titwettaq spezzjoni inizjali jew, skond il-każ, aktar dettaljata:
   fuq kull bastiment li ma jkunx bastiment tal-passiġġieri, tanker taż-żejt, tal-gass jew tal-prodotti kimiċi, jew bastiment għall-ġarr ta' merkanzija mhux ippakkjata, ta' iktar minn 12-il sena b'livell ta' riskju normali li ma ġiex spezzjonat waqt l-aħħar għaxar xhur,
   fuq kull bastiment li ma jkunx bastiment tal-passiġġieri, tanker taż-żejt, tal-gass jew tal-prodotti kimiċi, jew bastiment għall-ġarr ta' merkanzija mhux ippakkjata, ta' iktar minn 12-il sena b'livell ta' riskju baxx li ma ġiex spezzjonat waqt l-aħħar erbgħa u għoxrin xahar;
  c) fil-każ li jkun hemm element imprevist:
   għandha titwettaq spezzjoni aktar dettaljata jew imsaħħa, skond il-ġudizzju professjonali ta' l-ispettur, fuq kull bastiment b'riskju għoli u fuq kull bastiment tal-passiġġieri, kull tanker taż-żejt, tal-gass jew tal-prodotti kimiċi, jew kull bastiment għall-ġarr ta' merkanzija mhux ippakkjata, ta' iktar minn 12-il sena,
   għandha titwettaq spezzjoni aktar dettaljtata fuq kull bastiment ta' aktar minn tnax-il sena li ma jkunx bastiment tal-passiġġieri, tanker taż-żejt, tal-gass jew tal-prodotti kimiċi, jew bastiment għall-ġarr ta' merkanzija mhux ippakkjata.

Anness II

LIVELL TA' RISKJU TAL-VAPURI

LIVELL TA' RISKJU

Vapuri b'livell ta' riskju għoli (HRS)

Vapuri b'livell ta' riskju normali (SRS)

Vapuri b'livell ta' riskju baxx (LRS)

Parametri ġeneriċi

Kriterji

Importanza (f'punti)

Kriterji

Kriterji

1

Tip ta' vapur

Sustanzi kimiċi

Gass

Żejt

Merkanzija mhux ippakkjata

Passiġġieri

2

La vapur b'riskju għoli u lanqas vapur b'riskju baxx

It-tipi kollha

2

Kemma għandu żmien il-vapur

It-tipi kollha

> 12-il sena

1

Ta' kull żmien

3A

Bandiera

Listi suwed, griżi u bojod

Sewda - Riskju għoli ħafna

Riskju għoli,

Riskju medju għal għoli

2

Bajda

Sewda - Riskju medju

1

3B

Verifika - IMO

-

-

Iva

4A

Entitajiet rikonoxxuti

Riżultati

Għolja

-

-

Għolja

Medji

-

-

-

Baxxi

Baxxi

1

-

Baxxi ħafna

Baxxi ħafna

-

4B

Rikonoxxuti mill-UE

-

-

Iva

5

Kumpanija

Riżultati

Għolja

-

-

Għolja

Medji

-

-

-

Baxxi

Baxxi

2

-

Baxxi ħafna

Baxxi ħafna

-

Parametri storiċi

6

Numru ta' anomaliji reġistrati waqt kull spezzjoni waqt l-aħħar 36 xahar

Anomaliji

Mhux eliġibbli

-

≤ 5 (u mill-inqas ispezzjoni mwettqa waqt l-aħħar 36 xahar)

7

Numru ta' detenzjonijiet waqt l-aħħar 36 xahar

Detenzjonijiet

≥ 2 detenzjonijiet

1

L-ebda detenzjoni

L-HRS huma vapuri li jilħqu l-kriterji b'importanza totali ta' 5 punti jew aktar.

Il-LRS huma vapuri li jilħqu l-kriterji kollha fil-kuntest tal-parametri applikabbli għar-riskju baxx.

L-SRS huma l-vapuri li la huma HRS u lanqas LRS.

ANNESS III

Notifika

Informazzjoni li trid tiġi provduta bi qbil ma' l-Artikolu 8(2).

L-informazzjoni elenkata hawn taħt għandha tinbagħat lill-awtorità tal-port jew lill-awtorità jew lill-korp maħtura għal dak il-għan talanqas tlett ijiem qabel il-ħin li mistenni jasal fil-port jew fl-ankraġġ jew qabel ma jitlaq il-port jew l-ankraġġ preċedenti jekk huwa mistenni li l-vjaġġ idum anqas minn tlett ijiem:

   a) l-identifikazzjoni tal-bastiment (l-isem, il-kodiċi ta' komunikazzjoni, in-numru ta' identifikazzjoni ta' l-IMO jew in-numru MMSI);
   b) kemm hu ppjanat li jdum fil-port u lista ta' portijiet Komunitarji li suċċessivament jiġu miżjura waqt l-istess vjaġġ;
  c) għat-tankers:
   i) l-istruttura: buq wieħed, buq wieħed bl-SBT, żewġ bwieq;
   ii) il-kundizzjoni tal-merkanzija u tat-tankijiet tas-saborra: mimlija, vojta, inerti;
   iii) il-volum u n-natura tal-merkanzija;
   d) ix-xogħol ippjanat fil-port jew fl-ankraġġ tad-destinazzjoni (tagħbien, ħatt, oħrajn);
   e) l-ispezzjonijiet ta' perizja statutarji ppjanati u xogħol sostanzjali ta' manutenzjoni u tiswija li jridu jsiru waqt li jkun fil-port jew fl-ankraġġ tad-destinazzjoni;
   f) id-data ta' l-aħħar spezzjoni dettaljata fl-MOU ta' Pariġi.

ANNESS IV

LISTA TA' ĊERTIFIKATI U DOKUMENTI

(kif imsemmija fl-Artikolu 12(2))

1.  Ċertifikat ta' Tunnellaġġ Internazzjonali (1969).

2. –  Ċertifikat ta' Sigurtà tal-Passiġġieri tal-Bastiment;

–  Ċertifikat ta' Kostruzzjoni Sigura ta' Bastiment tat-Tagħbija;

–  Ċertifikat ta' Tagħmir Sigur ta' Bastiment tat-Tagħbija;

–  Ċertifikat ta' Radjutelegrafija Sigura ta' Bastiment tat-Tagħbija;

–  Ċertifikat ta' Radjutelefonija Sigura ta' Bastiment tat-Tagħbija;

–  Ċertifikat ta' Radju Sigur ta' Bastiment tat-Tagħbija;

–  Ċertifkat ta' eżenzjoni, anke, meta xieraq, il-lista tat-tagħbijiet;

–  Ċertifikat ta' Sigurtà għal Bastiment tat-Tagħbija.

3.  Ċertifikat Internazzjonali tas-Sigurtà ta' Bastiment (ISSC).

4.  Rekord ta' Sinopsi Kontinwa.

5.  Ċertifikat Internazzjonali ta' Addazzjoni għall-Ġarr ta' Gassijiet Likwidi bil-Massa;

–  Ċertifikat ta' Idonjetà għall-Ġarr ta' Gassijiet Likwefatti bil-Massa.

6.  Ċertifikat Internazzjonali ta' Idonjetà għall-Ġarr ta' Kimiċi Perikolużi bil-Massa;

–  Ċertifikat ta' Idonjetà għall-Ġarr ta' Kimiċi Perikolużi bil-Massa.

7.  Ċertifikat Internazzjonali ta' Prevenzjoni mit-Tniġġis ta' Żejt.

8.  Ċertifikat Internazzjonali ta' Prevenzjoni ta' Tniġġis għall-Ġarr ta' Sustanzi Likwidi Perikolużi bil-Massa.

9.  Ċertifikat Internazzjonali Load Line (1966);

–  Ċertifikat Internazzjonali ta' eżenzjoni Load Line.

10.  Ktieb ta' tagħrif taż-żejt, partijiet I u II.

11.  Ktieb ta' rekords tat-tagħbija.

12.  Dokument ta' maniġġjar minimu sigur.

13.  Ċertifikati jew kwalunkwe dokumenti oħra maħruġa skond il-Konvenzjoni STCW.

14.  Ċertifikati mediċi, (Ara l-Konvenzjoni Nru 73 ta' l-ILO li tikkonċerna Eżami Mediku ta' Baħrin).

15.  Tabella ta' arranġamenti ta' ħidma abbord (Konvenzjoni ta' l-ILO Nru 180 u STCW 95).

16.  Rekords tas-sigħat ta' xogħol u ta' mistrieħ tal-baħrin (Konvenzjoni ta' l-ILO Nru 180).

17.  Informazzjoni ta' stabilità.

18.  Kopja tad-Dokument ta' Osservazzjoni u Ċertifikat maħruġ skond il-Kodiċi ta' Tmexxija Internazzjonali għall-Operazzjoni Sigura tal-Bastimenti u għal Prevenzjoni ta' Tniġġis (SOLAS 74, Kapitolu IX).

19.  Ċertifikati dwar il-qawwa tal-qafas tal-bastiment u stallazzjonijiet ta' makkinarju maħruġa mill-organizzazzjoni rikonoxxuta konċernata (meħtieġa biss jekk il-bastiment iżomm il-klassi tiegħu ma' organizzazzjoni rikonoxxuta).

20.  Dokument ta' konformità mar-rekwiżiti speċjali għal bastimenti li jġorru oġġetti perikolużi.

21.  Ċertifikat ta' sigurtà għal dgħajjes b'veloċità għolja u permess għall-operat ta' dgħajjes b'veloċità għolja.

22.  Lista jew manifest speċjali ta' oġġetti perikolużi, jew pjan dettaljat ta' l-istivar.

23.  Il-'log book' tal-bastiment fir-rigward tar-rekords ta' testijiet u provi, inklużi provi tas-sigurtà, u l-'log' għal rekords ta' spezzjoni u manutenzjoni ta' apparat u arranġamenti li jsalvaw il-ħajja u ta' apparat u arranġamenti kontra n-nar.

24.  Ċertifikat għal skop speċjali tas-sigurtà ta' bastiment.

25.  Ċertifikat ta' sigurtà għal unità mobbli għat-tħaffir 'offshore'.

26.  Għal tankers taż-żejt, ir-rekord ta' monitoraġġ ta' telf ta' żejt u s-sistema ta' kontroll għall-aħħar vjaġġ bis-saborra biss.

27.  Il-lista ta' l-ekwipaġġ, il-pjan ta' kontroll tan-nar, u għal bastimenti tal-passiġġieri, pjan ta' kontroll tal-ħsara.

28.  Pjan ta' emerġenza għat-tniġġis miż-żejt abbord.

29.  Fajls tar-rapporti tal-perizji (fil-każ ta' 'bulk carriers' u tankers taż-żejt).

30.  Rapporti ta' spezzjonijiet preċedenti ta' kontroll portwali ta' l-Istat.

31.  Għal bastimenti tal-passiġġieri tat-tip 'ro-ro', informazzjoni dwar il-proporzjon massimu A/A.

32.  Dokument ta' awtorizzazzjoni għall-ġarr ta' qamħ.

33.  Manwal tas-sigurtà tat-tagħbija.

34.  Pjan ta' mmaniġġjar taż-żibel u ktieb tar-rekords taż-żibel.

35.  Sistema ta' appoġġ tad-deċiżjonijiet għal kaptani ta' bastimenti tal-passiġġieri.

36.  Pjan ta' koperazzjoni għal tfittxija u salvataġġ SAR għal bastimenti tal-passiġġieri li jagħmlu l-kummerċ f'rotot fissi.

37.  Lista ta' limitazzjonijiet operazzjonali għal bastimenti tal-passiġġieri.

38.  Ktejjeb tal-'bulk carriers'.

39.  Pjan ta' tagħbien u ħatt għal 'bulk carriers'.

40.  Ċertifikat ta' assikurazzjoni jew ta' kwalunkwe sigurtà finanzjarja oħra fir-rigward tar-responsabiltà ċivili għal ħsara mit-tniġġis taż-żejt (Konvenzjoni Internazzjonali dwar ir-Responsabiltà Ċivili għal Ħsara mit-Tniġġis taż-Żejt, 1992).

41.  Ċertifikati meħtieġa skond id-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... [dwar ir-responsabiltà ċivili u l-garanziji finanzjarji ta' sidien il-bastimenti](18).

42.  Ċertifikat meħtieġ skond ir-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... [dwar ir-responsabiltà ta' bastimenti tal-passiġġieri bil-baħar u minn passaġġi ta' l-ilma interni fil-każ ta' inċidenti].

ANNESS V

EŻEMPJI TA' 'RAĠUNIJIET ĊARI' GĦAL SPEZZJONI IKTAR DETTALJATA

(kif imsemmija fl-Artikolu 12(3))

1.  Bastimenti identifikati fl-Anness I, parti II, sezzjoni 2.

2.  Il-ktieb tar-rekords taż-żejt ma ġiex miżmum sewwa.

3.  Waqt l-eżami taċ-ċertifikati u dokumentazzjoni oħra, ġew żvelati ineżattezzi.

4.  Indikazzjonijiet li l-membri ta' l-ekwipaġġ ma jistgħux josservaw ir-rekwiżiti dwar komunikazzjoni abbord stipulati fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 2001/25/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta" l-4 ta" April 2001 dwar il-livell minimu ta" taħriġ tal-baħħara(19).

5.  Ċertifikat inkiseb bil-qerq jew il-possessur ta' ċertifikat m'huwiex il-persuna għal liema ċ-ċertifikat inħareġ fil-bidu.

6.  Il-bastiment għandu kaptan, uffiċjal jew gradi oħra li għandhom ċertifikat maħruġ minn pajjiż li ma rratifikax il-konvenzjoni STCW.

7.  Evidenza ta' tagħbija u operazzjonijiet oħra li mhumiex immexxija sewwa, jew skond il-gwidi ta' l-IMO, eż. il-kontenut ta' ossiġnu fil-'mains' tal-gass ta' ġewwa għat-tankijiet ta' tagħbija huwa iktar għoli mil-livell massimu preskritt.

8.  Nuqqas tal-kaptan ta' tanker taż-żejt li jipproduċi r-rekord monitorjat ta' tnixxija ta' żejt u tas-sistema tal-kontroll għall-aħħar vjaġġ bla tagħbija.

9.  Assenza ta' lista miġbura tajba, jew membri ta' l-ekwipaġġ li ma jafux l-obbligi tagħhom fil-każ ta' nar jew ordni biex iħallu l-bastiment.

10.  Il-ħruġ ta' sejħiet għall-għajnuna foloz li ma jkunux segwiti minn proċeduri ta' kanċellazzjoni xierqa.

11.  In-nuqqas ta' tagħmir ewlieni jew arranġamenti meħtieġa mill-konvenzjonijiet.

12.  Kundizzjonijiet mhux iġeniċi eċċessivi abbord il-bastiment.

13.  Evidenza mill-impressjoni u l-osservazzjonijiet ġenerali ta' l-ispettur li jeżistu nuqqasijiet jew deterjorament strutturali serji li jistgħu jkunu ta' riskju għall-integrità strutturali tal-bastiment, u kemm jiflaħ għall-ilma u l-maltemp.

14.  Informazzjoni jew evidenza li l-kaptan jew l-ekwipaġġ m'humiex familjari ma' operazzjonijiet essenzjali abbord fir-rigward tas-sigurtà tal-bastimenti jew il-prevenzjoni tat-tniġġis, jew li tali operazzjonijiet ma twettqux.

15.  In-nuqqas ta' tabella ta' arranġamenti ta' ħidma abbord jew ta' rekords tas-sigħat ta' xogħol jew ta' mistrieħ tal-baħħara.

ANNESS VI

PROĊEDURI GĦALL-KONTROLL TAL-BASTIMENTI

1.  Prinċipji ta' maniġġjar sigur (Riżoluzzjoni IMO A.890(21) kif emendata).

2.  Id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Internazzjonali Marittimu dwar Oġġetti Perikolużi.

3.  Il-pubblikazzjoni ta' l-ILO "Spezzjoni ta' Kondizzjonijiet tax-Xogħol Abbord il-Bastimenti: Gwidi għal proċeduri".

4.  L-Anness I, "Proċeduri ta' Kontroll Portwali ta' l-Istat" għall-MOU ta' Pariġi u l-istruzzjonijiet jew il-linji gwida rilevanti maħruġa mill-MOU ta' Pariġi.

5.  Ir-Riżoluzzjoni MSC.159(78) ta' l-IMO (adottata fil-21 ta' Mejju 2004) "Gwida interim dwar miżuri ta' kontroll u ta' konformità biex tittejjeb is-sigurtà marittima".

ANNESS VII

PROĊEDURI GĦALL-KONTROLL TA' BASTIMENTI FIR-RIGWARD TA' ASPETTI TAS-SIGURTÀ

A.  Qabel ma jitilgħu abbord.

1.  Din il-gwida tapplika biss għall-bastimenti msemmija fl-Artikoli 3(1), u 3(2) u skond il-każ, fl-Artikolu 3(3), tar-Regolament (KE) Nru 725/2004, sakemm ma jtajrux il-bandiera ta' l-Istat tal-port ta' l-ispezzjoni.

2.  L-ispetturi għandhom ikunu konxji dwar il-livell ta' sigurtà tal-faċilità tal-port li fiha l-bastiment se jiġi spezzjonat.

3.  Rapporti jew ilmenti dwar is-siġurtà li jaslu lill-ispetturi qabel ma jitla' abbord il-bastiment għandhom jingħataw lill-awtorità kompetenti għas-sigurtà marittima(20) li tiddeċiedi dwar il-prijorità għall-ispezzjoni ta' sigurtà permezz ta' Uffiċjal għas-Sigurtà Awtorizzat kif Xieraq.

4.  Filwaqt li s-sigurtà tal-bastiment hija d-diskrezzjoni tal-kaptan, m'huwiex intitolat li jirrifjuta l-aċċess lil spettur awtorizzat kif xieraq biex iwettaq spezzjoni. Jista' jkun hemm każijiet meta huwa obbligatorju li ssir spezzjoni ta' kontroll portwali ta' l-Istat iżda l-kaptan jipprova jillimita l-ispezzjoni għal raġunijiet ta' sigurtà. Jekk l-ispettur iqis li dan m'huwiex raġonevoli għandu jikkonsulta lill-awtorità kompetenti għas-sigurtà.

5.  L-ispetturi għandhom ikunu konxji li fuq bastiment b'livell ta' sigurtà 3 l-miżuri protettivi mfassla jistgħu jirrestrinġu l-qasam ta' applikazzjoni ta' l-ispezzjoni ta' kontroll tas-"sigurtà" portwali ta' l-Istat.

Pereżempju taħriġ sħiħ ta' emerġenza jista' ma jkunx permess. Jista' jkun hemm ukoll ċirkustanzi meta l-awtorità kompetenti għas-sigurtà tirrestrinġi l-attività ta' kontroll portwali ta' l-Istat.

B.  Spezzjoni tal-bidu

Waqt l-ispezzjoni tal-bidu l-ispettur għandu:

   1. filwaqt li jersaq lejn u jitla' abbord il-bastiment u filwaqt li jdur mal-bastiment, jinnota aspetti tas-sigurtà kif definiti fil-linji gwida rilevanti ta' l-MOU ta' Pariġi, filwaqt li jqis il-livell ta' sigurtà impost mill-port u l-bastiment. L-ispetturi m'humiex meħtieġa jittestjaw is-sistema ta' sigurtà u għandhom iqisu biss dawk l-aspetti biss li jitfaċċaw waqt xogħolhom abbord;
   2. jiċċekkja li ċ-Ċertifikat Internazzjonali għas-Sigurtà tal-Bastimenti (ISSC) jew l-ISSC Interim ikun abbord, huwa validu u nħareġ mill-Amministrazzjoni tal-bastiment, minn organizzazzjoni rikonoxxuta minnha jew minn Stat ieħor fuq talba ta' l-Amministrazzjoni;
   3. isaqsi lill-kaptan il-livell ta' sigurtà ma' liema l-bastiment huwa konformi u jikkonferma li dan huwa talanqas il-livell impost mill-port;
   4. meta jiċċekkja dokumentazzjoni oħra jitlob evidenza li sar taħriġ tas-sigurtà f'intervalli xierqa - talanqas kull 3 xhur iżda wkoll wara ċerti bidliet ta' l-ekwipaġġ - (Kodiċi ISPS parti A taqsima 13 u Parti B paragrafi 13.6 u 13.7) u jfittex informazzjoni dwar kwalunkwe eżerċizzju li jinvolvi l-bastiment;
  5. jiċċekkja r-rekords ta' l-aħħar għaxar żjarat f'faċilitajiet tal-port anke kwalunkwe konnessjoni bejn bastiment u port jew bejn bastiment u ieħor li għandhom jinkludu għal kull konnessjoni:
   il-livell ta' sigurtà li bih opera l-bastiment - kwalunkwe miżuri ta' sigurtà speċjali jew addizzjonali li ttieħdu,
   li nżammu miżuri ta' sigurtà tal-bastiment xierqa matul kwalunkwe attività bejn bastiment u ieħor.
   6. jevalwa jekk membri ewlenin ta' l-istaff ta' bastiment humiex kapaċi jikkomunikaw b'mod effettiv ma' xulxin.

C.  Raġunijiet ċari

1.  L-ispettur jista' jistabbilixxi raġunijiet ċari għal aktar miżuri ta' kontroll dwar is-sigurtà matul l-ispezzjoni PSC tal-bidu kif ġej:

   1.1. L-ISSC m'huwiex validu jew skada
   1.2 Il-bastiment għandu livell ta' sigurtà aktar baxx minn dak tal-port
   1.3. Provi marbuta mas-sigurtà tal-bastiment ma twettqux
   1.4. Rekorda għall-aħħar konnessjonijiet bejn bastiment u port jew bejn bastiment u ieħor m'humiex kompleti
   1.5. Evidenza jew osservazzjoni li membri ewlenin ta' l-istaff ma jistgħux jikkomunikaw ma' xulxin
   1.6. Evidenza minn osservazzjonijiet li jeżistu nuqqasijiet serji fl-arranġamenti tas-sigurtà
   1.7. Informazzjoni minn partijiet terzi bħal rapport jew ilment dwar informazzjoni fir-rigward tas-sigurtà
   1.8. Il-bastiment ikollu ISSC Interim maħruġ wara u konsekuttivament u skond il-ġudizzju professjonali ta' l-ispettur wieħed mill-għanijiet tal-bastiment jew tal-kumpanija li jitolbu ċertifikat bħal dan huwa li jevitaw konformità sħiħa mas-SOLAS 74 Kapitolu XI-2 u ma' parti A tal-Kodiċi ISPS, sa wara l-perjodu taċ-Ċertifikat Interim tal-bidu. Parti A tal-Kodiċi ISPS tispeċifika ċ-ċirkustanzi meta jista' jinħareġ Ċertifikat Interim.

2.  Jekk jiġu stabbiliti raġunijiet ċari kif deskritti hawn fuq l-ispettur irid jinforma lill-awtorità kompetenti għas-sigurtà minnufih (sakemm l-ispettur ma jkunx ukoll Uffiċjal għas-Sigurtà Awtorizzat kif Xieraq). Imbagħad l-awtorità kompetenti għas-sigurtà trid tiddeċiedi liema miżuri oħra ta' kontroll huma meħtieġa filwaqt li jitqies il-livell ta' sigurtà skond ir-Regolament 9 tas-SOLAS 74 Kapitolu XI.

3.  Raġunijiet ċari għajr dawk hawn fuq huma kwistjoni għall-Uffiċjali għas-Sigurtà Awtorizzat kif Xieraq.

D.  Miżuri oħra ta' kontroll.

1.  Jekk ma jkunx hemm ISSC jew ISSC Interim validi abbord l-ispettur irid iżomm il-bastiment u japplika l-proċedura ta' detenzjoni fl-Anness XI ta' din id-Direttiva.

2.  Il-miżuri l-oħra kollha ta' kontroll ikunu deċiżi mill-awtorità kompetenti għas-sigurtà. Dawn huma elenkati fis-SOLAS 74 Kapitolu XI-2.

3.  Skond rekwiżiti applikabbli fil-leġiżlazzjoni Komunitarja, leġiżlazzjoni u arranġamenti nazzjoanli, l-awtorità kompetenti għas-sigurtà tista' titlob l-ispettur li jagħmel aktar verifiki qabel ma tieħu deċiżjoni jew sakemm Uffiċjali għas-Sigurtà Awtorizzati kif Xieraq ikunu jistgħu jitilgħu abbord il-bastiment.

Dawn il-verifiki għandhom ikunu limitati għal:

   a) verifika li hemm pjan tas-sigurtrà abbord u li hemm uffiċjali għas-sigurtà tal-bastiment (SSO) abbord;
   b) verifika li l-kaptan u l-istaff tal-bastiment, b'mod partikulari l-SSO, l-uffiċjal li jkun xogħol u l-persuni li jikkontrollaw l-aċċess, ikunu familjari ma' proċeduri essenzjali tas-sigurtà abbord;
   c) verifika li ġiet stabbilita komunikazzjoni bejn l-SSO u l-Uffiċjal għas-Sigurtà tal-Faċilità tal-Port;
  d) verifika li jeżistu rekords tal-manutenzjoni tas-sistema ta' sigurtà tal-bastiment inklużi:
   verifiki u evalwazzjonijiet interni ta' attivitajiet ta' sigurtà,
   reviżjoni perjodika ta' l-evalwazzjoni ta' sigurtà tal-bastiment,
   reviżjoni perjodika tal-pjan ta' sigurtà tal-bastiment,
   implimentazzjoni ta' kwalunkwe emendi għall-pjan ta' sigurtà tal-bastiment,
   manutenzjoni, kalibrazzjoni u ttestjar ta' kwalunkwe tagħmir tas-sigurtà abbord anke l-ittestjar tas-sistema ta' twissija tas-sigurtà tal-bastiment;
  e) l-iċċekkjar ta' rekords ta' kwalunkwe:
   theddid għas-sigurtà,
   infrazzjonijiet tas-sigurtà,
   bidliet fil-livelli tas-sigurtà,
   komunikazzjonijiet marbuta mas-sigurtà diretta tal-bastiment.

4.  Meta l-uniku mezz biex tkun ivverifikata jew irranġata n-non-konformità huwa reviżjoni tar-rekwiżiti rilevanti tal-pjan ta' sigurtà tal-bastiment, aċċess limitat għal taqsimiet speċifiċi tal-pjan dwar in-non-konformità huwa permess b'eċċezzjoni, iżda biss bil-kunsens ta' l-Istat tal-bandiera, jew tal-kaptan, tal-bastiment konċernat. Dawn it-taqsimiet speċifiċi huma elenkati fil-Parti A tal-Kodiċi ISPS.

5.  Xi dispożizzjonijiet tal-pjan dwar ċerta informazzjoni kunfidenzjali ma jistgħux ikunu suġġetti għal spezzjoni sakemm ma jkunx hemm il-qbil ta' l-Istat tal-bandiera konċernat.

Dawn it-taqsimiet speċifiċi huma elenkati fil-Parti A tal-Kodiċi ISPS.

6.  Jekk l-awtorità kompetenti għas-sigurtà tieħu aktar azzjonijiet ta' kontroll li jillimitaw il-kamp ta' applikazzjoni jew ma jippermettux it-tlestija ta' l-ispezzjoni ta' kontoll tas-"sigurtà" portwali ta' l-Istat, l-ispettur għandu jikkomunika ma' l-awtorità kompetenti għas-sigurtà u jipprova jlesti l-ispezzjoni tas-sigurtà meta l-bastiment ikun rilaxxjat. Il-prinċipju li bastiment m'għandux jinżamm aktar milli xieraq għadu japplika. Madankollu l-fatt li nstabu infrazzjonijiet tas-sigurtà normalment jiġġustifika li l-ispettur ilesti l-ispezzjoni tas-sigurtà tal-bidu jew li jkompli meta jkunu nstabu raġunijiet ċari għal spezzjoni aktar dettaljata ta' aspetti mhux marbuta mas-sigurtà.

7.  Jekk l-awtorità kompetenti għas-sigurtà tiddeċiedi li tkeċċi l-bastiment l-ispettur għandu jiżgura li l-awtorità kompetenti għas-sigurtà tkun konxja għalkollox mill-konsegwenzi ta' sigurtà u/jew ambjentali possibbli jekk il-bastiment jitlaq l-irmiġġ u/jew ibaħħar. Dan jista' jinkludi riskji li ġejjin mill-interruzzjoni ta' operazzjonijiet ta' tagħbija. L-awtorità kompetenti għas-sigurtà għandha tiddeċiedi dwar l-azzjoni meħtieġa filwaqt li jitqiesu r-riskji kollha.

8.  Jekk bastiment jinżamm għal raġunijiet mhux marbuta mas-sigurtà iżda mbagħad jitkeċċa qabel ma l-bastiment ikun rilaxxjat, id-detenzjoni tgħodd għal rifjut għall-aċċess skond l-Artikolu 15.

ANNESS VIII

PROĊEDURI GĦAL SPEZZJONIJIET PROFONDI TA' BASTIMENTI

(kif imsemmija fl-Artikolu 13)

PROĊEDURI MARBUTA MA' L-ISPEZZJONI PROFONDA TA' ĊERTI KATEGORIJI TA' BASTIMENTI

Skond il-fattibiltà prattika tagħhom jew kwalunkwe restrizzjonijiet marbuta mas-sigurtà tal-persuni, tal-bastiment jew tal-port, il-punti li ġejjin talanqas iridu jkunu parti minn spezzjoni profonda. L-ispetturi jridu jkunu jafu li l-eżekuzzjoni sigura ta' ċerti operazzjonijiet abbord, eż. operazzjoni ta' tagħbija, tista' tkun ipperikolata jekk testijiet li għandhom effett dirett fuqhom, jeħtieġ li jsiru waqt dawn l-operazzjonijiet.

1.  BASTIMENTI INĠENERALI

   simulazzjoni ta' nuqqas ta' enerġija ewlenija ('black-out test'),
   spezzjoni tad-dawl ta' l-emerġenza,
   tħaddim ta' pompi tan-nar ta' l-emerġenza b'żewġ pompi tat-tifi tan-nar li huma mqabbda mal-'mainline' prinċipali,
   tħaddim ta' pompi għat-tneħħija ta' l-ilma mis-sentini,
   għeluq tal-'watertight doors',
   tniżżil ta' 'lifeboat' fl-ilma,
   test ta' 'remote emergency stop' għal eż. 'boilers', ventilazzjoni u pompi tal-karburanti,
   testing ta' 'steering gear' inkluż 'steering gear' awżiljarju,
   spezzjoni ta' sors ta' emerġenza ta' enerġija għal stallazzjonijiet tar-radju,
   spezzjoni u, sal-limitu possibli, test ta' 'engine-room separator'.

2.  TANKERS TAL-GASS U KIMIĊI

Minbarra l-punti mniżżla fil-punt 1, dawn il-punti jistgħu wkoll jiġu kkunsidrati bħala parti mill-ispezzjoni profonda għal tankers tal-gass u kimiċi:

   "monitoring' ta' tagħbija ta' tanker u tagħmir ta' sigurtà fir-rigward tattemperatura, il-pressa u t-telf ta' likwidi,
   tagħmir għall-analiżi ta' l-ossiġnu u 'explosimeter' inkluża l-kalibrazzjoni tagħhom; disponibilità ta' tagħmir ta' detenzjoni tal-kimika (minfaħ) b'numru xieraq ta' tubi xierqa li jgħarrfu l-preżenza tal-gass għal oġġett speċifiku li qiegħed jinġarr,
   "cabin escape sets' li jagħtu protezzjoni respiratorja u għall-għajnejn, għal kull persuna abbord (jekk meħtieġ mill-prodotti mniżżla fiċ-Ċertifikat Internazzjonali ta' Qagħda Tajba jew fiċ-Ċertifikati ta' Qagħda Tajba għall-Ġarr ta' Kimiċi Perikolużi bil-Massa jew Gassijiet Likwidi bil-Massa kif applikabbli),
   kontroll li l-prodott li qiegħed jinġarr huwa mniżżel fiċ-Ċertifikat Internazzjonali ta' Qagħda Tajba jew Ċertifikat ta' Qagħda Tajba għall-Ġarr ta' Kimiċi Perikolużi bil-Massa jew Gassijiet Likwidi bil-Massa kif applikabbli,
   l-installazzjonijiet imwaħħla ta' tifi li jinsabu fuq il-gverta tal-bastiment sew jekk ikunu rawa sew jekk kimiċi niexfa jew oħra kif meħtieġ mill-prodotti li qed jinġarru.
   3. "BULK CARRIERS'

Minbarra l-punti mniżżla fil-punt 1, dawn il-punti jistgħu wkoll jiġu kkunsidrati bħala parti mill-ispezzjoni profonda għal tankers tal-gass u kimiċi:

   tmermir possibbli għal makkinarju tal-gverta tal-bastiment,
   deformazzjoni possibbli u/jew tmermir ta' 'hatch covers',
   xquq possibli jew tmermir fi 'transverse bulkheads',
   aċċess għall-istivi tat-tagħbija,
   verifika li d-dokumenti li ġejjin qegħdin abbord, evalwazzjoni tagħhom u konferma li l-Istat tal-bandiera jew is-soċjetà ta' klassifikazzjoni approvawhom:
   1) rapporti ta' perizji strutturali,
   2) rapporti ta' evalwazzjoni tal-kundizzjoni,
   3) rapporti tal-kejl tal-ħxuna,
   4) dokument deskrittiv imsemmi fir-Riżoluzzjoni A.744(18) ta' l-IMO.
   4. TANKERS TAŻ-ŻEJT

Minbarra l-punti mniżżla fil-punt 1, dawn il-punti jistgħu wkoll jiġu kkunsidrati bħala parti minn spezzjoni profonda għal tankers taż-żejt:

   "fixed-deck foam system',
   tagħmir inġenerali għat-tifi tan-nar,
   spezzjoni ta' 'fire dampers' tal-kamra tal-magni, 'pump-room' u akkomodazzjoni,
   kontroll ta' pressjoni ta' gass minn ġewwa u l-kontenut ta' l-ossiġnu tiegħu,
   tankijiet tas-saborra: talanqas wieħed mit-tankijiet tas-saborra fiż-żona tat-tagħbija irid ikun eżaminat minn fetħa fit-tank/aċċess mill-gverta għall-ewwel u minn ġewwa jekk l-ispettur jistabbilixxi raġuni ċara għal aktar spezzjoni,
   verifika li d-dokumenti li ġejjin qegħdin abbord, evalwazzjoni tagħhom u konferma li l-Istat tal-bandiera jew is-soċjetà ta' klassifikazzjoni approvawhom:
   1) rapporti ta' perizji strutturali,
   2) rapporti ta' evalwazzjoni tal-kundizzjoni,
   3) rapporti tal-kejl tal-ħxuna,
   4) dokument deskrittiv imsemmi fir-Riżoluzzjoni A.744(18) ta' l- IMO.
   5. BASTIMENTI TAL-PASSIĠIERI MHUX KOPERTI BID-DIRETTIVA 1999/35/KE

Minbarra l-punti mniżżla fil-punt 1, dawn il-punti jistgħu wkoll jiġu kkunsidrati bħala parti mill-ispezzjoni profonda għall-bastimenti tal-passiġġieri:

   testing tas-sistema li tagħraf in-nar u tas-sistema ta' allarm,
   testing ta' għeluq sewwa tal-bibien tal-ħruġ ta' emerġenza,
   test tas-sistema ta' indirizz pubbliku,
   "fire drill' fejn, bħala minimu, it-tibdiliet kollha tal-pompieri jirdu jintwerew u parti mill-ekwipaġġ tal-'catering' jieħu sehem,
   dimostrazzjoni li membri prinċipali ta' l-ekwipaġġ jafu l-pjan ta' kontroll tal-ħsara.

Jekk jidher xieraq l-ispezzjoni tista' titkompla waqt li l-bastiment ikun ġej jew sejjer minn port fl-Istat Membru, bil-kunsens tal-kaptan tal-bastiment jew l-operatur. L-ispetturi ma jridux ixekklu l-operazzjoni tal-bastiment, u lanqas m'għandhom joħolqu sitwazzjonjiet, fejn fid-diskrezzjoni tal-kaptan, jista' jipperikola is-sigurtà tal-passiġġieri, l-ekwipaġġ u l-bastiment.

ANNESS IX

DISPOŻIZZJONIJIET DWAR IR-RIFJUT TA' AĊĊESS GĦALL-PORTIJIET KOMUNITARJI

(kif imsemmija fl-Artikolu 15)

A.  KRITERJI GĦAR-RIFJUT TA' L-AĊĊESS (kif imsemmija fl-Artikolu 15(1))

1.  Ir-rifjut ta' l-aċċess huwa applikabbli għal kwalunkwe bastiment li jtajjar il-bandiera ta' Stat li r-rata ta' detenzjoni tiegħu taqa' fil-'black list' jew fil-'grey list' kif definiti mill-MOU ta' Pariġi li nżamm jew ingħata ordni li ma jistax jopera skond id-Direttiva tal-Kunsill Nru 99/35/KE aktar min darbtejn matul is-36 xahar preċedenti f'port ta' Stat Membru jew ta' Stat firmatarju ta' l-MOU.

2.  Għall-għanijiet tal-paragrafu 1, il-lista definita mill-MOU ta' Pariġi għandha tidħol fis-seħħ mill-1 ta' Lulju kull sena.

B.  PROĊEDURI DWAR IR-RIFJUT TA' L-AĊĊESS GĦALL-PORTIJIET KOMUNITARJI (kif imsemmija fl-Artikolu 15(2))

1.  Jekk il-kundizzjonijiet deskritti fil-Punt A jiġu ssodisfati, l-awtorità kompetenti tal-port jew ta' l-ankraġġ li fih il-bastiment jinżamm għat-tielet darba għandha tinforma lill-kaptan tal-bastiment bil-miktub li se tinħareġ ordni ta' rifjut għall-aċċess li ssir applikabbli minnufih wara li l-bastiment ikun ħalla l-port jew l-ankraġġ. L-ordni ta' rifjut għall-aċċess għandha ssir applikabbli minnufih wara li l-bastiment ikun telaq il-port jew l-ankraġġ wara li jkunu tranġaw in-nuqqasijiet li jwasslu għad-detenzjoni.

2.  L-awtorità kompetenti għandha tibgħat kopja ta' l-ordni ta' rifjut għall-aċċess lill-amministrazzjoni ta' l-Istat tal-bandiera, lill-organizzazzjoni rikonoxxuta konċernata, lill-Istati Membri l-oħra, u lill-firmatarji l-oħra ta' l-MOU, lill-Kummissjoni u lis-Segretarjat ta' l-MOU ta' Pariġi. L-awtorità kompetenti għandha taġġorna wkoll il-bażi ta' dejta ta' l-ispezzjonijiet b'informazzjoni dwar ir-rifjut għall-aċċess mingħajr dewmien.

3.  L-ordni ta' rifjut għall-aċċess għandha titneħħa biss wara li għadda perjodu ta' tliet xhur mid-data tal-ħruġ ta' l-ordni u meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet fil-paragrafi 4 sa 10.

Jekk il-bastiment ikun suġġett għat-tieni rifjut għall-aċċess, il-perjodu għandu jkun ta' tnax-il xahar.Kwalunkwe detenzjoni sussegwenti f'port tal-Komunità għandha twassal biex il-bastiment jibqa' jiġi rrifjutat l-aċċess b'mod permanenti fi kwalunkwe port jew ankraġġ fi ħdan il-Komunità.

4.  Sabiex tiġi rrevokata l-ordni ta' rifjut għall-aċċess, is-sid jew l-operatur għandu jindirizza talba formali lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li impona l-ordni ta' rifjut għall-aċċess. Ma' din it-talba irid jintbagħat dokument mill-amministrazzjoni ta' l-Istat tal-bandiera maħruġ wara żjara abbord minn perit awtorizzat kif xieraq mill-amministrazzjoni ta' l-Istat tal-bandiera, liema dokument juri li l-bastiment huwa konformi għalkollox mad-dispożizzjonijiet applikabbli tal-Konvenzjonijiet internazzjonali. L-amministrazzjoni ta' l-Istat tal-bandiera għandha tipprovdi evidenza lill-awtorità kompetenti li saret żjara abbord.

5.  Mat-talba għar-revoka ta' l-ordni ta' rifjut għall-aċċess għandu jintbagħat ukoll, meta xieraq, dokument mis-soċjetà ta' klassifikazzjoni li għandha l-bastiment f'isimha wara żjara abbord minn perit mis-soċjetà ta' klassifikazzjoni, liema dokument juri li l-bastiment huwa konformi ma' l-istandards tal-klassi stipulati minn dik is-soċjetà. Is-soċjetà ta' klassifikazzjoni għandha tipprovdi evidenza lill-awtorità kompetenti li saret żjara abbord.

6.  L-ordni ta' rifjut ta' aċċess tista' titneħħa biss, wara li l-perjodu ta' tliet xhur imsemmi fil-paragrafu 3 aktar 'il fuqikun skada u wara ispezzjoni mill-ġdid tal-vapur f'port jew ankraġġ miftiehem.

Jekk il-port jew l-ankraġġ miftiehem qiegħed fi Stat Membru, l-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat tista', fuq talba ta' l-awtorità kompetenti li ħarġet l-ordni ta' rifjut għall-aċċess, tawtorizza lill-bastiment jidħol fil-port miftiehem sabiex terġa' ssir l-ispezzjoni. F'każijiet bħal dawn m'għandux isir xogħol ta' tagħbija fil-port sakemm tiġi rrevokata l-ordni ta' rifjut għall-aċċess.

7.  Jekk id-detenzjoni li wasslet għall-ħruġ ta' ordni ta' rifjut għall-aċċess kienet tinkludi nuqqasijiet fl-istruttura tal-bastiment, l-awtorità kompetenti li ħarġet l-ordni ta' rifjut għall-aċċess tista' tirrikjedi li ċerti spazji, inklużi spażi tat-tagħbija u tankijiet, isiru disponibbli għall-evalwazzjoni waqt l-ispezzjoni mill-ġdid.

8.  L-ispezzjoni mill-ġdid għandha ssir mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li imponiet l-ordni ta' rifjut għall-aċċess, jew mill-awtorità kompetenti tal-port tad-destinazzjoni bil-qbil ta' l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li imponiet l-ordni ta' rifjut għall-aċċess. L-awtorità kompetenti tista' tirrikjedi sa 14-il jum ta' avviż għall-ispezzjoni mill-ġdid. Għandha tingħata evidenza għas-sodisfazzjon ta' dan l-Istat Membru li l-bastiment huwa konformi għalkollox mar-rekwiżiti applikabbli tal-Konvenzjonijiet Internazzjonali.

9.  L-ispezzjoni mill-ġdid għandha tikkonsisti minn spezzjoni profonda li trid tkopri talanqas il-punti rilevanti ta' l-Anness VIII.

10.  L-ispejjez kollha ta' din l-ispezzjoni profonda għandhom jitħallsu mis-sid jew mill-operatur.

11.  Jekk ir-riżultati ta' l-ispezzjoni profonda jissodisfaw l-Istat Membru skond l-Anness VIII, l-ordni ta' rifjut għall-aċċess trid tiġi rrevokata u l-kumpanija tal-bastiment trid tkun infurmata b'dan bil-miktub.

12.  L-awtorità kompetenti għandha tinnotifika wkoll id-deċiżjoni tagħha bil-miktub lill-amministrazzjoni ta' l-Istat tal-bandiera, lis-soċjetà ta' klassifikazzjoni konċernata, lill-Istati Membri l-oħra, lill-firmatarji l-oħra għall-MOU ta' Pariġi, lill-Kummissjoni u lis-Segretarjat ta' l-MOU ta' Pariġi. L-awtorità kompetenti trid taġġorna wkoll il-bażi ta' dejta ta' l-ispezzjonijiet b'informazzjoni dwar ir-revoka ta' l-aċċess mingħajr dewmien.

13.  Informazzjoni dwar bastimenti li ġew irrifjutati l-aċċess għal portijiet Komunitarji trid tkun disponibbli fil-bażi ta' dejta ta' l-ispezzjonijiet u ppubblikata b'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 25 u ta' l-Anness XIII.

ANNESS X

RAPPORT TA' L-ISPEZZJONI

(kif imsemmi fl-Artikolu 16)

Ir-rapport ta' l-ispezzjoni għandu jkun fih talanqas il-punti li ġejjin:

I.  Ġenerali

1.  L-awtorità kompetenti li kitbet ir-rapport

2.  Id-data u l-post ta' l-ispezzjoni

3.  L-isem tal-bastiment spezzjonat

4.  Il-bandiera

5.  It-tip ta' bastiment (kif indikat fiċ-Ċertifikat ta' Mmaniġjar tas-Sigurtà)

6.  In-numru IMO

7.  Il-kodiċi ta' komunikazzjoni

8.  It-tunnellaġġ (gt)

9.  It-tunnellaġġ totali li jiflaħ il-bastiment (meta rilevanti)

10.  Is-sena tal-kostruzzjoni kif determinata fuq il-bażi tad-data indikata fiċ-ċertifikati ta' sigurtà tal-bastiment

11.  L-organizzazzjoni rikonoxxuta jew l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti, meta rilevanti, li ħareġ/ħarġu ċ-ċertifikati tal-klassi għal dan il-bastiment, jekk inħarġu

12.  L-organizzazzjoni rikonoxxuta jew l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti u/jew kwalunkwe entità oħra li ħarġet/ħarġu ċertifikati għal dan il-bastiment skond il-konvenzjonijiet applikabbli f'isem l-Istat tal-bandiera

13.  L-isem u l-indirizz tal-kumpannija jew ta' l-operatur tal-bastiment

14.  L-isem u l-indirizz tal-kerrej responsabbli għall-għażla tal-bastiment u t-tip ta' kirja fil-każ ta' bastimenti li jġorru tagħbijiet likwidi jew solidi bil-massa

15.  Id-data finali biex jinkiteb ir-rapport ta' l-ispezzjoni

16.  Indikazzjoni li informazzjoni dettaljata dwar spezzjoni jew detenzjoni tista' tkun suġġetta għall-pubblikazzjoni.

II.  Informazzjoni dwar l-ispezzjoni

1.  Iċ-ċertifikati maħruġa bħala parti mill-applikazzjoni tal-konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti, l-awtorità jew l-organizzazzjoni li ħarġet iċ-ċertifikat(i) konċernati, inkluża d-data tal-ħruġ u ta' l-iskadenza

2.  Il-partijiet jew l-elementi tal-bastiment li kienu spezzjonati (fil-każ ta' spezzjoni aktar dettaljata jew profonda)

3.  Il-port u d-data ta' l-aħħar perizja intermedja jew annwali u l-isem ta' l-organizzazzjoni li wettqet il-perizja

4.  It-tip ta' spezzjoni (spezzjoni, spezzjoni aktar dettaljata, spezzjoni profonda)

5.  In-natura tan-nuqqasijiet

6.  Il-miżuri li ttieħdu.

III.  Informazzjoni addizzjonali fil-każ ta' detenzjoni

1.  Id-data ta' l-ordni tad-detenzjoni

2.  Id-data tar-revoka ta' l-ordni tad-detenzjoni

3.  In-natura tan-nuqqasijiet li wasslu għall-ordni tad-detenzjoni (referenzi għal Konvenzjonijiet, jekk rilevanti)

4.  Indikazzjoni, meta rilevanti, ta' jekk is-soċjetà ta' klassifikazzjoni jew kwalunkwe korp privat ieħor li wettqu l-perizja għandhomx responsabiltà fir-rigward tan-nuqqasijiet li, waħedhom jew f'daqqa, wasslu għad-detenzjoni

5.  Il-miżuri li ttieħdu.

ANNESS XI

KRITERJI GĦAD-DETENZJONI TA' BASTIMENT

(kif imsemmija fl-Artikolu 18(4))

Introduzzjoni

Qabel tistabbilixxi jekk defiċjenzi misjuba waqt spezzjoni jeżiġu detenzjoni tal-bastiment involut, l-ispettur irid japplika l-kriterji msemmija aktar 'l isfel fil-punti 1 u 2.

Il-punt 3 jinkludi eżempji ta' defiċjenzi li jistgħu minnhom infushom jeżiġu detenzjoni tal-bastiment involut (ara l-Artikolu 18(4)).

Meta r-raġuni għad-detenzjoni tkun ir-riżultat ta' ħsara aċċidentali li seħħet waqt il-vjaġġ tal-bastiment lejn il-port, m'għandhiex tinħareġ ordni għad-detenzjoni, sakemm:

   a) (a) tqiesu kif xieraq ir-rekwiżiti inklużi fir-Regolament I/11(c) tas-SOLAS 74 dwar notifika lill-amministrazzjoni ta' l-Istat tal-bandiera, lill-perit innominat jew lill-organizzazzjoni rikonoxxuta responsabbli għall-ħruġ taċ-ċertifikat rilevanti;
   b) (b) qabel ma jidħol fil-port, il-kaptan jew sid il-bastiment ma jkunx ippreżenta lill-awtorità ta' kontroll portwali ta' l-Istat id-dettalji dwar iċ-ċirkustanzi ta' l-inċident u l-ħsara li saret u informazzjoni dwar in-notifika meħtieġa lill-amministrazzjoni ta' l-Istat tal-bandiera;
   c) (c) qed tittieħed azzjoni xierqa ta' rimedju, b'liema azzjoni l-Awtorità tkun sodisfatta; u
   d) (d) l-awtorità tkun żgurat, wara li tkun ġiet notifikata bit-tlestija ta' l-azzjoni ta' rimedju, li n-nuqqasijiet li kienu ta' periklu b'mod ċar għas-sigurtà, għas-saħħa jew għall-ambjent tranġaw.

1.  Kriterji prinċipali

Meta jeżerċita diskrezzjoni professjonali tiegħu dwar jekk bastiment għandux jinżamm jew le, l-ispettur irid japplika dawn il-kriterji:

Ħin:

Bastimenti li mhumiex siguri biex jbaħħru jridu jinżammu wara l-ewwel spezzjoni irrispettivament minn kemm ser jinżamm fil-port il-bastiment.

Kriterji:

Il-bastiment jinżamm jekk il-ħsarat tiegħu huma daqshekk serji li jimmeritaw ritorn ta' spettur biex ikun ċert li dawn ġew ikkorreġuti qabel ma jsalpa l-bastiment.

Il-ħtieġa biex jirritorna l-ispettur hija miżura tas-sigurtà tan-nuqqasijiet. Iżda, ma timponix obbligazzjoni għal kull każ. Timplika li l-awtorità trid tivverifika mod jew ieħor, preferibilment bi żjara oħra, li n-nuqqasijiet ġew ikkorreġuti qabel it-tluq.

2.  Applikazzjoni tal-kriterji ewlenin

Meta jiddeċiedi jekk il-ħsarat misjuba fil-bastiment humiex daqshekk serji li jeħtieġu detenzjoni l-ispettur irid jiċċertifika jekk:

   1. il-bastiment għandux dokumentazzjoni relevanti u valida;
   2. il-bastiment għandux l-ekwipaġġ meħtieġ fid-Dokument ta' sigurtà minima ta' ekwipaġġ.

Waqt l-ispezzjoni l-ispettur irid jara jekk il-bastiment u/jew l-ekwipaġġ hux kapaċi:

   3. ibaħħar b'mod sigur fil-vjaġġ li ġej;
   4. jimmaniġġja b'mod sigur, iwassal u jiċċekkja l-kondizzjoni tat-tagħbija waqt il-vjaġġ li ġej;
   5. iħaddem il-kamra tal-magni b'mod sigur waqt il-vjaġġ li jmiss;
   6. iżomm propulsjoni tajba u 'steering' waqt il-vjaġġ li jmiss;
   7. jiġġieled nirien b'mod effettiv f'kull parti tal-bastiment jekk neċessarju waqt il-vjaġġ li jmiss;
   8. jabbandunaw il-bastiment malajr u b'sigurtà u jagħmlu salvataġġ waqt il-vjaġġ li jmiss;
   9. jipprevjenu tniġġis ta' l-ambjent waqt il-vjaġġ li jmiss;
   10. iżommu stabilità adegwata waqt il-vjaġġ li jmiss;
   11. iżommu integrità 'watertight' adegwata waqt il-vjaġġ li jmiss;
   12. jikkomunikaw f'sitwazzjoni ta' inkwiet jekk neċessarju waqt il-vjaġġ li jmiss;
   13. jipprovdu kondizzjonijiet siguri u sani abbord waqt il-vjaġġ li jmiss;
   14. jipprovdu l-aktar informazzjoni possibbli fil-każ ta' inċident.

Jekk ir-risposta għal xi waħda minn dawn il-verifiki hija negattiva, wara li jkunu kkonsidrati l-ħsarat kollha misjuba, il-bastiment għandu jiġi kunsidrat biex jinżamm. Kombinazzzjoni ta' ħsarat ta' natura inqas serja tista' wkoll teżiġi d-detenzjoni tal-bastiment.

3.  Biex tassisti l-ispettur fl-użu ta' dawn il-gwidi, hemm lista ta' defiċjenzi, imniżżla flimkien taħt konvenzjonijiet relevanti u/jew kodiċijiet, li huma kunsidrati ta' natura hekk serja li jistgħu jeżiġu d-detenzjoni tal-bastiment involut. Din il-lista mhix maħsuba biex tkun esklussiva.

3.1.  Ġenerali

In-nuqqas ta' ċertifikati u dokumenti validi kif meħtieġa mill-istrumenti relevanti. Iżda, bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Stati li ma jadirixxux mal-konvenzjoni (strument relevanti) jew li ma implimentawx dokument ieħor relevanti, mhumiex intitolati għal ċertifikati provduti mill-Konvenzjoni jew strument ieħor relevanti. Għalhekk, assenza ta' ċertifikati meħtieġa m'għandhiex minnha nnifisha tikkostitwixxi raġuni biex jinżammu dawn il-bastimenti; iżda, meta tapplika il-klawżola ta' "mhemmx iktar trattament favorevoli", konformità sostanzjali mad-dispożizzjonijiet hija meħtieġa qabel isalpa l-bastiment.

3.2.  Oqsma taħt il-Konvenzjoni SOLAS 74

1.  Nuqqas ta' l-operazzjoni serja ta' propulsjoni u makkinarju essenzjali ieħor, kif ukoll stallazzjonijiet elettriċi.

2.  Nuqqas ta' ndafa fil-kamra tal-magni, ammont eċċessiv ta' taħlit ta' ilma biż-żejt fil-qiegħ tal-bastiment, insulazzjoni tal-katusi fil-kamra tal-magni kontaminati biż-żejt, operazzjoni ħażina ta' arranġamenti ta' pumpjar mill-qiegħ tal-bastiment.

3.  Nuqqas ta' tħaddim tajjeb tal-ġeneratur ta' l-emerġenza, dwal, batteriji u 'switches'.

4.  Nuqqas ta' tħaddim tajjeb ta' 'steering gear' prinċipali u awżiljarju.

5.  Assenza, kapaċità insuffiċjenti jew deterjorazzjoni serja ta' tagħmir ta' salvataġġ, 'survival craft' u tagħmir minn fejn wieħed jaqbeż.

6.  Assenza, nuqqas ta' osservanza jew deterjorazzjoni sostanzjali ta' sistemi ta' kxif tan-nar, 'fire-alarms' tagħmir għat-tifi tan-nar, installazzjoni mwaħħla għat-tifi tan-nar, 'valves' tal-ventilazzjoni, 'fire dampers', tagħmir li jingħalaq malajr sal-limitu li ma jistgħux iħarsu l-użu maħsub tagħhom.

7.  Assenza, deterjorazzjoni sostanzjali jew nuqqas ta' operazzjoni tajba taż-żoni fejn hemm it-tagħbija mill-protezzjoni tan-nar fuq tankers.

8.  Assenza, non-konformità jew deterjorazzjoni serja ta' dwal, forom jew sinjali tal-ħoss.

9.  Assenza jew nuqqas ta' tħaddim serju ta' tagħmir tar-radju għall-ajjut u sigurtà u komunikazzjoni sigura.

10.  Assenza jew nuqqas ta' l-operazzjoni serja ta' tagħmir ta' navigazzjoni, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet tar-Regolament SOLAS 74 V/16.2.

11.  Assenza ta' 'charts' ta' navigazzjoni kkorreġuti, u/jew pubblikazzjonijiet nawtiċi oħra relevanti neċessarji għal vjaġġ maħsub, filwaqt li jitqies li 'charts' elettroniċi u sistema ta' informazzjoni (ECDIS) tat-tip approvat li jaħdmu b'dejta uffiċjali jistgħu jintużaw bħala sostituzzjoni għaċ-'charts'.

12.  Assenza ta' ventilazzjoni ta' 'exhaust non-sparking' għal 'pump rooms' tat-tagħbija.

13.  Nuqqas serju fir-rekwiżiti għat-tħaddim, kif deskritt f'Taqsima 5.5 ta' l-Anness ║1 għall-MOU ta' Pariġi.

14.  In-numru, il-kompożizzjoni jew iċ-ċertifikazzjoni ta' l-ekwipaġġ li m'huwiex konformi mad-dokument ta' mmaniġġjar sikur.

15.  Nuqqas li jitwettaq il-programm imtejjeb tal-perizji skond SOLAS 74, Kapitolu XI, Regolament 2.

3.3.  Oqsma taħt il-kodiċi IBC

1.  Trasport ta' sustanza li mhix imsemmija fiċ-Ċertifikat ta' Qagħda Tajba jew informazzjoni nieqsa dwar tagħbija.

2.  Tagħmir ta' sigurtà ta' pressa għolja mitluf jew bil-ħsara.

3.  Installazzjonijiet elettriċi li mhux intrinsikament siguri jew li ma jikkorispondux għar-rekwiżiti tal-kodiċi.

4.  Sorsi ta' taqbid f'postijiet perikolużi.

5.  Kontravenzjonijiet ta' rekwiżiti speċjali.

6.  Qabża ta' tagħbija ta' kwantità massima permessa għal kull tank.

7.  Protezzjoni insuffiċjenti mis-sħana għal prodotti sensittivi.

3.4.  Oqsma taħt il-kodiċi IGC

1.  Trasport ta' sustanza li mhix imsemmija fiċ-Ċertifikat ta' Qagħda Tajba jew informazzjoni nieqsa dwar tagħbija.

2.  Apparati ta' għeluq għal akkomodazzjoni jew spazji ta' servizz nieqsa.

3.  "Bulkhead' mhux 'gastight'.

4.  "Air locks' difettużi.

5.  Valvoli li jingħalqu malajr nieqsa jew difettużi.

6.  "Safety valves' mitlufa jew difettużi.

7.  Installazzjonijiet elettriċi li mhux intrinsikament siguri jew li ma jikkorispondux għar-rekwiżiti tal-kodiċi.

8.  Ventilaturi fiż-żona ta' tagħbija ma jaħdmux.

9.  "Pressure alarms' għal tankijiet ta' tagħbija li ma jistgħux jintużaw.

10.  Impjant ta' sejba tal-gass u/jew impjant ta' sejba ta' gass tossiku difettuż.

11.  Trasport ta' sustanzi li se jinżammu mingħajr ċertifkat validu ta' inibizzjoni.

3.5.  Oqsma taħt il-Konvenzjoni Load Lines

1.  Żoni sinifikanti ta' ħsara jew tmermir, jew 'pitting' tal-'plating' u ebusija assoċjata fil-gverti u fil-buq li jaffettwaw is-'seaworthiness' jew is-saħħa għat-treġija ta' tagħbija lokali, sakemm ma sarux tiswijiet temproanji xierqa għal vjaġġ ġewwa port għal tiswijiet permanenti.

2.  Każ rikonoxxut ta' stabilità insuffiċjenti.

3.  L-assenza ta' informazzjoni suffiċjenti u ta' min joqgħod fuqha, f'forma approvata, li b'mezzi rapidi u sempliċi, tħalli lill-kaptan jirranġa għat-tagħbija 'ballasting' tal-bastiment b'tali manjiera li jinżamm marġini sigur ta' stabilità f'kull stadju u kondizzjonijiet varji tal-vjaġġ, u l-kreazzjoni ta' 'stresses' mhux aċċettabli fl-istruttura tal-bastiment huma evitati.

4.  Assenza, deterjorazzjoni sostanzjali jew 'closing devices' difettużi, 'hatch closing arrangements' u bibien 'watertight'.

5.  Tagħbija żejda.

6.  Assenza ta' 'draft mark' jew 'draft mark' li impossibbli biex taqraha.

3.6.  Oqsma taħt il-Konvenzjoni Marpol, l-Anness I

1.  Assenza, deterjorazzjoni serja jew nuqqas ta' operazzjoni proprja ta' 'oily-water filtering equipment', l-immonitorjar tat-tnixxija taż-żejt u sistema ta' kontroll jew l-arranġamenti ta' l-allarm 15ppm.

2.  Kapaċità li fadal ta' 'slop' u/jew 'sludge tank' insuffiċjenti għall-vjaġġ maħsub.

3.  Ktieb tar-rekords taż-żejt mhux disponibbli.

4.  "Discharge bypass' mhux awtorizzat imwaħħal.

5.  Fajl tar-rapporti tal-perizji mhux disponibbli jew mhux konformi mar-Regolament 13G(3)(b) tal-Konvenzjoni Marpol.

3.7.  Oqsma taħt il-Konvenzjoni Marpol, l-Anness II

1.  Assenza tal-manwali P & A.

2.  Tagħbija mhux kategorizzata.

3.  M'hemm ebda ktieb dwar tagħbija disponibbli.

4.  Trasport ta' sostanzi li qishom żejt mingħajr ma jkunu ssodisfati r-rekwiżiti jew mingħajr ċertifikat adegwatament emendat.

5.  "Discharge bypass' mhux awtorizzat imwaħħal.

3.8.  Oqsma taħt il-Konvenzjoni Marpol, l-Anness V

1.  Assenza tal-pjan ta' mmaniġġjar taż-żibel.

2.  M'hemm ebda ktieb dwar iż-żibel disponibbli.

3.  L-istaff tal-bastiment m'huwiex familjari mar-rekwiżiti tar-rimi tal-pjan ta' mmaniġġjar taż-żibel.

   3.9 Oqsma taħt il-Konvenzjoni STCW u d-Direttiva 2001/25/KE

1.  Nuqqas tal-baħħara li jkollhom ċertifikat, li jkollhom ċertifikat xieraq, li jkollhom dispensa valida jew li jagħtu prova dokumentata li tressqet applikazzjoni għal approvazzjoni lill-amministrazzjoni ta' l-Istat tal-bandiera.

2.  Evidenza li ċertifikat inkiseb bil-qerq jew li l-possessur ta' ċertifikat m'huwiex il-persuna għal liema ċ-ċertifikat inħareġ fil-bidu.

3.  Nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti applikabbli ta' tgħammir sikur ta' l-amministrazzjoni ta' l-Istat tal-bandiera.

4.  Nuqqas ta' konformità ta' l-arranġamenti ta' sorveljanza tat-tbaħħir jew ta' l-inġinerija mar-rekwiżiti speċifikati għall-bastiment mill-amministrazzjoni ta' l-Istat tal-bandiera.

5.  Assenza waqt sorveljanza ta' persuna kwalifikata biex topera tagħmir essenzjali għat-tbaħħir sikur, komunikazzjonijiet bir-radju għas-sigurtà jew għall-prevenzjoni ta' tniġġis tal-baħar.

6.  Nuqqas li tingħata prova ta' ħila professjonali għad-dmirijiet assenjati lill-baħħara għas-sigurtà tal-bastiment u l-prevenzjoni tat-tniġġis.

7.  Inabiltà li jkun hemm persuni għall-ewwel sorveljanza fil-bidu ta' vjaġġ u għas-sorveljanzi ta' wara li straħu biżżejjed u b'saħħithom biżżejjed biex jagħmlu dmirhom.

3.  10. Oqsma taħt il-Konvenzjonijiet ILO

1.  Ikel mhux suffiċjenti għall-vjaġġ lejn il-port li jmiss.

2.  Ilma mhux suffiċjenti għall-vjaġġ lejn il-port li jmiss.

3.  Kondizzjonijiet mhux sanitarji b'mod eċċessiv abbord.

4.  M'hemmx sħana fl-akkomodazzjoni ta' bastiment li jopera f'żoni fejn temperaturi jistgħu jkunu baxxi b'mod eċċessiv.

5.  Żibel eċċessiv, 'blockage' mit-tagħmir jew tagħbija jew altrimenti kondizzjonijiet perikolużi fil-passaġġi/akkomodazzjonijiet.

6.  Evidenza ċara li rekords tas-sorveljanza u staff ieħor li qed jagħmlu dmirhom għall-ewwel sorveljanza jew għas-sorveljanzi ta' wara mhux jagħmlu xogħolhom sew minħabba l-għeja.

3.11.  Oqsma li ma jirrikjedux detenzjoni, iżda fejn eż. operazzjonijiet ta' tagħbija jridu jiġu sospiżi

Nuqqas ta' tħaddim serju (jew manutenzjoni) tas-sistema ta' gass ta' ġewwa, 'cargo-related gear' jew makkinarju huwa kkunsidrat raġuni suffiċjenti biex titwaqqaf operazzjoni ta' tagħbija.

ANNESS XII

KRITERJI MINIMI GĦALL-ISPETTURI

(kif imsemmija fl-Artikolu 21(1) u (5))

1.  L-ispetturi jrid ikollhom għerf teoretiku xieraq u esperjenza prattika tal-bastimenti u t-tħaddim tagħhom. Iridu jkunu kompetenti fl-infurzar tar-rekwiżiti tal-konvenzjonijiet internazzjonali u tal-proċeduri rilevanti ta' kontroll portwali ta' l-Istat. L-għerf u l-kompetenza fl-infurzar tar-rekwiżiti internazzjonali u Komunitarji jridu jinkisbu permezz ta' programmi dokumentati ta' taħriġ inklużi eżamijiet u validazzjoni mill-ġdid f'intervalli speċifikati fl-Artikolu 21.

2.  L-ispetturi jridu, bħala minimu, ikollhom jew:

   a) kwalifiki xierqa minn istitut tal-baħar jew nawtiku u esperjenza ta' tbaħħir relevanti bħala uffiċjal fuq bastiment b'ċertifikat li għandu jew li kellu ċertifikat tal-kompetenza validu ta' l-STCW II/2 jew III/2; jew
   b) ikunu għaddew minn eżami rikonoxxut mill-Awtorità kompetenti bħala perit navali, inġinier mekkaniku jew inġinier li għandu x'jaqsam ma' l-oqsma marittimi u li ħadem f'dik il-kapaċità għal talanqas ħames snin; jew
   c) ikollhom lawrja relevanti mill-università jew l-ekwivalenti u jkunu tħarrġu u kkwalifikaw fi skola għal spetturi għas-sigurtà tal-bastimenti.

3.  L-ispettur irid ikun serva mill-inqas għal sena bħala spettur ta' Stat tal-bandiera li għandu x'jaqsam ma' perizji u ċertifikazzjoni skond il-Konvenzjonijiet.

4.  L-ispetturi msemmija taħt 2(a) iridu jkunu servew għal perjodu ta' mhux anqas minn ħames snin fuq il-baħar bħala uffiċjali fid-dipartiment tal-gverta jew tal-magna rispettivament.

5.  L-ispetturi jrid ikollhom l-abilità li jikkomunikaw oralment u bil-miktub ma' nies li jaħdmu fuq il-bastimenti fil-lingwa l-aktar mitkellma fuq il-baħar.

6.  L-ispetturi li ma josservawx il-kriterji msemmija hawn fuq jiġu aċċettati wkoll jekk imqabbda minn awtorità kompetenti ta' Stat Membru għal kontroll portwali ta' l-Istat fid-data ta' adozzjoni ta' din id-Direttiva.

7.  Meta fi Stat Membru l-ispezzjonijiet isiru minn spetturi ta' kontroll portwali ta' l-Istat; dawk l-ispetturi għandu jkollhom kwalifiki xierqa, li għandhom jinkludu biżżejjed esperjenza teoretika u prattika fis-sigurtà marittima. Normalment dan għandu jinkludi:

   a) għarfien tajjeb tas-sigurtà marittima u kif hija applikata għall-operazzjonijiet li qed ikunu eżaminati;
   b) għarfien ta' ħidma tajjeb tat-teknoloġiji u t-tekniki tas-sigurtà;
   c) għarfien tal-prinċipji, il-proċeduri u t-tekniki ta' l-ispezzjoni;
   d) għarfien ta' ħidma ta' l-operazzjonijiet li qed ikunu eżaminati.

ANNESS XIII

PUBBLIKAZZJONI TA' INFORMAZZJONI DWAR SPEZZJONIJIET, DETENZJONIJIET U RIFJUTI GĦALL-AĊĊESS F'PORTIJIET TA' L-ISTATI MEMBRI

(kif imsemmija fl-Artikolu 25(1))

1.  L-Istati Membri għandhom jippubblikaw l-informazzjoni elenkata fil-paragrafi 3.1 u 3.2 hawn taħt f'websajt pibbliku fi żmien 72 siegħa wara li l-ispezzjoni tlestiet jew li d-detenzjoni ġiet revokata jew li ġie impost ir-rifjut għall-aċċess.

2.  Il-Kummissjoni għandha tippubblika regolarment f'websajt l-informazzjoni dwar bastimenti li ġew irrifjutati l-aċċess għal portijiet Komunitarji bħala parti mill-applikazzjoni ta' l-Artikoli 15 u 20.

3.  Informazzjoni ppubblikata skond l-Artikolu 25(1) trid tinkludi dan li ġej:

   a) (a) l-isem tal-bastiment,
   b) (b) in-numru IMO,
   c) (c) it-tip ta' bastiment,
   d) (d) it-tunnellaġġ (gt),
   e) (e) is-sena tal-kostruzzjoni kif determinata fuq il-bażi tad-data indikata fiċ-ċertifikati ta' sigurtà tal-bastiment,
   f) (f) l-isem u l-indirizz tal-kumpanija tal-bastiment,
   g) (g) fil-każ ta' bastimenti li jġorru tagħbijiet likwidi jew solidi bil-massa, l-isem u l-indirizz tal-kerrej responsabbli għall-għażla tal-bastiment u t-tip ta' kirja,
   h) (h) l-Istat tal-bandiera,
   i) iċ-ċertifikati tal-klassi u statutarji maħruġa skond il-Konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti,u l-awtorità jew l-organizzazzjoni li ħarġet kull wieħed miċ-ċertifikati konċernati, inkluża d-data tal-ħruġ u ta' l-iskadenza,
   j) il-port u d-data ta' l-aħħar perizja intermedja jew annwali għaċ-ċertifikati fil-punt (i) hawn fuq u l-isem ta' l-awtorità jew ta' l-organizzazzjoni li wettqet il-perizja,
   k) (k) id-data, il-port tal-pajjiż jew l-ankraġġ tad-detenzjoni.

4.  Għal bastimenti li ġew detenuti, l-informazzjoni ppubblikata skond l-Artikolu 19 trid tinkludi wkoll:

   a) in-numru ta' detenzjonijiet matul is-36 xahar preċedenti,
   b) id-data meta d-detenzjoni ġiet irrevokata,
   c) in-numru ta' ġranet ta' detenzjoni,
   d) ir-raġunijiet għad-detenzjoni, f'termini ċari u espliċiti,
   e) indikazzjoni, meta rilevanti, ta' jekk l-organizzazzjoni rikonoxxuta li wettqet il-perizja għandhiex responsabiltà fir-rigward tan-nuqqasijiet li, waħedhom jew f'daqqa, wasslu għad-detenzjoni,
   f) deskrizzjoni tal-miżuri li ttieħdu fil-każ ta' bastiment li tħalla jbaħħar lejn l-eqreb tarzna xierqa għat-tiswija,
   g) jekk il-bastiment ġie rrifjutat l-aċċess għal kwalunkwe port fil-Komunità, ir-raġunijet għall-miżura f'termini ċari u espliċiti.

ANNESS XIV

DATA PROVDUTA FIL-KUNTEST TAL-MONITORAĠĠ TA' L-IMPLIMENTAZZJONI

(kif imsemmija fl-Artikolu 28)

1.  Kull sena l-Istati Membri jridu jagħtu lill-Kummissjoni d-dejta li ġejja għas-sena preċedenti sa mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju.

1.1.  In-numru ta' spetturi li jaġixxu f'isimhom fil-qafas tal-kontroll portwali ta' l-Istat

Din l-informazzjoni trid tkun komunikata lill-Kummissjoni permezz tat-tabella li ġejja li sservi ta' mudell (1) (2).

Port/żona

Numru ta' spetturi 'full-time'

(A)

Numru ta' spetturi 'part-time' (B)

Bidla ta' (B) għal 'full-time'

(C)

Total

(A+C)

Port X ....

Port Y ….

TOTAL

(1) Meta l-ispezzjonijiet li saru fil-kuntest tal-kontroll portwali ta' l-Istat jirrappreżentaw biss parti mix-xogħol ta' l-ispetturi, in-numru totali ta' spetturi għandu jinbidel għal numru ekwivalenti għal spetturi 'full-time'. Meta l-istess spettur jaħdem f'aktar minn port wieħed jew f'aktar minn żona ġeografika waħda l-ekwivalenti 'part-time' applikabbli jrid jingħadd f'kull port.

 (2)  Din l-informazzjoni trid tingħata f'livell nazzjonali u għal kull port ta' l-Istat Membru konċernat. Għall-għanijiet ta' dan l-Anness, port jitqies li jfisser port individwali u ż-żona ġeografika koperta minn spettur jew minn tim ta' spetturi, li jinkludi diversi portijiet individwali meta xieraq.

1.2.  In-numru totali ta' bastimenti individwali li daħlu fil-portijiet tagħhom f'livell nazzjonali. Iċ-ċifra għandha tkun in-numru ta' bastimenti baranin koperti bid-Direttiva li daħlu fil-portijiet tagħhom f'livell nazzjonali u li jingħaddu darba.

2.  L-Istati Membri jridu:

   a) jagħtu lill-Kummissjoni kull tliet xhur, lista tal-movimenti ta' bastimenti individwali, għajr servizzi regolari ta' laneċ tal-passiġġieri u tal-merkanzija, li daħlu fil-portijiet tagħhom jew li nnnotifikaw il-wasla tagħhom f'ankraġġ lil awtorità tal-port, liema lista jkun fiha għal kull moviment tal-bastiment, in-numru IMO tiegħu, id-data tal-wasla tiegħu u l-port jew l-ankraġġ. Il-lista għandha tingħata f'forma ta' programm 'spreadsheet' li jippermetti l-irkupru u l-ipproċessar awtomatiku ta' l-informazzjoni msemmija hawn fuq. Il-lista għandha tingħata fi żmien 4 xhur mit-tmien tal-perjodu għal liema perjodu d-dejta kienet tapplika,
  

u

   b) jagħtu lill-Kummissjoni listi separati ta' servizzi regolari ta' laneċ tal-passiġġieri u ta' servizzi regolari ta' laneċ tal-merkanzija msemmija fil-punt (a), mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, u wara dan kull darba li jsiru bidliet f'servizzi bħal dawn. Il-lista għandha tinkludi għal kull bastiment in-numru IMO, ismu u r-rotta koperta mill-bastiment. Il-lista għandha tingħata f'forma ta' programm 'spreadsheet' li jippermetti l-irkupru u l-ipproċessar awtomatiku ta' li l-informazzjoni msemmija hawn fuq.

ANNESS XV

Parti A

DIRETTIVA MĦASSRA BL-EMENDI SUĊĊESSIVI TAGĦHA

(kif imsemmija fl-Artikolu 35)

Direttiva tal-Kunsill 95/21/KE

(ĠU L 157, 7.7.1995, p. 1)

Direttiva tal-Kunsill 98/25/KE

(ĠU L 133, 7.5.1998, p. 19)

Direttiva tal-Kummissjoni 98/42/KE

(ĠU L 184, 27.6.1998, p. 40)

Direttiva tal-Kummissjoni 1999/97/KE

(ĠU L 331, 23.12.1999, p. 67)

Direttiva 2001/106/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 19, 22.1.2002, p. 17)

Direttiva 2002/84/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 324, 29.11.2002, p. 53)

L-Artikolu 4 biss

Parti B

LISTA TA' SKADENZI GĦAT-TRASPOŻIZZJONI FIL-LIĠI NAZZJONALI

(kif imsemmija fl-Artikolu 35)

Direttiva

Skadenza għat-traspożizzjoni

Direttiva 95/21/KE

30 ta' Ġunju 1996

Direttiva 98/25/KE

30 ta' Ġunju 1998

Direttiva 98/42/KE

30 ta' Settembru 1998

Direttiva 1999/97/KE

13 ta' Diċembru 2000

Direttiva 2001/106/KE

22 ta' Lulju 2003(21)

Direttiva 2002/84/KE

23 ta' Novembru 2003

ANNESS XVI

TABELLA TA" KORRELAZZJONI

Direttiva 95/21/KE

Din id-Direttiva

Artikolu 1, parti introduttorja

Artikolu 1, parti introduttorja

Artikolu 1, l-ewwel inċiż

Artikolu 1(a)

Artikolu 1, it-tieni inċiż

Artikolu 1(b)

Artikolu 2, parti introduttorja

Artikolu 2, parti introduttorja

Artikolu 2(1), parti introduttorja

Artikolu 2(1), parti introduttorja

Artikolu 2(1), l-ewwel inċiż

Artikolu 2(1)(a)

Artikolu 2(1), it-tieni inċiż

Artikolu 2(1)(b)

Artikolu 2(1), it-tielet inċiż

Artikolu 2(1)(c)

Artikolu 2(1), ir-raba' inċiż

Artikolu 2(1)(d)

Artikolu 2(1), il-ħames inċiż

Artikolu 2(1)(e)

Artikolu 2(1), is-sitt inċiż

Artikolu 2(1)(f)

Artikolu 2(1), is-seba' inċiż

Artikolu 2(1)(g)

Artikolu 2(1), it-tmien inċiż

Artikolu 2(1)(h)

Artikolu 2(2)

Artikolu 2(2)

-

Artikolu 2(5)

Artikolu 2(3)

Artikolu 2(6)

Artikolu 2(4)

Artikolu 2(8)

-

Artikolu 2(9)

Artikolu 2(5)

Artikolu 2(10)

-

Artikolu 2(11)

-

-

Artikolu 2(6)

Artikolu 2(13)

Artikolu 2(7)

Artikolu 2(14)

Artikolu 2(8)

-

-

Artikolu 2(16)

Artikolu 2(9)

Artikolu 2(17)

-

Artikolu 2(18)

Artikolu 2(10)

-

-

Artikolu 2(20)

-

Artikolu 2(21)

-

Artikolu 2(22)

Artikolu 3(1)

Artikolu 3(1)

-

Artikolu 4(1)

Artikolu 4

Artikolu 4(2), l-ewwel subparagrafu

-

-

-

-

Artikolu 5(1)

-

-

-

Artikolu 5(2) sa 5(5)

-

-

Artikolu 8

Artikolu 6

Artikolu 12

Artikolu 7(1) u (2)

-

Artikolu 7(3)(a)

-

Artikolu 7(3)(b)

-

Artikolu 7(4), l-ewwel subparagrafu

-

Artikolu 7(4), it-tieni subparagrafu

-

Artikolu 7(5)

-

Artikolu 7(6)

-

Artikolu 7a(1)

-

Artikolu 7a(2)

-

-

-

Artikolu 7a(3) sa (5)

-

Artikolu 7b(1) u (2)

-

Artikolu 7b(3)

-

Artikolu 8

Artikolu 16

-

Artikolu 17

Artikolu 9(1) u (2)

Artikolu 18(1) u (2)

-

Artikolu 18(3)

Artikolu 9(3) sa (7)

Artikolu 18(4) sa (8)

-

Artikolu 18(9)

Artikolu 9a

-

Artikolu 10(1) sa (3)

-

-

Artikolu 19(4)

Artikolu 11(1)

Artikolu 20(1)

-

Artikolu 20(2)

Artikolu 11(2)

Artikolu 20(3), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 11(3), l-ewwel subparagrafu

-

Artikolu 11(3) it-tieni subparagrafu

Artikolu 20(3) it-tieni subparagrafu

Artikolu 11(4) sa (6)

Artikolu 20(4) sa (6)

Artikolu 12(1) sa (3)

Artikolu 21(1) sa (3)

Artikolu 12(4), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 21(4), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 12(4) it-tieni subparagrafu

-

-

Artikolu 21(5) sa (7)

Artikolu 13(1)

Artikolu 22(1)

Artikolu 13(2)

Artikolu 22(2)

-

Artikolu 22(3)

Artikolu 14(1)

Artikolu 23(1)

Artikolu 14(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 23(2), l-ewwel subparagrafu

-

Artikolu 23(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 14(2) it-tieni subparagrafu

Artikolu 23(2), it-tielet subparagrafu

Artikolu 14(3)

Artikolu 23(3)

Artikolu 15(1)

Artikolu 25(1)

Artikolu 15(2) sa (4)

-

Artikolu 15(5)

Artikolu 25(2)

-

Artikolu 26

Artikolu 16(1) u (2)

Artikolu 27(1) u (2)

Artikolu 16(2a)

Artikolu 27(3)

Artikolu 16(3)

Artikolu 27(4)

Artikolu 17

Artikolu 28(1)

-

Artikolu 28(2)

-

Artikolu 29

Artikolu 18

Artikolu 30

Artikolu 19

Artikolu 31

Artikolu 19a

Artikolu 32

Artikolu 3 Direttiva 2001/106/KE

Artikolu 33

Artikolu 20

Artikolu 34

-

Artikolu 35

Artikolu 21

Artikolu 36

Artikolu 22

Artikolu 37

Anness I

-

-

Anness I

-

Anness III

Anness II

Anness IV

Anness III

Anness V

Anness IV

Anness VI

-

Anness VII

Anness V

Anness VIII

Anness VI

Anness XI

Anness VII

Anness XII

Anness VIII

Anness XIII

Anness IX

Anness X

Anness X

Anness XIV

Anness XI

Anness IX

Anness XII

-

-

Anness XV

-

Anness XVI

(1) Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
(2) ĠU C 318, 23.12.2006, p. 195.
(3) ĠU C 229, 22.9.2006, p. 38.
(4) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' April 2007.
(5) ĠU L 157, 7.7.1995, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2002/84/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 324, 29.11.2002, p. 53).
(6) ĠU L 208, 5.8.2002, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) No 1891/2006 (ĠU L 394, 30.12.2006, p. 1).
(7) ĠU L 138, 1.6.1999, p. 1. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2002/84/EC tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 324, 29.11.2002, p. 53).
(8) ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).
(9) ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.
(10) ĠU L 129, 29.4.2004, p. 6.
(11) ĠU L 208, 5.8.2002, p. 10.
(12) ĠU L 196, 7.8.1996, p. 8.
(13) ĠU L 332, 28.12.2000, p. 81. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2002/84/KE (ĠU L 324, 29.11.2002, p. 53).
(14) ĠU L 324, 29.11.2002, p. 1. Rgolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 93/2007 (ĠU L 22, 31.1.2007, p. 12).
(15)* Data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
(16)* Data tad-dħul fis-seħħ tad-Direttiva.
(17) ĠU L 319, 12.12.1994, p. 20. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2002/84/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 324, 29.11.2002, p. 53).
(18)+ ĠU: Jekk Jogħġbok daħħal in-numru.
(19) ĠU L 136, 18.5.2001, p. 17. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2005/45/KE (ĠU L 255, 30.9.2005, p. 160).
(20) L-Awtorità maħtura mill-Istat għall-applikazzjoni ta' miżuri ta' sigurtà.
(21) Skond l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2001/106/KE, Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva mhux aktar tard mit-22 ta' Lulju 2006. L-evalwazzjoni teżamina, inter alia, in-numru ta' spetturi ta' kontroll portwali ta' l-Istat f'kull Stat Membru u n-numru ta' spezzjonijiet li jsiru, inklużi spezzjonijiet obbligatorji profondi. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika r-riżultati tar-reviżjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u għandha tiddetermina fuq il-bażi tar-reviżjoni huwiex meħtieġ li tipproponi Direttiva ta' emenda jew aktar leġiżlazzjoni f'dan il-qasam.


Spezzjoni ta' vapuri u organizzazzjonijiet tal-perizji (verżjoni ta' tfassil mill-ġdid) ***I
PDF 580kWORD 244k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-25 ta' April 2007 dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli u l-istandards komuni għall-ispezzjoni tal-bastimenti u l-organizzazzjonijiet tal-perizji u għall-attivitajiet relevanti ta' l-amministrazzjonijiet marittimi (verżjoni ta' tfassil mill-ġdid) (COM(2005)0587 – C6-0038/2006 – 2005/0237(COD))
P6_TA(2007)0150A6-0070/2007

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2005)0587)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 251(2) u 80(2), skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0038/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A6-0070/2007),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-25 ta' April 2007 bil-ħsieb li tiġi adottata Direttiva Nru 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli u l-istandards komuni għall-ispezzjoni tal-bastimenti u l-organizzazzjonijiet tal-perizji u għall-attivitajiet relevanti ta' l-amministrazzjonijiet marittimi (verżjoni ta' tfassil mill-ġdid)

P6_TC1-COD(2005)0237


(Test b'rilevanza għaz-ZEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 80(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(2),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(3),

Filwaqt li jaġixxu bi qbil mal-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat(4),

Billi:

(1)  Id-Direttiva tal-Kunsill 94/57/KE tat-22 ta' Novembru 1994 dwar ir-regoli u l-istandards komuni għall-ispezzjoni tal-bastimenti u l-organizzazzjonijiet tal-perizji u għall-attivitajiet relevanti ta' l-amministrazzjonijiet marittimi(5) ġiet emendata b'mod sostanzjali bosta drabi. Peress li jridu jsiru aktar emendi, għandha titfassal mill-ġdid fl-interess taċ-ċarezza.

(2)  Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 1993 dwar pożizzjoni komuni fuq ibħra siguri(6), il-Kunsill stabbilixxa l-għan li jneħħi l-bastimenti kollha substandard mill-ibħra tal-Komunità u ta prijorità lill-azzjoni Komunitarja biex jiżgura l-implimentazzjoni effettiva u uniformi tar-regoli internazzjonali billi elabora l-istandards komuni għas-soċjetajiet ta' klassifikazzjoni, iddefiniti bħala organizzazzjonijiet ta' spezzjoni tal-bastimenti u tal-perizji (hawn aktar 'l isfel imsejħa "organizzazzjonijiet rikonoxxuti").

(3)  Is-sigurtà u l-prevenzjoni tat-tniġġiż fil-baħar jistgħu jittejbu b'mod effettiv billi jiġu applikati b'mod riġidu l-konvenzjonijiet internazzjonali, il-kodiċijiet u r-riżoluzzjonijiet filwaqt li jitmexxa 'l quddiem l-għan li tiġi żgurata l-libertà li jiġu pprovduti servizzi.

(4)  Il-kontroll tal-konformità tal-bastimenti ma' l-istandards internazzjonali uniformi għas-sigurtà u l-prevenzjoni tat-tniġġiż ta' l-ibħra huma r-responsabilità ta' l-Istati tal-bandiera u tal-portijiet.

(5)  L-Istati Membri huma responsabbli mill-ħruġ taċ-ċertifikati internazzjonali għas-sigurtà u l-prevenzjoni tat-tniġġiż ipprovduti skond konvenzjonijiet bħas-Solas 74, il-Linji tat-Tagħbija 66 u l-Marpol 73/78, u għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tagħhom.

(6)  Skond dawn il-konvenzjonijiet l-Istati Membri kollha jistgħu jawtorizzaw sa limitu varjat l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti tekniċi għaċ-ċertifikazzjoni ta' din il-konformità u jistgħu jiddelegaw il-ħruġ taċ-ċertifikati tas-sigurtà rilevanti għas-sikurezza u l-prevenzjoni tat-tniġġis.

(7)  Mad-dinja kollha numru kbir organizzazzjonijiet rikonoxxuti tal-klassifika ma jiżgurawx l-implimentazzjoni adegwata tar-regoli u l-affidabilità meta jaġixxu f'isem l-amministrazzjonijiet nazzjonali għaliex ma għandhomx l-istrutturi u l-esperjenza adegwati ta' min joqgħod fuqhom u sabiex ikunu jistgħu jwettqu d-dmirijiet tagħhom f'manjiera mill-iktar professjonali.

(8)  Barra minn hekk, dawn l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti jipproduċu u jimplimentaw regoli għad-disinn, il-kostruzzjoni, il-manutenzjoni u l-ispezzjoni ta' bastimenti u huma responsabbli illi jwettqu spezzjonijiet ta' bastimenti f'isem l-Istati tal-bandiera u jiċċertifikaw li dawk il-bastimenti jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-konvenzjonijiet internazzjonali għall-ħruġ taċ-ċertifikati rilevanti. Sabiex huma jkunu jistgħu jwettqu dmirhom b'mod sodisfaċenti, jeħtieġ li jkollhom indipendenza stretta, kompetenza teknika speċjalizzata ħafna u ġestjoni tal-kwalità rigoruża.

(9)  L-organizzazzjonijiet rikonoxxuti għandhom ikunu jistgħu joffru s-servizzi tagħhom fil-Komunità kollha u jikkompetu ma' xulxin filwaqt li jipprovdu livell indaqs ta' ħarsien tas-sigurtà u ta' l-ambjent. L-istandards professjonali meħtieġa għall-attività tagħhom għandhom għalhekk ikunu stabbiliti u applikati b'mod uniformi fil-Komunità kollha.

(10)  Dan il-għan għandu jintlaħaq permezz ta' miżuri li jkunu konnessi b'mod xieraq max-xogħol ta' l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO) u, meta dan ikun xieraq, li jibnu fuq dan ix-xogħol u jikkomplimentawh.

(11)  Għandhom ikunu stipulati kriterji minimi għar-rikonoxximent ta' organizzazzjonijiet.

(12)  Sabiex jingħata r-rikonoxximent inizjali lill-organizzazzjonijiet li jixtiequ li jkunu awtorizzati biex jaħdmu f'isem l-Istati Membri, il-konformità mal-kriterji minimi msemmija hawn fuq tista' tkun evalwata b'mod aktar effettiv b'mod armonizzat u ċentralizzat mill-Kummissjoni flimkien ma' l-Istati Membri li qed jitolbu r-rikonoxximent.

(13)  Ir-rikonoxximent għandu jingħata biss fuq il-bażi tar-rendiment ta' kwalità u ta' sigurtà ta' l-organizzazzjoni konċernata. Għandu jkun żgurat li dak ir-rikonoxximent jingħata dejjem skond il-kapaċità reali ta' l-organizzazzjoni konċernata. Barra minn hekk ir-rikonoxximent għandu jqis id-differenzi ta' l-istejtus legali u ta' l-istruttura ta' l-impriżi ta' organizzazzjonijiet rikonoxxuti filwaqt li jibqgħu jkunu żgurati l-applikazzjoni uniformi tal-kriterji minimi msemmija hawn fuq u l-effettività tal-kontrolli Komunitarji.

(14)  Il-ħruġ taċ- Ċertifikat tas-Sigurtà bir-Radju tal-Bastimenti tat-Tagħbija jista' jiġi fdat lil korpi privati li għandhom esperjenza suffiċjenti u l-persunal ikkwalifikat.

(15)  Stat Membru jista' jirrestrinġi n-numru ta' organizzazzjonijiet rikonoxxuti li huwa jawtorizza bi qbil mal-bżonnijiet tiegħu, fuq il-bażi ta' raġunijiet oġġettivi u trasparenti, soġġetti għall-kontroll eżerċitat mill-Kummissjoni b'konformità ma' proċedura ta' kumitat.

(16)  Peress li din id-Direttiva tiżgura l-libertà li wieħed jipprovdi servizzi fi ħdan il-Komunità, il-Kummissjoni għandu jkollha d-dritt li tinnegozja, ma' dawk il-pajjiżi terzi fejn jinsabu xi wħud mill-organizzazzjonijiet rikonoxxuti, trattament indaqs għall-organizzazzjonijiet rikonoxxuti li għandhom is-sede tagħhom fil-Komunità.

(17)  Jeħtieġ li jkun hemm involviment qawwi ta' l-amministrazzjonijiet nazzjonali fl-ispezzjoni tal-bastimenti u fil-ħruġ taċ-ċertifikati relatati sabiex tiġi żgurata konformità sħiħa mar-regoli internazzjonali tas-sigurtà anke jekk l-Istati Membri jimpjegaw organizzazzjonijiet rikonoxxuti li mhumiex fl-amministrazzjoni tagħhom sabiex iwettqu dmirijiet statutarji. Huwa għalhekk xieraq li titwaqqaf relazzjoni ta' ħidma mill-qrib bejn l-amministrazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti awtorizzati minnhom, u dan jista' jkun jeħtieġ li l-organizzazzjonijet rikonoxxuti jkollhom rappreżentanza lokali fit-territorju ta' l-Istat Membru li jkunu qed iwettqu d-dmirijiet tagħhom f'isimhom.

(18)  Id-diverġenza tas-sistemi ta' responsabiltà finanzjarja ta' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti li jaħdmu f'isem l-Istati Membri timpedixxi l-implimentazzjoni xierqa ta' din id-Direttiva. Sabiex jingħata kontribut biex din il-problema tissolva, xieraq li jkun hemm ċerta armonizzazzjoni fil-livell Komunitarju tar-responsabiltà marbuta ma' kwalunkwe aċċident marittimu ikkawżat minn organizzazzjoni rikonoxxuta, kif ikun deċiż minn qorti tal-ġustizzja, inkluża s-soluzzjoni ta' tilwima permezz ta' arbitraġġ.

(19)  Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom ikunu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistipula l-proċeduri għall-eżerċizzju tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni(7).

(20)  B'mod partikulari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li temenda din id-Direttiva sabiex tapplika emendi sussegwenti lill-konvenzjonijiet internazzjonali, protokolli, kodiċi u riżoluzzjonijiet relatati magħha, li taġġorna l-kriterji fl-ewwel Anness u li tadotta l-kriterji sabiex tiġi mkejla l-prestazzjoni tas-sigurtà u tal-prevenzjoni tat-tniġġis ta' organizzazzjonijiet rikonoxxuti. Peress li dawn il-miri huma ta' portata ġenerali u huma kkonċepiti sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, u sabiex jissupplimentaw lil din id-Direttiva biż-żieda ta' elementi ġodda mhux essenzjali, għandhom jiġu adottati bi qbil mal-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista mill-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(21)  Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, u b'mod partikulari l-kriterji minimi u l-obbligi li jridu jkunu ssodisfati mill-organizzazzjonijiet rikonoxxuti, għandhom jinżammu aġġornati, filwaqt li jitqies il-progress f'fora internazzjonali, skond il-proċedura tal-kumitati.

(22)  Huwa ta' importanza fundamentali li n-nuqqas, minn organizzazzjoni rikonoxxuta, li taqdi dmirijietha jkun jista' jiġi indirizzat malajr u b'mod effettiv u proporzjonat. L-objettiv ewlieni għandu jkun li jiġu korretti xi nuqqasijiet bl-iskop li titneħħa kwalunkwe theddida għas-sigurtà jew għall-ambjent fi stadju bikri. Il-Kummissjoni għandha għalhekk tingħata s-setgħat neċessarji sabiex tirrikjedi li l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti tieħu l-azzjoni preventiva u ta' rimedju meħtieġa, u sabiex timponi multi u ħlasijiet penali perjodiċi bħala miżuri kostrinġenti.

(23)  Skond l-approċċ fil-Komunità kollha, id-deċiżjoni li jkun irtirat ir-rikonoxximent ta' organizzazzjoni li tonqos li tissodisfa d-dispożizzjonijiet stipulati fid-Direttiva jekk il-miżuri msemmija hawn fuq ma jkunux effettivi jew jekk l-organizzazzjoni rikonoxxuti tkun theddida inaċċettabbli għas-sigurtà jew għall-ambjent, trid tittieħed fil-livell Komunitarju, u għalhekk mill-Kummissjoni, fuq il-bażi tal-proċedura tal-kumitati.

(24)  L-Istati Membri jrid ikollhom mandankollu l-possibilità li jissospendu l-awtorizzazzjoni tagħhom lil organizzazzjoni rikonoxxuta għar-raġunijiet ta' perikolu serju għas-sigurtà jew għall-ambjent. Il-Kummissjoni trid tiddeċiedi bil-ħeffa skond il-proċedura ta' kumitat jekk hux meħtieġ li tannulla din il-miżura nazzjonali.

(25)  Kull wieħed mill-Istati Membri għandu jevalwa perjodikament il-qadi tax-xogħol ta' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti li jaħdmu f' ismu u jipprovdu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra b'tagħrif preċiż dwar dan il-qadi tax-xogħol.

(26)  Il-monitoraġġ kontinwu a posteriori ta' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti sabiex tiġi evalwata l-konformità tagħhom mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva jista' jitwettaq b'mod iktar effettiv, armonizzat u ċentralizzat. Għalhekk huwa xieraq li l-Kummissjoni, flimkien ma' l-Istati Membri li jawtorizzaw lill-organizzazzjonijiet rikonoxxuti illi jaġixxu f'isimhom, tingħata dan il-kompitu f'isem il-Komunità kollha.

(27)  Bħala parti mill-monitoraġġ ta' l-operazzjonijiet ta' organizzazzjoniet rikonoxxuti, l-ispetturi tal-Komunità għandu jkollhom aċċess għal bastimenti u għal fajls ta' bastimenti tkun xi tkun il-bandiera tal-bastiment sabiex ikun żgurat li l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti jkunu konformi mal-kriterji minimi mniżżla f'din id-Direttiva fir-rigward tal-bastimenti kollha fil-klassi rispettiva tagħhom.

(28)  L-Istati Membri, bħala awtoritajiet tal-port, huma meħtieġa illi jkabbru s-sigurtà u l-prevenzjoni tat-tniġġiż fl-ibħra tal-Komunità bi spezzjonijiet ta' prijorità tal-bastimenti li għandhom iċ-ċertifikati ta' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti li ma jwettqux il-kriterji komuni, biex b'hekk jiżguraw illi ma jingħatax trattament iktar vantaġġjuż lill-bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Stat terz.

(29)  Fil-preżent ma jeżistux standards internazzjonali uniformi rilevanti li magħhom iridu jikkonformaw il-bastimenti kollha fil-fażi tal-kostruzzjoni u matul il-ħajja kollha tagħhom, rigward il-buq, il-makkinarju u l-istallazzjonijiet elettriċi u tal-kontroll. Dawn l-istandards jistgħu jiġu ffissati skond ir-regoli tas-soċjetajiet irrikonxxuti tal-klassifika jew għal standards ekwivalenti li jridu jiġu deċiżi mill-amministrazzjonijiet nazzjonali skond il-proċedura stabbilita fid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 98/34/KE tat-22 ta' Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura għall-provvediment tat-tagħrif fil-qasam ta' l-istandards u r-regolamenti tekniċi(8).

(30)  Il-kapaċità ta' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti li jidentifikaw u jikkoreġu malajr nuqqasijiet fir-regoli, proċeduri u verifiki interni tagħhom hija kritika għas-sigurtà tal-bastimenti li huma jispezzjonaw u jiċċertifikaw. Din il-kapaċità għandha tittejjeb permezz ta' kumitat ta' evalwazzjoni indipendenti li għandu jaġixxi b'mod indipendenti sabiex jipproponi azzjoni komuni għal titjib sostenut ta' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti kollha u jiżgura interazzjoni produttiva mal-Kummissjoni.

(31)  Ir-regoli u r-regolamenti ta' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti jikkostitwixxu fattur prinċipali tas-sigurtà u l-prevenzjoni ta' inċidenti u tniġġis. L-organizzazzjonijiet rikonoxxuti taw bidu għall-proċess li għandu jwassal għall-armonizzazzjoni tar-regoli u r-regolamenti tagħhom. Dan il-proċess għandu jiġi inkoraġġut u appoġġjat mil-leġiżlazzjoni tal-Komunità, peress li għandu jkollu impatt pożittiv fuq is-sigurtà marittima u fuq il-kompetittività ta' l-industrija tal-bini ta' bastimenti Ewropea.

(32)  L-organizzazzjonijiet rikonoxxuti għandhom ikunu obbligati li jaġġornaw l-istandards tekniċi tagħhom u li jinfurzawhom b'mod konsistenti sabiex jarmonizzaw ir-regoli ta' sigurtà u jiżguraw implimentazzjoni uniformi ta' regoli internazzjonali fi ħdan il-Komunità. Meta l-istandards tekniċi ta' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti jkunu identiċi jew simili ħafna, għandu jitqies ir-rikonoxximent reċiproku ta' ċertifikati tal-klassi f'każijiet meta dan ikun possibbli, u billi jittieħdu l-iktar ċertifikati esiġenti u rigorużi bħala mudelli.

(33)  Billi t-trasparenza u l-iskambju ta' informazzjoni bejn il-partijiet interessati, kif ukoll id-dritt pubbliku ta' aċċess għat-tagħrif, huma għodda fundamentali għall-prevenzjoni ta' l-inċidenti fil-baħar, l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti għandhom jipprovdu t-tagħrif statutarju rilevanti kollu dwar il-kundizzjonijiet tal-bastimenti fil-klassi tagħhom lill-awtoritajiet ta' kontroll ta' l-Istat tal-port, liema tagħrif għandu jkun disponibbli għall-pubbliku ġenerali.

(34)  Sabiex jiġi evitat li l-bastimenti jbiddlu l-klassi ħalli jkunu jistgħu jevitaw li jwettqu tiswija mitluba minn soċjetajiet ta' klassifikazzjoni fl-ispezzjoni tagħhom, għandhom isiru arranġamenti minn qabel sabiex l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti jagħmlu skambju ta' l-informazzjoni kollha rilevanti bejniethom fir-rigward tal-kundizzjonijiet tal-bastimenti li għalihom tintalab bidla fil-klassi u jinvolvu l-bandiera ta' l-Istat meta jkun meħtieġ.

(35)  L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà Marittima (EMSA) imwaqqfa bir-Regolament (KE) Nru 1406/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(9) għandha tagħti l-assistenza meħtieġa biex tiżgura l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

(36)  Peress li l-objettiv ta' l-azzjoni li trid tittieħed, jiġifieri l-adozzjoni ta' regoli u standards komuni għall-ispezjoni tall-bastimenti u l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti li joperaw fil-Komunità u għall-attivitajiet rilevanti ta' l-amministrazzjonijiet marittimi, ma jistax jintlaħaq suffiċjentement mill-Istati Membri u jista' għalhekk, minħabba l-kobor ta' l-azzjoni, jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Komunità, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi.

(37)  L-obbligu li din id-Diretiva tiġi trasposta fil-liġi nazzjonali għandu jgħodd biss għal dawk id-dispożizzjonijiet li jirrappreżentaw bidla sostantiva meta mqabbla mad-Direttiva 94/57/KE. L-obbligu li jiġu trasposti d-dispożizzjonijiet li ma nbidlux jiġi minn dik id-Direttiva.

(38)  Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għall-obbligi ta' l-Istati Membri marbuta mal-limiti ta' żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi stipulati fl-Anness II, Parti B.

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

L-Artikolu 1

Din id-Direttiva tistabbilixxi miżuri li għandhom jittieħdu mill-Istati Membri u mill-organizzazzjonijiet rikonoxxuti li huma għażlu sabiex iwettqu l-ispezzjoni, monitoraġġ u għoti taċ-ċertifikat lill-bastimenti għall-konformità mal-konvenzjonijiet internazzjonali dwar is-sigurtà marittima u l-prevenzjoni ta' tniġġis marittimu, filwaqt li jiġi appoġġjat l-għan ta' libertà li wieħed jipprovdi s-servizzi. Din il-proċedura tinkludi l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' rekwiżiti ta' sigurtà għall-buq, għall-makkinarju u għal installazzjonijiet elettriċi, tar-radju u tal-kontroll ta' bastimenti li jaqgħu taħt il-portata tal-konvenzjonijiet internazzjonali.

L-Artikolu 2

Għall-għan ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

   a) "konvenzjonijiet internazzjonali" ifissru l-Konvenzjoni Internazzjonali ta' l-1974 dwar is-Sigurtà tal-Ħajja fuq il-Baħar (SOLAS), bl-eċċezzjoni tal-kapitolu XI-2 ta' l-Anness u l-Kodiċi ta' Sigurtà tal-Bastimenti Internazzjonali u tal-Faċilitajiet tal-Portijiet, il-Konvenzjoni Internazzjonali ta' l-1966 dwar il-Linji tat-Tagħbija u l-Konvenzjoni Internazzjonali ta' l-1973/1978 dwar il-Prevenzjoni tat-Tniġġiż mill-Bastimenti, flimkien mal-protokolli u l-emendi tagħhom, u l-kodiċijiet li għandhom x'jaqsmu magħhom tal-livell mandatorju fl-Istati Membri kollha, fil-verżjoni aġġornata tagħhom;
   b) "bastiment" ifisser bastiment li jidħol fl-iskop tal-konvenzjonijiet internazzjonali;
   c) "bastiment li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru" ifisser bastiment irreġistrat fi Stat Membru u jtajjar il-bandiera tiegħu skond il-leġiżlazzjoni tiegħu. Il-bastimenti li ma jikkorispondux ma' din id-definizzjoni jiġu magħduda mal-bastimenti li jtajru l-bandiera ta' pajjiż terz;
   d) "spezzjonijiet u perizji" ifissru l-ispezzjonijiet u l-perizji magħmula mandatorji bil-kovenzjonijiet internazzjonali, u taħt din id-Direttiva u oħrajn tal-Komunità rigward is-sigurtà marittima;
   e) "organizzazzjoni rikonoxxuta" tfisser entità legali, is-sussidjarji tagħha u kwalunkwe entitajiet oħra taħt il-kontroll tagħha, li flimkien jew b'mod separat iwettqu x-xogħlijiet fil-qasam ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva u li hija rikonoxxuta skond din id-Direttiva;
   f) "kontroll" ifisser "għall-fini tal-punt (e), drittijiet, kuntratti jew kwlunkwe mezzi oħra, fil-liġi jew fil-fatt, li, jew separatament jew flimkien jagħtu l-possibiltà li tkun eżerċitata influwenza deċiżiva fuq entità legali jew jippermettu lil tali entità twettaq ix-xogħlijiet fil-qasam ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva;
   g) "awtorizzazzjoni" tfisser att li bih Stat Membru jagħti awtorizzazzjoni jew jiddelega poteri lil organizzazzjoni rikonoxxuta;
   h) "ċertifikat statutarju" ifisser ċertifikat maħruġ minn jew f'isem Stat tal-bandiera skond il-konvenzjonijiet internazzjonali;
   i) "regoli u regolamenti" tfisser ir-rekwiżiti stabbiliti u magħmulha pubbliċi ta' organizzazzjoni rikonoxxuta għad-disinn, il-kostruzzjoni, it-tagħmir, il-manutenzjoni u l-perizja tal-bastimenti;
   j) "ċertifikat tal-klassi" ifisser dokument maħruġ minn organizzazzjoni rikonoxxuta li jiċċertifika kemm ikun b'saħħtu bastiment għal użu jew servizz partikolari skond ir-regoli u r-regolamenti stipulati u magħmula pubbliċi minn dik l-organizzazzjoni rikonoxxuta;
   k) "ċertifikat ta' sigurtà bir-radju tal-bastimenti tat-tagħbija" ifisser iċ-ċertifikat introdott bir-Regolamenti emendati dwar ir-Radju tas-Solas 1974/1978, adottati mill-IMO;
   l) "pajjiż ta' lokazzjoni" tirreferi għall-Istat fejn hemm l-uffiċċju rreġistrat, il-post ta' l-amministrazzjoni ċentrali jew il-post prinċipali tan-negozju ta' organizzazzjoni rikonoxxuta.

L-Artikolu 3

1.  Meta jidħlu għar-responsabilitajiet u l-obbligi tagħhom skond il-konvenzjonijiet internazzjonali, l-Istati Membri għandhom jiżguraw illi l-amministrazzjonijiet kompetenti tagħhom jistgħu jiżguraw l-infurzar xieraq tad-dispożizzjonijiet tal-konvenzjonijiet internazzjonali, b'mod partikolari rigward l-ispezzjoni u l-perizja tal-bastimenti u l-ħruġ taċ-ċertifikati statutarji u taċ-ċertifikati ta' eżenzjoni kif stipulat mill-konvenzjonijiet internazzjonali. L-Istati Membri għandhom jaġixxu skond id-dispożizzjonijiet rilevanti ta' l-Anness u ta' l-Appendiċi għar-Riżoluzzjoni A.847(20) ta' l-IMO dwar linji gwida biex jassistu l-Istati tal-bandiera fl-implimentazzjoni ta' l-istrumenti ta' l-IMO.

2.  Għall-iskopijiet tal-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu rigward bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom:

   i) li jawtorizza lill-organizzazzjonijiet rikonoxxuti biex jindaħlu bis-sħiħ jew f'parti fl-ispezzjonijiet u l-perizji li għandhom x'jaqsmu maċ-ċertifikati statutarji inklużi dawk għall-istima tal-konformità mar-regoli msemmija fl-Artikolu 19(2) u, fejn xieraq, biex joħorġu jew iġeddu ċ-ċertifikati rrelatati; jew
   ii) li joqgħod fuq l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti sabiex jindaħlu bis-sħiħ jew f'parti fl-ispezzjonijiet u l-perizji msemmija fil-punt (i).

L-amministrazzjoni kompetenti għandha fil-każijiet kollha tapprova l-ewwel ħarġa taċ-ċertifikati ta' eżenzjoni.

Madankollu, fir-rigward taċ-Ċertifikat tas-Sigurtà bir-Radju tal-Bastimenti tat-Tagħbija dawn id-dmirijiet jistgħu jiġu fdati f'idejn korp privat rikonoxxut minn amministrazzjoni kompetenti u li jkollu l-kompetenza biżżejjed u l-persunal ikkwalifikat biex iwettaq ix-xogħol speċifikat ta' l-istima tas-sigurtà bil-komunikazzjoni bir-radju f'ismu.

3.  Dan l-Artikolu ma jirrigwardax iċ-ċertifikazzjoni ta' oġġetti speċifiċi tat-tagħmir tal-baħar.

L-Artikolu 4

1.  L-Istati Membri li jixtiequ jagħtu awtorizzazzjoni lil xi organizzazzjoni li għadha m'hijiex rikonoxxuta għandhom iressqu talba għar-rikonoxximent lill-Kummissjoni flimkien ma' tagħrif komplet dwar, u evidenza ta' konformità mal-kriterji stipulati fl-Anness I u dwar ir-rekwiżit u l-impenn li se tkun konformi mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 20 u 21.

2.  Il-Kummissjoni, flimkien ma' l-Istati Membri rispettivi li qed iressqu t-talba, għandha tagħmel evalwazzjonijiet ta' l-organizzazzjonijiet li tkun irċiviet it-talba tagħhom għar-rikonoxximent sabiex tivverifika li l-organizzazzjonijiet jissodisfaw ir-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 1 u jimpenjaw ruħhom biex ikunu konformi magħhom.

L-Artikolu 5

Il-Kummissjoni għandha, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 9(2), tirrifjuta ili tirrikonoxxi organizzazzjonijiet li ma jissodisfawx il-kriterji stabbiliti fl-Anness I jew ir-rekwiżiti ta' l-Artikoli 20 u 21, kif imsemmija fl-Artikolu 4(1), jew li l-prestazzjoni tagħhom hija kkunsidrata li tikkostitwixxi theddida mhux aċċettabbli għas-sigurtà jew l-ambjent fuq il-bażi tal-kriterji mniżżla bi qbil ma' l-Artikolu 14.

L-Artikolu 6

1.  Ir-rikonoxximent għandu jingħata mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 9 (2).

2.  Ir-rikonoxximent għandu jingħata lill-entità ewlenija, legali rilevanti għall-entitajiet legali kollha li jikkostitwixxu l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti, billi jiġi estiż ir-rikonoxximent lill-enitatjiet legali kollha f'organizzazzjoni rikonoxxuta li jikkontribwixxu billi jiżguraw li l-entità legali ewlenija tkopri s-servizzi tagħhom glabalment.

3.  Ir-rikonoxximent jista' jiġi limitat jew estiż fi kwalunkwe ħin fir-rigward tat-tipi ta' bastimenti, bastimenti ta' ċertu daqs, ċerti negozji, jew kumbinazzjoni tagħhom, skond il-kapaċità ppruvata ta' l-organizzazzjoni rikonoxxuta konċernata, mill-Kummissjoni, filwaqt li taġixxi skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 9(2).

 4.  Il-Kummissjoni għandha tfassal u taġġorna regolarment lista ta' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti b'konformità ma' dan l-Artikolu. Il-lista għandha tkun ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 7

1.  Meta japplikaw l-Artikolu 3(2), l-Istati Membri ma għandhomx fil-prinċipju jirrifjutaw illi jawtorizzaw xi waħda mill-organizzazzjonijiet rikonoxxuti lokati fil-Komunità milli jindaħlu għal dawn il-funzjonijiet, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu u ta' l-Artikoli 8 u 16. Madankollu, jistgħu jirrestrinġu n-numru ta' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti illi jawtorizzaw skond il-ħtiġiet tagħhom sakemm ikun hemm raġunijiet trasparenti u oġġettivi għalbiex jagħmlu dan.

Fuq it-talba ta' Stat Membru, il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri xierqa skond il-proċedura regolatorja stabbilita fl-Artikolu 9(2).

2.  Sabiex Stat Membru jaċċetta illi organizzazzjoni lokata fi Stat terz twettaq id-dmirijiet msemmija fl-Artikolu 3 jew parti minnhom f'ismu tista' titlob jeħtieġ illi l-Istat terz imsemmi jagħti rikonoxximent reċiproku lil dawk l-organizzazzjonijiet irrikonoxxuti li jkunu lokati fil-Komunità.

Barra minn hekk, il-Komunità tista' titlob lill-Istat terz fejn tkun stabbilita organizzazzjoni rikonoxxuta biex jagħti trattament reċiproku lil dawk l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti li huma stabbiliti fil-Komunità.

L-Artikolu 8

1.  L-Istati Membri illi jiddeċiedu li jaġixxu kif deskritt fl-Artikolu 3(2), għandhom jistabbilixxu konnessjoni tax-xogħol bejn l-amministrazzjoni kompetenti tagħhom u l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti li jaġixxu f'isimhom.

2.  Il-konnessjoni tax-xogħol għandha tkun regolata bi ftehim formalizzat bil-miktub u mhux diskriminatorju jew b'arranġamenti legali ekwivalenti illi jistabbilixxu d-doveri u l-funzjonijiet speċifiċi midħula għalihom mill-organizzazzjonijiet rikonoxxuti u jinkludu għall-inqas:

   a) id-dispożizzjonijiet imniżżla fl-Appendiċi II tar-Riżoluzzjoni A.739(18) ta' l-IMO dwar linji gwida għall-awtorizzazzjoni ta' organizzazzjonijiet li jaġixxu f'isem l-amministrazzjoni, filwaqt li tittieħed ispirazzjoni mill-Anness, Appendiċijiet u Dokumenti mehmuża għal IMO MSC/Ċirkolari 710 u MEPC/Ċirkolari 307 fuq ftehima mudell għall-awtorizzazzjoni ta' organizzazzjonijiet rikonoxxuti li jaġixxu f'isem l-amministrazzjoni;

Għalhekk, meta organizzazzjoni rikonoxxuta, l-ispetturi tagħha jew l-istaff tekniku tagħha joħorġu ċ-ċertifikati meħtieġa f'isem l-amministrazzjoni, dawn għandhom ikunu soġġetti għall-istess salvagwardji legali u għall-istess protezzjoni ġurisdizzjonali, inkluż l-eżerċizzju ta' kwalunkwe azzjoni ta' difiża, bħal dawk li jistgħu jirrikorru għalihom l-amministrazzjoni u l-membri tagħha f'każijiet fejn l-amministrazzjoni ħarġet iċ-ċertifikati rikjesti msemmija hawn fuq hija nnifisha;

  b) id-dispożizzjonijiet li ġejjin dwar ir-responsabiltà finanzjarja:
   i) jekk responsabiltà li ġejja minn kwalunkwe aċċident marittimu tkun imposta b'mod finali u definittiv fuq l-amministrazzjoni minn qorti tal-ġustizzja bħala parti mis-soluzzjoni ta' tilwima permez ta' proċeduri arbitrarji, flimkien ma' rekwiżit biex il-partijiet li saritilhom il-ħsara jingħataw kumpens għal telf jew ħsara ta' proprjetà jew għal korriment fiżiku jew mewt, li jkunu ppruvati f'dik il-qorti tal-ġustizzja li kienu kkawżati minn att maħsub jew ommissjoni jew negliġenza kbira ta' l-organizzazzjoni rikonoxxuta, il-korpi, l-impjegati, l-aġenti tagħha jew oħrajn li jaġixxu f'isem l-organizzazzjoni rikonoxxuta, l-amministrazzjoni għandha tkun intitolata għal kumpens finanzjarju mill-organizzazzjoni rikonoxxuta sakemm it-telf, il-ħsara, il-korriment jew il-mewt huma, kif deċiż minn dik il-qorti, ikkawżati mill-organizzazzjoni rikonoxxuta;
   ii) jekk tiġi imponuta b'mod finali u definittiv responsabiltà dovuta għal xi aċċident marittimu fuq l-amministrazzjoni minn xi qorti jew bħala parti mis-soluzzjoni ta' tilwima permezz ta' proċeduri ta' arbitraġġ, flimkien ma' rekwiżit li jiġu kkumpensati l-partijiet feruti għal feriti personali li ma jirriżultawx f'mewt, li l-qorti tkun ippruvat li ġew ikkawżati minn kwalunkwe att ta' negliġenza jew imprudenti jew ommissjoni ta' l-organizzazzjoni rikonoxxuta, l-entitajiet, l-impjegati, l-aġenti tagħha jew oħrajn li jaġixxu f'isem l-organizzazzjoni rikonoxxuta, l-amministrazzjoni għandu jkollha d-dritt titlob li tiġi kumpensata finanzjarjament mill-organizzazzjoni rikonoxxuta sakemm il-qorti tkun iddeċidiet li l-imsemmija feriti personali li ma jirriżultawx f'mewt kienu kkawżati mill-organizzazzjoni rikonoxxuta; l-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-ammont massimu li jrid jitħallas mill-organizzazzjoni rikonoxxuta, liema ammont, madankollu, irid ikun talanqas EUR 4 000 000, minbarra meta l-ammont iddeterminat fis-sentenza jew ftehima huwa inqas, u f'dan il-każ iċ-ċifra ta' l-aħħar għandha tapplika;
   iii) jekk tiġi imponuta b'mod finali u definittiv responsabiltà dovuta għal xi aċċident marittimu fuq l-amministrazzjoni minn xi qorti jew bħala parti mis-soluzzjoni ta' tilwima permezz ta' proċeduri ta' arbitraġġ, flimkien ma' rekwiżit li jiġu kkumpensati l-partijiet feruti għal telf jew dannu lill-proprjetà, li l-qorti tkun ippruvat li ġew ikkawżati minn kwalunkwe att ta' negliġenza jew imprudenti jew ommissjoni ta' l-organizzazzjoni rikonoxxuta, l-entitajiet, l-impjegati, l-aġenti tagħha jew oħrajn li jaġixxu f'isem l-organizzazzjoni rikonoxxuta, l-amministrazzjoni għandu jkollha d-dritt titlob li tiġi kumpensata finanzjarjament mill-organizzazzjoni rikonoxxuta sakemm il-qorti tkun iddeċidiet li l-imsemmija telf jew dannu kienu kkawżati mill-organizzazzjoni rikonoxxuta; l-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-ammont massimu li jrid jitħallas mill-organizzazzjoni rikonoxxuta, liema ammont, madankollu, irid ikun talanqas EUR 2 000 000 minbarra meta l-ammont iddeterminat fis-sentenza jew ftehima huwa inqas, u f'dan il-każ iċ-ċifra ta' l-aħħar għandha tapplika;minbarra meta l-ammont iddeterminat fis-sentenza jew ftehima huwa inqas, u f'dan il-każ iċ-ċifra ta' l-aħħar għandha tapplika;
   c) id-dispożizzjonijiet għal verifika perjodika mill-amministrazzjoni jew minn korp imparzjali estern maħtur mill-amministrazzjoni dwar id-dmirijiet li l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti jkunu qegħdin iwettqu f'isimha, kif imsemmija fl-Artikolu 16(1);
   d) il-possibilità ta' spezzjonijiet iddettaljati u mingħajr għażla bil-quddiem tal-bastimenti;
   e) id-dispożizzjonijiet għar-rappurtaġġ obbligatorju ta' tagħrif essenzjali dwar il-flotta tagħhom skond il-klassi, il-bdil tal-klassi jew it-tneħħija mill-klassi tal-bastimenti, kif imsemmija fl-Artikolu 20(4).

3.  Il-ftehim jew l-arranġament legali ekwivalenti imsemmija fil-paragrafu 2 jistgħu jistabbilixxu l-ħtieġa illi l-organizzazzjoni rrikonoxxuta jkollha rappreżentanza lokali fit-territorju ta' l-Istat Membru li f'isimha taqdi x-xogħol riferit fl-Artikolu 3. Tista' tissodisfa din il-ħtieġa rappreżentanza lokali li tiżgura l-personalità legali skond il-liġi ta' l-Istat Membru u ġurisdizzjoni tal-qrati nazzjonali tiegħu.

4.  Kull wieħed mill-Istati Membri għandu jipprovdi lill-Kummissjoni tagħrif preċiż dwar il-konnessjoni tax-xogħol stabbilita skond dan l-Artikolu. Il-Kummissjoni għandha sussegwentement tgħarraf lill-Istati Membri l-oħra.

L-Artikolu 9

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni ta' Tniġġis minn Bastimenti (COSS) imwaqqaf bl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(10).

2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE , filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stipulat fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 ta' l-istess Deċiżjoni.

L-Artikolu 10

1.  Din id-Direttiva, mingħajr ma jitwessa' l-qasam ta' applikazzjoni tagħha, tista' tiġi emendata skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 9(3), sabiex:

   a) tapplika, għall-għanijiet ta' din id-Direttiva, l-emendi sussegwenti għall-konvenzjonijiet, il-protokolli, il-kodiċijiet u r-riżoluzzjonijiet internazzjonali msemmija fl-Artikoli 2(d), 3(1) u 8(2), li jkunu daħlu fis-seħħ,
   b) taġġorna l-kriterji fl-Anness I, billi tqis, b'mod partikolari, id-deċiżjonijiet rilevanti ta' l-IMO,
   c) tbiddel l-ammonti speċifikati fil-punti (ii) u (iii) ta' l-Artikolu 8 (2)(b).

2.  Wara l-adozzjoni ta' l-istrumenti jew il-protokolli l-ġodda mal-konvenzjonijiet riferiti fl-Artikolu 2(d), il-Kunsill, waqt li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni, għandu jiddeċiedi, waqt li jqis il-proċeduri parlamentari ta' l-Istati Membri kif ukoll il-proċeduri rilevanti fl-IMO, dwar l-arranġamenti dettaljati sabiex jirratifika dawn l-istrumenti jew protokolli ġodda, filwaqt li jiżgura li jiġu applikati b'mod uniformi u simultanju fl-Istati Membri.

L-emendi għall-istrumenti internazzjonali msemmija fl-Artikolu 2(d) u fl-Artikolu 8 jistgħu jkunu esklużi mill-qasam ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, skond l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2099/2002.

L-Artikolu 11

Meta l-Kummissjoni tqis li organizzazzjoni rikonoxxuta naqset milli tissodisfa l-kriterji stipulati fl-Anness I jew l-obbligi tagħha skond din id-Direttiva, jew li r-rendiment tas-sigurtà u tal-prevenzjoni tat-tniġġis ta' organizzazzjoni rikonoxxuta mar għall-agħar b'mod sinifikanti, madankollu, mingħajr ma dan ikun ta' theddida għas-sigurtà jew għall-ambjent, għandha tirrikjedi li l-organizazzjoni rikonoxxuta konċernata tieħu l-azzjoni preventiva u ta' rimedju meħtieġa biex tiżgura konformità sħiħa mal-kriterji u l-obbligi msemmija u, b'mod partikulari, li tneħħi kwalunkwe theddida potenzjali għas-sigurtà jew għall-ambjent, jew inkella li tindirizza l-kawżi tar-rendiment li sejjer għall-agħar.

L-azzjoni preventiva u ta' rimedju tista' tinkludi miżuri protettivi interim meta t-theddida potenzjali għas-sigurtà jew għall-ambjent hija immedjata.

Madankollu, u mingħajr preġudizzju għall-implimentazzjoni immedjata tagħhom, il-Kummissjoni għandha tavża lill-Istati Membri kollha li jkunu taw awtorizzazzjoni lill-organizzazzjoni rikonoxxuta kkonċernata minn qabel dwar il-miżuri li hija jkollha l-intenzjoni li tieħu.

L-Artikolu 12

1.  Minbarra l-miżuri meħuda skond l-Artikoli 11, il-Kummissjoni tista' timponi multi fuq organizzazzjoni rikonoxxuta,

   a) li n-nuqqas serju jew, b'mod alternattiv, ripetut li tissodisfa l-kriterji mniżżla fl-Anness I jew l-obbligi tagħha skond din id-Direttiva jew li r-rendiment tagħha li sejjer għall-agħar juri nuqqasijiet serji fl-istruttura, fis-sistemi, fil-proċeduri jew fil-kontrolli interni tagħha, jew
   b) li tkun tat informazzjoni inkorretta, mhux kompleta minn jeddhom jew qarrieqa lill-Kummissjoni fil-kors ta' l-evalwazzjoni tagħha skond l-Artikolu 16(3) jew li tkun ostakolat b'mod ieħor din l-evalwazzjoni.

2.  Bla ħsara għall-paragrafu 1, meta organizzazzjoni tonqos milli timplimenta l-azzjoni preventiva u ta' rimedju rikjesta mill-Kummissjoni, jew iddum b'mod inġustifikat, il-Kummissjoni tista' timponi ħlasijiet perjodiċi ta' multi fuq dik l-organizzazzjoni rikonoxxuta sakemm l-azzjoni rikjesta tkun implimentata għalkollox.

3.  Il-multi u l-ħlasijiet perjodiċi ta' multi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu dissważivi u proporzjonati kemm mal-gravità tal-każ kif ukoll mal-kapaċità ekonomika ta' l-organizzazzjoni rikonoxxuta konċernata, filwaqt li jingħata kas partikulari tal-punt safejn is-sigurtà tkun ġiet kompromessa.

Dawn għandhom jiġu imposti biss wara li l-organizzazzjoni rikonoxxuta u l-Istati Membri kkonċernati jkunu ngħataw l-opportunità li jressqu l-osservazzjonijiet tagħhom.

L-ammont globali tal-multi u l-ħlas penali perjodiku m'għandux ikun ta' iktar minn 5% tad-dħul totali min-negozju ta' l-organizzazzjoni rikonoxxuta fis-sena finanzjarja preċedenti għall-attivitajiet li jaqgħu taħt l-iskop ta' din id-Direttiva.

L-Artikolu 13

1.  Il-Kummissjoni għandha tirtira r-rikonoxximent ta' l-organizzazzjonijiet:

   a) li n-nuqqas ripetut u serju tagħhom li jissodifaw il-kriterji mniżżla fl-Anness I jew l-obbligi tagħhom taħt din id-Direttiva huwa b'tali mod li jikkostitwixxi theddida mhux aċċettabbli għas-sigurtà jew għall-ambjent;
   b) li n-nuqqas ripetut u serju fil-prestazzjoni fis-sigurtà u l-prevenzjoni tat-tniġġis tagħhom hija b'tali mod li tikkostitwixxi theddida mhux aċċettabbli għas-sigurtà u għall-ambjent;
   c) li ma jippermettux jew jostakolaw ripetutament l-evalwazzjoni tagħhom mill-Kummissjoni; jew
   d) li jonqsu li jħallsu l-multi u/jew il-ħlasijiet perjodiċi ta' multi msemmija fl-Artikolu 12(1) u (2).

2.  Għall-fini tal-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi fuq il-bażi tat-tagħrif kollu disponibbli, inklużi:

   a) ir-riżultati ta' l-evalwazzjoni tagħha stess ta' l-organizzazzjoni rikonoxxuta konċernata skond l-Artikolu 16(3);
   b) rapporti mressqa minn Stati Membri skond l-Artikolu 18;
   c) analiżi tal-midruba fil-każ ta' bastimenti kklassifikati mill-organizzazzjonijiet rikonoxxuti;
   d) kwalunkwe ripetizzjoni tan-nuqqasijiet msemmija fl-Artikolu 12(1), punt (a);
   e) kemm hija affettwata l-flotta fil-klassi ta' l-organizzazzjoni rikonoxxuta; u
   f) l-ineffettività tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 12(2).

3.  It-tneħħija ta' l-awtorizzazzjoni għandha tkun deċiża mill-Kummissjoni, fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq talba minn Stat Membru, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 9(2) u wara li l-organizzazzjoni rikonoxxuta konċernata tkun ingħatat l-opportunità li tressaq l-osservazzjonijiet tagħha.

L-Artikolu 14

Il-Kummissjoni, bi qbil mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 9(3), għandha tadotta u tippubblika:

   a) kriterji sabiex tiġi mkejla l-effettività tar-regoli, regolamenti, u l-prestazzjoni ta' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti f'dak li għandu x'jaqsam mas-sigurtà ta', u l-prevenzjoni tat-tniġġis mill-bastimenti kklassifikati tagħhom, partikulari d-dejta mill-Memorandum ta' Ftehim ta' Pariġi dwar il-Kontroll ta' l-Istat tal-Port u/jew minn skemi simili oħra; u
   b) kriterji sabiex jiġi determinat meta prestazzjoni partikulari, omissjoni jew dewmien għandhom bħala theddida mhux aċċettabbli għas-sigurtà jew għall-ambjent, li jistgħu jqisu ċirkostanzi speċifiċi li jaffettwaw organizzazzjonijiet rikonoxxuti ta' daqs żgħir jew speċjalizzati ferm.

Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 12 u, jekk xieraq, ta' l-Artikolu 13 bi qbil mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 9(2).

L-Artikolu 15

Minkejja l-kriterji speċifikati fl-Anness I, fejn Stat Membru jqis illi organizzazzjoni rrikonoxxuta ma tistax tibqa' awtorizzata aktar sabiex twettaq f'ismu d-dmirijiet speċifikati fl-Artikolu 3 jista' jissospendi din l-awtorizzazzjoni fuq il-bażi tal-proċedura li ġejja:

   a) l-Istat Membru għandu jgħarraf lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bid-deċiżjoni tiegħu mingħajr dewmien, u jagħti raġunijiet issostanzjati għaliha;
   b) il-Kummissjoni fir-rigward tas-sigurtà u l-prevenzjoni tat-tniġġis, għandha tevalwa r-raġunijiet imressqa mill-Istat Membru għas-sospensjoni ta' l-awtorizzazzjoni tiegħu ta' l-organizzazzjoni rikonoxxuta;
   c) filwaqt li taġixxi skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 9(2), il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istat Membru jekk id-deċiżjoni tiegħu li jissospendi l-awtorizzazjoni hix iġġustifikata għar-raġunijiet ta' perikolu serju għas-sigurtà jew għall-ambjent u, jekk mhix iġġustifikata, biżżejjed jew le għal raġunijiet ta' periklu serju għas-sigurtà jew għall-ambjent. Jekk id-deċiżjoni ma tkunx ġustifikata, il-Kummissjoni għandha titlob lill-Istat Membru sabiex jirtira s-sospensjoni. Jekk id-deċiżjoni tkun ġustifikata u l-Istat Membru, skond l-Artikolu 7(1), irrestrinġa n-numru ta' organizzazzjonijiet rikonoxxuti li jaġixxu f'ismu, il-Kummissjoni għandha titlob lill-Istat Membru sabiex jagħti awtorizzazzjoni ġdida lil organizzazzjoni rikonoxxuta oħra sabiex tieħu post l-organizzazzjoni sospiża.

L-Artikolu 16

1.  Kull wieħed mill-Istati Membri jikkontrolla lilu nnifsu illi l-organizzazzjonijiet irrikonoxxuti li jaġixxu f'ismu għall-għan ta' l-Artikolu 3(2), iwettqu effettivament il-funzjonijiet riferiti f'dan l-Artikolu għas-sodisfazzjon ta' l-amminsitrazzjoni kompetenti tiegħu.

2.  Kull wieħed mill-Istati Membri jikkontrolla kull organizzazzjoni rikonoxxuta li taġixxi f'ismu u għandu jipprovdi lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni rapport dwar ir-riżultati ta' dawn l-attivitajiet ta' monitoraġġ mhux aktar tard mill-31 ta' Marzu tas-sena ta' wara s-snin meta dawn jiġu eżegwiti.

3.  L-organizzazzjonijiet rikonoxxuti għandhom jiġu evalwati mill-Kummissjoni, flimkien ma' l-Istat Membru li ppreżenta r-rikjesta rilevanti għar-rikonoxximent, fuq bażi regolari mill-anqas kull sentejn biex issir verifika li dawn jissodisfaw l-obbligi tagħhom skond din id-direttiva u jissodisfaw il-kriterji ta' l-Anness I. L-evalwazzjoni għandha tkun limitata għall-attivitajiet marittimi ta' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti li jaqgħu taħt l-iskop ta' din id-Direttiva.

Meta tagħżel l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti għall-evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha tagħti attenzjoni partikulari lir-rendiment tas-sigurtà u tal-prevenzjoni tat-tniġġis ta' l-organizzazzjoni, lir-rekords tal-midruba u lir-rapporti magħmula mill-Istati Membri skond l-Artikolu 18.

L-evalwazzjoni tista' tinkludi żjara lill-fergħat reġjonali ta' l-organizzazzjoni rikonoxxuta kif ukoll l-ispezzjoni għal għarrieda tal-bastimenti, kemm dawk li qed jaħdmu kif ukoll dawk li qed jinbnew, sabiex ikun ivverifikat ir-rendiment ta' l-organizzazzjoni. F'dan il-każ il-Kummissjoni, meta xieraq, għandha tinforma lill-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa reġjonali. Il-Kummissjoni għandha tagħti rapport lill-Istati Membri dwar ir-riżultati ta' l-evalwazzjoni.

4.  L-organizzazzjonijiet rikonoxxuti għandhom iqiegħdu r-riżultati ta' l-evalwazzjoni tagħhom tal-kwalità tas-sistema ta' mmaniġġjar għad-dispożizzjoni tal-Kumitat imwaqqaf skond l-Artikolu 9(1), kull sena.

L-Artikolu 17

1.  Ma tista' ssir referenza għall-ebda klawsola ta' organizzazzjoni rikonoxxuta ma' parti terza jew fi ftehima ta' awtorizzazzjoni ma' Stat tal-bandiera biex ikun limitat l-aċċess tal-Kummissjoni għat-tagħrif meħtieġ għall-għanijiet ta' l-evalwazzjoni msemmija fl-Artikolu 16(3).

2.  L-organizzazzjonijiet rikonoxxuti għandhom jiżguraw fil-kuntratti tagħhom ma' partijiet terzi għall-ħruġ ta' ċertifikati jew ta' ċertifikati tal-klassi lil bastiment, li tali ħruġ għandu jiddependi mill-fatt li l-partijiet imsemmija ma jopponux l-aċċess lill-ispetturi Komunitarji abbord dak il-bastiment għall-finijiet ta' l-Artikolu 16(3).

L-Artikolu 18

Fl-eżerċizzju tad-drittijiet u l-obbligi tagħhom ta' spezzjoni bħala Stati tal-portijiet, l-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, u jinfurmaw lill-Istat tal-bandiera konċernat, jekk isibu li nħarġu ċertifikati statutarji validi minn organizzazzjonijiet li jaġixxu f'isem Stat tal-bandiera lil bastiment li ma jissodisfax ir-rekwiżiti meħtieġa tal-konvenzjonijiet internazzjonali, jew fil-każ ta' kwalunkwe nuqqas ta' bastiment li għandu ċertifikat tal-klassi validu u fir-rigward ta' oġġetti koperti minn dak iċ-ċertifikat.

Huma biss dawk il-każijiet ta' bastimenti li jirrappreżentaw theddida serja għas-sigurtà u għall-ambjent jew li juru evidenza ta' imġiba partikolarment negliġenti ta' l-organizzazzjonijiet li għandhom ikunu rrappurtati għall-finijiet ta' dan l-Artikolu.

L-organizzazzjoni rikonoxxuta konċernata għandha tkun avżata bil-każ meta ssir l-ewwel spezzjoni sabiex tkun tista' tieħu l-azzjoni ta' segwitu xierqa minnufih.

L-Artikolu 19

1.  Kull wieħed mill-Istati Membri għandu jiżgura illi l-bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu jkunu ddisinjati, mibnija, mgħammra u miżmuma skond ir-regoli u r-regolamenti dwar il-buq, il-makkinarju u l-istallazzjoniijiet ta' l-elettriku u tal-kontroll ta' organizzazzjoni rikonoxxuta.

2.  Stat Membru jista' jiddeċiedi illi juża r-regoli biss li jikkonsidra ekwivalenti għar-regoli u regolamenti għal dawk ta' organizzazzjoni rrikonoxxuta bil-kondizzjoni illi jkun innotifikahom immedjatament lill-Kummissjoni skond il-proċedura tad-Direttiva 98/34/KE u lill-Istati Membri l-oħra u li ma jkunx hemm oġġezzjonijiet għalihom minn Stat Membru ieħor jew mill-Kummissjoni għaliex ikunu ġew misjuba mhux ekwivalenti skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 9(2).

3.  L-Istati Membri għandhom jikkoperaw ma' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti li jawtorizzaw fl-iżvilupp tar-regoli u/jew regolamenti ta' dawk l-organizzazzjonijiet. Għandhom jikkonsultaw ma' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti bil-għan li jiksbu interpretazzjoni konsistenti tal-konvenzjonijiet internazzjonali skond l-Artikolu 20(1).

L-Artikolu 20

1.  L-organizzazzjonijiet irrikonoxxuti għandhom jikkonsultaw bejniethom perjodikament bil-ħsieb li jżommu l-u jiżguraw l-armonizzazzjoni tar-regoli u r-regolamenti tagħhom u l-implimentazzjoni tagħhom. Għandhom jikkoperaw flimkien bl-intenzjoni li jiksbu interpretazzjoni konsistenti tal-konvenzjonijiet internazzjonali, mingħajr preġudizzju lejn il-poteri ta' l-Istati tal-bandiera. L-organizzazzjonijiet rikonoxxuti għandhom, f'każjiet xierqa, jaqblu fuq il-kundizzjonijiet tekniċi u tal-mod ta' proċedura li taħthom għandhom jirrikonoxxu reċiprokament il-klassi taċ-ċertifikati rispettivi tagħhom ibbażati fuq standards ekwivalenti; billi jieħdu l-mudell l-aktar impenjattiv u preċiż bħala r-referenza tagħhom u billi jikkunsidraw partikolarment it-tagħmir marittimu li għandu Wheelmark skond id-Direttiva tal-Kunsill 96/98/KE ta' l-20 ta' Diċembru 1996 dwar it-tagħmir marittimu(11).

Għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni b'rapporti perjodiċi dwar il-progress bażiku fl-istandards u r-rikonoxximent reċiproku.

2.  Il-Kummissjoni għandha, sa ...(12), tippreżenta rapport ibbażat fuq studju indipendenti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, dwar il-livell li ntlaħaq fil-proċess ta' armonizzazzjoni tar-regoli u r-regolamenti u dwar ir-rikonoxximent reċiproku. F'każ li l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti jonqsu milli jissodisfaw id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 20(1), il-Kummissjoni għandha tipproponi l-miżuri neċessarji lill-Parlament u lill-Kunsill.

3.  L-organizzazzjonijiet irrikonoxxuti għandhom juru r-rieda li jikkooperaw ma' l-amministrazzjonijiet tal-kontroll ta' l-Istat tal-port meta jinteressa bastiment tal-klassi tagħhom, b'mod partikolari, sabiex jiffaċilitaw il-korrezzjoni tan-nuqqasijiet u d-diskrepanzi l-oħra rrapportati.

4.  L-organizzazzjonijiet irrikonoxxuti għandhom jipprovdu t-tagħrif rilevanti kollu lill-amminstrazzjonijiet ta' l-Istati Membri li taw kwalunkwe waħda mill-awtorizzazzjonijiet stipulati fl-Arttikolu 3, rigward il-flotta klassifikata tagħhom, il-bdil, is-sospensjonijiet u t-tneħħija mill-klassi, tkun xi tkun il-bandiera tal-bastimenti.

Tagħrif dwar trasferimenti, bidliet, sospensjonijiet, u tneħħija tal-klassi, inkluż tagħrif dwar perizji li suppost saru, rakkomandazzjonijiet li suppost saru, kundizzjonijiet tal-klassi, kundizzjonijiet tal-ħidma jew limitazzjonijiet tal-ħidma maħruġ għall-bastimenti klassifikati tagħhom - tkun xi tkun il-bandiera tal-bastimenti - għandu jkun ikkomunikat ukoll b'mod elettroniku lill-bażi ta' dejta komuni ta' spezzjoni użata mill-Istati Membri għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 2007/…/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... (13)[dwar il-kontroll ta' l-istat tal-port](14) fl-istess żmien li jkun irrekordjat fis-sistemi ta' l-organizzazzjoni rikonoxxuta stess u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 72 siegħa wara l-avveniment li qajjem l-obbligu li jkun ikkomunikat it-tagħrif. Dak it-tagħrif, bl-eċċezzjoni tar-rakkomandazzjonijiet u tal-kundizzjonijiet tal-klassi li għad iridu jsiru, għandu jkun ippubblikat fil-websajt ta' dawn l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti.

5.  L-organizzazzjonijiet irrikonoxxuti ma għandhomx joħorġu ċertifikati statutarji lil bastiment li jkun ġie ddeklassat jew li nbidlitlu l-klassi għar-raġunijiet tas-sigurtà, qabel ma jikkonsultaw lill-amminsitrazzjoni kompetenti ta' l-Istat tal-bandiera sabiex jiddeċiedu dwar jekk tkunx meħtieġa spezzjoni sħiħa.

6.  F'każijiet ta' trasferiment minn organizzazzjoni rikonoxxuta għal oħra, l-organizzazzjoni telliefa għandha tipprovdi lill-organizzazzjoni rebbieħa file komplet tal-vapur u, b'mod partikolari, tinfurmha dwar:

   a) kwalunkwe perizji li suppost saru;
   b) kwalunkwe rakkomandazzjonijiet u kundizzjonijiet tal-klassi li suppost saru;
   c) kundizzjonijiet tal-ħidma maħruġa għall-bastiment, u
   d) il-limitazzjonijiet tal-ħidma maħruġa għall-bastiment.

Iċ-ċertifikati ġodda għall-vapuri jistgħu jinħarġu mill-organizzazzjoni biss tal-bastiment jistgħu jinħarġu mill-organizzazzjoni li se tiggwadanja biss wara li jitlestew b'mod sodisfaċenti l-ispezzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet kollha li suppost saru jew wara li l-kundizzjonijiet tal-klassi fir-rigward tal-bastiment maħruġa preċedentement jiġu kkompletati kif speċifikat mill-organizzazzjoni t-telliefa.

Qabel ma jitlestew iċ-ċertifikati l-ġodda, l-organizzazzjoni r-rebbieħa għandha tinnotifika lill-organizzazzjoni t-telliefa bid-data tal-ħruġ tagħhom u għal kull spezzjoni, rakkomandazzjoni u kundizzjoni ta' klassi li suppost saret, għandha tikkonferma l-azzjoni li ttieħdet, billi tispeċifika l-post u d-data minn fejn bdiet, u l-post u d-data ta' meta tlestiet.

L-organizzazzjonijiet rikonoxxuti għandhom jistabbilixxu u jimplimentaw rekwiżiti komuni xierqa dwar każijiet ta' trasferiment tal-klassi meta huma meħtieġa prekawzjonijiet speċjali. Bħala minimu dawk il-każijiet għandhom jinkludu it-trasferiment tal-klassi ta' bastimenti ta' ħmistax-il sena jew aktar u t-trasferiment minn organizzazzjoni mhux rikonoxxuta għal organizzazzjoni rikonoxxuta.

L-organizzazzjonijiet rikonoxxuti għandhom jikkoperaw ma' xulxin biex jimplimentaw id-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu b'mod xieraq.

L-Artikolu 21

1.  L-Istati Membri, flimkien ma' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti, għandhom joħolqu Kumitat ta' Evalwazzjoni skond l-istandards ta' kwalità EN 45012 sa ...(15). L-assoċjazzjonijiet professjonali rilevanti fl-industrija tat-tbaħħir jistgħu jipparteċipaw f'kapacità konsultattiva. Il-Kumitat ta' Evalwazzjoni għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:

   a) regolament u evalwazzjoni tas-sistemi ta' l-immaniġjar tal-kwalità ta' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti, skond il-kriterji ta' l-istandards ta' kwalità ISO 9001;
   b) ċertifikazzjoni tas-sistema ta' kwalità ta' l-organizzazzjonijet rikonoxxuti;
   c) il-ħruġ ta' interpretazzjonijiet li jorbtu ta' l-immaniġġjar ta' kwalità rikonoxxuti internazzjonalment, b'mod partikolari biex jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tan-natura u ta' l-obbligi ta' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti, u
   d) l-adozzjoni ta' rakkomandazzjonijiet individwali u kollettivi għat-titjib tar-regoli, tal-proċessi u tal-mekkaniżmi ta' kontroll intern ta' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti.

Il-Kumitat ta' l-Evalwazzjoni għandu jkun indipendenti, għandu jkollu l-kompetenzi meħtieġa biex jaġixxi indipendentement mill-organizzazzjonijiet rikonoxxuti u għandu jkollu l-mezzi meħtieġa biex iwettaq dmirijietu b'mod effettiv u bl-ogħla standards professjonali. Il-Kumitat għandu jistabilixxi l-metodi tax-xogħol u r-regoli ta' proċedura tiegħu.

Il-Kumitat ta' l-Evalwazzjoni għandu jipprovdi lill-partijiet interessati inkluża għandu jagħti lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri li jawtorizzaw, l-informazzjoni sħiħa dwar il-pjan tax-xogħol annwali tiegħu kif ukoll dwar ir-riżultati li jikseb u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu, partikolarment fir-rigward ta' sitwazzjonijiet fejn jista' jkun li ġiet ikkompromessa s-sikurezza.

2.  Il-Kumitat ta' l-Evalwazzjoni għandu jiġi verifikat perjodikament mill-Kummissjoni, li tista' b'azzjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 9(2), titlob lill-Kumitat ta' l-Evalwazzjoni jadotta l-Kummissjoni jidhrilha li huma xierqa biex tkun żgurata l-konformità sħiħa mal-paragrafu 1.

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Istati Membri dwar ir-riżultati u s-segwitu ta' l-evalwazzjoni tagħha.

L-Artikolu 22

1.  L-organizzazzjonijiet li mad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva kienu ngħataw ir-rikonoxximent skond id-Direttiva 94/57/KE għandhom iżommu r-rikonoxximent tagħhom, suġġett għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 2 u 3.

2.  L-organizzazzjonijiet rikonoxxuti għandhom ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet ġodda stipulati f'din id-Direttiva mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.

3.  Bla ħsara għall-Artikoli 11 u 13, il-Kummissjoni għandha terġa' teżamina r-rikonoxximenti limitati kollha mogħtija skond id-Direttiva 94/57/KE fid-dawl ta' l-Artikolu 6(3) ta' din id-Direttiva sa ...(16), bil-għan li jkun deċiż, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolun9(2), jekk il-limitazzjonijiet għandhomx ikunu sostitwiti b'oħrajn jew jekk għandhomx jitneħħew. Il-limitazzjonijiet għandhom jibqgħu japplikaw sakemm il-Kummissjoni tkun ħadet azzjoni.

L-Artikolu 23

Matul l-evalwazzjoni skond l-Artikolu 16(3), il-Kummissjoni għandha tivverifika li sid ir-rikonoxximent huwa l-entità legali rilevanti fl-organizzazzjoni li għaliha japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva.

Meta l-Kummissjoni temenda r-rikonoxximent, l-Istati Membri għandhom jadattaw l-ftehimiet tagħhom ma' l-organizzazzjoni rikonoxxuta biex titqies dik l-emenda.

L-Artikolu 24

Il-Kummissjoni, fuq bażi regolari, għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress ta' l-implimentazzjoni tad-Direttiva fi ħdan l-Istati Membri.

L-Artikolu 25

1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti, u d-dispożizzjonijet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' l-Artikoli […] u mal-punti […] ta' l-Anness I [artikoli, jew suddiviżjonijiet tagħhom u punti ta' l-Anness I li nbidlu fis-sustanza tagħhom meta mqabbla mad-Direttiva 94/57/KE] mhux iktar tard minn ...(17). Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

2.  Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom jiġu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Għandhom jinkludu wkoll dikjarazzjoni li referenzi f'liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi eżistenti għad-direttivi rrevokati minn din id-Direttiva għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva. Il-metodi dwar kif trid issir din ir-referenza u x'għandu jitniżżel fid-dikjarazzjoni għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

3.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġijiet nazzjonali li jadottaw fis-settur kopert minn din id-Direttiva.

L-Artikolu 26

Id-Direttiva 94/57/KE, kif emendata bid-Direttivi elenkati fl-Anness II, Parti A, hija rrevokata b'effett minn ...(18), bla ħsara għall-obbligi ta' l-Istati Membri marbuta ma' l-iskadenzi għat-traspożizzjoni tad-Direttivi stipulati fl-Anness II, Parti B fil-liġi nazzjonali.

Ir-referenzi għar-Regolamenti rrevokati għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw b'mod konformi mat-tabella tal-korrelazzjoni fl-Anness III.

L-Artikolu 27

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin ġurnata wara li tkun ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

L-Artikoli […] u l-punti […] ta' l-Anness I [Artikoli, jew suddiviżjonijiet tagħhom, u punti ta' l-Anness I li ma nbidlux meta mqabbla mad-Direttiva 94/57/KE] għandhom japplikaw minn ...*.

L-Artikolu 28

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi ,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS I

IL-KRITERJI MINIMI GĦALL-ORGANIZZAZZJONIJIET RIKONOXXUTI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 3

(minn hawn 'il quddiem imsejjħa "organizzazzjonijiet")

A.  KRITERJI ĠENERALI MINIMI

1.  Biex tkun eliġibbli biex tikseb jew tkompli tgawdi r-rikonoxximent Komunitarju, organizzazzjoni ║ għandu jkollha personalità legali fl-Istat fejn tkun stabbilita. Il-kontijiet tagħha għandhom ikunu ċċertifikati minn awdituri indipendenti.

2.  L-organizzazzjoni ║ trid tkun kapaċi tiddokumenta esperjenza estensiva fl-evalwazzjoni tad-disinn u l-kostruzzjoni tal-bastimenti tal-merkanzija.

3.  L-organizzazzjoni trid tkun stabbilita l-ħin kollu bi staff maniġerjali, staff tekniku ta' appoġġ u riċerka sinifikanti li jirrifletti d-daqs tal-flotta fil-klassi tagħha, il-kompożizzjoni tagħha u l-involviment ta' l-organizzazzjoni fil-kostruzzjoni u t-trasformazzjoni tal-bastimenti. L-organizzazzjoni trid tkun tista' tagħti lil kull post tax-xogħol, meta u kif ikun hemm bżonn, mezzi u staff li jirriflettu l-ħidmiet li għandhom jitwettqu skond il-kriterji ġenerali minimi 6 u 7 u skond il-kriterji minimi speċifiċi.

4.  L-organizzazzjoni għandu jkollha regoli u trid tapplika regoli u regolamenti komprensivi għad-disinn, il-kostruzzjoni u l-perizja perjodika tal-bastimenti tal-merkanzija, li għandhom il-kwalità ta' standards internazzjonali rikonoxxuti. Dawn iridu jkunu ppubblikati u kontinwament aġġornati u ameljorati mill-programmi tar-riċerka u l-iżvilupp.

5.  L-organizzazzjoni għandha tippubblika r-reġistru tagħha tal-bastimenti fuq bażi annwali jew iżżomm dan ir-reġistru f'bażi elettronika li jkun aċċessibbli għall-pubbliku.

6.  L-organizzazzjoni ma għandhiex tkun ikkontrollata mis-sidien jew mill-benneja tal-bastimenti, jew minn oħrajn imqabbda b'mod kummerċjali fil-fabbrikazzjoni, it-tagħmir, it-tiswija jew ix-xogħol tal-bastimenti. L-organizzazzjoni ma tridx tkun sostanzjalment dipendenti fuq id-dħul finanzjarju ta' impriża kummerċjali waħda. L-organizzazzjoni rikonoxxuta ma tridx tagħmel xogħol tal-klassi jew statutarju jekk tkun identika ma' jew ikollha rabtiet tan-negozju, personali jew tal-familja ma' sid il-bastiment jew ma' l-operatur. Din l-inkompatibilità għandha tapplika wkoll għall-periti impjegati mill-organizzazzjoni rikonoxxuta.

7.  L-organizzazzjoni trid topera skond id-dispożizzjonijiet stipulati fl-Anness għar-Riżoluzzjoni A.789(19) ta' l-IMO dwar speċifikazzjonijiet dwar il-funzjoni ta' perizja u ta' ċertifikazzjoni ta' organizzazzjonijiet rikonoxxuti li jaġixxu f'isem l-amministrazzjoni, sakemm ikopru kwistjonijiet li jaqgħu fil-qasam ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

B.  KRITERJI SPEĊIFIĊI MINIMI

1.  L-organizzazzjoni tipprovdi kopertura dinjija mill-persunal esklużiv tekniku tagħha jew, f'każijiet eċċezzjonali u ġustifikati b'mod xieraq, permezz tal-persunal esklużiv tekniku ta' organizzazzjonijiet oħra rrikonoxxuti.

2.  L-organizzazzjoni għandha tkun irregolata b'kodiċi ta' etika.

3.  L-organizzazzjoni għandha tkun immaniġġjata u amministrata fil-manjiera li tiżgura l-kunfidenzjalità tat-tagħrif meħtieġ mill-amministrazzjoni.

4.  L-organizzazzjoni għandha tipprovdi t-tagħrif relevanti lill-amministrazzjoni, lill-Kummissjoni u lill-partijiet interessati.

5.  L-organizzazzjoni, l-ispetturi, u l-istaff tekniku tagħha għandhom iwettqu xogħolhom mingħajr bl-ebda mod ma jagħmlu ħsara lid-drittijiet ta' proprjetà intellettwali tat-tarznari, lill-fornituri tat-tagħmir, lill-proprjetarji tal-vapuri, inklużi l-privattivi, il-liċenzji, l-għerf tas-sengħa, jew kull xorta ta' għerf li l-użu tiegħu huwa legalment protett fuq livell Komunitarju jew nazzjonali; taħt l-ebda ċirkustanza, u bla ħsara għall-Artikolu 17, l-organizzazzjoni jew l-ispetturi jew l-istaff tekniku li timpjega ma jistgħu jgħaddu jew ixerrdu data kummerċjali rilevanti miksuba waqt ix-xogħol tagħhom ta' ispezzjoni, kontroll, u monitoraġġ tal-vapuri li qed jinbnew jew għat-tiswija.

6.  Il-korp maniġerjali ta' l-organizzazzjoni għandu jkun iddefinixxa u ddokumenta l-politika u l-għanijiet u l-impenn tiegħu rigward il-kwalità u jkun żgura illi din il-politika tiġi mifhuma, implimentata u miżmuma fil-livelli kollha fl-organizzazzjoni. Il-politika ta' l-organizzazzjoni tirreferi għall-objettivi u l-indikaturi tar-rendiment tas-sigurtà u tal-prevenzjoni tat-tniġġis.

7.  L-organizzazzjoni għandha tiżgura illi:

   a) ir-regoli u r-regolamenti tagħha jkunu stabbiliti u miżmuma f'manjiera sistematika;
   b) ir-regoli u r-regolamenti tagħha jkunu mħarsa u titwaqqaf sistema inerna biex titkejjel il-kwalità tas-servizz b'rabta ma' dawn ir-regoli u r-regolamenti;
   c) il-ħtiġiet tax-xogħol statutarju li għalih hija awtorizzata l-organizzazzjoni jkunu ssodisfati u titwaqqaf sistema interna biex titkejjel il-kwalità tas-servizz b'rabta mal-konformità ma' l-istandards internazzjonali;
   d) ir-responsabilitajiet, l-awtoritajiet u l-interrelazzjoni tal-persunal li x-xogħol tagħhom jaffettwa l-kwalità tas-servizzi ta' l-organizzazzjoni jkunu ddefiniti u ddokumentati;
   e) ix-xogħol kollu jitwettaq taħt kondizzjonijiet ikkontrollati;
   f) teżisti sistema ta' sorveljanza li timmonitorja l-azzjonijiet u x-xogħol imwettqa mill-periti u l-persunal tekniku u amministrattiv impjegati direttament mill-organizzazzjoni;
   g) il-periti għandhom għerf kbir tat-tip ta' bastiment partikulari li jwettqu xogħolhom fuqu kif meħtieġ għall-perizja partikulari li se ssir u skond ir-rekwiżiti applikabbli;
   h) tiġi implimentata sistema għall-kwalifika tal-periti u l-aġġornament kontinwu tat-tagħrif tagħhom;
   i) jinżammu reġistri, li juru l-kisba ta' l-istandards meħtieġa fl-oġġetti koperti mis-servizzi mwettqa, kif ukoll il-ħidma effettiva tas-sistema tal-kwalità;
   j) sistema komprensiva ta' verifiki interni ppjanati u ddokumentati li għandhom x'jaqsmu ma' l-attivitajiet tal-kwalità fil-postijiet kollha;
   k) il-perizji u l-ispezzjonijiet statutarji rikjesti mis-Sistema Armonizzata tal-Perizji u ċ-Ċertifikazzjoni li l-organizazzjoni hija awtorizzata biex twettaq, isiru skond id-dispożizzjoni stipulata fl-Anness u fl-Appendiċi għar-Riżoluzzjoni A.948(23) ta' l-IMO dwar Linji gwida għall-Perizji skond is-Sistema Armonizzata tal-Perizji u ċ-Ċertifikazzjoni;
   l) jitwaqqfu linji ta' responsabiltà u ta' kontroll ċari u diretti bejn l-uffiċċji ċentrali u reġjonali tas-soċjetà u bejn l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti u l-periti tagħhom.

8.  L-organizzazzjoni żviluppat, implimentat u żżomm sistema interna ta' kwalità effettiva bbażata fuq aspetti xierqa ta' l-istandards ta' kwalità rikonoxxuti internazzjonalment u konformi ma' l-EN ISO/IEC 17020:2004 (entitajiet ta' l-ispezzjoni) u ma' l-EN ISO 9001:2000, kif interpretat u ċertifikat mill-Kumitat ta' l-Evalwazzjoni msemmi fl-Artikolu 21(1).

Il-Kumitat ta' l-Evalwazzjoni għandu jaġixxi indipendentement u għandu jkollu kif xieraq aċċess għar-riżorsi meħtieġa kollha sabiex ikun jista' jopera tajjeb u jwettaq xogħol bir-reqqa u konsistenti. Għandu jkollu ħiliet speċjalizzati ħafna u ħiliet tekniċi estensivi u kodiċi ta' imġieba li tipproteġi l-indipendenza ta' l-attivitajiet ta' l-awdituri.

9.  Ir-regoli u r-regolamenti ta' l-organizzazzjoni jiġu implimentati b'tali mod li l-organizzazzjoni tibqa' f'pożizzjoni li tnissel mill-għarfien u l-ġudizzju dirett tagħha dikjarazzjoni affidabbli u oġġettiva dwar is-sikurezza tal-vapuri permezz ta' ċertifikati tal-klassi li fuq il-bażi tagħhom jistgħu jinħarġu ċertifikati statutarji.

10.  L-organizzazzjoni għandha l-mezzi neċessarji biex tevalwa ‐ bl-użu ta' persunal professjonali kwalifikat u skond id-dispożizzjonijiet imfassla fl-Anness għar-Riżoluzzjoni A.913(22) ta' l-IMO dwar linji gwida għall-implimentazzjoni tal-Kodiċi Internazzjonali ta' l-Immaniġġjar tas-Sigurtà mill-amministrazzjonijiet ‐ l-applikazzjoni u ż-żamma tas-sistema ta' l-immaniġġjar tas-sigurtà, kemm ta' mal-kosta kif ukoll fuq il-bastimenti, li suppost tkun koperta fiċ-ċertifikazzjoni.

11.  L-organizzazzjoni għandha tippermetti l-parteċipazzjoni fl-iżvilupp tar-regoli u/jew ir-regolamenti tagħha mir-rappreżentanti ta' l-amministrazzjoni u tal-partijiet l-oħra kkonċernati.

ANNESS II

Parti A

Direttiva Rrevokata bl-emendi suċċessivi tagħha

(imsemmija fl-Artikolu 26)

Direttiva tal-Kunsill 94/57/KE

ĠU L 319, 12.12.1994, p. 20

Direttiva tal-Kummissjoni 97/58/KE

ĠU L 274, 7.10.1997, p. 8

Direttiva 2001/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

ĠU L 19, 22.1.2002, p. 9

Direttiva 2002/84/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

ĠU L 324, 29.11.2002, p. 53

Parti B

Lista ta' skadenzi għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali

(imsemmija fl-Artikolu 26)

Direttiva

Skadenza għat-traspożizzjoni

94/57/KE

31 ta' Diċembru 1995

97/58/KE

30 ta' Settembru 1998

2001/105/KE

22 ta' Lulju 2003

2002/84/KE

23 ta' Novembru 2003

ANNESS III

Tabella ta" korrelazzjoni

Direttiva 94/57/KE

Din id-Direttiva

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2, parti introduttorja

Artikolu 2, parti introduttorja

Artikolu 2, l-ewwel inċiż

Artikolu 2, punt (a)

Artikolu 2, it-tieni inċiż

Aritkolu 2, punt (b)

Artikolu 2, it-tielet inċiż

Artikolu 2, punt (c)

Artikolu 2, ir-raba' inċiż

Artikolu 2, punt (d)

Artikolu 2, il-ħames inċiż

Artikolu 2, punt (e)

Artikolu 2, punt (f)

Artikolu 2, is-sitt inċiż

Artikolu 2, punt (g)

Artikolu 2, is-seba' inċiż

Artikolu 2, punt (h)

Artikolu 2, it-tmien inċiż

Artikolu 2, punt (i)

Artikolu 2, punt (j)

Artikolu 2, id-disa' inċiż

Artikolu 2, punt (k)

Artikolu 2, l-għaxar inċiż

Artikolu 2, punt (l)

Artikolu 2, il-ħdax-il inċiż

Artikolu 2, punt (m)

Artikolu 3

Artikolu 3

Artikolu 4(1), l-ewwel u t-tieni sentenzi

Artikolu 4(1)

Artikolu 4(1), l-aħħar sentenza

Artikolu 6(1)

Artikolu 4(2) u (3)

Artikoli 5 u 6(2) u (3)

Artikolu 4(4)

Artikolu 6(4)

Artikolu 4(5)

Artikoli 5, 6, 7 u 8

Artikoli 7, 8, 9 u 10

Artikolu 9

Artikoli 11 sa 14

Artikolu 10(1)

Artikolu 15

Artikolu 10(2), (3) u (4)

Artikolu 11

Artikolu 16

Artikolu 17

Artikolu 12

Artikolu 18

Artikolu 14

Artikolu 19(1) u (2)

Artikolu 19(3)

Artikolu 15

Artikolu 20

Artikoli 21 sa 24

Artikolu 16

Artikolu 25

Artikolu 26

Artikolu 27

Artikolu 17

Artikolu 28

Anness

Anness I

Anness II

Anness III

(1) Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
(2) ĠU C 318, 23.12.2006, p.195.
(3) ĠU C 229, 22.9.2006, p.38.
(4) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' April 2007.
(5) ĠU L 319, 12.12.1994, p. 20. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2002/84/KE (ĠU L 324, 29.11.2002, p. 53).
(6)1 ĠU C 271, 7.10.1993, p. 1.
(7) ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p.11).
(8) ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37. Direttiva kif emendata l-aħħar bl-Att ta' Adeżjoni ta' l-2003.
(9) ĠU L 208, 5.8.2002, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1891/2006, (ĠU L 394, 30.12.2006, p. 1).
(10) ĠU L 324, 29.11.2002, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-kummissjoni (KE) Nru 93/2007 (ĠU L 22, 31.1.2007, p.12).
(11) ĠU L 46, 17.2.1997, p.25. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2002/84/KE (ĠU L 324, 29.11.2002, p. 53).
(12)* Tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
(13)+ ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data u n-numru ta' din id-Direttiva.
(14) ĠU L
(15)* 18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
(16)* Tnax-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
(17)* Tmintax-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
(18)* Id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.


Kompożizzjoni ta' kumitat temporanju dwar il-bidla fil-klima
PDF 201kWORD 38k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' April 2007 dwar it-twaqqif u l-istipulazzjoni tal-kompetenzi, tal-kompożizzjoni u tat-tul tal-mandat tal-kumitat temporanju għall-bidla klimatika
P6_TA(2007)0151B6-0158/2007

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 175 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-19 ta' April 2007 li jiġi propost it-twaqqif ta' kumitat temporanju għall-bidla tal-klima u li tiddefinixxi l-attribuzzjonijiet u l-kompożizzjoni tiegħu,

–   wara li kkunsidra l-ħtieġa urġenti li jiġu adottati miżuri konkreti fil-livelli kollha biex tiġi ffaċċjata l-bidla klimatika u l-ħtieġa, għall-mexxejja politiċi, li dan il-proċess jiġi attivat,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar il-bidla klimatika, b'mod partikulari dawk li ġew adottati fis-16 ta' Novembru 2005(1), fis-26 ta' Ottubru 2006(2) u fl-14 ta' Frar 2007(3),

–   wara li kkunsidra l-ħtieġa li jinġabru u li jiġu koordinati l-opinjonijiet tal-kumitati differenti kkonċernati, sabiex il-Parlament Ewropew ikun jista' jkollu rwol ewlieni fil-qasam tas-sensibilizzazzjoni u jpoġġi l-isfida tal-bidla fil-klima fuq quddiem fl-aġenda internazzjonali,

–   wara li kkunsidra l-ħtieġa li bħala konsegwenza jiġu organizzati l-ħidmiet u l-istrutturi tiegħu, b'mod partikulari billi jingħataw l-mezzi supplimentari meħtieġa biex din il-kwistjoni tiġi trattati b'mod xieraq,

1.  Jiddeċiedi li jwaqqaf kumitat temporanju għall-bidla fil-klima, li jkollha l-attribuzzjonijiet li jmiss:

   a) li jifformula proposti dwar il-politika integrata tal-futur ta' l-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-bidla klimatika u li jikkordina l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fir-rigward tan-negozjati tal-qafas internazzjonali dwar il-politika dwar il-klima għal wara l-2012;
   b) fir-rigward tal-bidla klimatika, li janalizza u jevalwa l-istat tal-kwistjoni u li jipproponi azzjonijiet xierqa, fil-livelli kollha, flimkien ma' l-evalwazzjoni dwar l-impatt finanzjarju tagħhom u dwar l-ispiża tan-nuqqas ta' azzjoni;
   c) li jibni inventarju kemm jista' jkun komplut tal-progressi riċenti u tal-prospettivi fil-qasam tal-ġlieda kontra l-bidla klimatika, b'tali mod li jagħti lill-Parlament l-analiżi dettaljati meħtieġa dwar dawn sabiex dan ikun jista' jassumi r-responsabbiltajiet politiċi tiegħu;
   d) li jistudja l-impatt ambjentali, ġuridiku, ekonomiku, soċjali, ġeopolitiku, reġjonali u fuq is-saħħa pubblika ta' dawn il-progressi riċenti u ta' dawn il-prospettivi;
   e) li janalizza u jevalwa l-applikazzjoni li tkun saret attwalment tal-leġiżlazzjoni Komunitarja relevanti;
   f) għal dan il-għan, li jagħmel il-kuntatti xierqa u li jorganizza smigħ mal-parlamenti u mal-gvernijiet ta' l-Istati Membri u ta' pajjiżi terzi, ma' l-istituzzjonijiet Ewropej u ma' l-organizzazzjonijiet internazzjonali, kif ukoll mar-rappreżentatni tal-komunità xjentifika, ta' l-intrapriżi u tas-soċjetà ċivili, inklużi n-netwerks ta' l-awtoritajiet lokali u reġjonali;

2.  Jiddeċiedi li l-kompetenzi tal-kumitati permanenti tal-Parlament li għandhom f'idejhom l-adozzjoni, is-segwitu u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar is-suġġett ma jinbidlux, imma li l-kumitat temporanju jista' jifformula rakkomandazzjonijiet għal azzjonijiet jew inizjattivi li għandhom jittieħdu;

3.  Jiddeċiedi li t-tul tal-mandat tal-kumitat temporanju se jkun ta' tnax-il xahar mill-10 ta' Mejju 2007, u li wara t-tmien tiegħu l-kumitat għandu jippreżenta rapport lill-Parlament, li jkun jinkludi, jekk ikun il-każ, ir-rakkomandazzjonijiet għal azzjonijiet jew inizjattivi li għandhom jittieħdu;

4.  Jiddeċiedi li l-kumitat temporanju se jkollu 60 membru.

(1) ĠU C 280 E, 18.11.2006, p. 120.
(2) Testi adottati, P6_TA(2006)0460.
(3) Testi adottati, P6_TA(2007)0038.


Azzjonijiet ta' riżarċiment tad-danni għal ksur tar-regoli tal-KE dwar l-antitrust
PDF 256kWORD 87k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-25 ta' April 2007 dwar il-Green Paper dwar azzjonijiet ta' riżarċiment tad-danni għal ksur tar-regoli tal-KE dwar l-antitrust (2006/2207(INI))
P6_TA(2007)0152A6-0133/2007

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni dwar l-Azzjonijiet ta' Riżarċiment tad-Danni għal ksur tar-regoli tal-KE dwar l-antitrust (COM(2005)0672) (Green Paper dwar id-Danni),

‐   wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni 2004 (SEC(2005)0805),

‐   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Novembru 1961(1), bi tweġiba għat-talba tal-Kunsill tal-Ministri tal-KEE li l-Parlament jiġi kkonsultat fir-rigward tal-proposta għal regolament inizjali ta' implimentazzjoni dwar l-Artikoli 85 u 86 tat-Trattat KEE,

‐   wara li kkunsidra l-Avviż tal-Kummissjoni dwar kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni u l-Kummissjoni fl-ittrattament ta' każijiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikoli 85 u 86 tat-Trattat KE(2),

‐   wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta' Liżbona tat-23 u l-24 ta' Marzu 2000, il-Kunsill Ewropew ta" Gothenburg tal-15 u s-16 ta' Ġunju 2001, il-Kunsill Ewropew ta" Laeken ta' l-14 u l-15 ta' Diċembru 2001, il-Kunsill Ewropew ta' Barċellona tal-15 u s-16 ta' Marzu 2002, u l-Kunsilli Ewropej ta' Brussell ta' l-20 u l-21 ta' Marzu 2003, tal-25 u s-26 ta' Marzu 2004, tat-22 u t-23 ta' Marzu 2005 u tat-23 u l-24 ta' Marzu 2006,

‐   wara li kkunsidra r-rapport ippubblikat f'Novembru 2004 mill-Grupp ta' Livell Għoli, bit-titolu 'Niffaċċjaw l-isfida - L-istrateġija ta' Liżbona għat-tkabbir u għall-impjiegi',

‐   wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 tas-16 ta' Diċembru 2002 dwar l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni stabbiliti fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat(3), ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 773/2004 tas-7 ta' April 2004 dwar il-tmexxija ta' proċeduri mill-Kummissjoni skond Artikoli 81 u 82 tat-Trattat KE(4) u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 ta' l-20 ta' Jannar 2004 dwar il-kontroll ta' konċentrazzjonijiet bejn l-impriżi(5),

‐   wara li kkunsidra l-istrumenti internazzjonali li jirrikonoxxu d-dritt għal ħarsien effettiv ġudizzjarju, u b'mod partikulari d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Patt Internazzjonali dwar Drittijiet Ċivili u Politiċi u l-Patt Internazzjonali dwar Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali, kif ukoll il-protokolli tagħhom,

‐   wara li kkunsidra l-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali u l-protokolli tagħha,

‐   wara li kkunsidra l-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea(6),

‐   wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0133/2007),

A.   billi l-politika tal-kompetizzjoni kienet tifforma parti mill-esperiment ta' integrazzjoni ta' l-Ewropa sa mill-bidu, u hija element ewlieni tal-proċess tal-bini ta' l-Unjoni Ewropea,

B.   billi l-kompetizzjoni ħielsa u mingħajr tfixkil hija essenzjali biex jintlaħqu l-objettivi ta' l-Istrateġija ta' Liżbona u Göteborg, il-vitalità tas-suq intern, l-eċċellenza imprenditorjali, l-interessi tal-konsumatur u l-għanijiet ta' l-Unjoni Ewropea, filwaqt li l-aġir anti-kompetittiv jagħmel ħsara lil dawn l-objettivi,

C.   billi l-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat KE huma dispożizzjonijiet tal-politika pubblika li għandhom effetti diretti u li għandhom jiġu applikati b'mod awtomatiku mill-awtoritajiet kompetenti; billi dawn id-dispożizzjonijiet joħolqu drittijiet bejn individwi, li l-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali għandhom jissalvagwardjaw b'mod effettiv b'konformità mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej, inkluża l-kawża 26/62(7) (Van Gend & Loos), li hija notevoli partikolarment għaliex hija prekursur ta' kawżi suċċessivi,

D.   billi fl-Istati Membri, il-liġi dwar il-kompetizzjoni hija primarjament infurzata permezz tal-kanali tal-liġi pubblika u fil-livell ta" l-Istati Membri jeżistu differenzi u ostakli konsiderevoli li jistgħu jżommu lil dawk li jistgħu jagħmlu t-talba milli jfittxu kumpens,

E.   billi l-Qorti tal-Ġustizzja tikkonsidraikkonsidra li, fin-nuqqas ta" regoli Komunitarji li jirregolaw id-dritt tal-vittmi li jippreżentaw talba għal danni lill- awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali hija s-sistema legali domestika ta" kull Stat Membru li trid tindika l-qrati u t-tribunali li jkollhom ġuriżdizzjoni u li tistabbilixxi r-regoli proċedurali dettaljati li jirregolaw l-azzjonijiet sabiex jiġu mħarsa d-drittijiet li individwi jiksbu b'mod dirett mil-liġi Komunitarja, sakemm tali regoli ma jkunux inqas favorevoli minn dawk li jirregolaw azzjonijiet domestiċi simili (b'konformità mal-prinċipju ta" l-ekwivalenza), u sakemm huma ma jagħmlux l-eżerċitar tad-drittijiet mogħtija mil-liġi Komunitarja (b'konformità mal-prinċipju ta" effettività) prattikament impossibbli jew diffiċli wisq,

F.   billi l-użu rari u eċċezzjonali ta' azzjonijiet privati quddiem l-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali, kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1/2003, jindika li hemm bżonn ta' miżuri biex jiffaċilitaw it-talbiet għal azzjoni kontra danni; billi miżuri bħal dawn għandhom iżidu l-konformità mal-liġi tal-kompetizzjoni ta' l-KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati r-regoli ta' proċedura u ta' evidenza differenti fl-Istati Membri; billi dan m'għandux iwassal għal sitwazzjoni fejn intrapriżi li jaġixxu ekonomikament b'mod legali jitpoġġew f'riskju żejjed li jħallsu għal talbiet mhux ġustifikati, jew li jbiddlu l-pożizzjoni tagħhom biex jevitaw il-litigazzjoni, li tqum ħafna flus.

G.   billi l-konsumaturi u n-negozji li sofrew danni bħala riżultat ta" ksur tar-regoli dwar il-kompetizzjoni għandu jkollhom dritt għal kumpens,

H.   billi żviluppi fir-regoli tal-ġustizzja ċivili ta' l-UE, b'mod partikolari rigward l-aċċess għall-ġustizzja, ma' żammewx il-pass ma' żviluppi riċenti fil-liġi tal-Komunità dwar il-kompetizzjoni fis-suq intern,

I.   billi fil-Kawża C-453/99(8) il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li, sabiex ikun żgurat li l-Artikolu 81 tat-Trattat ikun effettiv għal kollox, individwi u kumpaniji jkunu jistgħu jitolbu kumpens għad-dannu li jkun sarilhom minnħabba kuntratt jew b'imġiba li tillimita jew tgħawweġ il-kompetizzjoni,

J.   billi l-mekkaniżmi ta" riparazzjoni għal ksur tar-regoli antitrust fil-livell Ewropew ma jiggarantux l-effettività sħiħa ta" l-Artikolu 81 tat-Trattat, b'mod partikolari fir-rigward tal-vittmi,

K.   billi ħafna Stati Membri qed jeżaminaw metodi sabiex jipproteġu aħjar lill-konsumaturi billi jippermettu azzjonijiet kollettivi, u billi azzjonijiet differenti jistgħu jwasslu għal tgħawwiġ tal-kompetizzjoni fis-suq intern,

L.   billi kwalunkwe proposta mill-Kummissjoni f'oqsma li għalihom il-Kummissjoni ma għandiex kompetenza esklussiva trid, skond it-trattat, tikkonforma mal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità,

1.  Jinnota li r-regoli tal-kompetizzjoni tal-Komunità se jbatu minn nuqqas ta' effett dissważiv, u l-effettività tagħhom ser tkun kompromessa, jekk kwalunkwe persuna li taġixxi b'mod proskritt tkun tista' tgawdi vantaġġi fis-suq jew immunità fir-rigward tal-ksur tagħhom minħabba ostakoli għal talbiet sħaħ għal riżarċiment tad-danni; jikkonsidra li għandhom ikunu faċilitati l-metodi biex jittieħdu azzjonijiet legali mir-rappreżentanti ta' l-interess pubbliku u mill-vittmi;

2.  Jikkonsidra li ċ-ċittadini jew in-negozji li jsofru danni bħala riżultat ta" ksur tal-liġi tal-kompetizzjoni għandu jkollhom l-opportunità li jitolbu kumpens għat-telf tagħhom;

3.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-Qorti tal-Ġustizzja rrikonoxxiet id-dritt tal-vittmi li sofrew telf bħala riżultat ta' mġieba anti-kompetittiva biex iressru azzjonijiet legali "indipendenti" jew "ta' segwitu" biex jieħdukumpens; jilqa' għalhekk il-Green Paper dwar id-danni kif ukoll il-ħidma ta' preparazzjoni marbuta magħha;

4.  Jitlob, bil-għan li tiġi promossa l-kompetizzjoni aktar milli l-litigazzjoni, għall-promozzjoni ta' arranġamenti extra-ġudizzjarji amikevoli u b'ħeffa, u l-faċilitazzjoni ta' ftehim dwar l-eċċezzjonijiet li jistgħu jinġiebu f'talbiet għal danni li jirriżultaw minn aġir anti-kompetittiv, u jinnota li fil-każ li l-parti li allegatament tiġi akkużata li kisret ir-regoli tal-kompetizzjoni tiddikjara u tagħti prova li ngħata kumpens għad-danni qabel il-konklużjoni tal-proċeduri, dan jista' jitqies bħala fattur mitiganti fid-deċiżjoni biex jiġi stabbilit l-ammont ta' kumpens li għandu jingħata; jilqa' wkoll b'sodisfazzjon il-fatt li l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea jistgħu, sa ċertu punt, jassumu l-irwol ta' instituzzjoni ta' arbitraġġ billi jamministraw proċeduri ta' arbitraġġ, inkluża n-nomina ta' arbitru fuq talba tal-partijiet;

5.  Jikkonsidra, għalhekk, li s-sistemi legali ta" l-Istati Membri għandhom jipprovdu għal proċeduri effettivi ta" liġi ċivili li permezz tagħhom ikun jista" jintalab kumpens għal danni li jirriżultaw minn ksur tal-liġital-kompetizzjoni;

6.  Huwa tal-fehma li l-istituzzjoni ta' azzjonijiet privati għandu jkun kumplimentari għal u kompatibilli ma' l-infurzar pubbliku, li, min-naħa tiegħu, jista' jsir aktar strateġiku u selettiv fin-natura tiegħu, billi jiffoka fuq il-kwistjonijiet l-aktar importanti u sinifikattivi; jikkonsidra, madankollu, li tali bidla fl-enfasi m'għandiex tfisser ġustifikazzjoni għan-nuqqas fir-riżorsi li jingħataw lill-awtoritajiet kompetenti;

7.  Jitlob li l-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat jiġu implimentati b'mod uniformi, irrispettivament min-natura amministrattiva jew ġudizzjarja ta' l-awtorità li tadotta d-deċiżjoni; huwa tal-fehma li deċiżjonijiet adottati minn awtoritajiet ġudizzjarji għandhom ikunu konsistenti u għandhom jirriflettu prinċipji komuni ta' sigurtà u effettività li jevitaw it-tagħwiġ u l-inkonsistenza fi ħdan l-Unjoni; jikkonsidra li l-objettiv għandu jkun li wieħed jasal għal proċeduri u sitwazzjoni fejn deċiżjoni finali li tkun diġà ngħatat minn awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni (NCA) jew awtorità nazzjonali ġudizzjarja tkun torbot lill-Istati Membri kollha sakemm il-partijiet u ċirkostanzi tal-każ ikunu l-istess;

8.  Jenfasizza li huwa kruċjali li l-awtoritajiet ġudizzjarji jiġu pprovduti b'taħriġ fil-liġi tal-kompetizzjoni sabiex jiżguraw il-kwalità tas-sentenzi tagħhom, u biex jirrispettaw l-importanza essenzjali li l-proċeduri jiġu mmaniġġjati minn korpi speċjalizzati jew kwalifikati ħafna;

9.  Isostni li sabiex jiġu mħarsa l-kompetizzjoni u d-drittijiet tal-vittmi, l-awtoritajiet ġudizzjarji kollha li jimplimentaw ir-regoli tal-Komunità dwar il-kompetizzjoni għandhom ikunu jistgħu jadottaw miżuri proviżorji, jordnaw miżuri ta' inkjesta u jagħmlu użu mill-poteri ta' investigazzjoni tagħhom fejn hu neċessarju;

10.  Jenfasizza li, għall-iskopijiet biex jiġu stabbiliti l-fatti relevanti għall-applikazzjoni ta' Artikoli 81 u 82 tat-Trattat, l- awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali għandhom igawdu setgħat komparabbli ma' dawk mogħtija lill- NCAs, u li, biex tiġi żgurata l-konsistenza, hemm ħtieġa li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-NCAs u l-qrati nazzjonali u wkoll fost l- awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali;

11.  Jenfasizza li l-awtoritajiet kompetenti li jimplimentaw ir-regoli tal-kompetizzjoni tal-Komunità għandhom ikollhom kriterji uniformi għall-istabbiliment tal-piż tal-prova; jinnota li jista' jkun meħtieġ li tkun ikkunsidrata l-asimettrija ta' l-informazzjoni disponibbli għal-partijiet; jissuġġerixxi li fil-proċeduri legali, il-fatti għandhom ikunu meqjusa stabbiliti meta l-awtorità ġudizzjarja kompetenti tkun sodisfatta mill-eżistenza ta' ksur u dannu b'rabta kawżali;

12.  Jitlob li l-awtoritajiet ġudizzjali responsabbli mill-applikazzjoni tal-liġi tal-kompetizzjoni jingħataw is-setgħa li jordnaw aċċess għall-informazzjoni relevanti għar-riżultat finali tal-proċess għad-danni, suġġett għal smigħ minn qabel tal-parti l-oħra ħlief f'każijiet urġenti, permezz ta' miżuri proporzjonati taħt is-superviżjoni tagħhom; jiġbed l-attenzjoni li fl-aċċess ta' informazzjoni rilevanti għar-riżultat finali tal-proċess ikunu rispettati l-leġittimità tas-sigriet professjonali fir-relazzjonijiet bejn l-avukati u l-klijenti tagħhom, is-sigrieti tan-negozju ta' l-operaturi ekonomiċi u l-leġiżlazzjoni dwar sigrieti uffiċjali; jistieden lill-Kummissjoni sabiex malajr kemm jista' jkun, tfassal komunikazzjoni dwar l-ipproċessar ta' informazzjoni kunfidenzjali mill-awtoritajiet li japplikaw il-liġi Komunitarja tal-kompetizzjoni;

13.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jaċċettaw li sejbien ta" ksur li tkun waslet għalih l-NCA, ladarba jkun finali u, fejn ikun xieraq, ikkonfermat fl-appell, ikun jikkostitwixxi awtomatikament prova prima facie ta" nuqqas fi proċeduri ċivili li jinvolvu l-istess kwistjonijiet, sakemm il-konvenut kellu opportunità xierqa li jiddefendi lilu nnifsu fil-proċeduri amministrattivi;

14.  Jikkonsidra ukoll li mhuwiex neċessarju li jiddiskuti u jippreskrivi fil-livell ta' Komunità l-bżonn li jinħatru esperti;

15.  Jikkonsidra li r-Regolament propost dwar il-liġi applikabbli għal obbligi mhux kuntrattwali (Rome II) għandu jipprovdi soluzzjoni sodisfaċenti ħlief fejn l-aġir antikompetittiv jaffettwa l-kompetizzjoni f'iktar minn Stat Membru wieħed, u li għalhekk għandha tiġi kkunsidrata l-introduzzjoni ta' regola speċifika relatata ma każijiet bħal dawn;

16.  Iħeġġeġ lill- awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali sabiex jikkoperaw għall-ħarsien ta' l-informazzjoni kunfidenzjali u għall-effettività tal-programmi ta' klemenza; jikkonsidra li fil-każ ta' kunflitt relatat mal-kwistjonijiet ta' l-aċċess u l-ipproċessar ta' informazzjoni bħal din li tkun disponibbli għall-membri tan-Network Ewropew tal-Kompetizzjoni (ECN), dan il-kunflitt għandu jiġu riżolt fid-dawl ta' l-interpretazzjoni tal-liġi Komunitarja mill-Qorti tal-Ġustizzja;

17.  Jenfasizza li l-ħlasijiet mogħtija lill-kwerelanti għandhom jkunu kompensatorji u m'għandhomx jeċċedu d-danni reali (damnum emergens) u t-telf (lucrum cessans) li jkunu ġarrbu, sabiex jiġi evitat l-arrikkiment inġust (indebiti solutio), u sabiex tkun tqieset il-ħila tal-vittma li jimmitiga d-danni u t-telf; jissuġġerixxi, madankollu, li, fil-każ ta' kartels, li l-ewwel applikanti li jikkoperaw ma' l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni fi programmi ta' klemenza m'għandhomx ikunu responsabbli flimkien u separatament mal-persuni l-oħra li jkunu kisru r-regoli, u li l-interessi għandhom jiġu kkalkolati mid-data tar-reat;

18.  Jikkonsidra li kwalunkwe miżura proposta trid tirrispetta kompletament il-politika pubblika ta" l-Istati Membri, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam ma" danni punittivi;

19.  Jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw il-fatt li l-possibilità li jinvokaw difiża "passing-on" jista' jkollha effett negattiv fuq il-kalkolu tad-danni u fuq ir-rabta kawżali;

20.  Jaqbel mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li l-vittmi kollha għandhom ikunu jistgħu jressqu azzjoni legali; huwa tal-fehma li Stati Membri li jipprovdu għal azzjonijiet għal telf indirett għandhom joffru lill-konvenut il-possibilità li jargumenta li l-profitti kollha jew parti mill-profitti li għamel bħala riżultat tar-reat ġew mgħoddija lill-partijiet terzi (id-difiża passing-on), sabiex tiġi evitata l-possibilità ta' arrikkiment inġust; jinnota li, għaldaqstant, huwa essenzjali li jkun hemm mekkaniżmu għat-talbiet multipli żgħar;

21.  Huwa tal-fehma li , fl-interessi tal-ġustizzja u għal raġunijiet ta' ekonomija, ħeffa u konsistenza, il-vittmi għandhom ikunu jistgħu b'mod voluntarju jressqu azzjonijiet kollettivi, sew b'mod dirett sew permezz ta' organizzazzjonijiet li l-istatut tagħhom għandu dan l-objettiv;

22.  Jinnota li f'diversi każi, se jkun hemm asimettrija ta' riżorsi bejn il-kwerelant u l-konvenut fil-proċeduri legali għad-danni li ġejjin minn imġieba anti-kompetittiva u f'dawn il-każijiet, il-kwerelanti m'għandhomx jiġu mxekkla milli jieħu azzjonijiet ta' riżarċiment ta' danni, li jkollhom bażi soda, minħabba l-biża' li jkollhom iħallsu spejjeż legali eċċessivi inklużi l-ispejjeż tal-konvenut jekk l-azzjoni ma jkollhiex suċċess; jissuġġerixxi, għalhekk, li l-awtoritajiet ġudizzjarji għandhom ikunu jistgħu jikkunsidraw is-sitwazzjonijiet ekonomiċi differenti tal-partijiet u fejn ikun xieraq għandhom jagħmlu evalwazzjoni fil-ftuħ tal-proċeduri; jikkonsidra li l-livell ta' l-ispejjeż għandu jkun ibbażat fuq kriterji raġonevoli u oġġettivi, b'kont meħud tan-natura tal-proċess, u għandu jinkludi l-ispejjeż kollha li joħolqu l-proċeduri legali;

23.  Jirrakkomanda li fil-qafas ta' programmi ta' għajnuniet pubbliċi li jistgħu jkunu adottati b'mod leġittimu sabiex ikunu ffaċilitati l-azzjonijiet privati ta' riżarċiment ta' danni u telf minħabba mġiba mhux kompettitiva, ikunu stipulati kundizzjonijiet ċari fir-rigward tas-sorveljanza tal-proċedimenti u r-rimborż ta' l-għajnuniet ta' dan it-tip, speċjalment fejn il-każ ikun deċiż u l-kontravventur jiġi ordnat li jħallas l-ispejjeż;

24.  Jikkonsidra li l-perjodi nazzjonali ta' preskrizzjoni għall-azzjonijiet minħabba ksur tar-regoli ta' kompetizzjoni tal-Komunità għandhom jippermettu li jitressqu azzjonijiet fi żmien sena minn deċiżjoni tal-Kummissjoni jew minn sejbien ta' NCA li tistabbilixxi l-ksur tar-regoli msemmija (jew fil-każ ta' appell, sena minn meta jinqata' l-appell); Jikkonsidra li, meta ma jkun hemm l-ebda deċiżjoni ta' dan it-tip, għandu jkun possibbli li jitressqu azzjonijiet għar-riżarċiment ta' danni b'riżultat ta' ksur ta' l-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat jew tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-Komunità fi kwalunkwe ħin fil-perjodu li matulu l-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta deċiżjoni li timponi multa minħabba t-tali ksur; jikkunsidra li ż-żmien għandu jiġi sospiż waqt il-perjodu ddedikat għad-diskussjonijiet formali kollha jew għall-medjazzjoni bejn il-partijiet;

25.  Jissuġġerixxi li ż-żmien ta" preskrizzjoni li japplika għad-dritt li jintalab kumpens fil-każ ta" ksur tal-liġi dwar il-kompetizzjoni għandu jiġi sospiż miż-żmien meta l-Kummissjoni jew l-NCA fi Stat Membru jew aktar jiftħu investigazzjoni dwar dan il-ksur;

26.  Jiġbed l-attenzjoni dwar il-fatt li t-tressiq ta' azzjonijiet privati għar-riżarċiment ta' danni ma jaffetwax is-setgħat jew ir-responsabilitajiet fil-qasam tal-liġi tal-kompetizzjoni, li ngħataw lill-Kummissjoni permezz tat-Trattat;

27.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, kemm jista' jkun malajr, tadotta linji gwida għall-forniment ta' assistenza għall-partijiet sabiex jiġu kwantifikati d-danni li jkunu ġarrbu u tiġi stabbilita r-rabta kawżali; jitlob ukoll li tingħata prijorità lit-tfassil ta' komunikazzjoni dwar it-tressiq ta' azzjonijiet legali indipendenti, liema komunikazzjoni tkun tinkludi rakkomandazzjonijiet għall-preżentata ta' talbiet u eżempji għall-aktar każi frekwenti;

28.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tipprepara White Paper bi proposti dettaljati biex jiġi ffaċilitat it-tressiq ta' azzjonijiet privati "indipendenti" u "ta' segwitu" għar-riżarċiment ta' danni minħabba mġiba li tikser ir-regoli tal-kompetizzjoni tal-Komunità, li, b'mod komprensiv, tindirizza l-kwistjonijiet mqajma f'din ir-Riżoluzzjoni u li, fejn hu xieraq, tikkonsidra qafas legali adatt; jistieden ukoll lill-Kummissjoni biex tinkludi fiha proposti għat-tisħiħ tal-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet kollha responsabbli biex japplikaw ir-regoli Komunitarji dwaril-kompetizzjoni;

29.  Jikkonsidra li kwalunkwe inizjattiva tal-Kummissjoni li tirregola d-dritt tal-vittmi li jfittxu għad-danni fl- awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali trid tkun akkumpanjata minn studju ta" impatt ;

30.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex taħdem mill-qrib ma" l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ta" l-Istati Membri sabiex jitnaqqsu kwalunkwe ostakli transkonfinali li ma jħallux liċ-ċittadini u n-negozji ta" l-UE jippreżentaw talbiet għal danni transkonfinali f'każi ta" ksur tar-regoli Komunitarji dwar il-kompetizzjoni fl-Istati Membri; jikkonsidra li, jekk ikun hemm bżonn, il-Kummissjoni għandha tieħu azzjoni legali sabiex tneħħi ostakli ta' dan it-tip;

31.  Iħeġġeġ lil dawk l-Istati Membri li fihom iċ-ċittadini u n-negozji għad m'għandhomx dritt effettiv ta' dan it-tip li jitolbu kumpens sabiex jadattaw il-liġi proċedurali ċivili tagħhom;

32.  Jenfasizza li l-Parlament għandu jkollu rwol ko-leġiżlattiv fil-qasam tal-liġi dwar il-kompetizzjoni u li għandu jinżamm infurmat b'mod regolari dwar l-azzjonijiet legali privati mressqa;

33.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri u lill-imsieħba soċjali.

(1) ĠU 61, 15.11.1961, p. 1409.
(2) ĠU C 313, 15.10.1997, p. 3.
(3) ĠU L 1, 4.1.2003, p. 1.
(4) ĠU L 123, 27.4.2004, p. 18
(5) ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1
(6)1 ĠU C 364, 18.12.2000, p. 1.
(7)2 Kawża 26/62, NV Algemene Transport-en Expeditie Onderneming van Gend en Loos v Dipartiment tat-Taxxi Interni ta'l-Olanda [1963] ECR-1.
(8) Kawża C-453/99, Courage Ltd v Crehan [2001] ECR I-6297 u s-sentenza tat-13 ta' Lulju 2006 fil-kawżi konġunti C-295/04 sa 298/04, Manfredi et v Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA et, għandhom mhux ippublikati fir-Rapporti tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 2006 pI 6619.


Ftehima Multilaterali dwar l-Istabbiliment ta' Żona Ewropea ta' Avjazzjoni Komuni
PDF 216kWORD 44k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-25 ta' April 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehima Multilaterali bejn ir-Repubblika ta" l-Albanija, il-Bożnja u Ħerżegovina, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika tal-Kroazja, il-Komunità Ewropea, ir-Repubblika ta" l-Iżlanda, dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, ir-Renju tan-Norveġja, is-Serbja u l-Montenegro, ir-Rumanija u l-Missjoni ta" Amministrazzjoni Temporanja tan-Nazzjonijiet Uniti fil-Kosovo dwar it-Twaqqif ta" Żona Ewropea ta" Avjazzjoni Komuni (ECAA)
P6_TA(2007)0153B6-0148/2007

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għall-Kunsill (COM(2006)0113)(1),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Jannar 2006 dwar l-iżvilupp ta" l-aġenda għall-politika esterna tal-Komunità dwar l-avjazzjoni(2),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.   billi, invista tad-dħul tagħha fl-UE, ir-Rumanija għandha tkun ittrattata b'mod differenti mill-Istati Membri l-oħra, u billi l-Bulgarija, minkejja l-adeżjoni tagħha, hija suġġetta għal klawsola protettiva fir-rigward ta" interessi ta" sigurtà u għalhekk għandha tkun ittrattata bħala pajjiż terz,

B.   billi l-Kunsill adotta ftehima proviżorja kif proposta mill-Kummissjoni u din il-ftehima proviżorja qed tistenna li tkun irratifikata mill-partijiet kollha,

C.   billi ż-Żona Ewropea ta' Avjazzjoni Komuni (ECAA) hija importanti bħala ftehima ta" qafas sabiex ikunu ttrattati kwistjonijiet relatati ma" l-avjazzjoni mal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent, l-Iżlanda u n-Norveġja b'mod partikolari u tipprovdi mudell għal ftehimiet futuri ta" dan it-tip ma" pajjiżi terzi oħra,

L-Ambjent

1.   jinnota li huwa importanti li l-ftehima dwar l-ECAA għandha tkopri l-leġiżlazzjoni ta" l-UE preżenti u tal-futur dwar l-emissjonijiet u miżuri oħra li se jnaqqsu l-impatt ambjentali ta" l-avjazzjoni,

2.   jilqa" il-fatt li l-partijiet kollha għall-ftehima jaċċettaw li f'xi punt fil-futur l-avjazzjoni tista" tiġi inkluża fl-iskemi ta" skambju tal-kwoti ta" l-emissjonijiet (ETS),

3.   wara li kkunsidra l-importanza tal-ftehima fis-sens li jinħolqu l-kundizzjonijiet sabiex is-Sema Ewropew Wieħed (SES) jitkabbar lil hinn mill-Istati Membri,

Is-Sikurezza u s-Sigurtà

4.   għalhekk, jenfasizza l-importanza kruċjali ta" l-għajnuna teknika u tan-negozjati ta" adeżjoni bħala mezzi biex jintlaħaq il-kunsens neċessarju ma" msieħba li mhux fl-UE u li mhux fl-EEA sabiex jintlaħaq dan l-objettiv,

5.   jinsisti li l-leġiżlazzjoni kollha ta" l-UE dwar is-sikurezza u s-sigurtà u r-Regolament (KE) Nru 1107/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 5 ta' Lulju 2006 dwar il-jeddijiet ta' persuni b'diżabbiltà u persuni b'mobbiltà imnaqqsa meta jivjaġġaw bl-ajru(3) għandhom ikunu inklużi fl-anness operattiv tal-ftehima,

6.   jinnota li l-immaniġġjar tat-traffiku ta" l-ajru huwa inkluż fil-ftehima, fatt li huwa importanti mill-aspett li jkunu applikati r-regoli tas-SES, bħalma huwa l-iżvilupp transkonfinali ta' blokki ta' l-ispazju ta' l-ajru,

7.   jilqa" il-vantaġġi evidenti ta" l-applikazzjoni reċiproka u koerenti ta' l-Istima ta' Sikurezza tad-Direttiva 2004/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar is-sikurezza ta' inġenji ta' l-ajru ta' pajjiżi terzi li jużaw ajruporti tal-Komunità(4) mill-partijiet kollha għall-ftehima;

8.   ifakkar li t-twettiq ta" l-għan ta' SES jinvolvi wkoll flessibilità ta" l-ispazju ta" l-ajru, li jagħmel il-koperazzjoni istituzzjonalizzata bejn awtoritajiet militari u ċivili neċessarja fil-qasam tal-kontroll tat-traffiku ta" l-ajru,

Kwistjonijiet soċjali

9.   jilqa" b'sodisfazzjon l-irwol vitali ta" l-Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza ta" l-Avjazzjoni fl-istħarriġ ta' esperti, fit-tħejjija manwali u fl-għoti ta' pariri tekniċi f'pajjiżi msieħba kif ukoll fl-għajnunai biex jiġu stabbiliti mekkaniżmi ta" implimentazzjoni,

10.   jenfasizza l-fatt li l-leġislazzjoni soċjali rilevanti ta' l-UE għandhom jiġu rispettati fl-implimentazzjoni tal-ftehima,

11.   jinnota li l-ftehima tipprovdi għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 tas-16 ta' Diċembru 1991 dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti tekniċi u l-proċeduri amministrattivi fil-qasam ta' l-avjazzjoni ċivili(5),

12.   jinnota li jrid ikun hemm implimentazzjoni fil-pront ta" l-impenji fil-Ftehima u rapport ta" progress ippreżentat lill-Parlament Ewropew sal-31 ta" Diċembru 2008,

13.  Isejjaħ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill sabiex jiżguraw li l-ftehima tkun tirrifletti dawn il-konsiderazzjonijiet ewlenin u li arranġamenti għall-monitoraġġ ikunu stabbiliti f'konnessjoni mal-proċess ta' implimentazzjoni;

o
o   o

14.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) Għadha mhix ippublikata fil-ĠU.
(2) ĠU C 287 E, 24.11.2006, p.84.
(3) ĠU L 204, 26.7.2006, p.1.
(4) ĠU L 143, 30.4.2004, p.76, Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 2111/2005 (ĠU L 344, 27.12.2005, p.15).
(5) ĠU L 373, 31.12.1991, p.4, Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1900/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 377, 27.12.2006, p.176).


Strateġija Tematika għall-Użu Sostenibbli tar-Riżorsi Naturali
PDF 289kWORD 131k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-25 ta' April 2007 dwar Strateġija Tematika għall-Użu Sostenibbli tar-Riżorsi Naturali (2006/2210(INI))
P6_TA(2007)0154A6-0054/2007

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni 'Lejn Strateġija Tematika dwar l-Użu Sostenibbli tar-Riżorsi Naturali' (COM(2003)0572),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni 'Strateġija Tematika dwar l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali' (COM(2005)0670),

–   wara li kkunsidra r-Reviżjoni ta' l-Istrateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli ta' l-UE - Strateġija Mġedda(1),

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika adottata f'Rio de Janeiro fl-1992,

–   wara li kkunsidra d-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2001 dwar l-istima ta' l-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent(2),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 6 tat-Trattat KE, li jistipulaw li rekwiżiti ta' ħarsien ambjentali jridu jkunu integrati fis-setturi varji tal-politika Komunitarja bil-għan li jiġi promoss l-iżvilupp ta' l-attivitajiet ekonomiċi b'rispett għall-ambjent,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 174 tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra s-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali tal-Komunità (is-Sitt EAP)(3),

–   wara li kkunsidra s-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali tal-Komunità (is-Sitt EAP), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni 'Lejn l-avvanz ta' l-użu sostenibbli tar-riżorsi: Strateġija Tematika għall-prevenzjoni u r-riċiklaġġ ta' l-iskart' (COM(2005)0666),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2005 dwar il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar it-Tħeġġiġ ta' Teknoloġiji għall-Iżvilupp Sostenibbli: Pjan ta' Azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea għat-Teknoloġiji Ambjentali(4),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta" Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel (A6-0054/2007),

A.   billi, fl-għexieren ta' snin li ġejjin, bidla demografika mgħaġġla fid-dinja se ġġib pressjoni dejjem akbar fuq il-klima, ir-riżorsi naturali u l-bijodiversità, u billi din il-bidla hija konnessa wkoll mad-disparità fil-prosperità bejn id-dinja industrijalizzata u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw,

B.  Billi żvilupp ekonomiku sostenibbli, flimkien ma' tqassim ġust u ekwu tal-benefiċċji li jirriżultaw mir-riżorsi naturali, aċċess għar-riżorsi u s-swieq, huwa meħtieġ biex itaffi l-faqar u jżid il-benesseri tal-bniedem,

C.   billi, minħabba ż-żieda mgħaġġla tal-popolazzjoni tad-dinja, sa l-2010, 400 miljun persuna oħra se jkunu qed jgħixu fid-dinja; billi f'dinja fejn kulħadd jiddependi minn xulxin dejjem aktar ma nistgħux nibqgħu nipproduċu u nikkunsmaw kif qed nagħmlu bħalissa u billi, fid-dinja kollha, 15,500 speċi ta' pjanti u annimali huma f'periklu serju ta' estinzjoni; billi fl-għexieren ta' snin riċenti kważi kull tip ta' ekosistema u l-ispeċi kollha diġà batew ħafna u billi l-ilma ħelu huwa riżors prezzjuż ħafna, li qiegħed taħt pressjoni; billi l-kriżi dinjija ta' l-ilma hija theddida għall-ħajja tal-bniedem u għall-iżvilupp sostenibbli u fl-aħħarnett anke għall-paċi u s-sigurtà,

D.   billi, madwar id-dinja, il-'footprint' ekoloġiku(5) medju issa huwa 2.2 ettari per kapita għalkemm mhux suppost ikun iktar minn 1.8 ettari sabiex jibqa' fil-limiti tal-bijokapaċità tad-Dinja; mad-dinja kollha, il-bnedmin qed jużaw 25% iktar minn kemm id-Dinja tipproduċi kull sena, jew fi kliem ieħor, id-Dinja kellha bżonn sena u tliet xhur biex tipproduċi dak li aħna użajni f'sena waħda (2003) (WWF Eco-report 2006),

E.   billi, skond l-Evalwazzjoni tal-Millenju ta' l-Ekosistemi tan-NU ta' l-2005, kien hemm tnaqqis f'kull 2 minn 3 ekosistemi mill-bidu tas-sittinijiet u billi d-domanda għar-riżorsi naturali żdiedet b'70% fl-istess perjodu,

F.   billi skond l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, il-'footprint' ekoloġiku ta' l-Ewropa kien aktar mill-bijokapaċità tiegħu stess fl-1960 u sa llum huwa d-doppju tal-bijokapaċità tiegħu; billi dan mhux kompatibbli ma' l-iżvilupp ekwitabbli sostenibbli,

G.   billi l-falliment s'issa biex jiġi assenjat valur lill-kapital naturali, f'servizzi ta' l-ekosistema partikulari huwa impediment serju fl-isforzi ġenerali biex jiġi stabbilit qafas għal użu sostenibbli ta' riżorsi naturali,

H.   billi l-interessi tal-kummerċ u ta' l-ambjent m'hemmx għalfejn ikunu f'kunflitt; billi, madanakollu, prosperità ekonomika suffiċjenti fil-futur se tkun possibbli biss f'sistema bbażata fuq is-suq li fiha l-forom kollha tal-kapital, inkluż kapital naturali, ikollhom valur sħiħ, u l-ispejjeż tal-ħsara għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent jiġu kompletament internalizzati fil-prezzijiet tal-prodott,

I.   billi t-tkabbir ekonomiku li qed jiżdied fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw se jżid aktar il-pressjoni fuq l-ambjent,

J.   billi progress fil-qasam tat-tagħrif speċjalizzat u tat-teknoloġija huwa kruċjali sabiex jintlaħaq bilanċ bejn it-tkabbir ekonomiku fuq naħa u s-sostenibilità soċjali u ekoloġika fuq l-oħra,

K.   billi skond l-Artikolu 6 tat-Trattat, imsaħħaħ mill-Proċess ta' Cardiff, rekwiżiti ta' ħarsien ambjentali jridu jkunu integrati fil-formulazzjoni u fl-implimentazzjoni tal-politika ta' l-UE,

L.   billi hemm ftit komplementarjetà u m'hemmx biżżejjed koordinazzjoni bejn il-fora internazzjonali differenti responsabbli għall-iżvilupp sostenibbli (Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, Protokoll ta' Kyoto, Konvenzjoni għall-Ġlieda kontra d-Deżertifikazzjoni, eċċ.), barra minn hekk ma hemm l-ebda għodda biex tinforza dawn il-ftehimiet madwar id-dinja,

M.   billi l-Istrateġija ta' l-UE għat-Tkabbir u l-Impjiegi(6) mħaddna mis-Samit tar-Rebbiegħa ta' l-2005 tagħti prijorità għolja lil aktar użu sostenibbli tar-riżorsi naturali u tistieden lill-UE biex tkun minn ta' l-ewwel fil-bidla għal konsum u produzzjoni iktar sostenibbli fl-ekonomija globali,

N.   wara li kkunsidra l-prinċipji gwida għal żvilupp sostenibbli adottati mill-Kunsill Ewropew fil-15 u fis-16 ta' Ġunju 2006, li għandhom jiffurmaw il-bażi għal żvilupp sostenibbli, b'mod partikulari dawk relatati mal-kwalità tal-ħajja u s-solidarjetà bejn u fost il-ġenerazzjonijiet,

O.   billi, fil-komunikazzjoni tagħha dwar ir-reviżjoni ta' l-Istrateġija ta' Żvilupp Sostenibbli ta' l-UE - pjattaforma għall-azzjoni (COM(2005)0658), il-Kummissjoni tiddikjara li:

   - l-UE u l-Istati Membri jridu jkomplu jinvestu fir-riċerka u t-teknoloġija biex isibu metodi ġodda ta' produzzjoni u konsum li huma effiċjenti f'sens ta' nfiq u effiċjenti f'sens ta' riżorsi,
   - l-UE għandha tkun minn ta' l-ewwel fid-dinja fit-teknoloġiji eko-effiċjenti u li jiffrankaw l-enerġija sabiex jitnaqqas il-livell għoli ta' dipendenza fuq ir-riżorsi naturali,
   - l-UE trid tissalvagwardja l-kapaċità tad-dinja li ssostni l-ħajja fid-diversità kollha tagħha, tirrispetta l-limiti tar-riżorsi naturali tal-pjaneta u tiżgura livell għoli ta' ħarsien u titjib tal-kwalità ta' l-ambjent,
   - sa l-2012, 12% tal-konsum ta' l-enerġija ta' l-Istati Membri jrid jiġi minn sorsi li jiġġeddu,
   - sa l-2010, 21% tal-konsum ta' l-elettriku ta' l-Istati Membri jrid jiġi minn sorsi li jiġġeddu,

P.   billi f'Ġunju 2006, il-Kunsill Ewropew talab fost l-oħrajn, dan li ġej fl-Istrateġija Mġedda ta' Żvilupp Sostenibbli ta' l-UE:

   - l-istrateġija ta' l-UE dwar l-użu sostenibbli ta' riżorsi naturali għandha tkun komplementata b'numru ta' miri u miżuri fuq livell ta' UE,
   - biex titjieb l-effiċjenza tar-riżorsi sabiex jitnaqqas l-użu ġenerali ta' riżorsi naturali li ma jiġġeddux u l-impatti ambjentali relatati ta' l-użu ta' materja prima, u b'hekk jintużaw riżorsi naturali li jiġġeddu b'rata li ma taqbiżx il-kapaċità ta' riġenerazzjoni tagħhom,

Q.   billi s-Sitt EAP:

   - jistipula programm li l-objettivi tiegħu jaqblu mal-prijoritajiet ewlenin tal-Komunità, jiġifieri l-bidla fil-klima, in-natura u l-bijodiversità, l-ambjent, is-saħħa pubblika u l-kwalità tal-ħajja, ir-riżorsi naturali u l-iskart,
   - jitlob il-promozzjoni ta' bidliet fi skemi ta' sussidju li għandhom impatt ħażin sostanzjali fuq l-ambjent u li m'humiex kompatibbli ma' l-iżvilupp sostenibbli,
   - jiddikjara li strateġiji tematiċi għandhom jinkludu objettivi u kalendarji ambjentali kwalitattivi u kwantitattivi rilevanti,
   - u fost l-oħrajn jitlob b'mod espliċitu għal reviżjoni ta' l-effiċjenza tal-miżuri ta' politika u ta' l-impatt tas-sussidji relatati ma' riżorsi naturali u skart, u kif ukoll biex jiġu stabbiliti għanijiet u miri għall-effiċjenza tar-riżorsi u l-użu mnaqqas ta' riżorsi, filwaqt li tiġi żganċjata r-rabta bejn it-tkabbir ekonomiku u l-impatti ambjentali negattivi,

R.   billi l-Anness ta' l-Istrateġija Tematika jiddikjara li:

   - jekk jinkiseb titjib annwali fil-produttività tar-riżorsi ta' 3%, filwaqt li l-ekonomija tikber b'rata ta' 3% fis-sena wkoll, l-użu tar-riżorsi jkun bejn wieħed u ieħor stabbli,
   - sakemm l-affarijiet kollha jkunu indaqs, l-użu ta' materjali li jirregolarizzaw mhux se jkunu biżżejjed biex inaqqsu l-impatti ambjentali mifruxa fuq l-ekonomija u jiksbu sistemi ta' żganċjar,

S.   billi fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Novembru 2005 dwar ir-Rebħa tal-Ġlieda kontra l-Bidla fil-Klima(7) il-Parlament Ewropew iddikjara li tnaqqis qawwi ta' emissjonijiet, jiġifieri ta' 30% sa l-2020 u ta' 60-80% sa l-2050 għandhom jiġu approvati mill-pajjiżi żviluppati,

T.   billi l-agrikoltura tuża inqas minn 50% ta' l-art kollha u tikkonsma 30% ta' l-ilma kollu u 20% tal-fjuwil kollu,

U.   billi t-trasport huwa s-settur ta' l-utent aħħari li qed jikber bl-aktar rata mgħaġġla u huwa responsabbli għal 40% ta' l-użu ta' l-enerġija totali madwar id-dinja kollha u għal bejn wieħed u ieħor 40-80% tat-tniġġis ta' l-arja totali u għal 28% ta' l-emissjonijiet tas-CO2 fl-Ewropa,

V.   billi għarfien aħjar ta' kif jaħdmu s-sistemi naturali se joħloq opportunitajiet ġodda għal sistemi ta' produzzjoni u ta' konsum ekoloġikament sodi; billi diġà hemm iktar minn 2,000 teknoloġija bbrevattati ispirati min-natura ("biomimicry"),

W.   billi wieħed mill-Objettivi tal-Millenju għall-Iżvilupp adottat min-Nazzjonijiet Uniti fl-2000 kien dak li jkun żgurat ambjent sostenibbli qabel l-2015 billi l-iżvilupp sostenibbli jiġi integrat fi programmi ta' politika nazzjonali, jitwaqqaf it-telf ta' riżorsi naturali u jitnaqqas bin-nofs in-numru ta' nies mingħajr aċċess għal ilma tajjeb għax-xorb; billi sa l-2020 il-kundizzjonijiet tal-ħajja ta' mill-inqas 140 miljun ruħ li jgħixu f'mandraġġi jridu jitjiebu b'mod sinifikanti,

X.   billi kull sena bejn 5 u 6 miljun persuna - l-iktar tfal - imutu minn mard ikkawżat mit-tniġġis ta' l-ilma u ta' l-arja, billi 370 000 mewta prematura huma kkawżati mit-tniġġiż ta' l-arja fl-Ewropa,

Y.   billi l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali huwa conditio sine qua non għall-prosperità fit-tul,

Z.   billi l-bażi tal-biċċa l-kbira tal-problemi ambjentali hija l-użu mhux sostenibbli ta' riżorsi naturali,

AA.   billi trasformazzjoni tas-sistema preżenti ta' produzzjoni u ta' konsum hija meħtieġa b'mod urġenti;

AB.   billi s-soċjetà primarjament tiddependi fuq prodotti magħmula minn sett ta' materjali different, jiġifieri materjali bijoloġiċi, minerali u sintetiċi, li ħafna drabi jitħalltu sabiex jipproduċu materjali komposti u billi dawn il-materjali għandhom jintużaw u jiġu trattati b'mod li meta l-utilità tal-prodotti tispiċċa, huma ma jsirux skart mingħajr użu,

AC.   billi sa mhux aktar tard mill-2015 immaniġġjar aħjar u l-fatt li ma ssirx esplojtazzjoni żejda ta' riżorsi naturali li jiġġeddu bħall-istokks tal-ħut, il-bijodiversità, l-ilma, l-arja, il-ħamrija u l-atmosfera jistgħu jirriżultaw fl-irkupru ta' ekosistemi tal-baħar li saritilhom il-ħsara, skond il-Pjan ta' Implimentazzjoni ta' Johannesburg adottat fil-Laqgħa Għolja tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Iżvilupp Sostenibbli f'Johennesburg fl-2002,

AD.   billi s-sistema industrijali tagħna tgħix fuq ekosistemi mbiegħda permezz tal-kummerċ u ħafna drabi hija insensittiva għad-degradazzjoni tagħhom; billi għalhekk l-istrateġija tar-riżorsi naturali għandha tkun ibbażata fuq l-applikazzjoni tal-metodoloġija tal-'footprint' ekoloġiku u għandha bħala għan primarju t-tnaqqis tal-'footprint' ekoloġiku ta' l-UE fid-dinja u li tmexxi u tinkoraġġixxi pajjiżi oħra li mhumiex fl-UE biex jagħmlu l-istess,

AE.   billi sa mhux aktar tard mill-2010, it-telf tal-bijodiversità jrid jitwaqqaf, skond il-Pjan ta' Implimentazzjoni ta' Johannesburg,

AF.   billi hemm disparitajiet kbar bejn Stati Membri fir-rigward tal-produttività tar-riżorsi; billi l-eliminazzjoni ta' dawn id-disparitajiet biss tfisser li l-produttività mtejba tnaqqas l-ammont ta' riżorsi naturali użati u konsegwentement titnaqqas il-pressjoni fuq l-ambjent u titjieb il-pożizzjoni kompetittiva ta' l-Istati Membri,

AG.   billi Stati Membri żviluppati ekonomikament u orjentati lejn is-servizz esportaw ammont kbir ta' l-attivitajiet tagħhom li jikkunsmaw l-enerġija u r-riżorsi naturali lejn pajjiżi inqas żviluppati fl-UE u barra mill-UE; billi l-Kummissjoni għandha tikkunsidra li Stati Membri differenti jużaw ammonti differenti ta' riżorsi naturali sabiex jilħqu l-istess rata ta' tkabbir ekonomiku,

AH.   billi l-Pjan ta' Implimentazzjoni ta' Johannesburg talab ukoll biex jinfired it-tkabbir ekonomiku mid-degradazzjoni ambjentali billi jitjiebu l-effiċjenza u s-sostenibilità fl-użu ta' riżorsi u proċessi ta' produzzjoni u billi jitnaqqsu d-degradazzjoni tar-riżorsi, it-tniġġis u l-iskart,

AI.   billi l-Pjan ta' Azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea għat-Teknoloġiji Ambjentali fuq imsemmi:

   - jinnota li l-użu effiċjenti ta' riżorsi u materjali jnaqqas l-ispejjeż għall-industrija u d-djar, u b'hekk ikun hemm iktar flus fl-idejn u l-ekonomija ta' l-UE tiddependi inqas minn riżorsi skarsi u swieq instabbli ħafna,
   - jinnota li ħafna drabi riżorsi skarsi jikkawżaw kunflitti reġjonali f'pajjiżi li qed jiżviluppaw,
   - jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li jkunu promossi teknoloġiji li jgħinu fil-prevenzjoni ta' diżastri naturali jew attivitajiet li jistgħu jwasslu għall-qerda ta' riżorsi naturali jew li jagħmlulhom il-ħsara,

AJ.   billi politika tista' tkun implimentata biss jekk il-pubbliku u l-konsumatur huma mħeġġa jibdlu l-imġiba fil-konsum tagħhom biex iqisu l-ħtiġijiet ta' l-ambjent u s-saħħa,

1.  Jieħu nota fuq qalbu tal-komunikazzjoni fuq imsemmija mill-Kummissjoni "Strateġija Tematika dwar l-użu sostenibbli ta' riżorsi naturali", u jiddispjaċih għan-nuqqas ta' viżjoni ċara dwar kif jintlaħaq l-objettiv ġenerali; iqis li għandha tkun meqjusa bħala l-ewwel pass fi proċess li eventwalment iwassal għal strateġija komprensiva għall-użu sostenibbli ta' riżorsi naturali;

2.  Iqis li l-pjattaforma għal azzjoni tal-Kummissjoni għall-istudju ta' l-Istrateġija għall-Iżvilupp sostenibbli hija kawta wisq u limitata fl-iskop tagħha u li, fil-forma preżenti tagħha, mhux se jirnexxielha tipperswadi lill-pubbliku jew lil dawk il-politiċi li jieħdu d-deċiżjonijiet biex isegwu l-għanijiet kruċjali li tipprovdi għalihom;

3.  Jitlob lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi għanijiet u miri fuq livell politiku u settorjali għall-effiċjenza tar-riżorsi, u biex tħaffef il-ħidma fuq għodod xierqa biex jinżamm il-progress;

4.  Jinnota b'dispjaċir li l-Istrateġija Tematika dwar l-użu sostenibbli ta' riżorsi naturali (l-Istrateġija Tematika) tonqos milli ssegwi l-objettivi tas-Sitt EAP tal-Komunità Ewropea; iqis li l-objettivi tas-Sitt EAP relatati ma' l-użu sostenibbli ta' riżorsi naturali se jibqgħu ma jintlaħqux sakemm l-azzjonijiet konċertati ppreżentati fl-Istrateġija Tematika ma jsirux aktar effettivi; iqis li dan japplika partikularment għall-objettiv li jiġi żgurat li l-użu tar-riżorsi naturali u l-impatt tagħhom ma jaqbiżx il-kapaċità ta' l-ambjent;

5.  Jitlob lill-Unjoni Ewropea biex iżżid l-isforzi tagħha u tieħu deċiżjonijiet bil-ħsieb li ssir l-iktar ekonomija ekonomika fid-dinji f'termini ta' l-użu tagħha tar-riżorsi u ta' l-enerġija; jenfasizza li l-kisba ta' għanijiet bħal dawn tippermetti indipendenza u siġurtà ta' forniment ta' riżorsi u enerġija akbar u firda tat-tkabbir ekonomiku mill-isfruttament tar-riżorsi naturali;

6.  Jenfasizza li t-tniġġis, l-iskarsezza dejjem akbar tar-riżorsi naturali u tal-materja prima u d-diffikultà dejjem akbar biex jinkiseb aċċess għalihom jikkostitwixxu theddida għall-konservazzjoni tal-bijodiversità u se jikkawżaw żidiet fil-prezz fuq tali skala li bejn wieħed u ieħor jiddistabilizzaw kompletament is-sistemi ekonomiċi u soċjali ta' l-Unjoni Ewropea u ta' pajjiżi terzi, u se joħolqu riskji ta' kunflitti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Unjoni Ewropea jwieġbu b'modi xierqa għas-sitwazzjoni;

7.  Iqis li, anke jekk hemm il-ħtieġa ta' data iktar speċifika f'ċerti oqsma, din m'għandhiex tintuża bħala skuża biex ikunu posposti miżuri li jeħtieġ li jittieħdu biex ikun żgurat l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali; jinnota wkoll li l-għerf disponibbli bħalissa huwa biżżejjed biex jippermetti li tittieħed azzjoni prattika issa biex jittejjeb il-konsum sostenibbli tar-riżorsi naturali;

8.  Jisħaq fuq l-objettivi essenzjali ta' l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali, inklużi livell għoli ta' ħarsien ta' l-ambjent u s-saħħa pubblika, id-disponibilità ta' riżorsi naturali għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin, kontribuzzjoni għall-istabilità u l-prosperità tas-sistema ekonomika u soċjali tagħna u li jiġi limitat l-użu tar-riżorsi naturali sabiex l-impatt ambjentali jitnaqqas u jsir stabbli;

9.  Iqis li l-Kummissjoni għandha tieħu l-opinjoni tal-Parlament, tal-pubbliku Ewropew u l-ambjent bis-serjetà, u jitlob lill-Kummissjoni biex tistabilixxi miri u skedi li jorbtu għal riżorsi naturali kif ġej:

   a) biex jiġu żviluppati u implimentati l-aħjar prattiki għal kull katina ta' produzzjoni,
   b) biex jintlaħaq tnaqqis kwantitattiv fl-emissjonijiet ta' gass li għandu effett serra b'mill-inqas 30% sa l-2020 u bi 80% sa l-2050 meta mqabbla mal-livelli ta' l-1990

10.  Jinkuraġġixxi lill-Kummissjoni biex tiddefinixxi l-aħjar prattiki għall-gruppi ta' prodotti ewlenin, filwaqt li tibda mill-'ewwel għaxra' (definiti mill-Kummissjoni) u dan għandu jitlesta fi żmien tliet snin. Iċ-Ċentru tad-Data għar-Riżorsi Naturali (propost fl-Istrateġija Tematika) għandu jkun responsabbli biex jiddefinixxi l-aħjar prattiki;

11.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tipproponi politiki tal-Komunità sabiex:

   - tiġi mrawma interazzjoni tal-partijiet interessati u tiġi promossa l-applikazzjoni ta' evalwazzjonijiet taċ-ċiklu tal-ħajja (LCA) u/jew metodi oħrajn fost kumpaniji u biex tiġi pprovduta informazzjoni fuq talba,
   - jiġu żviluppati miri għas-CO2 fuq bażi nazzjonali u settorjali;

12.  Iqis li l-Istrateġija Tematika għandha tinkludi linji gwida li jispjegaw il-miżuri neċessarji għal ċertu setturi u l-bidliet meħtieġa proposti għal politiki sabiex jintlaħaq użu sostenibbli u aktar effiċjenti tar-riżorsi;

13.  Iqis li, billi tipposponi l-azzjoni prattika, l-UE se ċċedi l-pożizzjoni kompetittiva tagħha fil-qasam ta' l-innovazzjoni u l-kummerċ f'teknoloġiji eko-effiċjenti ġodda;

14.  Iqis li l-Unjoni Ewropea għandha tieħu t-tmexxija fit-tfittxija għal soluzzjonijiet innovattivi u fil-promozzjoni ta' użu aktar effiċjenti tar-riżorsi u li għandha timmira biex tkun minn ta' l-ewwel fid-dinja fit-teknoloġiji eko-effiċjenti; jinnota li s-suq għal prodotti sostenibbli se jkollu jikber biex ilaħħaq mad-domanda dejjem akbar ta' 'klassi tan-nofs' li qed tikber b'mod rapidu għal prodotti u servizzi tal-konsumatur li jirrispettaw il-kapaċità reġjonali u globali;

15.  Jilqa' r-rikonoxximent mill-Kummissjoni li l-politika dwar l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali s'issa ma kenitx xierqa;

16.  Filwaqt li jirrikonoxxi li l-ħidma lejn l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali hija proċess fit-tul, jikkunsidra li l-operjodu ta' żmien ta' 25 sena kif imsemmi fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni huwa twil wisq;

17.  Jilqa' l-konċentrazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-ħsieb dwar iċ-ċiklu tal-ħajja tul il-Komunikazzjoni u jinkuraġġixxi lill-Kummissjoni biex tkompli ssegwi dan l-approċċ sa ma tasal għal azzjoni ta' politika konkreta;

18.  Jisħaq li l-isforzi tar-Riċerka u l-Iżvilupp(R & D) għandhom ikunu direzzjonati biex itejbu l-għarfien tagħna ta' kif jaħdmu s-sistemi naturali sabiex is-sistemi ta' produzzjoni u ta' konsum jiġu strutturati fuq linji bijoloġiċi, u b'hekk titjieb il-produttività tar-riżorsi u jitnaqqas it-tniġġis;

19.  Iqis li l-istabbiliment ta' Ċentru tad-Data Ewropew qabel l-2008 huwa utli jekk xogħlu jkun li jassessja u jtejjeb perjodikament u biex jistabbilixxi wkoll liema indikaturi oħra għadhom meħtieġa li jiffaċilitaw l-ilħuq ta" l-objettiv urġenti li jnaqqas l-impatt ambjentali u ta" saħħa ta" l-użu tar-riżorsi naturali għal livell minimu;

20.  Ma jaqbilx mal-Kummissjoni li m'hemmx indikaturi magħrufa li jippermettu li objettivi speċifiċi, ċari u li għandhom kalendarju jkunu inklużi issa fl-Istrateġija Tematika; jinnota li indikaturi li huma magħrufa diġà jinkludu il-GDP (Prodott Gross Domestiku), id-DMI (Input Dirett ta' Materjal) u d-DMC (Konsum Domestiku ta' Materjal); indikaturi oħra kif disponibbli u ddettaljati bħal dawk imsemmija hawn fuq se jkunu relatati ma' aspetti varji tal-kwalità tal-ħajja, bħall-kundizzjonijiet tas-saħħa pubbliċi, l-inklużjoni soċjali, il-kuxjenza soċjali tal-proċessi tat-teħid ta' deċiżjonijiet u 'footprint' ambjentali; l-isfida se tkun it-titjib tal-kwalità tal-ħajja billi jiġu stabbiliti għanijiet aktar immaterjali bl-appoġġ ta' teknoloġiji ta' l-informatika u l-komunikazzjoni, u b'mod ġenerali,b'teknoloġiji inqas esiġenti u li għalhekk inaqqsu l-pressjoni fuq ir-riżorsi naturali;

21.  Jipproponi li l-Kummissjoni għandha twettaq fi tliet snin evalwazzjoni rigward il-possibilitajiet u l-istrumenti li jifirdu l-użu tar-riżorsi naturali mit-tkabbir ekonomiku. L-Istrateġija Tematika riveduta għandha tinkludi dawn l-istrumenti ta' żganċjar. Dan l-approċċ għandu jkun implimentat fir-reviżjoni tal-politiki eżistenti;

22.  Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żviluppata żieda mal- GDP - li tiffoka fuq l-aspetti kwalitattivi ta" tkabbir – u f'dan il-proċess jiġu żviluppati speċifikament metodoloġiji sabiex jiġi assenjat valur fuq il-kapital naturali;

23.  Iqis li, jekk flimkien mat-tnaqqis fl-użu tar-riżorsi naturali ikun hemm ukoll bidla għal alternattiva, l-ewwel għandha ssir riċerka dwar l-impatt ambjentali ta' l-alternattiva proposta;

24.  Jistieden lill-UE biex tiżgura li l-istrumenti u l-leġiżlazzjoni kollha tal-Komunità jikkontribwixxu b'mod globali għall-konservazzjoni tar-riżorsi naturali u għal żvilupp sostenibbli fl-UE u f'pajjiżi barra l-UE; l-UE għandha tinkoraġġixxi t-twaqqif ta' strateġiji ta' riżorsi fil-pajjiżi mhux fl-UE, li jkunu riflessi anke fil-fondi u fil-politika ta' l-għajnuna tagħha;

25.  Jikkunsidra li huwa importanti li wieħed jittratta mhux biss l-użu tal-Komunità ( l-użu fl-UE) tar-riżorsi naturali iżda wkoll l-importazzjonijiet tar-riżorsi minn pajjiżi terzi;

26.  Jisħaq dwar il-ħtieġa li jindirizza d-dgħjufijiet ovvji tal-mudell ta" l-ekonomija attwali rigward l-assenjazzjoni ta" valur għas-servizzi ta" l-ekosistema u sabiex jiġi ppreżentat qafas ta" politika li jagħti prijorità lill-effiċjenza tar-riżorsi u tas-sistemi ta" produzzjoni li huma strutturati progressivament matul il-linji bijoloġiċi;

27.  Iqis li sa l-2030 l-użu ta' riżorsi primarji li ma jiġġeddux fl-UE jrid jitnaqqas b'erba' darbiet, jew l-użu tar-riżorsi naturali jrid jitnaqqas bin-nofs sa l-2030 filwaqt li fl-istess ħin tiżdied il-prosperità fid-dinja kollha; jinnota li jistgħu jintużaw l-indikaturi li ġejjin: TMR (Bżonn Totali ta' Materjal), DMI (Input Dirett Materjali) u DMC (Konsum Domestiku Materjali); jinnota li dawn l-indikaturi juru l-kwantitajiet ta' riżorsi li jintużaw f'ekonomija u li billi wieħed jiddividi l-GDP b'dawn l-indikaturi huwa possibbli li titkejjel il-produttività ta' l-użu tar-riżorsi naturali;

28.  Jaqbel li fil-preżent ftit li xejn hemm indikaturi ta' l-impatt aggregati li diġà huma aċċettati ħafna għal kejl tal-progress tat-tnaqqis fl-impatt ambjentali ta' l-użu tar-riżorsi, dak li huwa magħruf bħala indikatur eko-effiċjenti; iqis li hemm bżonn li dawn jiġu ffinalizzati mill-aktar fis possibli u mhux aktar tard mill-2008; jinnota li f'dan ir-rigward aktar żvilupp ta" "konsum materjali ta" valur ambjentali"(EMC) għandu jiġi appoġġjat attivament;

29.  Iqis li l-istrumenti tas-suq u s-sussidji, partikolarment dawk ta' natura fiskali, jistgħu jintużaw sabiex inaqqsu l-użu ta' riżorsi li jagħmlu ħsara lill-ambjent, partikolarment permezz ta' allokazzjoni mill-ġdid ta' sussidji, permezz ta' tnaqqis f'fażijiet, iżda b'mod mgħaġġel, ta' kwalunkwe sussidju għal attivitajiet mhux sostenibbli u permezz ta' l-appoġġ għall-introduzzjoni ta' ekotaxxi. It-tneħħija ta' sussidji li jagħmlu ħsara fuq l-użu ta' riżorsi għandha tkun inkluża fil-pjan preparatorju tal-Kummissjoni kif rekwiżit fl-Istrateġija għal Żvilupp Sostenibbli;

30.  Iqis li allokazzjoni mill-ġdid ta' sussidji, per eżempju li jkun hemm iktar sussidji għal enerġija idroelettrika ġġenerata fuq skala żgħira, kif ukoll għal enerġija ġġenerata permezz tar-riħ u enerġija solari, se jippromwovu l-użu ta' teknoloġiji ġodda u jtejbu l-pożizzjoni kompetittiva ta' l-Ewropa fid-dinja, kif ukoll se jnaqqsu d-dipendenza fuq fjuwils fossili impurtati minn partijiet oħra tad-dinja;

31.  Jinnota li l-iżganċjar tat-tkabbir ekonomiku u t-titjib ta" l-effiċjenza ta" l-użu tar-riżorsi hija diġà kkunsidrata bħala objettiv politiku f"9 Stati Membri (inklużi l-Ġermanja u l-Finlandja) u l-Ġappun; jikkunsidra li żganċjar relattiv mhux suffiċjenti, ġaladarba l-konsum assolut tar-riżorsi naturali jibqa" għoli żżejjed; għaldaqstant jisħaq li l-programm ta" politika relatat ma" l-użu sostenibbli ta" riżorsi naturali għandu jikkonċentra fuq l-iżganċjar tat-tkabbir ekonomiku mill-użu tar-riżorsi naturali li jġib tnaqqis assolut kemm fir-riżorsi wżati kif ukoll fl-impatt ambjentali fl-użu tar-riżorsi;

32.  Jisħaq li l-UE għandha tadotta mira ċara għat-tnaqqis assolut ta" l-użu tar-riżorsi,ġaladarba l-analiżi fl-Anness għall-Istrateġija Tematika tindika li għandna bżonn immorru lil hinn mit-3% tat-titjib effiċjenti tar-riżorsi annwali, u li t-tnaqqis bin-nofs ta" l-użu tar-riżorsi fil-perjodu 2005-2030 jeħtieġ kważi 6% ta' titjib fl-effiċjenza tar-riżorsi annwali;

33.  Iqis li l-impatt ħażin mill-użu totali tar-riżorsi fl-UE jrid jitnaqqas bin-nofs għal kull kategorija ta' riżorsa, pereżempju permezz ta' approċċ settorjali fl-industrija tal-bini, fit-trasport u setturi oħrajn, sabiex jitnaqqas l-impatt ta' l-użu ta' dawn ir-riżorsi u titnaqqas id-dipendenza minnhom;

34.  Iqis li l-Istrateġija Tematika għandha jkollha l-għan li tagħmel użu aktar effiċjenti tar-riżorsi naturali, ittejjeb l-immaniġġjar tagħhom u l-immaniġġjar ta' l-iskart, tadotta metodi ta' produzzjoni u xejriet ta' konsum aktar sostenibbli u tiżgura li l-użu tar-riżorsi naturali ma jkunx iktar mill-piż potenzjali li l-ambjent jista' jiflaħ;

35.  Jipproponi li jkunu stabbiliti miri għal tnaqqis fl-użu ta' riżorsi fis-setturi li ġejjin: l-ikel, l-akkomodazzjoni u t-trasport, għaliex skond studji reċenti dawn jikkawżaw l-aktar l-impatti negattivi;

36.  Għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni sabiex tieħu tliet azzjonijiet prinċipali:

   a) tidentifika u tiżviluppa politiki u azzjonijiet speċifiċi għall-ogħla 20 riżorsi (materjali) bl-akbar impatti; dawn għandhom jiġu proposti mhux aktar tard mill-2008,
   b) tipprepara djalogi bejn il-partijiet interessati fis-setturi l-aktar intensivi fl-estrazzjoni ta' riżorsi u ta' produzzjoni sabiex tidentifika miri settorjali u miżuri xierqa għat-titjib ta" l-effiċjenza tar-riżorsi,
   c) tiżviluppa kriterji ta" bażi ta' riferenza għall-immaniġġjar sostenibbli u l-ġbir ta" riżorsi bijotiċi (eż. l-injam, il-ħut, u prodotti ta" l-agrikoltura);

37.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tinkuraġġixxi l-iżvilupp tal-mudelli ġodda li joffru l-prodotti, per eżempju, sistemi ta" servizzi ta" prodott, provvista ta" utilità lill-konsumaturi permezz ta" l-użu tas-servizzi aktar milli l-prodotti, u b'hekk jiġi ottimizzat l-użu kemm ta" l-enerġija u kemm tal-materjali;

38.  Jisħaq li l-isforzi sabiex jintużaw ir-riżorsi naturali b'mod aktar effiċjenti għandhom isiru b'attenzjoni sħiħa fuq l-impatt fuq il-kummerċ u għandhom bħala skop li jnaqqsu progressivament l-effett ekoloġiku ta" l-UE fid-dinja;

39.  Iqis li l-Istrateġija Tematika għandha tkun integrata f'livelli varji tal-politika u fl-oqsma relevanti kollha tal-politika; għal dan il-għan, il-miri ta' l-UE ta' prevenzjoni ta" l-iskart u l-miri tar-riċiklaġġ u ta' l-użu mill-ġdid għandhom rwol fundamentali;

40.  Jitlob lill-Kummissjoni biex tippromwovi teknoloġiji li jiffukaw fuq prodotti li jdumu, li jistgħu jintużaw mill-ġdid u li jistgħu jiġu rriċiklati;

41.  Iqis li t-tiswija u l-użu mill-ġdid ta' prodotti jestendu l-ħajja tal-prodott u din hija miżura sostenibbli biex jinkiseb tnaqqis fil-ħolqien ta' l-iskart u biex tiżdied il-konsevazzjoni tar-riżorsi; għaldaqstant jitlob lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex iħeġġu b'mod attiv 'soċjetà li tuża mill-ġdid' permezz ta' miżuri edukattivi, ekonomiċi u strutturali, bħal ma' huwa l-appoġġ lill-organizzazzjonijiet u n-netwerks għall-użu mill-ġdid u għat-tiswija;

42.  Jappoġġja l-approċċ ta" l-Istrateġija Tematika sabiex tanalizza politiki eżistenti sabiex jgħollu l-effettività ta" l-Istrateġija, iżda jipproponi li f'din il-fażi jintgħażlu ll-ewwel l-aktar politiki relevanti eżistenti u dawk li għadhom fil-preparazzjoni (eż.: L-Istrateġija Tematika dwar il-Prevenzjoni u r-Riċiklaġġ ta" l-Iskart, Politika ta" Prodott Integrat). L-Istrateġija Tematika għandha tkun ukoll konsistenti ma" l-objettivi ta" Liżbona;

43.  Jipproponi l-identifikazzjoni tan-nuqqasijiet fil-politiki Ewropej attwali li jnaqqsu mill-kapaċità ta" l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali;

44.  Jinnota li l-Kummissjoni tippjana reviżjoni regolari ta" l-Istrateġija Tematika li se tibda fl-2010 u tkompli sejra kull ħames snin wara. Iqis dan bħala ta" valur iżda jenfasizza l-ħtieġa li din l-evalwazzjoni għandha tinkludi analiżi xierqa ta" l-azzjonijiet li jittieħdu lejn il-kisba ta" l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali u sabiex tiġi kkunsidrata l-ħtieġa kostanti għall-politika f'dan il-qasam sabiex tevolvi f'relazzjoni ma" l-iżviluppi xjentifiċi. L-evalwazzjoni għandha teżamina wkoll l-effetti fil-pajjiżi terzi ta" azzjonijiet li jittieħdu fil-livell ta" l-UE;

45.  Iqis li l-politika agrikola, b'mod partikulari, għandha jkollha l-mira li titnaqqas il-pressjoni fuq l-ambjent permezz ta' l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali inklużi l-art, l-ilma u l-fjuwils, iżda mhux biss ta' dawn;

46.  Jisħaq fuq l-importanza tad-dimensjoni globali tal-politika Ewropea dwar l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-ħtieġa li jiġi żgurat li kull pass lejn l-użu sostenibbli tar-riżorsi fl-Ewropa ma jwassalx għal iżjed impatti ambjentali fil-pajjiżi terzi;

47.  Iqis li, fl-agrikoltura, hemm il-ħtieġa li jsir progress ġenwin fir-riċerka fil-metodi ta" produzzjoni ekoloġiċi, fir-regolamentazzjoni u l-monitoraġġ relatat, inter alia, fl-użu ta' fertilizzanti, pestiċidi u ilma, fil-promozzjoni ta' ktajjen qosra, fl-internalizzazzjoni ta" l-ispejjeż esterni u fir-rabta tal-kundizzjonijiet ambjentali ma" l-appoġġ ekonomiku;

48.  Iqis li l-irwol ġdid u responsabbli ta" l-użu tar-riżorsi naturali fil-biedja organika u sostenibbli għandu jkun rikonoxxut u appoġġjat;

49.  Iqis li, minħabba li speċi varji ta" ħut preżentement huma l-aktar riżorsi mhedda fuq medda twila ta" żmien u li l-għajbien ta" l-ispeċi jista" jirriżulta b'aktar bidliet ekoloġiċi, jitlob li jkun hemm politika għas-sajd responsabbli u serja;

50.  Iqis li l-Istati Membri jridu jimplimentaw l-istrateġija ta' l-UE għall-bijodiversità, kemm għas-sajd u kemm f'oqsma oħra, u, b'koperazzjoni mal-Kummissjoni, għandhom jieħdu miżuri biex jintlaħaq l-objettiv li jitwaqqaf it-tnaqqis tal-bijodiversità sa l-2010;

51.  Jilqa" l-proposta tal-bord internazzjonali li se jinkludi parteċipanti minn pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u li, inter alia, jiżviluppaw bażijiet ta' riferenza ta' sostenibilità biex jaqla', jiġbor u jittrasporta materjali u prodotti li ġejjin minn barra l-UE, inkluż mhux biss l-istandards ta" kwalità materjali iżda wkoll l-istandards ta" kwalità ta" produzzjoni, waqt li jitqiesu l-kwistjonijiet soċjali u ambjentali;

52.  Jisħaq fuq il-ħtieġa għal għajnuna lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw, għall-pajjiżi ta" l-Ewropa tal-Lvant u tal-Balkani tal-Punent li m'humiex parti mill-UE, permezz ta', fost l-oħrajn, qsim ta' teknoloġija u tagħrif speċjalizzat; iżid li l-Ewropa ma tistax timporta b'mod xieraq il-bijokapaċità minn pajjiżi oħra mingħajr l-użu tar-riżorsi sostenibbli li bl-istess mod issir objettiv għal dawk il-pajjiżi u mingħajr ma tiżgura li hija qiegħda timporta riżorsi li huma sfruttati wisq jew mhedda;

53.  Iqis li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw għandhom ikunu mgħejuna jilħqu l-istandards ta' l-UE u r-rekwiżiti ta' l-ittikkettar;

54.  Jisħaq l-importanza għal din l-Istrateġija Tematika tar-rekwiżit diġà inkorporat fi strateġiji ta' politika oħra li sa l-2010 medja ta' 12% tal-konsum ta' l-enerġija fl-UE u 21% tal-konsum ta' l-elettriku fl-UE għandhom jiġu minn riżorsi naturali sostenibbli, u li 12% għandu jjitla' għal 15% fl-2015;

55.  Jimmira li sa l-2010, jagħmel konformi l-prinċipju ta" l-UE ta' akkwist pubbliku aħdar (green public procurement) bl-istandard attwalment miksub mill-Istat Membru li jiffunzjona l-aħjar;

56.  Iqis, b'konformità ma' politika tal-konsum ta' l-enerġija li tiġġedded, li sa l-2010 meta ta' mill-inqas 12% tal-materja prima li tiġġedded fl-UE, għandha tkun ġejja minn sorsi li jkunu qed juru li qed jiġu amministrati b'mos sostenibbli, ċifra li għandha togħla għal mill-inqas 15% fl-2015; fl-istess ħin jenfasizza l-importanza tal-mira ta' l-UE li tiffranka 20% ta' l-enerġija sa l-2020;

57.  Iqis li l-UE għandha tagħmel dak kollu possibbli biex tagħti tagħrif tajjeb lill-konsumaturi u lill-produtturi dwar l-użu sostenibbli ta' riżorsi naturali, li l-edukazzjoni ambjentali, b'mod partikulari dak li jikkonċerna l-konsum sostenibbli, għandu jifforma parti mill-edukazzjoni elementari, u li l-konsumaturi u l-produtturi għandhom ikunu involuti f'ideat dwar bidliet li jistgħu jwasslu għal użu sostenibbli tar-riżorsi naturali;

58.  Iqis li l-produtturi għandhom ifornu informazzjoni lill-pubbliku dwar il-metodi ta" oriġini u ta" produzzjoni tal-prodotti u s-servizzi tagħhom u l-produzzjoni tal-ktajjen involuti, inkluża informazzjoni dwar l-impatt ambjentali matul iċ-ċiklu li minnu jgħaddu l-prodott u r-riżorsi użati fil-proċess ta" produzzjoni, kif ukoll sa liema punt il-prodott jista' jissewwa, jintuża mill-ġdid u jiġi riċiklat;

59.  Iqis li l-politika ta' l-UE għandha titfassal b'mod li tinkoraġġixxi lil Stati Membri jadottaw approċċi iktar ambizzjużi - u żgur li ma jaqtgħulhomx qalbhom milli jagħmlu dan - bil-għan li jittejjeb l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali;

60.  Iqis li l-Kummissjoni sa l-2008 għandha tissottometti pjan direzzjonali għal riforma, għal kull settur, ta" skemi sussidjarji li għandhom impatt negattiv sostanzjali fuq l-ambjent u huma diffiċli li jiġu rrikonċiljati ma" żvilupp sostenibbli, bil-ħsieb li jitneħħew gradwalment;

61.  Jilqa' kwalunkwe inizjattiva tal-Kummissjoni li tista' tirriżulta fl-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali u jnaqqsu l-impatt negattiv ta' l-użu tar-riżorsi naturali fuq l-ambjent;

62.  Jiġbed l-attenzjoni għal bżonn li titjieb il-komunikazzjoni bejn il-bejjiegħa u l-konsumaturi; jistieden lill-Kummissjoni f'din il-konnessjoni tkabbar it-tikketta preżenti ta' l-enerġija (fridges, karozzi, bini) għal gruppi kollha ta' prodotti li jużaw l-enerġija sa l-2010;

63.  Jipproponi li l-Kummissjoni tiżviluppa fi żmien tliet snin, metodoloġija li tkejjel l-impatt ambjentali ta' kull katina ta' produzzjoni;

64.  Jipproponi li l-Kummissjoni kull tliet snin timmoniterja l-progress li jkun sar fit-titjib ta' l-effiċjenza tar-riżorsi;

65.  Jirrakkomanda l-użu ta' bord internazzjoanli (propost fl-Istrateġija Tematika) sabiex jiġu estiżi l-aħjar prattiki u l-miri tas-CO2 għal livell globali;

66.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) Dokument tal-Kunsill 10117/2006, 9.6.2006.
(2) ĠU L 197, 21.7.2001, p.30.
(3) ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1.
(4) ĠU C 157 E, 6.7.2006, p.77.
(5) "Il-footprint ekoloġiku" hi espressjoni tal-punt sa liema l-bnedmin jikkunsmaw ir-riżorsi tad-Dinja fir-rigward ta' ettari ta' art produttiva.
(6) Komunikazzjoni lill-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa - Ħidma flimkien għat-tkabbir u l-impjiegi (COM(2005)0024).
(7) ĠU C 280 E, 18.11.2006, p.120.


Relazzjonijiet transatlantiċi
PDF 253kWORD 90k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta April 2007 dwar relazzjonijiet transatlantiċi
P6_TA(2007)0155RC-B6-0149/2007

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni preċedenti tiegħu dwar ir-relazzjonijiet transatlantiċi, b'mod partikolari ż-żewġ riżoluzzjonijiet tiegħu ta' l-ta' Ġunju 2006 dwar it-titjib tar-relazzjonijiet EU-US fil-qafas ta' Ftehima ta' Sħubija Transatlantika(1) u fuq relazzjonijiet ekonomiċi transatlantiċi EU-US(2).

–   wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoniji dwar il-Ġlieda kontra t-Terroriżmu bejn l-UE u l-Istati Uniti tas-26 ta' Ġunju 2004 u d-Dikjarazzjoni dwar il-Koperazzjoni Mtejba fil-qasam tan-Non Proliferazzjoni u l-Ġlieda kontra t-Terroriżmu ta' l-20 ta' Ġunju 2005,

–   wara li kkunsidra r-riżultat tas-Samit bejn l-UE u l-Istati Uniti li seħħ fil-21 ta' Ġunju 2006 fi Vjenna,

–   wara li kkunsidra s-samit li ġej UE u l-Istati Uniti li se jsir fit-30 ta' April 2007 f'Washington,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 103(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.   billi sħubija bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti bbażata fuq il-valuri komuni tal-libertà, id-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem hija l-pedament tas-sigurtà u l-istabilità fiz-zona Ewro-Atlantika,

B.   billi, fil-ġlieda kontra t-terroriżmu internazzjonali, hemm bżonn li wieħed jenfasizza l-importanza li l-liġi internazzjonali u t-trattati dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali jkunu osservati b'mod sħiħ,

C.   billi s-sitwazzjoni preżenti fil-Bajja ta' Guantánamo u l-programm sigriet ta' detenzjoni tas-CIA qed joħolqu tensjonijiet fir-relazzjonijiet transatlantiċi, minħabba li l-UE ma tistax taċċetta dawn l-irregolaritajiet legali, li jdgħajfu l-valuri l-aktar fundamentali ta' l-istat tad-dritt,

D.   billi l-ordni politika u ekonomika globali tgħaddi attwalment minn tibdiliet ewlenin, li twassal għal sfidi politiċi u ekonomiċi sinifikanti u timplika theddid serju ta' sikurezza, soċjali u ambjentali,

E.   billi s-sitwazzjoni attwali fil-Lvant Nofsani titlob koperazzjoni b'saħħitha bejn l-UE u l-Istati Uniti fil-qafas tal-Kwartett u mal-Lega ta' l-Istati Għarbija (LAS) sabiex tinkiseb aktar stabbilità fir-reġjun bil-promozzjoni tal-paċi, tad-demokrazija u tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem;

F.   billi sħubija b'saħħitha u li taħdem bejn l-UE u l-Istati Uniti hija għodda vitali biex l-iżvilupp globali jieħu forma fl-interessi tal-valuri komuni u fuq il-bażi ta' multilateraliżmu effettiv u l-liġi internazzjonali; billi t-tmexxija politika b'saħħitha u konsistenti hija meħtieġa biex tippermetti lill-imsieħba jilħqu din il-mira; billi t-tmexxija politika b'saħħitha u konsistenti hija meħtieġa biex tippermetti lill-imsieħba jilħqu din il-mira,

G.   billi l-Istati Uniti għadha mhux lesta li testendi l-Programm għat-Tneħħija tal-Viża u qed tkompli timponi, fuq bażi mhux reċiproka, rekwiżit ta' viża fuq ċittadini tal-ħdax-il Stat Membru ġdid ta' l-UE, kif ukoll fuq il-Greċja u b'hekk qed ixxekkel ir-rabtiet transatlantiċi u qed tipperpetwa l-inugwaljanza fost iċ-ċittadini ta' l-UE;

H.   billi s-suq transatlantiku, bħala l-ikbar relazzjoni bilaterali ta' kummerċ u investiment fid-dinja, jipprovdi impjieg għal 14-il miljun persuna fl-UE u l-Istati Uniti, jammonta għal 40% tal-kummerċ dinji u jibqa' l-mutur ta' l-ekonomija dinjija,

I.   billi, minħabba l-irwol tagħhom fl-ekonomija dinjija, l-imsieħba transatlantiċi jaqsmu r-responsabbiltà għat-tiswir ta' l-iżvilupp globali u l-governanza fl-interess ta' valuri komuni, permezz ta' multilateraliżmu effettiv, sabiex il-prosperità tinqasam b'mod iktar ugwali u sabiex jiġu indirizzati b'suċċess l-isfidi globali bħas-sigurtà, il-governanza ekonomika globali, l-ambjent u t-tnaqqis tal-faqar,

J.   billi relazzjoni ekonomika transatlantika koperattiva hija fl-interessi reċiproċi ta' l-UE u l-Istati Uniti u billi hemm bżonn ta' tmexxija politika konsistenti għat-tisħiħ tas-suq transatlantiku; għalhekk, jappoġġja lill-Presidenza Ġermaniża fl-isforzi tagħha biex fis-Samit li ġej tagħmel progress reali fit-tisħiħ sostanzjali ta' koperazzjoni regolatorja,

K.   billi s-Senat ta' l-Istati Uniti adotta unanimament riżoluzzjoni fid-9 ta' Diċembru 2006, li tħeġġeġ liż-żewġ imsieħba transatlantiċi biex jaħdmu flimkien sabiex isaħħu s-suq transatlantiku u biex juru sens ta' tmexxija fis-Samit bejn l-UE u l-Istati Uniti ta' l-2007 billi jaqblu biex jistabbilixxu data biex jiġi finalizzat is-suq transatlantiku,

L.   billi s-servizzi finanzjarji huma kwistjonijiet ewlenin għar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Istati Uniti; billi iktar koperazzjoni msaħħa, konverġenza regolatorja u kundizzjonijiet indaqs bejn l-Istati Uniti u l-UE fir-Regolament dwar servizzi finanzjarji huma fl-interess taż-żewġ partijiet,

Kwistjonijiet politiċi, ta' sigurtà u tad-drittijiet tal-bniedem

1.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-klima mtejba tar-relazzjonijiet ta' l-UE u l-Istati Uniti fuq bażi ugwali; jemmen li dan l-isfond pożittiv joffri opportunitajiet serji għall-UE u l-Istati Uniti biex jaħdmu flimkien mill-qrib fuq firxa wiesgħa ta' sfidi tal-politika ta' interess komuni, b'mod speċjali fl-approċċ komuni lejn il-Balkani tal-Punent, ir-reġjun tal-Kawkażja t'Isfel, l-Ażja Ċentrali, il-Lvant Nofsani, l-Afghanistan, il-Mediterran, l-Amerika Latina u l-Afrika;

2.  Jistieden lill-Kunsill u lill-amministrazzjoni ta' l-Istati Uniti sabiex jintensifikaw l-isforzi tagħhom fi ħdan il-qafas tal-Kwartett tal-Lvant Nofsani sabiex jibdew negozjati bejn l-Iżraeljani u l-Palestinjani għal soluzzjoni ta' paċi komprensiva bbażata fuq żewġ Stati sikuri u vijabbli; jappoġġja t-talba tal-Kwartett għall-kontinwazzjoni ta' għajnuna internazzjonali għall-poplu Palestinjan; huwa ta' l-opinjoni li għandu jsir kull sforz sabiex tiġi stabbilizzata s-sitwazzjoni fil-Libanu; jilqa' b'sudisfazzjon it-tnedija mill-ġdid tal-Pjan adottat mil-LAS fis-Samit ta' Riyahd; jilqa' l-formazzjoni tal-gvern ta' unità nazzjonali Palestinjan u jħeġġeġ liż-żewġ imsieħba transatlantiċi jinvolvu ruħhom fi djalogu kostruttiv miegħu, b'kunsiderazzjoni għall-pożizzjoni tal-Kunsill;

3.  Jilqa" b'sodisfazzjon iż-żjarat riċenti f'Damasku minn politiċi importanti Amerikani u Ewropej; jitlob għal azzjoni konġunta ta' l-UE u l-Istati Uniti sabiex jevalwaw ir-rieda bla kundizzjoni tas-Sirja li terġa" tibda n-negozjati ma" l-Iżrael u li tikkopera b'mod kostruttiv mal-komunità internazzjonali;

4.  Jilqa' l-koperazzjoni mill-qrib bejn l-UE u l-Istati Uniti dwar il-kwistjoni nukleari Iranjana, u jħeġġeġ liż-żewġ imsieħba biex ikomplu l-koperazzjoni fit-tisħiħ ta' l-Aġenzija Internazzjonali ta' l-Enerġija Ekonomika (IAEA) u fl-istabbiliment ta' sistema komprensiva ta' ftehimiet internazzjonali dwar in-non-proliferazzjoni ta' armamenti għall-qerda tal-massa sabiex isaħħu t-Trattat ta' Non-Proliferazzjoni b'mod konġunt bħala element ewlieni fil-prevenzjoni tal-firxa ta' l-armamenti nukleari;

5.  Jiddeplora l-aħbar ta' l-Iran li għandu l-intenzjoni li jibda l-arrikkiment ta' l-uranju fuq skala industrijali minħabba li pass bħal dan minn dak il-pajjiż jikkontradixxi b'mod dirett it-talbiet ripetuti tal-Bord tal-Gvernaturi IAEA u t-talbiet li jorbtu fuq l-Iran mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, fir-Riżoluzzjonijiet 1737 (2006) u 1747 (2007), sabiex jissospendi l-attivitajiet kollha relatati ma' l-arrikkiment;

6.  Jemmen li l-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-proliferazzjoni ta' l-armi għall-qerda tal-massa jibqgħu l-ikbar sfidi tas-sigurtà għaż-żewġ imsieħba; għalhekk jisħaq fuq il-bżonn taż-żewġ naħat li jsaħħu l-kollaborazzjoni tagħhom f'dan il-qasam u li jappoġġjaw l-irwol li n-NU jrid ikollha fil-ġlieda għaż-żewġ sfidi;

7.  Jemmen li hemm il-ħtieġa li wieħed jiddefinixxi, flimkien ma' l-Istati Uniti, qafas konġunt biex jissalvagwardja l-garanziji meħtieġa fis-sħubija speċjali bejn l-UE u l-Istati Uniti fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, li jista' wkoll ikollu x'jaqsam ma' l-aspetti kollha marbuta mal-moviment ħieles ta' persuni bejn l-UE u l-Istati Uniti; iqis li, f'din il-perspettiva, il-kuntatti bejn il-Parlament u l-Kungress għandhom jissaħħu;

8.  Jirrikonoxxi li l-iskambju ta' dejta u informazzjoni huwa għodda prezzjuża fil-ġlieda internazzjonali kontra t-terroriżmu u l-kriminalità relatata miegħu, iżda jisħaq li garanziji b'saħħithom ta' ħarsien tad-dejta jiffaċilitaw l-iskambju tad-dejta filwaqt li jiġi żgurat il-ħarsien tal-privatezza, u li f'kull każ jeħtieġ li, skambju ta' dejta bħal dan ikun ibbażat fuq ftehima jew ftehimiet internazzjonali bi struttura simili għal dik tal-ftehima bejn il-KE u l-Istati Uniti dwar il-koperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali u fl-estradizzjoni, li bħalissa qed tiġi evalwata mill-Kungress ta' l-Istati Uniti;

9.  Jiddispjaċih bil-qawwa li l-ftehimiet dwar ir-Reġistri ta' l-Ismijiet tal-Passiġieri, ls-SWIFT u l-eżistanza tas-Sistema Awtomatizzata ta' Identifikar ta' l-Istati Uniti wasslu għal sitwazzjoni ta" inċertezza legali fir-rigward tal-garanziji neċessarji ta" ħarsien tad-dejta għall-iskambju u t-trasferiment ta' dejta bejn l-UE u l-Istati Uniti bil-għan li tiġi żgurata s-sigurtà pubblika u, b'mod partikulari, għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-terroriżmu; jenfasizza li d-dejta għandha tiġi skambjata fejn meħtieġ skond il-ftehima attwali bejn l-UE u l-Istati Uniti dwar l-għajnuna legali u l-estradizzjoni reċiproka i f'konformità mal-leġiżlazzjoni dwar il-ħarsien tad-data tal-KE u ta" l-UE; jemmen li l-iskambju ta' dejta personali jrid isir fuq bażi legali propja, marbuta ma' regoli u kundizzjonijiet ċari u trid tkunu koperta minn protezzjoni adegwata tal-privatezza u l-libertajiet ċivili taċ-ċittadini individwali;

10.  Jitlob lill-Istati Uniti u l-pajjiżi l-oħra kollha li jużaw viżas għad-dħul f'ċertu Stati Membri ta' l-UE biex ineħħu immedjatament ir-reġim tal-viża u biex jittrattaw iċ-ċittadini kollha ta' l-Istati Membri ta' l-UE b'mod ugwali; jiddispjaċih dwar l-inklużjoni ta' "klawżola għall-iskambju ta' informazzjoni" addizzjonali (klawżola PNR) fit-tibdiliet proposti għall-Programm għat-Tneħħija tal-Viża ta' l-Istati Uniti;

11.  Jenfasizza l-fatt li ħafna mill-miżuri fil-proposta leġiżlattiva "Titjib fl-Att tas-Sigurtà ta" l-Amerka ta" l-2007", meta tiġi adottata mill-Kungress ta" l-Istati Uniti, se jkollhom impatt dirett fuq il-pajjiżi ta" l-UE, b'mod partikulari f'dak li jikkonċerna koperazzjoni bejn il-pulizija u koperazzjoni ġudizzjarja fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-ħarsien tad-drittijiet u l-garanziji fundamentali;

12.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-impenn muri mill-Viċi President F. Frattini sabiex iniedi qafas ta' koperazzjoni Ewro-Atlantika fil-ġlieda kontra t-terroriżmu internazzjonali, b'regoli armonizzati dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali; jistaqsi lill-Kummissjoni sabiex tkompli dawn l-isforzi u tinvolvi bis-sħiħ lill-Parlament f'din l-inizjattiva;

13.  Jinnota l-Grupp ta' Ħidma ta' Livell Għoli li għadu kif inħoloq u li huwa magħmul minn rappreżentanti tal-Kummissjoni, tal-Kunsill u rappreżentanti governattivi tad-Dipartimenti tal-Ġustizzja u tas-Sigurtà tal-Patrija ta' l-Istati Uniti, li jikkostitwixxi l-qafas għad-djalogu bejn l-UE u l-Istati Uniti dwar kwistjonijiet ta' sigurtà; Sabiex tingħata aktar legittimita demokratika lil dan id-djalogu, isejjaħ biex il-Parlament Ewropew ikun involut;

14.  Ifakkar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament li jitolbu għall-għeluq taċ-ċentru ta' detenzjoni fil-Bajja ta'Guantánamo; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex iħeġġu lill-Gvern ta' l-Istati Uniti biex isib mekkaniżmu jagħmilha faċli li d-detenuti jiġu akkużati jew jinħelsu skond il-liġi internazzjonali; huwa mħasseb minħabba l-fatt li l-eżistenza stess taċ-ċentru ta' detenzjoni fil-Bajja ta' Guantánamo qed tkompli tibgħat sinjal negattiv rigward kif il-ġlieda kontra t-terroriżmu qed titwettaq; Iħeġġeġ lill-Kunsill biex joħroġ dikjarazzjoni ċara u qawwija li titlob lill-Gvern ta' l-Istati Uniti biex itemm il-prattika ta' l-arresti straordinarji u r-rendimenti, u biex il-Gvern ta' l-Istati Uniti jintalab kjarifiki dwar l-eżistenza ta' ħabsijiet sigrieti barra mit-territorju ta' l-Istati Uniti;

15.  Ifakkar l-opinjoni li n-NATO, li tibqa' rabta importanti bejn l-Ewropa u l-Istati Uniti u garanti tas-sigurtà Ewropea, għandha tiżviluppa l-potenzjal tagħha bħala forum transatlantiku għal dibattitu politiku fi sħubija vera bejn partijiet ugwali;

16.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-koperazzjoni mill-qrib bejn l-Istati Uniti u l-UE dwar l-istatus tan-negozjati fil-Kosovo u jenfasizza l-bżonn li jinstab eżitu bilanċjat u vijabbli dwar l-istatus futur tiegħu; iħeġġeġ liż-żewġ partijiet sabiex jużaw is-Samit bejn l-UE u l-Istati Uniti li għandu jsir fit-30 ta' April 2007 f'Washington biex japprovaw il-kunsens tagħhom tal-Pjan Ahtisaari u biex ikomplu d-djalogu tagħhom mal-partijiet konċernati kollha; għal dan il-għan jirrakkomanda relazzjoni eqreb tas-sigurtà bejn in-NATO u l-UE, b'mod partikolari fir-rigward tas-sitwazzjoni fil-Kosovo fejn l-UE se tieħu r-responsabbiltà tal-Missjoni tan-Nazzjonijiet fil-Kosovo f'idejha filwaqt li se jibqgħu hemm madwar 16,000 suldat tan-NATO; jemmen li sħubija ta' l-UE-US iżjed b'saħħitha trid tikkomplimenta, iżjed milli tfixkel, din ir-relazzjoni;

17.  Jistieden lill-Istati Uniti biex tirdoppja l-isforzi tagħha biex tikkonsulta u tispjega s-sistema ppjanata tad-difiża bil-missili fin-NATO sabiex tippermetti lill-Alleanza u lill-Ewropa biex jibqgħu magħqudin, biex jirreżistu pressjoni barranija u jevitaw milli jinqasmu f'inħawi ta' sigurtà differenti; jisħaq l-importanza li jitfittxu l-konsultazzjonijiet dwar is-sistema fil-Kunsill NATO-Russja; Jisħaq li s-sistema ta' l-Istati Uniti għandha tkun koordinata u interoperabbli mas-sistema tan-NATO tad-Difiża bil-Missili Ballistiċi ta' Firxa Usa' (Theatre Ballistic Missile Defence)(TBMD);

18.  Jistieden lill-Presidenza ta' l-UE u lill-Gvern ta" l-Istati Uniti sabiex jagħtu x'jifhem lill-President tal-Bank Dinji, Paul Wolfowitz li r-riżenja tiegħu mill-kariga tkun pass mixtieq sabiex jiġi evitat li tiddgħajjef il-politika tal-Bank kontra l-korruzzjoni;

Kwistjonijiet Ekonomiċi u Kummerċjali

19.  Jenfasizza li waqt is-Samit li jmiss bejn l-UE u l-Istati Uniti għandu jingħata impetus ġdid lir-relazzjonijiet transatlantiċi billi tiġi aġġornata l-Aġenda Transatlantika l-Ġdida;

20.  Jappoġġja bis-sħiħ l-inizjattiva tal-Presidenza Ġermaniża tal-Kunsill Ewropew biex tniedi Sħubija Ekonomika Translatlantika Ġdida, bi pjan direzzjonali għall-kisba ta' suq transatlantiku mingħajr xkiel, biex tissaħħaħ il-pożizzjoni taż-żewġ imsieħba fil-kompetizzjoni globali u biex jużaw aħjar il-potenzjal ta' l-ekonomiji tagħhom, mingħajr ma jiddgħajfu n-negozjati multilaterali tal-kummerċ inkluż id-Doha Round;

21.  Jitlob lill-Presidenti tal-Kunsill Ewropew, tal-Kummissjoni Ewropea u ta' l-Istati Uniti ta' l-Amerika biex jużaw is-Samit li jmiss bejn l-UE u l-Istati Uniti biex iniedu n-negozjati ta' Ftehima ta' Sħubija Transatlantika ġdida, inkluż suq transatlantiku msaħħaħ bejn l-UE u l-Istati Uniti, li jkopri l-investiment, il-proprjetà intelletwali, l-innovazzjoni, l-akkwist pubbliku u r-relazzjoni bejn il-kummerċ u sigurtà; jistieden liż-żewġ imsieħba biex iniedu negozjati dwar Ftehima dwar Koperazzjoni Regolatorja effettiva, inklużi metodoloġiji komuni, miżuri biex jiġu minimizzati diverġenzi regolatorji futuri, trejdjunjins u gruppi tal-konsumaturi; iħeġġeġ sabiex il-leġiżlaturi fuq iż-żewġ naħat ikunu involuti sistematikament fin-negozjati;

22.  Jinsisti li n-negozjati dwar suq transatlantiku mingħajr ostakli m'għandux iwassal għal armonizzazzjoni fuq livell aktar baxx ta' l-istandards soċjali, ambjentali u tas-saħħa u għandhom iżommu l-awtonomija u l-integrità tal-politika tal-kompetizzjoni ta' l-UE u r-regoli tagħha dwar il-ħarsien tas-servizzi pubbliċi u d-diversità kulturali;

23.  Jinsab imħasseb dwar l-impatt potenzjalment perikoluż tad-defiċit li qed jikber tal-kont kurrenti federali ta' l-Istati Uniti fuq l-ekonomija globali u l-istabilità tas-swieq internazzjonali tal-munita; iħeġġeġ bis-sħiħ lill-imsieħba biex jikkommettu ruħhom ħalli jevitaw żbilanċi eċċessivi li jiggravaw l-iżbilanċi internazzjonali;

24.  Jilqa' b'sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-presidenza Ġermaniża tal-G8 li tpoġġi l-problema tar-regolazzjoni tas-suq internazzjonali tal-kapital fuq l-aġenda għas-samit li jmiss tal-G8; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-Istati Uniti ħabbret unilateralment prinċipji ġodda għall-fondi ta' kapital (capital pools) privati bbażati fuq miżuri ta' trasparenza li ma jorbtux. jitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura drittijiet ekwivalenti ta' pussess fit-territorji ta' xulxin għall-intrapriżi. jemmen bis-sħiħ li għandu jkun hemm djalogu dwar il-fondi ta' lqugħ u l-ekwitajiet privati minħabba r-riskju sistematiku li l-attivitajiet tagħhom jirrappreżentaw, u d-dibattitu li dejjem qed jikber dwar il-konsegwenzi soċjali u ekonomiċi usa" tagħhom. jitlob lill-Kummissjoni tindika x'se tagħmel f'dan ir-rigward, b'kunsiderazzjoni li l-Istati Uniti qed tipprepara l-proposti. ifakkar li żewġ terzi mill-fondi ta' lqugħ u l-fondi azzjonarji privati huma bbażati f'ċentri 'off-shore', u għalhekk jitlob li jiġu evalwati l-implikazzjonijiet fiskali tagħhom;

25.  Jenfasizza l-importanza tal-konverġenza tal-prattiki ta' sorveljanza fir-rigward tal-konsolidazzjoni transatlantika tal-boroż. itenni t-talba tiegħu, għalhekk, għat-titjib tad-Djalogu Regolatorju dwar is-Swieq Finanzjarji permezz ta' reviżjoni tal-politika kull sentejn, tas-servizzi finanzjarji transatlantiċi qabel u wara kull samit annwali bejn l-UE u l-Istati Uniti; iħeġġeġ lis-Samit bejn l-UE u l-Istati Uniti sabiex jaqbel dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' standards tal-kontabilità, ibbażati fuq sorveljanza regolatorja li wieħed jista' jserraħ fuqha; jenfasizza l-importanza, min-naħa ta' l-Istati Uniti, ta' l-implimentazzjoni tal-Ftehima ta' Basel II dwar ir-Rekwiżiti ta' Kapital u tar-rikonoxximent ta' l-Istandards Internazzjonali ta" Rappurtaġġ Finanzjarju min-naħa tal-Kummissjoni għat-Titoli u l-Kambju; itenni b'dispjaċir il-ħtieġa li l-assiguraturi ta' l-UE fl-Istati Uniti jikkollegaw ir-riskji bis-sħiħ, billi jiffaċċjaw regoli ta' l-Istati li huma diskriminatorji ħafna; għalhekk jistieden lis-Samit bejn l-UE u l-Istati Uniti sabiex jaqbel dwar aktar rikonoxximent reċiproku transatlantiku u s-solvenza u r-rekwiżiti ta' l-irrappurtar uniformi; jitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-inkorporazzjonijiet (mergers) transatlantiċi u/jew ix-xiri ta' boroż jew ta' istituzzjonijiet finanzjarji oħra ma jwasslux, direttament jew indirettament, sabiex il-liġijiet, ir-regolamenti jew il-prattiki ta' sorveljanza ta' l-Istati Uniti jiġu imposti unilateralment fl-UE;

26.  Jistieden liż-żewġ partijiet sabiex jikkonkludu b'suċċess l-Aġenda ta' Doha dwar l-Iżvilupp tad-WTO b'rispett sħiħ tad-dimensjoni ta' l-iżvilupp; għalhekk iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Uniti sabiex fis-Samit ta' l-2007 jiddikajaraw l-impenn sħiħ tagħhom favur pass pożittiv 'il quddiem sas-sajf ta' l-2007; u sabiex, barra mill-għanijiet tagħhom rigward l-aċċess għas-suq u s-servizzi, jaqblu dwar strateġija konġunta dwar il-promozzjoni, fid-WTO u fi ftehimiet bilaterali dwar il-kummerċ, ta' standards bażiċi ta' l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar ix-xogħol li jistgħu jiġu infurzati; sabiex jaffermaw mill-ġdid l-impenn tagħhom favur is-sussidji 'Green Box' fl-agrikultura, flimkien ma' strateġija komuni dwar it-transkonformità, il-bijofjuwils, il-benesseri ta' l-annimali, is-saħħa ta' l-annimali u l-influwenza tat-tjur; u sabiex jenfasizzaw l-importanza tal-ftehima bejn l-UE u l-Istati Uniti dwar l-inbid;

27.  Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jiddiskutu mas-sħab transatlantiċi kif jagħmlu progress fil-kwistjoni ta' l-aċċess tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw għall-mediċini, u biex jopponu bil-qawwa l-inizjattiva ta' l-Istati Uniti li tinkludi fil-ftehimiet bilaterali kollha negozjati mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw klawsoli li bihom dawk il-pajjiżi jirrinunzjaw għall-użu tad-dispożizzjoni tal-Ftehima ta' Doha li tippermettilhom jipproduċu jew jimportaw mediċini ġeneriċi meħtieġa biex jaffrontaw problemi pubbliċi kbar ta' saħħa (AIDS, tuberkulożi, eċċ); madankollu huwa mħasseb li l-ħsieb tal-Kungress li jawtorizza l-importazzjoni parallela tal-mediċini mill-Istati Membri ta' l-UE tista' toħloq ostakli għad-disponibiltà tagħhom għall-pazjenti ta' l-UE u tista' tiffavorixxi l-iffalsifikar; għalhekk isaqsi lill-UE biex tqajjem din il-kwistjoni waqt is-Samit li ġej;

28.  Iqis li l-UE u l-Istati Uniti, li jirrappreżentaw 38% tal-konsum dinji ta' l-enerġija, għandhom ikunu minn ta' quddiem permezz ta' sforzi konġunti sabiex jiżviluppaw il-produzzjoni ta' enerġija alternattiva u l-effiċjenza ta' l-enerġija; jitlob għalhekk liż-żewġ imsieħba biex isaħħu l-kooperazzjoni tagħhom dwar l-enerġija, is-sigurtà ta' l-enerġija u s-sostenibiltà ambjentali biex jistabbilixxu suq globali, stabbli u prevedibbli għall-enerġija bbażat fuq ir-regoli tas-suq u biex ifittxu li jinkludu dispożizzjonijiet li jiggvernaw il-kummerċ ta' l-enerġija fir-regolamenti tad-WTO;

29.  Jinsisti, f'dan il-kuntest, fuq ir-responsabilità speċifika ta' pajjiżi żviluppati biex ikunu minn ta' quddiem fit-tnaqqis ta' emissjonijiet; iħeġġeġ lill-Istati Uniti biex jerġgħu jikkunsidraw il-pożizzjoni tagħhom dwar ir-ratifika tal-Protokoll ta' Kyoto; barra minn hekk, jistieden lill-Istati Uniti biex jieħdu miżuri domestiċi qawwija li jwasslu għal tnaqqis assolut ta' emissjonijiet, u biex jassumu rwol attiv f'negozjati internazzjonali futuri bil-ħsieb ta' parteċipazzjoni fis-sistema tal-bidla fil-klima tal-ġejjieni; jilqa' b'sodisfazzjon l-inizjattivi reġjonali 'cap-and-trade' fl-Istati Uniti u attivitajiet fil-livell ta' stat li jwasslu għal tnaqqis fl-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra; iħeġġeġ lill-amministrazzjoni ta' l-Istati Uniti, lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex jadottaw miżuri effettivi sabiex inaqqsu l-impatt ta' l-avjazzjoni fuq il-bidla fil-klima; jitlob biex it-tibdil fil-klima jiġi diskuss regolarment fil-livell tad-delegazzjonijiet interparlamentari u fil-kuntest tad-Djalogu Leġiżlattiv Transatlantiku;

30.  Jistenna li s-Samit li jmiss bejn l-UE u l-Istati Uniti jipprepara t-triq għal ftehima tas-Samit G8 f'Ġunju għat-twaqqif ta' reġim post-Kyoto dwar l-emmissjonijiet li jkun jinvolvi lill-Istati Uniti u ekonomiji emerġenti ewlenin bħaċ-Ċina, il-Brażil, l-Indja, il-Messiku, l-Afrika t'Isfel u l-Indonesja, u li jinkludi, fost kwistjonijiet oħra, sistema effettiva tal-kummerċ ta' l-emissjonijiet tal-karbonju u l-promozzjoni ta' teknoloġiji ġodda;

31.  Jilqa' l-Istrateġija Konġunta ta' Azzjoni bejn l-UE u l-Istati Uniti dwar id-Drittijiet tal-Propjetà Intelletwali adottata fis-Samit ta' l-2006 bejn l-UE u l-Istati Uniti; jirrakkomanda li jiġi rivedut il-proċess ta' riforma tal-brevetti fuq taż-żewġ naħat;

32.  Jerġa' jġedded it-talba tiegħu lill-Kummissjoni(3) biex tinvestiga, bħala fatt urġenti, il-fatt li l-kumpaniji u s-setturi ta' l-UE b'operazzjonijiet fl-Istati Uniti mhux koperti mill-ftehima Safe Harbour jistgħu preżentament jiġu mġiegħla jagħmlu d-dejta personali disponibbli għall-awtoritajiet ta' l-Istati Uniti, b'mod partikolari fergħat ta' l-Istati Uniti f'banek Ewropej, kumpaniji ta' l-assigurazzjoni, istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u fornituri ta' servizzi tat-telecoms;

33.  Iħeġġeġ lill-Amministrazzjoni ta' l-Istati Uniti u lill-Presidenza ta' l-UE u lill-Kummissjoni Ewropea biex waqt is-Samit li jmiss jiffirmaw il-Ftehima għat-Trasport ta' l-Ajru tat-2 ta' Marzu 2007 bejn l-Amministrazzjoni ta' l-Istati Uniti u l-Kummissjoni Ewropea bħala l-ftehima fl-ewwel stadju għall-kooperazzjoni l-ġdida bejn l-Istati Uniti u l-UE fiz-Zona importanti ħafna ta' l-Avjazzjoni Transatlantika; jispera li l-Istati Uniti tirratifika din il-ftehima u jħeġġeġ liż-żewġ naħat biex kemm jista' jkun malajr jibdew in-negozjati tal-ftehima fit-tieni stadju;

34.  Jistieden lill-imsieħba Ewropej u Amerikani biex iqisu fir-relazzjonijiet ekonomiċi tagħhom l-irwol u l-karatteristiċi speċjali ta' l-oqsma kulturali u edukattivi;

Qafas istituzzjonali u l-irwol tal-Parlament

35.  Jenfasizza li huwa biss l-involviment usa' fil-livelli kollha tal-Kungress, tal-Parlament Ewropew li jista' jwassal biex verament jissaħħaħ il-proċess kollu u li l-iskambju eżistenti interparlamentari għandu gradwalment jinbidel f''Assemblea Transatlantika" de facto;

36.  Jitlob lis-Samit li jmiss bejn l-UE u l-Istati Uniti biex jappoġġja d-dimensjoni parlamentari tas-sħubija transatlantika u biex isaħħaħ l-irwol tal-leġiżlaturi fid-djalogu bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti, u biex tinvolvi aktar mill-qrib lis-soċjetà ċivili miż-żewġ naħat ta' l-Atlantiku;

37.  Jisħaq l-impenn tiegħu biex ikompli jikkontribwixxi għas-saħħa u l-istabilità tas-Sħubija Transatlantika permezz ta' l-indħil tiegħu fid-Djalogu Transatlantiku tal-Leġiżlaturi; jappoġġja l-isforz biex tiġi stabbilita sistema leġiżlattiva ta" twissija minn kmieni bejn il-Parlament Ewropew u l-Kungress ta' l-Istati Uniti;

38.  Iħeġġeġ lis-Samit bejn l-UE u l-Istati Uniti sabiex jifthiem dwar livell xieraq ta' parteċipazzjoni parlamentarja fis-Samit bejn l-UE u l-Istati Uniti u jitlob li jkun hemm laqgħa qabel kull Samit bejn id-Djalogu tal-Leġiżlaturi Transatlantiċi u l-Grupp ta' Livell Avvanzat sabiex isir skambju ta' opinjonijiet dwar il-progress tal-Programm ta' Ħidma u l-preparazzjonijiet għas-Samit; itenni l-bżonn li jinħoloq qafas parlamentari istituzzjonali stabbli;

39.  Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tiddiskuti l-istrateġija tagħha dwar in-negozjar mal-kumitati rilevanti tal-PE qabel tidħol fin-negozjati ma' l-entitajiet ekwivalenti fl-Istati Uniti, meta dawn in-negozjati jittrattaw kwistjonijiet leġiżlattivi;

40.  Jistieden lill-kumitat rilevanti sabiex juża l-baġit tas-sena 2007 sabiex jipprovdi l-fondi meħtieġa għat-twaqqif ta' bażi uffiċjali tal-Parlament Ewropew f'Washington DC li tiżgura istituzzjonaliżmu xieraq ta' l-attivitajiet tal-Parlament stess u tippermetti relazzjoni mtejba bejn il-Parlament Ewropew u l-Kungress ta' l-Istati Uniti;

o
o   o

41.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri u lill-President u lill-Kungress ta' l-Istati Uniti ta' l-Amerika.

(1) ĠU C 298 E, 8.12.2006, p. 226.
(2) ĠU C 298 E, 8.12.2006, p. 235.
(3) Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-14 ta' Frar 2007 dwar SWIFT, il-ftehima PNR u d-djalogu transatlantiku dwar dawn il-kwistjonijiet, Testi Adottati, P6_TA(2007)0039


Rapport ta' progress dwar il-Kroazja
PDF 227kWORD 69k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' April 2007 dwar ir-rapport ta' progress ta' l-2006 dwar il-Kroazja (2006/2288(INI))
P6_TA(2007)0156A6-0092/2007

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kunsill tat-3 ta' Ottubru 2005 biex jiftaħ in-negozjati tas-sħubija mal-Kroazja,

–   wara li kkunsidra r-Rapport dwar il-Progress tal-Kroazja ta' l-2006, ippubblikat mill-Kummissjoni fit-8 ta' Novembru 2006 (SEC(2006)1385),

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Parlamentari Konġunt bejn l-UE u l-Kroazja tat-3 u 4 ta' Ottubru 2006,

–   wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta' l-14 u tal-15 ta' Diċembru 2006,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Diċembru 2006 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istrateġija għat-Tkabbir u l-Isfidi Ewlenin 2006-2007(1)

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Parlamentari Konġunt bejn l-UE u l-Kroazja ta' l-20-21 ta' Marzu 2007,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta" Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A6-0092/2007),

A.   billi l-Kroazja kompliet tagħmel progress tajjeb fir-rigward tal-kriterji politiċi, ekonomiċi u dawk stabbiliti fl- acquis u għandha tkun imfaħħra għall-passi importanti li ħadet f'bosta oqsma sabiex tadatta l-leġiżlazzjoni tagħhafil-kuntest tal-proċess ta' screening,

B.   billi, sakemm il-Kroazja tindirizza l-isfidi pendenti u tiżviluppa biżżejjed il-kapaċità amministrattiva, in-negozjati għandhom ikomplu b' pass sostnut u għandhom iwasslu, hekk kif ikunu sodisfatti l-kriterji kollha u ngħalqu n-negozzjati, għal adeżjoni f'waqtha tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea,

C.   billi l-Kroazja għandha tagħmel l-aħjar tagħha sabiex twettaq ir-riformi meħtieġa sabiex in-negozjati jistgħu jkunu konklużi fi żmien xieraq biex il-Parlament Ewropew ikun jista' jagħti l-kunsens tiegħu qabel l-elezzjoni parlamentari UE li jmiss f'Ġunju ta' l-2009,

D.   billi l-prospetti għall-isħubija tal-Kroazja għandhom dimensjoni reġjonali peress li huma sinjal tanġibbli li, skond il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Thessaloniki ta' l-2003, il-futur tal-pajjiżi kollha tal-Balkani tal-Punent huwa verament fl-Unjoni Ewropea, kif kien ikkonfermat f'riżoluzzjonijiet varji tiegħu,

E.   billi l-Kroazja qed tappoġġja b'mod espliċitu l-aspirazzjonijiet Ewropej tal-ġirien tagħha,

F.   billi lezzjonijiet mit-tkabbir li għaddew juru li kull pajjiż għandu jkun iġġudikat skond il-merti tiegħu, li l-pass tan-negozjati tas-sħubija għandu jiġi ddettat mill-konformità effettiva mal-kriterji ta' Kopenħagen u li l-grad ta' konformità ma' tali kriterji għandu wkoll jiddetermina d-data finali tas-sħubija,

G.   billi t-Trattat ta' Nizza ma jagħtix bażi adegwata għal aktar tkabbir, u billi s-sustanza essenzjali ta' l-abbozz tat-Trattat li jistabilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa għandu għalhekk jidħol fis-seħħ sa' l-aħħar ta' l-2008, sabiex jinħolqu l-kundizzjonijiet neċessarji għal tkabbir futur u jgħin lill-Unjoni sabiex taħdem b'mod aktar effettiv, aktar trasparenti u aktar demokratiku, li huma rekwiżiti għal aktar tkabbir, billi, barra minn hekk, il-Kummissjoni u l-Kunsill iridu jaħdmu b'mod intens biex joħolqu l-prerekwiżiti neċessarji għat-tkabbir - u b'mod speċifiku għall-adeżjoni tal-Kroazja ma' l-Unjoni Ewropea,

H.   billi hija r-responsabilità ta' l-Unjoni u mhux tal-pajjiżi kandidati li tiżgura l-kapaċità ta' l-Unjoni Ewropea għal aktar tkabbir b'suċċess,

I.   billi l-proċess ta' screening konġunt tlesta b'suċċess f'Ottubru 2006 u n-negozjati bilaterali mal-Kroazja setgħu jibdew sussegwentament dwar aspetti speċifiċi ta' l-acquis,

J.   billi sa issa nfetħu sitt kapitoli differenti ta' l-acquis u tnejn, li jikkonċernaw ix-xjenza u r-riċerka u l-edukazzjoni u l-kultura, ingħalqu b'mod proviżorju,

K.   billi l-Kummissjoni diġà użat 'benchmarks' sabiex timmoniterja l-progress ta' l-awtoritajiet Kroati f'oqsma kruċjali u sensittivi bħall-politika tal-kompetizzjoni, l-akkwist pubbliku, il-moviment ħieles tal-kapital, il-ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà, il-politika soċjali u l-impjieg,

L.   billi hemm bżonn li l-isforzi tal-Kroazja biex jintlaħqu l-kriterji tas-sħubija jkunu sostnuti u mwettqa b'miżuri ta' implimentazzjoni effettivi u mekkaniżmi adegwati ta' monitoraġġ,

M.   billi riforma kompleta ta' l-amministrazzjoni pubblika u tal-ġudikatura, flimkien mal-pulizija, hija ċentrali, u kundizzjoni neċessarja, biex jintlaħqu l-istandards meħtieġa għas-sħubija fl-UE,

N.   billi analiżi sħiħa u oġġettiva ta' l-istorja riċenti tar-reġjun, rikonċiljazzjoni vera bejn il-popli differenti u l-istabbiliment ta' relazzjonijiet diplomatiċi tajba jistgħu jagħtu kontribut sostanzjali għall-proċess ġenwin ta' l-integrazzjoni Ewropea,

O.   billi l-prosekuzzjoni ta' reati tal-gwerra u r-rintegrazzjoni tar-refuġjati u ta' persuni spustati huma elementi fundamentali tal-proċess ta' rikonċiljazzjoni,

1.  Jinnota li l-Kroazja diġà għamlet progress kunsiderevoli fit-triq għall-isħubija ma' l-UE;

2.  Jikkonsidra li, b'konformità mal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istrateġija għat-Tkabbir u l-Isfidi Ewlenin 2006-2007 (COM(2006)0649), l-Kroazja għadha tissodisfa l-kriterji politiċi għall-isħubija u tista' tkun meqjusa bħala ekonomija tas-suq li qed tiffunzjona li għandha tkun tista' tilħaq ma' pressjonijiet kompetittivi u forzi tas-suq fi ħdan l-Unjoni fuq żmien medju, sakemm timplimenta l-programm ta' riforma tagħha b'mod sħiħ sabiex tneħħi n-nuqqasijiet sinifikanti li jkun fadal;

3.  Jifraħ lill-awtoritajiet Kroati għall-progress rapidu li sar s'issa fin-negozjati tas-sħubija, b'mod partikulari fl-adozzjoni ta' biċċiet prinċipali ta' leġiżlazzjoni f'oqsma kruċjali bħall-amministrazzjoni pubblika, l-amministrazzjoni tal-qrati u l-politika kontra l-korruzzjoni;

4.  Jappoġġja l-gvern u l-oppożizzjoni fl-isforzi tagħhom, minkejja l-elezzjonijiet li se jsiru dalwaqt, li jieħdu deċiżjonijiet neċessarji, għalkemm xi kultant diffiċli, b'mod partikulari fil-qasam tal-politika tal-kompetizzjoni u ta' l-għajnuna ta' l-istat, u jinnota li dawk id-deċiżjonijiet fl-aħħarnett ikunu ta' benefiċċju liċ-ċittadini Kroati kollha;

5.  Jitlob lill-gvern Kroat biex isaħħaħ il-kapaċità tiegħu li jimplimenta liġijiet trasposti minn l-acquis communautaire għal-leġiżlazzjoni nazzjonali fl-oqsma kollha, speċjalment fil-qasam ta' l-ambjent;

6.  F'dan ir-rigward, iħeġġeġ lill-awtoritajiet Kroati sabiex iqisu b'mod xieraq it-tħassib muri mill-komunitajiet lokali u l-opinjoni pubblika fir-rigward ta' proġetti industrijali kontroversjali li jistgħu jkunu ta' theddida għall-ambjent jew għas-saħħa pubblika, u jistedinhom iwaqqfu proċedura ċara u trasparenti li biha l-partijiet kollha interessati, u mhux biss l-investituri, jistgħu jiġu infurmati u kkonsultati;

7.  Jistieden lill-gvern Kroat biex f'dan ir-rigward jirrispetta u jimplimenta b'mod sħiħ dokumenti internazzjonali bħal ma huma l-Konvenzjoni ta' Aarhus u biex eventwalment jirratifika l-Protokoll ta' Kyoto skond l-istrateġiji ambjentali ta' l-UE l-aktar riċenti;

8.  Huwa mħasseb bit-tnaqqis ta' l-appoġġ pubbliku fil-Kroazja għas-sħubija fl-UE u jilqa' l-fatt li l-Gvern u l-oppożizzjoni qed jingħaqdu biex jispjegaw lill-pubbliku l-benefiċċji ekonomiċi, politiċi, soċjali u kulturali li jirriżultaw mill-proċess tas-sħubija; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tintensifika l-attivitiajiet ta' informazzjoni tagħha stess li għandhom x'jaqsmu mal-benefiċċji msemmija hawn fuq;

9.  Jenfasizza l-ħtieġa li b'mod mgħaġġel u effettiv ikunu implimentati r-riformi adottati sa issa biex il-Kroazja tkompli tiġi modernizzata u għalhekk tkompli ssaħħaħ u tistabilizza d-demokrazija u l-ekonomija tas-suq soċjali; f'dan il-kuntest:

   a) jinnota li d-dispożizzjonijiet ta' l-Att dwar is-Servizz Ċivili li jintroduċu t-trasparenza u l-oġġettività fil-ħatra u l-evalwazzjoni ta' l-impjegati tas-servizz ċivili mhux se jidħlu fis-seħħ qabel l-elezzjoni li jmiss; jinnota barra minn hekk li din id-deċiżjoni tista' toħloq impressjoni ta' dewmien f'dan il-qasam importanti u għalhekk tinkoraġġixxi l-ħsieb li d-determinazzjoni tal-gvern li jirriforma l-amministrazzjoni pubblika huwa inqas dedikat, għalkemm it-tmiem ta' l-interferenza politika fis-servizz ċivili huwa ta' l-ogħla importanza għall-gvern preżenti;
   b) jinnota l-impenn tal-Ministru tal-Ġustizzja Kroat biex ssegwi ir-razzjonaliżmu , kif imħabbar, tan-numru ta' qrati li qed joperaw fil-pajjiż, sabiex isiru aktar professjonali u effiċjenti ifakkar lill-Ministru li dan il-proċess għandu jkompli id f'id mat-twaqqif ta' proċeduri u kriterji adegwati għall-ħatra u l-evalwazzjoni ta' staff ġudizzjarju li jipprovdi biżżejjed garanziji għal ġudikatura professjonali u indipendenti; jilqa' f'dan ir-rigward l-istabbiliment ta' grupp ta' ħidma għall-iżvilupp ta' kriterji ta' qafas ġodda għall-evalwazzjoni ta' l-imħallfin u l-emenda ta' l-Att dwar il-Qrati li tindroduċi l-obbligu li l-imħallfin jiddikkjaraw il-beni tagħhom u l-possibilità li jitrasferixxu imħallfin fi qrati mgħobbija żżejjed bil-kawżi; huwa konvint li l-każijiet li għadhom b'lura għandhom jiġu indirizzati wkoll billi jiġu promossi mekkaniżmi alternattivi għar-riżoluzzjoni tat-tilwim bl-għan li tinkiseb sistema ġudizzjarja effettiva;
   c) ifaħħar lill-Kroazja talli kkoperat b'mod sħiħ mat-Tribunal Kriminali Internazzjonali għall-ex-Jugożlavja (ICTY)); huwa mħasseb, madankollu, li kif jidher mid-deċiżjonijiet ġudizzjarji reċenti, il-prosekuzzjoni effettiva tar-reati tal-gwerra tista' tkun imdgħajfa b'ostilità f'livell lokali, b'xaqlib persistenti bejn xi staff ġudizzjarju kontra ċittadini mhux Kroati u b'nuqqas ta' protezzjoni tax-xhieda kontra l-intimidazzjoni; iħeġġeġ b'mod attiv lill-Gvern Kroat biex jinkoraġġixxi u jappoġġja l-prosekuzzjoni tar-reati tal-gwerra, indipendentement min-nazzjonalità ta' min ikkommettihom; huwa mħasseb ukoll dwar ċerti inizjattivi li ttieħdu mill-Gvern, b'mod partikulari l-offerta tiegħu biex jappoġġja l-ispejjeż tad-difiża għal ġenerali ta' l-armata u t-talba tiegħu sabiex jaġixxi amicus curiae f'każijiet pendenti quddiem l-ICTY;
   d) huwa tal-fehma li l-istituzzjonijiet u l-partiti Kroati kollha għandhom jaġġixxu kontra l-perċezzjoni tal-pubbliku ta' l-ICTY bħala istituzzjoni ostili u jippubliċizzaw l-irwol li għandu t-Tribunal fil-prosekuzzjoni ta' reati kommessi kontra persuni ċivili Kroati;
   e) jinnota li hemm qafas legali xieraq dwar il-protezzjoni ta' minoranzi kif ukoll impenn ċar li l-minoranzi jiġu integrati fis-sistema politika; ifakkar l-importanza li tkun garantita r-rappreżentazzjoni xierqa ta' dawk il-minoranzi fis-servizz ċivili, fil-forzi tal-pulizija u fil-ġudikatura, kif ukoll it-trattament ugwali fi kwistjonijiet dwar il-proprjetà u dwar l-ekonomija; isejjaħ għall-iżvilupp fuq kull livell ta' amministrazzjoni ta' l-Istat u ta' pjan ta' azzjoni konkret biex tintlaħaq rappreżentazzjoni proporzonali tal-minoranzi, skond id-dispożizzjonijiet tal-Liġi Kostituzzjonali u b'dispożizzjonijiet xierqa għall-monitoraġġ;
   f) jinnota b'sodisfazzjon l-iżviluppi pożittivi fil-proċess tar-ritorn ta' refuġjati u ta' persuni spustati; jistieden lill-Gvern sabiex jinkoraġixxi aktar r-ritorn billi jfittex mezzi ġusti, effettivi u sostenibbli biex jindirizza l-kwistjonijiet ta' l-akkomodazzjoni u ta' l-impjieg, peress li dawn huma l-inkwiet ewlieni ta' dawk li potenzjalment ser jintbagħtu lura; jitlob lill-awtoritajiet Kroati biex jiggarantixxu s-servizzi ta' l-ilma u ta' l-elettriku għall-irħula kollha konċernati;
   g) jilqa' il-pjan il-ġdid għal ħames snin tal-Gvern biex jindirizza l-kwistjoni tal-provvediment ta' l-alloġġ għad-detenturi preċedenti tad-dritt tal-kera barra l-oqsma ta' interess speċjali għall-istat; f'dan il-kuntest jenfasizza l-ħtieġa għall-implimentazzjoni mħaffa tal-pjan ta' azzjoni l-ġdid, sabiex jindirizza l-ħtiġijiet urġenti tal-popolazzjoni kkonċernata;
   h) jerġa għal darb'oħra jistieden lill-awtoritajiet Kroati biex jerġgħu jiftħu t-terminu ta' skadenza għar-rikonoxximent tas-snin ta' ħidma fir-rigward tal-persuni li ħadmu fl-hekk imsejħa "Republika Srpska Krajina" matul il-kunflitt u biex iħallu lil dawk li m'humiex residenti japplikaw għal tali rikonoxximent ukoll; ifakkar lill-awtoritajiet li dan jista' jkun sinjal tanġibbli tar-rieda tal-Kroazja biex tegħleb il-qasmiet li tħallew mill-kunflitt u tippromwovi rikonċiljazzjoni fil-pajjiż;
   i) jinnota bi pjaċir it-tkabbir ekonomiku tal-Kroazja li qed jiżdied b'mod stabbli, ibbażat fuq aġenda ta' riforma ambizzjuża u investiment privat qawwi, u jittama li dan dalwaqt jissarraf f'aktar impjiegi u f'impjiegi aħjar;
   j) ifakkar lill-awtoritajiet Kroati li ekonomija tas-suq miftuħa u kompetittiva hija rekwiżit fundamentali għas-sħubija fl-UE; iħeġġiġhom għalhekk biex jimplimentaw b'mod iktar serju u bi prontezza il-miri miftehma għall-bejgħ ta' l-interessi ta' l-istat fil-kumpaniji kemm jekk f'minoranza kif ukoll f'maġġoranza u għat-tnaqqis tas-sussidji ta' l-istat, b'mod partikulari fl-oqsma tal-bini tal-vapuri u f' ta' l-azzar; jemmen li għandu jsir aktar biex is-suq Kroat jinfetaħ għall-investituri barranin u fornituri tas-servizzi u sabiex jitqegħdu fuq l-istess livell bħall-operaturi nazzjonali; jappella lill-Kroazja sabiex tawtorizza l-akkwist ta' proprjetà immobbli minn ċittadini ta' l-UE, bl-eċċezzjoni taż-żoni eżenti, billi tuża b'mod sħiħ u espedienti l-proċeduri eżistenti tagħha; ifakkar li l-objettivi ta' hawn fuq huma diġà previsti fil-Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni mal-Kroazja;
   k) jistieden lill-gvern Kroat sabiex isaħħaħ il-kapaċità amministrattiva tiegħu sabiex jibbenefika b'mod intensiv mill-Istrument għall-Għajnuna ta" Qabel l-Adeżjoni;

10.  Ifaħħar lill-Kroazja tar-rwol pożittiv u ewlieni li għandha fl-Ewropa tax-Xlokk u f'dan il-kuntest jilqa' l-attivitajiet tal-Gvern Kroat fil-kapaċita' kurrenti tiegħu bħala President-fil-Kariga tal-Proċess tal-Koperazzjoni fix-Xlokk ta' l-Ewropa; jitlob lill-Kroazja u lill-istati ġirien tagħha biex isolvu darba għal dejjem il-kwistjonijiet dwar il-konfini li għadhom mhux solvuti;

11.  Iħeġġeġ b'mod partikulari kemm il-gvern Kroat kif ukoll dak Sloven sabiex jisfruttaw l-opportunitajiet kollha disponibbli sabiex jaslu fi ftehim dwar il-kwistjonijiet pendenti dwar il-fruntieri, filwaqt li jieħdu kont tal-ftehim li ntlaħaq s'issa u l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-17 u tat-18 ta' Ġunju 2004, u jistedinhom sabiex jastjenu minn kwalunkwe azzjoni unilaterali li tista' ddgħajjef argument bħal dan;

12.   iħeġġeġ li wieħed jirrikorri għal servizzi ta' parti terza jekk ma jistgħux jinstabu soluzzjonijiet mal-pajjiżi ġirien b'mod bilaterali għal kunflitti miftuħa dwar il-fruntieri;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tħeġġeġ u tappoġġja ulterjorment proċess ta' verità u rikonċiljazzjoni fuq bażi wiesgħa, kemm fil-Kroazja kif ukoll madwar il-Balkani tal-Punent, u sabiex tinkludi pajjiżi ġirien oħra fejn meħtieġ; jemmen bis-sħiħ li dan il-proċess għandu jinvolvi s-soċjetà ċivili, atturi politiċi u rappreżentanti tal-kultura, u li għandu jwitti t-triq fir-reġjun għal paċi u stabilità dewwiema; jikkunsidra li dan il-proċess ta' rikonċiljazzjoni għandu, b'mod partikulari, ikollu bħala mira ż-żgħażagħ u li għandu jinkludi eżami bir-reqqa ta' kotba ta' l-iskola u kurrikula għat-tagħlim ta' l-istorja;

14.  F'dan ir-rigward jinkuraġġixxi l-isforzi kollha magħmula mis-soċjetà ċivili Kroata sabiex tinvolvi lill-pubbliku f'dibattiti u sabiex tqajjem kuxjenza pubblika dwar il-passat riċenti tal-Balkani tal-Punent; jenfasizza li organizzazzjonijiet mhux governattivi Kroati huma element fundamentali u indispensabbli f'soċjetà ġenwinament pluralistika; jistieden lill-Gvern Kroat sabiex jappoġġja tagħlim fil-qasam ta' l-istorja riċenti li jrawwem il-fehim reċiproku;

15.  Jistieden lill-Istati Membri sabiex ikollhom rwol attiv fil-proċess lejn l-adeżjoni tal-Kroazja, biex b'hekk jippermettu lill-Kroazja tibbenefika mill-esperjenzi tagħhom tar-riformi;

16.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jippreżenta din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Gvernijiet u lill-Parlamenti ta' l-Istati Membri u tar-Repubblika tal-Kroazja.

(1) Testi Adottati, P6_TA(2006)0568.

Avviż legali - Politika tal-privatezza