Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0077(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0319/2007

Předložené texty :

A6-0319/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/10/2007 - 6.2

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0425

Přijaté texty
PDF 199kWORD 34k
Čtvrtek, 11. října 2007 - Brusel
Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980 *
P6_TA(2007)0425A6-0319/2007

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. října 2007 o doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980 (KOM(2007)0217 – C6-0157/2007 – 2007/0077(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na doporučení Komise Radě (KOM(2007)0217),

-   s ohledem na Smlouvu o ES,

-   s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska,

-   s ohledem na čl. 3 odst. 4 aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska(1), podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0157/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0319/2007),

1.   schvaluje doporučení Komise;

2.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.   vyzývá k zahájení dohodovacího řízení podle společného prohlášení ze dne 4. března 1975, bude-li mít Rada v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit doporučení Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Akt o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (Úř. věst. L 157, 21.6.2005, s. 203).

Právní upozornění - Ochrana soukromí