Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2629(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0357/2007

Rozpravy :

PV 25/09/2007 - 10
CRE 25/09/2007 - 10

Hlasování :

PV 27/09/2007 - 9.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0418

Přijaté texty
PDF 201kWORD 41k
Čtvrtek, 27. září 2007 - Štrasburk
Moratorium na trest smrti
P6_TA(2007)0418RC-B6-0357/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2007 o provádění rozhodnutí Rady o moratoriu na trestu smrti

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá usnesení ze dne 1. února 2007(1) a dne 26. dubna 2007(2) o italské iniciativě pro všeobecné moratorium na trest smrti,

-   s ohledem na obecné zásady politiky EU vůči třetím zemím týkající se trestu smrti přijaté dne 3. června 1998,

-   s ohledem na prohlášení o zrušení trestu smrti učiněné předsednictvím EU dne 19. prosince 2006 na Valném shromáždění OSN, které původně podepsalo 85 zemí ze všech geografických skupin,

-   s ohledem na prohlášení, které předneslo jménem Evropské unie její předsednictví na čtvrtém zasedání Rady OSN pro lidská práva konaném dne 29. března 2007,

-   s ohledem na podporu moratoria, kterou veřejně vyjádřil generální tajemník OSN při své nedávné návštěvě Říma,

-   s ohledem na vyhlášení Evropského dne proti trestu smrti, který by se měl každoročně konat dne 10. října a který rovněž podpořila Konference předsedů Evropského parlamentu dne 12. července 2007,

-   s ohledem na článek 2 Listiny základních práv Evropské unie(3),

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že výzva k všeobecnému moratoriu na trest smrti je jasným politickým rozhodnutím ve snaze o zrušení trestu smrti ve všech zemích,

B.   vzhledem k tomu, že ve svých usneseních ze dne 1. února 2007 a dne 26. dubna 2007 vyzval předsednictví EU, aby bezodkladně předložilo rezoluci současnému Valnému shromáždění OSN a informovalo Parlament o dosažených výsledcích; vzhledem k tomu, že současnému Valnému shromáždění OSN nebyla doposud žádná rezoluce předložena,

C.   vzhledem k tomu, že prohlášení o trestu smrti předložené Evropskou unií dne 19. prosince 2006 na Valném shromáždění OSN podepsalo nyní již 95 zemí ze všech geografických skupin,

D.   vzhledem k tomu, že předsednictví EU dostalo v Radě mandát navrhnout a předložit spolu s Itálií znění mezinárodního moratoria na trest smrti, jež má být zasláno Valnému shromáždění OSN,

1.   opakuje předsednictví EU a členským státům, že hlavním politickým obsahem rezoluce musí být přijetí celosvětového moratoria jako základního kroku směrem ke zrušení trestu smrti;

2.   naléhavě vyzývá předsednictví EU a členské státy, aby předložily rezoluci o moratoriu na 62. zasedání Valného shromáždění OSN v rámci položky "lidská práva", aby mohla být přijata do konce roku 2007; opakuje svoji výzvu předsednictví EU, aby zapojilo co nejvíce zemí do podpory rezoluce;

3.   vyzývá předsednictví EU, aby pobídlo ty zbývající země, které se dosud nepřipojily ke druhému opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, aby tak učinily, a také ty členské státy, které dosud nepodepsaly protokol č. 13 o zrušení trestu smrti k Evropské úmluvě o lidských právech, aby tak učinily;

4.   znovu vyjadřuje svoji plnou podporu orgánům EU a členským státům, aby každoročně dne 10. října společně s Radou Evropy vyhlásily Evropský den proti trestu smrti; lituje, že tato záležitost nebyla v Radě přijata jednomyslně, a vyzývá budoucí polskou vládu, aby tuto iniciativu, která vyjadřuje základní hodnoty Evropské unie, plně podpořila; vyzývá všechny orgány a členské státy Evropské unie, aby společně s Radou Evropy tento krok nadále podporovaly, a pověřuje svého předsedu, aby tuto politickou iniciativu prosazoval;

5.   vyzývá Radu a Komisi, aby podporovaly vytváření regionálních koalic pro moratorium a pro zrušení trestu smrti;

6.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi Valného shromáždění a členským státům OSN.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2007)0018.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2007)0166.
(3) Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí