Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0362/2007

Разисквания :

PV 26/09/2007 - 11
CRE 26/09/2007 - 11

Гласувания :

PV 27/09/2007 - 9.4
CRE 27/09/2007 - 9.4
Обяснение на вота

Приети текстове :


Приети текстове
PDF 285kWORD 50k
Четвъртък, 27 септември 2007 г. - Страсбург
Операция на ЕПСО в Чад и Централноафриканската република
P6_TA(2007)0419RC-B6-0362/2007

Резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2007 г. относно операцията в рамките на Европейската политика на сигурност и отбрана (ЕПСО) в Чад и Централноафриканската република

Европейският парламент,

–   като взе предвид конфликта в Дарфур и неговото по-широко регионално въздействие, по-специално в източната част на Чад и северната част на Централноафриканската република,

–   като взе предвид резолюция № 1706 (2006) на Съвета за сигурност на ООН от 31 август 2006 г., в която се изтъкваше, че трябва да се намери решение за регионалните аспекти на сигурността, за да се постигне траен мир в Дарфур,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от 23-24 юли 2007 г., в които се призовава "неговите компетентни органи да продължат планирането на евентуално решение за свързваща операция, в рамките на Европейската политика на сигурност и отбрана (ЕПСО), в подкрепа на многоизмерно присъствие на ООН в източната част на Чад и североизточната част на Централноафриканската република с оглед повишаване на сигурността в тези райони",

–   като взе предвид резолюция № 1769(2007) на Съвета за сигурност на ООН от 31 юли 2007 г. относно започването, първоначално за период от 12 месеца, на операция на смесените сили на Африканския съюз и Организацията на обединените нации (АС/ООН) в Дарфур (UNAMID),

–   като взе предвид доклада на Генералния секретар на ООН относно Чад и Централноафриканската република от 10 август 2007 г., в който се препоръчваше разгръщането на международно присъствие в източната част на Чад и североизточната част на Централноафриканската република, с цел подобряване на сигурността на бежанците и разселените лица, улесняване на доставките на хуманитарна помощ и създаване на предпоставки за възстановяване и развитие на тези райони,

–   като взе предвид срещата в Аруша за мир в Дарфур, проведена в периода 3-6 август 2007 г.,

–   като взе предвид подписването в Н`джамена на 13 август 2007 г., в присъствието на представители на международната общност и президента на Чад Idriss Deby Itno, на политическото споразумение за укрепване на демократичния процес в Чад, от страна на всички чадски политически партии на власт и опозицията,

–   като взе предвид изявлението на председателя на Съвета за сигурност на ООН от 27 август 2007 г., с което се потвърждава готовността на Съвета за сигурност на ООН за изпращане на мисия на ООН в Чад и се приветства намерението на Европейския съюз да окаже подкрепа под формата на военна мисия в рамките на ЕПСО,

–   като взе предвид приемането от Съвета на 10 септември 2007 г. на "концепцията за управление на кризи" чрез писмена процедура,

–   като взе предвид констатациите на делегацията на Комисията за развитие в Дарфур, която посети Судан и Чад от 30 юни до 6 юли 2007 г.,

–   като взе предвид резолюцията си от 12 юли 2007 г. относно ситуацията в Дарфур(1),

–   като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

А.   изразява изключителна загриженост за влошаващата се хуманитарна ситуация в Чад, където поради презграничните последици на конфликта в Дарфур, около 238 000 бежанци от Судан, 44 600 бежанци от Централноафриканската република и 170 000 вътрешно разселени лица са подслонени в 12 лагера по източната граница на Чад със Судан;

Б.   загрижен от положението със сигурността в източен Чад, което се влоши от 2006 г. поради сблъсъци между чадските сили за сигурност и чадски бунтовници и набезите на милициите Джанджауид и въоръжени групировки от Судан, към които трябва да се прибавят разбойническите актове и нападенията над хуманитарни организации;

В.   като има предвид, че цивилното население в североизточната част на Централнофриканската република също бе подложено на нападения от страна на бунтовнически сили от Судан;

Г.   като има предвид, че трябва да направи принос за стабилизирането на региона, засегнат от конфликта в Дарфур, като част от глобален и регионален подход;

Д.   като има предвид, че дългосрочната стабилност, както в Судан, така и в Чад и в Централноафриканската република, предполага зачитането на правата на човека и спазването на принципите на правовата държава и доброто управление;

Е.   приветства резолюция № 1769(2007) на Съвета за сигурност на ООН, с която се разрешава разгръщането на сили на АС/ООН в Дарфур, включващи 26 000 военнослужещи, което ще допринесе за омиротворяване на целия регион във връзка с разгръщането на полицейски сили на ООН и планираната операция в рамките на ЕПСО в източен Чад и северната част на Централноафриканската република;

Ж.   като има предвид, че чадските и централноафриканските власти потвърдиха пред генералния секретар на ООН съгласието си за разгръщането на това многоизмерно присъствие на Европейския съюз;

З.   подкрепя усилията на генералния секретар на ООН Ban Ki-Moon за намирането на постигнато по пътя на преговори решение за конфликта в Дарфур чрез насърчаване на контактите между суданските власти и различните бунтовнически групировки;

И.   приветства подписването на споразумение от всички чадски политически партии в Н`джамена на 13 август 2007 г., насочено към укрепване на демократичния процес в Чад;

Й.   отбелязва усилията на регионалните участници за намиране на решение на вътрешния конфликт в Чад с групите, които не подписаха предишното споразумение;

K.   приветства резолюция № 1778 (2007) на Съвета за сигурност на ООН от 25 септември 2007 г., с която се разрешава изпращането от ЕС на мироопазващи сили със силен мандат в Чад и Централноафриканската република;

1.  Припомня, че никоя мироопазваща мисия в източен Чад и в северната част на Централноафриканската република не може да бъде успешна без истински процес на политическо помирение;

2.  Следователно призовава Съвета, Комисията и ООН да координират усилията си с цел да създадат условия, които биха дали възможност на различните страни в конфликта в по-широкия регион на Дарфур/Източен Чад/Северна Централноафриканска република да намерят политическо решение, което би поставило край на несигурността и на произтичащата от него хуманитарна криза в района, като по този начин се улесни завръщането на бежанците и вътрешно разселените лица в родните им места;

3.  Одобрява започването на операция в рамките на ЕПСО в източен Чад и в северната част на Централноафриканската република, която ще продължи една година, но окончателното му одобрение зависи от изпълнението на следните условия:

   a) мисията на европейските военни сили (EUFOR) трябва да бъде създаване на условия, необходими за сигурна среда за работата на полицейските сили на ООН, завръщане на вътрешно разселените лица, доставка на хуманитарна помощ, свободно движение на хуманитарните работници и продължаване на диалога между политическите сили в региона,
   б) изключително важно е EUFOR да се възприема като безпристрастна страна; следователно съставът на EUFOR трябва да бъде разнообразен, а държавите-членки следва да дадат своя принос чрез предоставяне на необходимите войски възможно най-скоро.
   в) същевременно и за да се избегне превръщането му в мишена, EUFOR трябва да останат неутрални с оглед на сложното политическо положение в региона, като се избягва участието им в конфликти между правителствени органи и бунтовнически групировки,
   г) зачитайки напълно принципите на международното хуманитарно право, EUFOR следва да не участва или да не се намества в задачите, изпълнявани от неправителствените организации в Чад и Централноафриканската република, за да не ги застрашава,
   д) EUFOR трябва да установи ефективна координация с UNAMID, с цел да се гарантира сигурност на региона под тяхна отговорност по най-ефикасен начин;
   е) EUFOR трябва да действа като възпираща сила, което означава, че трябва да има силен мандат съгласно глава VІІ от Устава на ООН и ясни правила за намеса, позволяващи използване на сила при необходимост, особено за предотвратяване на нападения срещу граждани, лагери и села, хуманитарни работници или полицейски служители на ООН, както и за самоотбрана,
   ж) да възпре всеки потенциален агресор, EUFOR трябва да има необходимия брой войски и да разполага с подходящото оборудване. Той трябва да е в състояние да осигури безопасността на пътищата си на снабдяване и да провежда патрули с далечно действие с бронирани машини, хеликоптери (включително транспортни и ударни хеликоптери) и разузнавателни самолети;
   з) EUFOR трябва да се счита за "свързваща сила" с временен мандат; следователно трябва да се определи ясна изходна стратегия преди започване на разгръщането, която следва да предвиди замяната на EUFOR от операция, която да стане приемник (на АС, на ООН или смесени сили), за да се осигури успешно приключване на мандата му и своевременно завръщане на ангажираните войски;

4.  Изразява съжаление, че поради много причини операцията в рамките на ЕПСО не може да бъде проведена от новосъздадените операционни центрове на Европейския съюз в Брюксел;

5.  Подчертава, че окончателното му одобрение на операцията зависи от пълното му информиране за различните етапи от подготовката на операцията във връзка с, наред с другото, концепцията за управление на кризи, съвместно действие, концепцията за операции, оперативен план, процес на сформиране на военни части;

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, Африканския съюз, Генералния секретар на ООН, както и на президентите, правителствата и парламентите на Чад, Централноафриканската република и Судан.

(1) Приети текстове, P6_TA(2007)0342.

Правна информация - Политика за поверителност