Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0362/2007

Rozpravy :

PV 26/09/2007 - 11
CRE 26/09/2007 - 11

Hlasování :

PV 27/09/2007 - 9.4
CRE 27/09/2007 - 9.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 215kWORD 50k
Čtvrtek, 27. září 2007 - Štrasburk
Operace v rámci EBOP na východě Čadu a na severu Středoafrické republiky
P6_TA(2007)0419RC-B6-0362/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2007 o operaci v rámci EBOP na východě Čadu a na severu Středoafrické republiky

Evropský parlament,

–   s ohledem na konflikt v Dárfúru a na jeho širší regionální dopad, zejména na východní část Čadu a severní část Středoafrické republiky,

–   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1706(2006) ze dne 31. srpna 2006, v níž se zdůrazňuje, že je třeba vyřešit regionální aspekty problémů bezpečnosti, aby bylo v Dárfúru dosaženo trvalého míru,

–   s ohledem na závěry zasedání Rady ve složení pro všeobecné záležitosti a zahraniční věci, které se konalo ve dnech 23. a 24. července 2007, v nichž Rada "žádá své příslušné útvary, aby pokračovaly v plánovaných činnostech s ohledem na možné rozhodnutí přemosťující operaci v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) na podporu multidimenzionální přítomnosti OSN ve východním Čadu a severovýchodní Středoafrické republice a cílem zvýšit bezpečnost v těchto oblastech",

–   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1769(2007) ze dne 31. července 2007, kterou se na počáteční období 12 měsíců zřizuje smíšená operace AU/OSN v Dárfúru (UNAMID),

–   s ohledem na zprávu, kterou dne 10. srpna 2007 předložil generální tajemník OSN a v níž se doporučuje multidimenzionální přítomnost na východě Čadu a na severovýchodě Středoafrické republiky s cílem zlepšit bezpečnost uprchlých a vysídlených obyvatel, usnadnit zaslání humanitární pomoci a vytvořit podmínky pro rekonstrukci a rozvoj těchto oblastí,

–   s ohledem na setkání o míru v Dárfúru, které proběhlo v Arushe ve dnech 3.–6. srpna 2007,

–   s ohledem na podpis politické dohody v městě N'Džameně dne 13. srpna 2007 za přítomnosti mezinárodního společenství a čadské hlavy státu, prezidenta Idrisse Debyho Itna, jejímž cílem je posílení demokratického procesu v Čadu všemi čadskými většinovými i opozičními politickými stranami,

–   s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 27. srpna 2007, v němž potvrzuje, že je připraven zřídit misi OSN v Čadu a vítá záměr EU poskytnout podporu ve formě vojenské mise EBOP,

–   s ohledem na skutečnost, že dne 10. září 2007 Rada písemným postupem přijala "koncepci řešení krize",

–   s ohledem na zjištění delegace Výboru pro rozvoj v Dárfúru, která navštívila Súdán a Čad ve dnech 30. června až 6. července 2007,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 12. července 2007 o situaci v Dárfúru(1),

–   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   s nesmírnými obavami ohledně zhoršující se humanitární situace v Čadu, kde se kvůli konfliktu v Dárfúru a jeho přeshraničním důsledkům nachází ve 12 táborech podél východních hranic Čadu se Súdánem asi 238 000 uprchlíků ze Súdánu, 44 600 uprchlíků ze Středoafrické republiky a 170 000 vnitřně vysídlených osob,

B.   vzhledem k vážnosti bezpečnostní situace ve východní části Čadu, která se od roku 2006 zhoršila v důsledku střetů mezi čadskými bezpečnostními silami a čadskými povstalci a nájezdů džandžavídských milicí a ozbrojených skupin ze Súdánu, k nimž je třeba přidat banditismus a útoky na humanitární organizace,

C.   vzhledem k tomu, že civilní obyvatelstvo severovýchodní části Středoafrické republiky zažilo rovněž útoky vzbouřenců ze Súdánu,

D.   vzhledem k tomu, že je nezbytné v rámci globálního a regionálního přístupu přispět k zajištění bezpečnosti tohoto regionu postiženého konfliktem v Dárfúru,

E.   vzhledem k tomu, že dlouhodobá stabilita v Súdánu, v Čadu i Středoafrické republice předpokládá dodržování lidských práv a právního řádu a řádnou správu věcí veřejných,

F.   vítá rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1769(2007), která schválila použití sil AU/OSN v počtu 26 000 vojáků v Dárfúru, což přispěje k obnovení klidu v celém regionu, spolu se zapojením policejních sil OSN a plánovanou operací EBOP ve východním Čadu a v severní části Středoafrické republiky,

G.   vzhledem k tomu, že čadské a středoafrické orgány již generálnímu tajemníkovi OSN potvrdily svůj souhlas s multidimenzionální přítomností EU,

H.   podporuje skutečnost, že se generální tajemník OSN Pan Ki-Mun snaží nalézt řešení konfliktu v Dárfúru pomocí jednání tím, že podporuje kontakty mezi súdánskými orgány a různými povstaleckými skupinami,

I.   vítaje, že všechny čadské politické strany podepsaly dne 13. srpna 2007 ve městě N'Djamena dohodu zaměřenou na posílení demokratického procesu v Čadu,

J.   všímaje si úsilí regionálních aktérů nalézt řešení vnitřního konfliktu v Čadu se skupinami, které nepodepsaly předchozí dohodu,

K.   vítaje rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1778(2007) ze dne 25. září 2007, která opravňuje EU k vyslání mírových sil se silným mandátem do Čadu a Středoafrické republiky,

1.   připomíná, že žádná mírová mise ve východní části Čadu a severní části Středoafrické republiky nemůže uspět bez opravdového procesu politického usmíření;

2.   vyzývá proto Radu, Komisi a OSN, aby zkoordinovaly své úsilí a vytvořily podmínky, které by jednotlivým stranám konfliktu v širším regionu Dárfúru / východního Čadu / severní části Středoafrické republiky umožnily nalézt politické řešení, které by ukončilo nejistotu a zabránilo následné humanitární katastrofě, a usnadnilo by tak návrat uprchlíků a vnitřně vysídlených osob do míst, odkud pocházejí;

3.   podporuje zahájení operace EBOP ve východní části Čadu a severní části Středoafrické republiky, která bude trvat jeden rok, avšak podmiňuje svůj konečný souhlas splněním následujících bodů:

   a) mise sil EU (EUFOR) musí vytvořit nezbytné podmínky pro bezpečné prostředí pro práci policejních sil OSN, návrat vnitřně vysídlených osob, dodávky humanitární pomoci, volný pohyb humanitárních pracovníků a pokračování dialogu mezi politickými silami v regionu,
   b) je mimořádně důležité, aby mise EUFOR byla vnímána jako nestranná; složení EUFOR by proto mělo být různorodé a členské státy by měly poskytnout nezbytné jednotky co nejrychleji,
   c) zároveň a také z toho důvodu, aby se sama nestala cílem, musí EUFOR zůstat neutrální ve vztahu ke složité politické situaci v regionu, a to tak, že se nebude zapojovat do bojů vládních orgánů s povstaleckými skupinami,
   d) plně v souladu se zásadami mezinárodního humanitárního práva by se EUFOR neměla zapojovat či vměšovat do úkolů nevládních organizací působících v Čadu a Středoafrické republice, aby je neohrožovala,
   e) EUFOR musí zajistit účinnou koordinaci s jednotkami UNAMID s cílem co nejúčinněji zabezpečit oblast spadající pod jejich odpovědnost,
   f) EUFOR musí působit jako odstrašující prvek, což znamená, že musí disponovat silným mandátem podle článku VII Charty Organizace spojených národů a jasnými pravidly pro zapojení, které v nezbytných případech umožňují použití síly, zejména aby zabránila útokům na civilisty, tábory a vesnice, humanitární pracovníky a policisty OSN a v sebeobraně,
   g) aby EUFOR odradila jakéhokoli potenciálního agresora, musí disponovat nezbytným počtem jednotek a náležitým vybavením. Musí být schopna zabezpečit své zásobovací trasy a vykonávat na rozsáhlém území hlídkovou činnost za pomoci ozbrojených vozidel, vrtulníků (včetně nákladních a útočných vrtulníků) a průzkumných letadel,
   h) EUFOR musí být vnímána jako "překlenovací síla" s dočasným mandátem. Proto musí být již před vysláním sil stanovena jasná strategie odchodu, v níž se bude počítat s tím, že misi EUFOR nahradí navazující operace (Africké unie, OSN či smíšené jednotky), aby bylo zajištěno úspěšné ukončení mandátu a včasný návrat zapojených jednotek,

4.   vyjadřuje politování nad tím, že tato operace EBOP nemůže být z mnoha důvodů řízena z nově vybudovaného operačního střediska Evropské unie v Bruselu;

5.   zdůrazňuje, že jeho konečný souhlas s operací bude podmíněn plnou informovaností o jednotlivých fázích přípravy operace, pokud jde mj. o koncepci řešení krize, společnou akci, koncepci operací, operační plán a proces vytváření sil;

6.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Africké unii, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a prezidentům, vládám a parlamentům Čadu, Středoafrické republiky a Súdánu.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2007)0342.

Právní upozornění - Ochrana soukromí