Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0077(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0319/2007

Ingivna texter :

A6-0319/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/10/2007 - 6.2

Antagna texter :

P6_TA(2007)0425

Antagna texter
PDF 194kWORD 27k
Torsdagen den 11 oktober 2007 - Bryssel
Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980 *
P6_TA(2007)0425A6-0319/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 oktober 2007 om rekommendationen till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980 (KOM(2007)0217 – C6-0157/2007 – 2007/0077(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens rekommendation till rådet (KOM(2007)0217),

–   med beaktande av EG-fördraget,

–   med beaktande av fördraget om Rumäniens och Bulgariens anslutning,

–   med beaktande av artikel 3.4 i akten om Bulgariens och Rumäniens anslutning(1), i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0157/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0319/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens rekommendation.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Europaparlamentet begär att medlingsförfarandet enligt den gemensamma förklaringen av den 4 mars 1975 inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens rekommendation.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Akt om villkoren för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning och om anpassning av de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen (EUT L 157, 21.6.2005, s. 203).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy