Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0363/2007

Debatter :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Omröstningar :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 109kWORD 46k
Torsdagen den 27 september 2007 - Strasbourg
Situationen i Burma
P6_TA(2007)0420RC-B6-0363/2007

Europaparlamentets resolution av den 27 september 2007 om situationen i Burma

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Burma, särskilt den resolution som antogs den 6 september 2007(1),

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Allburmesiska alliansen av buddistiska munkar har gått i ledningen för en massiv våg av fredliga demonstrationer mot militärjuntan i Burma och dess förtryck och krävt frihet för Aung San Suu Kyi och övriga politiska fångar.

B.  Demonstrationerna har fortsatt växa trots arresteringarna och farhågorna om en våldsam reaktion från regeringsstyrkornas sida.

C.  Den 23 september 2007 gick Dalai Lama ut med en vädjan till de burmesiska myndigheterna om att undvika våld mot de buddistiska munkarna och mot andra som protesterar.

D.  Den 20 september 2007 togs situationen i Burma endast i korthet upp till diskussion i FN:s säkerhetsråd.

1.  Europaparlamentet uttrycker sitt bifall till hur modigt de burmesiska munkarna och tiotusentals andra fredliga demonstranter handlat när de ställt upp mot den odemokratiska förtryckarregimen i Burma och fördömer kraftfullt de brutala svarsåtgärder som de burmesiska myndigheterna vidtagit.

2.  Europaparlamentet kräver än en gång ett omedelbart frigivande av Aung San Suu Kyi samt oinskränkt rörelse- och yttrandefrihet för henne.

3.  Europaparlamentet uttrycker förfäran över dödandet av fredliga demonstranter, insisterar på att säkerhetsstyrkorna återvänder till sina förläggningar och kräver ett erkännande av att de krav som ställs är berättigade, att internationellt sjukvårdsbistånd ges till de skadade och att demonstranter som arresterats och övriga politiska fångar friges.

4.  Europaparlamentet efterlyser ett slut på det nuvarande arbetet med en konstitution, vilket saknar laglig grund, och önskar att det ersätts av ett fullt representativt nationalkonvent där Nationella demokratiförbundet och övriga politiska partier och grupperingar ingår.

5.  Europaparlamentet uppmanar Kina och Ryssland att fullt ut ge stöd åt ett tydligt uttalande från FN:s säkerhetsråd med ett fördömande av regimens användning av brutalt våld och uppmanar FN:s säkerhetsråd att bemyndiga FN:s generalsekreterare att vidta åtgärder för att underlätta en nationell försoning och en övergång till demokrati i Burma samt uppmanar FN:s generalförsamling att vidta lämpliga åtgärder.

6.  Europaparlamentet uppmanar FN:s säkerhetsråd att se till att FN:s generalsekreterares särskilde rådgivare för Burma, i brådskande ordning avlägger sitt planerade besök i Burma och får oinskränkt rörelsefrihet och tillträde.

7.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens råd att i brådskande ordning ta kontakter med Förenta staterna, Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) och andra medlemmar av det internationella samfundet för att förbereda en samordnad serie ytterligare åtgärder, inbegripet riktade ekonomiska sanktioner, som kan vidtas mot regimen i Burma om denna tillgriper våld och inte agerar på kravet på en återgång till demokrati.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ställa lämpliga anslag till förfogande inom ramen för det finansiella instrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i världen, för att aktivt understöda rörelsen som arbetar för demokrati och icke-statliga organisationer som arbetar för att återställa god samhällsstyrning i Burma.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Asean-ländernas regeringar, Nationella demokratiförbundet, Statens råd för fred och utveckling och FN:s generalsekreterare.

(1) Antagna texter, P6_TA(2007)0384.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy