Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0127(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0317/2007

Ingivna texter :

A6-0317/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/10/2007 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0426

Antagna texter
PDF 191kWORD 27k
Torsdagen den 11 oktober 2007 - Bryssel
Insamling och förvaltning av uppgifter om den gemensamma fiskeripolitiken *
P6_TA(2007)0426A6-0317/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 oktober 2007 om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1543/2000 om upprättande av en gemenskapsram för insamling och förvaltning av uppgifter av grundläggande betydelse för den gemensamma fiskeripolitiken (KOM(2007)0369 – C6-0235/2007 – 2007/0127(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0369),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0235/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A6-0317/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy