Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0058(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0320/2007

Внесени текстове :

A6-0320/2007

Разисквания :

PV 11/10/2007 - 3
CRE 11/10/2007 - 3

Гласувания :

PV 11/10/2007 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0428

Приети текстове
PDF 268kWORD 35k
Четвъртък, 11 октомври 2007 г. - Брюксел
Сключване на споразумение за въздушен транспорт между ЕО и САЩ *
P6_TA(2007)0428A6-0320/2007

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 октомври 2007 г. относно предложението за решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно сключването на споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна (8044/3/2007 – COM(2006)0169 – C6-0210/2007 –2006/0058 (CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета (COM (2006)0169),

–   като взе предвид решението на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно подписването и временното прилагане на споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна, съдържащо проектоспоразумението, подписано от делегациите на Европейския съюз и Съединените американски щати на 30 април 2007 г. (8044/3/2007),

–   като взе предвид своята резолюция от 17 януари 2006 г. относно разработване на програмата за външна политика на Общността в областта на въздухоплаването(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 14 март 2007 г. относно сключването на споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна,(2)

–   като взе предвид член 80, параграф 2, и член 300, параграф 2, първа алинея от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, първа алинея от Договора за ЕО, съгласно която Съветът се е консултирал с него (C6-0210/2007),

–   като взе предвид член 51 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм (A6-0320/2007),

1.  Одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Съединените американски щати.

(1) ОВ C 287E, 24.11.2006 г., стр.84.
(2) Приети текстове от тази дата, P6_TA(2007)0071.

Правна информация - Политика за поверителност