Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0363/2007

Forhandlinger :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Afstemninger :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 115kWORD 37k
Torsdag den 27. september 2007 - Strasbourg
Burma
P6_TA(2007)0420RC-B6-0363/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 27. september 2007 om situationen i Burma

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Burma, navnlig beslutningen af 6.september 2007(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at sammenslutningen af Burmas buddhistiske munke, Alliance of All Burmese Buddhist Monks, har indledt en massiv bølge af fredelige demonstrationer mod den undertrykkende militærjunta i Burma og kræver frihed for Aung San Suu Kyi og andre politiske fanger,

B.   der henviser til, at demonstrationerne stadig tager til på trods af arrestationer og frygt for en voldelig reaktion fra regeringsstyrkernes side,

C.   der henviser til, at Dalai Lama den 23. september 2007 opfordrede de burmesiske myndigheder til at undgå vold mod buddhistiske munke og andre protesterende,

D.   der henviser til, at situationen i Burma kun blev drøftet ganske kort i FN's Sikkerhedsråd den 20. september 2007,

1.   roser den modige aktion, som de burmesiske munke og titusinder andre fredelige demonstranter har indledt for at konfrontere det antidemokratiske og undertrykkende regime i Burma og fordømmer skarpt de burmesiske myndigheders brutale reaktion;

2.   gentager sit krav om en øjeblikkelig frigivelse og fuldstændig bevægelses- og ytringsfrihed for Aung San Suu Kyi;

3.   giver udtryk for sin afsky over drabene på fredelige demonstranter, insisterer på en tilbagetrækning af sikkerhedsstyrkerne til kasernerne; opfordrer til, at legitimiteten i de opstillede krav anerkendes og at der ydes international medicinsk bistand til de sårede samt at de tilbageholdte demonstranter og andre politiske fanger løslades;

4.   opfordrer til, at den igangværende ulovlige forfatningsproces bringes til ophør og erstattes af et fuldt repræsentativt Nationalt Konvent med deltagelse af Nationalforbundet for Demokrati og andre politiske partier og grupper;

5.   opfordrer Kina og Rusland til at give deres fulde støtte til en utvetydig erklæring fra FN's Sikkerhedsråd, der fordømmer anvendelsen af brutal magt i Burma, og opfordrer FN's Sikkerhedsråd til at bemyndige FN's generalsekretær til at træffe foranstaltninger til fremme af national forsoning og overgang til demokrati i Burma; opfordrer endvidere FN's Generalforsamling til at træffe passende foranstaltninger;

6.   opfordrer FN's Sikkerhedsråd til at sikre, at generalsekretærens særlige rådgiver om Burma, Ibrahim Gambari, gennemfører sit planlagte besøg i Burma så snart som muligt og gives uhindret bevægelsesfrihed og adgang;

7.   opfordrer Rådet til som et hasteanliggende at tage kontakt til USA, Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN) og andre medlemmer af det internationale samfund med henblik på at fastlægge en koordineret række af yderligere foranstaltninger, herunder målrettede økonomiske sanktioner, som skal kunne træffes mod det burmesiske regime, hvis det anvender vold og ikke reagerer på opfordringen til tilbagevenden til demokrati;

8.   anmoder Kommissionen om at stille passende midler til rådighed inden for rammerne af det finansielle instrument for demokrati og menneskerettigheder for aktivt at støtte den prodemokratiske bevægelse og ngo'er, der arbejder på at genindføre god regeringsførelse i Burma;

9.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, ASEAN-landenes regeringer, Nationalforbundet for Demokrati, Det Nationale Råd for Fred og Udvikling og FN's generalsekretær.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0384.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik