Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0058(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0320/2007

Texte depuse :

A6-0320/2007

Dezbateri :

PV 11/10/2007 - 3
CRE 11/10/2007 - 3

Voturi :

PV 11/10/2007 - 6.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0428

Texte adoptate
PDF 194kWORD 36k
Joi, 11 octombrie 2007 - Bruxelles
Acordul CE/SUA privind transportul aerian *
P6_TA(2007)0428A6-0320/2007

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 octombrie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind încheierea Acordului privind transportul aerian între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Statele Unite ale Americii, pe de altă parte (8044/3/2007 – COM(2006)0169 – C6-0210/2007 – 2006/0058(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului (COM(2006)0169),

–   având în vedere Decizia Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind semnarea şi aplicarea provizorie a Acordului privind transportul aerian între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Statele Unite ale Americii, pe de altă parte, conţinând proiectul de acord astfel cum a fost semnat de delegaţiile UE şi SUA la 30 aprilie 2007 (8044/3/2007),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 17 ianuarie 2006 privind dezvoltarea agendei politicii externe comunitare în domeniul aviaţiei(1),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 14 martie 2007 privind încheierea Acordului privind transportul aerian între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Statele Unite ale Americii, pe de altă parte(2),

–   având în vedere articolul 80 alineatul (2) şi articolul 300 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0210/2007),

–   având în vedere articolul 51 şi articolul 83 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism (A6-0320/2007),

1.   aprobă încheierea acordului;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi ale Statelor Unite ale Americii.

(1) JO C 287 E, 24.11.2006, p. 84.
(2) Texte adoptate, P6_TA(2007)0071.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate