Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 26 april 2007 - Straatsburg
 Vereenvoudiging en rationalisatie van de verslagen over praktische tenuitvoerlegging ***I
 Compensatie voor bepaalde visserijproducten van de Azoren, Madeira, de Canarische eilanden, Guyana en Réunion (2007-2013) *
 Oprichting van regionale adviesraden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid *
 Situatie van vrouwen met een handicap in de Europese Unie
 Basisgegevens over koopkrachtpariteiten ***I
 Snelle-grensinterventieteams ***I
 Instandhouding en duurzame exploitatie van de visbestanden *
 Onderhandelingen over de Galileo-concessieovereenkomst
 Mensenrechten in 2006 en het EU-beleid inzake de mensenrechten
 Moratorium op de doodstraf
 Homofobie in Europa
 Overheidsfinanciën in de EMU in 2006
 Recente onderdrukkingen van de betogingen in Rusland
 Ontvoering van de journalist Alan Johnston in Gaza
 Situatie van de mensenrechten op de Filippijnen
 Zimbabwe
Teksten (276 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid