Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0127(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0317/2007

Внесени текстове :

A6-0317/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/10/2007 - 6.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0426

Приети текстове
PDF 260kWORD 33k
Четвъртък, 11 октомври 2007 г. - Брюксел
Събиране и управление на данни във връзка с общата политика в областта на риболова *
P6_TA(2007)0426A6-0317/2007

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 октомври 2007 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1543/2000 за установяване на общностна рамка за събиране и управление на данните, необходими за провеждане на обща политика в областта на риболова (COM(2007)0369 – C6-0235/2007 – 2007/0127(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0369),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се консултира с Парламента (C6-0235/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по рибно стопанство (A6-0317/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента, на Съвета и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност