Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0077(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0319/2007

Внесени текстове :

A6-0319/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/10/2007 - 6.2

Приети текстове :

P6_TA(2007)0425

Приети текстове
PDF 261kWORD 33k
Четвъртък, 11 октомври 2007 г. - Брюксел
Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията за приложимото право към договорните задължения *
P6_TA(2007)0425A6-0319/2007

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 октомври 2007 г. относно препоръката за решение на Съвета относно присъединяването на България и Румъния към Конвенцията за приложимото право към договорните задължения, открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 г. (COM(2007)0217 – C6-0157/2007 – 2007/0077(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид препоръката на Комисията до Съвета (COM(2007)0217),

–   като взе предвид Договора за ЕО,

–   като взе предвид Договора за присъединяване на България и Румъния,

–   като взе предвид член 3, параграф 4 от Акта за присъединяване на България и Румъния(1), съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0157/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0319/2007),

1.  Одобрява препоръката на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се разграничи от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава за откриване на процедурата по съгласуване, предвидена в общата декларация от 4 март 1975 г., в случай че Съветът възнамерява да се разграничи от текста, одобрен от Парламента;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в препоръката на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) Акт относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори на Европейския съюз, ОВ L 157 от 21.6.2005 г., стр. 203.

Правна информация - Политика за поверителност