Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0363/2007

Συζήτηση :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Ψηφοφορία :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 267kWORD 41k
Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Κατάσταση στη Βιρμανία
P6_TA(2007)0420RC-B6-0363/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη Βιρμανία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βιρμανία και ιδιαίτερα εκείνο της 6ης Σεπτεμβρίου 2007(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμμαχία Όλων των Βιρμανών Βουδιστών Μοναχών έχει ηγηθεί σε μαζικό κύμα ειρηνικών διαδηλώσεων εναντίον της καταπιεστικής στρατιωτικής χούντας της Βιρμανίας και έχει ζητήσει την ελευθερία για την Aung San Suu Kyi και άλλους πολιτικούς κρατουμένους,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις εξακολουθούν να πυκνώνουν παρά τις συλλήψεις και τους φόβους βίαιης αντίδρασης από τις κυβερνητικές δυνάμεις,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη την έκκληση του Δαλάι Λάμα στις 23 Σεπτεμβρίου 2007, κατά την οποία κάλεσε τις βιρμανικές αρχές να αποφύγουν την άσκηση βίας εναντίον των βουδιστών μοναχών και άλλων διαδηλωτών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Σεπτεμβρίου 2007 η κατάσταση στη Βιρμανία συζητήθηκε σύντομα μόνο από το Συμβούλιο Ασφαλείας,

1.   χαιρετίζει τη θαρραλέα δράση των βιρμανών μοναχών και δεκάδων χιλιάδων άλλων ειρηνικών διαδηλωτών που αντιπαρατίθενται στο αντιδημοκρατικό και καταπιεστικό καθεστώς της Βιρμανίας και καταδικάζει πλήρως τη βίαιη αντίδραση των βιρμανικών αρχών·

2.   επαναλαμβάνει την έκκληση για άμεση απελευθέρωση και απόλυτη ελευθερία κινήσεων της Aung San Suu Kyi·

3.   εκφράζει αποτροπιασμό για τη δολοφονία ειρηνικών διαδηλωτών, επιμένει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας πρέπει να επιστρέψουν στους στρατώνες και ζητεί την αναγνώριση της νομιμότητας των αιτημάτων που διατυπώνονται για διεθνή ιατρική βοήθεια προς τους τραυματίες και για την απελευθέρωση των συλληφθέντων διαδηλωτών και των άλλων πολιτικών κρατουμένων·

4.   ζητεί επιμόνως τη διακοπή της τρέχουσας παράνομης συνταγματικής διαδικασίας και την αντικατάστασή της με πλήρως αντιπροσωπευτική Εθνική Συνέλευση η οποία να περιλαμβάνει την Εθνική Ένωση για τη Δημοκρατία (NLD) και τα άλλα πολιτικά κόμματα και ομάδες·

5.   ζητεί από την Κίνα και την Ρωσία να υποστηρίξουν πλήρως σαφή δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καταδικάζοντας τη χρήση ωμής βίας στη Βιρμανία και καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να εξουσιοδοτήσει τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να αναλάβει δράση προκειμένου να διευκολύνει την εθνική συμφιλίωση και τη μετάβαση στη δημοκρατία στη Βιρμανία· καλεί επίσης τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να αναλάβει δέουσα δράση·

6.   καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να διασφαλίσει ότι ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών Ibrahim Gambari θα πραγματοποιήσει το ταχύτερο δυνατό την προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Βιρμανία·

7.   καλεί το Συμβούλιο της ΕΕ να συνεννοηθεί επειγόντως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ένωση των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και άλλα μέλη της διεθνούς κοινότητας προκειμένου να προετοιμάσουν συντονισμένη σειρά επιπρόσθετων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων, που θα μπορούσαν να ληφθούν εναντίον του βιρμανικού καθεστώτος εάν αυτό δεν ανταποκριθεί στην έκκληση για επιστροφή στη δημοκρατία·

8.   ζητεί από την Επιτροπή να διαθέσει τα απαραίτητα μέσα στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μέσου για την Προώθηση της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Κόσμο προκειμένου να υποστηρίξει ενεργά το δημοκρατικό κίνημα και τις ΜΚΟ που εργάζονται για την αποκατάσταση της καλής διακυβέρνησης στη Βιρμανία·

9.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ASEAN, στην Εθνική Ένωση για τη Δημοκρατία, στο Κρατικό Συμβούλιο Ειρήνης και Ανάπτυξης και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0384.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου