Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0058(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0320/2007

Esitatud tekstid :

A6-0320/2007

Arutelud :

PV 11/10/2007 - 3
CRE 11/10/2007 - 3

Hääletused :

PV 11/10/2007 - 6.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0428

Vastuvõetud tekstid
PDF 188kWORD 32k
Neljapäev, 11. oktoober 2007 - Brüssel
EÜ-USA lennutranspordileping *
P6_TA(2007)0428A6-0320/2007

Euroopa Parlamendi 11. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Liidu Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate otsus Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordilepingu sõlmimise kohta (8044/3/2007 – KOM(2006)0169 – C6-0210/2007 – 2006/0058(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate otsuse ettepanekut (KOM(2006)0169);

–   võttes arvesse nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate otsust, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordilepingu allkirjastamist ja ajutist kohaldamist ning mis sisaldab ELi ja Ameerika Ühendriikide delegatsioonide vahel 30. aprillil 2007. aastal allkirjastatud lepingu eelnõud (8044/3/2007);

–   võttes arvesse oma 17. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni ühenduse lennundusalase välispoliitika tegevuskava väljatöötamise kohta(1);

–   võttes arvesse oma 14. märtsi 2007. aasta resolutsiooni Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordilepingu sõlmimise kohta(2);

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 80 lõiget 2 ja artikli 300 lõike 2 esimest lõiku;

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris parlamendiga (C6-0210/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A6-0320/2007),

1.   kiidab heaks lepingu sõlmimise;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ameerika Ühendriikidele.

(1) ELT C 287 E, 24.11.2006, lk 84.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0071.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika