Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0363/2007

Arutelud :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Hääletused :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 111kWORD 35k
Neljapäev, 27. september 2007 - Strasbourg
Olukord Birmas
P6_TA(2007)0420RC-B6-0363/2007

Euroopa Parlamendi 27. septembri 2007. aasta resolutsioon Birma kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Birma kohta, eriti 6. septembri 2007. aasta resolutsiooni(1);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.   arvestades, et Kõikide Birma Buda Munkade Allianss on juhtinud massiliste rahulike meeleavalduste lainet Birma repressiivse sõjaväehunta vastu ning nõudnud vabadust Aung San Suu Kyile ja teistele poliitvangidele;

B.   arvestades, et meeleavaldused on laienenud, vaatamata arreteerimistele ja kartusele, et valitsusväed võivad vägivaldselt reageerida;

C.   arvestades, et dalai-laama esitas 23. septembril 2007 üleskutse Birma võimudele, et need hoiduksid vägivallast buda munkade ja teiste meeleavaldajate suhtes;

D.   arvestades, et 20. septembril 2007 arutati ÜRO Julgeolekunõukogus olukorda Birmas vaid lühidalt,

1.   tervitab birma munkade ja kümnete tuhandete teiste rahumeelsete meeleavaldajate vaprat tegutsemist Birma ebademokraatlikule ja repressiivsele režiimile vastu astumisel ning mõistab täielikult hukka Birma võimude brutaalse reaktsiooni;

2.   kordab oma nõudmist vabastada viivitamatult Aung San Suu Kyi ning tagada talle liikumis- ja sõnavabadus;

3.   väljendab oma šokeeritust rahumeelsete meeleavaldajate tapmise üle, nõuab tungivalt, et julgeolekujõud pöörduksid tagasi kasarmutesse ja nõuab esitatavate nõudmiste õiguspärasuse tunnistamist võimude poolt, rahvusvahelist arstiabi vigastatutele ning vahistatud meeleavaldajate ja teiste poliitvangide vabastamist;

4.   nõuab praeguse ebaseadusliku põhiseadusliku protsessi peatamist ja selle asendamist täielikult esindusliku Rahvusliku Konvendiga, millesse oleksid kaasatud Rahvuslik Demokraatlik Liiga ning teised erakonnad ja fraktsioonid;

5.   palub Hiinal ja Venemaal täielikult toetada ÜRO Julgeolekunõukogu selget avaldust, millega mõistetakse hukka Birmas toore jõu kasutamine, ja kutsub ÜRO Julgeolekunõukogu üles volitama ÜRO peasekretäri astuma samme, et aidata kaasa rahvuslikule leppimisele Birmas ja demokraatiale üleminekule ja kutsub ÜRO Julgeolekunõukogu üles võtma asjakohaseid meetmeid;

6.   palub ÜRO Julgeolekunõukogul tagada ÜRO peasekretäri erinõuniku Birma küsimuses Ibrahim Gambari kavakohase Birma-visiidi viivitamatu toimumine ning tema takistamatu liikumisvabadus ja juurdepääs;

7.   kutsub nõukogu üles tegema koostööd Ameerika Ühendriikide, Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooni (ASEAN) ja rahvusvahelise üldsuse teiste liikmetega, et valmistada ette kooskõlastatud täiendavad meetmed, sealhulgas eesmärgistatud majandussanktsioonid, mida võidakse rakendada Birma režiimi suhtes, kui viimane kasutab vägivalda ja ei vasta nõudmisele pöörduda tagasi demokraatia teele;

8.   palub komisjonil eraldada rahastamisvahendi demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas kaudu vajalikud vahendid, et toetada aktiivselt Birma demokraatlikku liikumist ja valitsusväliseid organisatsioone, mis tegutsevad Birmas hea valitsemistava taastamise nimel;

9.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, ASEANi liikmesriikide valitsustele, Rahvuslikule Demokraatlikule Liigale, riiklikule rahu- ja arengunõukogule ning ÜRO peasekretärile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0384.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika