Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0055(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0340/2007

Ingivna texter :

A6-0340/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/10/2007 - 6.1

Antagna texter :

P6_TA(2007)0424

Antagna texter
PDF 197kWORD 27k
Torsdagen den 11 oktober 2007 - Bryssel
Ingående av relevanta avtal enligt artikel XXI i Gats-avtalet *
P6_TA(2007)0424A6-0340/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 oktober 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående av relevanta avtal enligt artikel XXI i Gats-avtalet med Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu (kinesiska Taipei), Colombia, Kuba, Ecuador, Hongkong, Indien, Japan, Sydkorea, Nya Zeeland, Filippinerna, Schweiz och Förenta staterna om nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen (11507/2007 – KOM(2007)0154 – C6-0239/2007 – 2007/0055(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2007)0154),

–   med beaktande av artikel 133.1 och 133.5 och artikel 300.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0239/2007),

–   med beaktande av artiklarna 43.1, 51 och 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A6-0340/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i de tredjeländer som är parter i relevanta ovannämnda avtal parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy