Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0077(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0319/2007

Esitatud tekstid :

A6-0319/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/10/2007 - 6.2

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0425

Vastuvõetud tekstid
PDF 188kWORD 33k
Neljapäev, 11. oktoober 2007 - Brüssel
Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine 19. juunil 1980. aastal Roomas allakirjutamiseks avatud lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse konventsiooniga *
P6_TA(2007)0425A6-0319/2007

Euroopa Parlamendi 11. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta 19. juunil 1980. aastal Roomas allakirjutamiseks avatud lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse konventsiooniga (KOM(2007)0217 – C6-0157/2007 – 2007/0077(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni soovitust nõukogule (KOM(2007)0217);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingut;

–   võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut;

–   võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti(1) artikli 3 lõiget 4, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0157/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0319/2007),

1.   kiidab komisjoni soovituse heaks;

2.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.   palub alustada 4. märtsi 1975. aasta ühisdeklaratsioonis sätestatud lepitusmenetlust, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni soovitust oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) Akt Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta (ELT L 157, 21.6.2005, lk 203)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika