Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0077(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0319/2007

Indgivne tekster :

A6-0319/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/10/2007 - 6.2

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0425

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 35k
Torsdag den 11. oktober 2007 - Bruxelles
Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om kontraktlige forpligtelser *
P6_TA(2007)0425A6-0319/2007

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. oktober 2007 om henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, åbnet for undertegnelse i Rom den 19. juni 1980 (KOM(2007)0217 - C6-0157/2007 - 2007/0077(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens henstilling til Rådet (KOM(2007)0217),

-   der henviser til EF-traktaten,

-   der henviser til traktaten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse,

-   der henviser til artikel 3, stk. 4, i akten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår(1), der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0157/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0319/2007),

1.   godkender Kommissionens henstilling;

2.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.   kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens henstilling i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Akt om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af de traktater, som Den Europæiske Union bygger på (EUT L 157 af 21.6.2005, s. 203).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik