Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2636(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0375/2007

Внесени текстове :

B6-0375/2007

Разисквания :

PV 10/10/2007 - 18
CRE 10/10/2007 - 18

Гласувания :

PV 11/10/2007 - 8.1
CRE 11/10/2007 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0430

Приети текстове
PDF 276kWORD 49k
Четвъртък, 11 октомври 2007 г. - Брюксел
Хуманитарно положение в Ивицата Газа
P6_TA(2007)0430B6-0375/2007

Резолюция на Европейския парламент от 11 октомври 2007 г. относно хуманитарното положение в Ивицата Газа

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно Близкия изток, и по-специално резолюциите от 2 февруари 2006 г. относно резултатите от палестинските избори и положението в Източен Йерусалим(1), от 1 юни 2006 г. относно хуманитарната криза в палестинските територии и ролята на ЕС(2), от 7 септември 2006 г. относно положението в Близкия изток(3), от 16 ноември 2006 г. относно положението в Ивицата Газа(4), от 21 юни 2007 г. относно финансови и технически мерки (MEDA), които съпътстват реформата на икономическите и социалните структури в рамките на евросредиземноморското партньорство и финансовата подкрепа, оказана на Палестина: оценка, прилагане и контрол(5), и резолюцията от 12 юли 2007 г. относно Близкия Изток(6),

–   като взе предвид Резолюции № 242 (1967) и 1967 (1973) на Съвета за сигурност на ООН,

–   като взе предвид становището на Близкоизточната четворка от 23 септември 2007 г.,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по външни отношения на 23 и 24 юли 2007 г.,

–   като взе предвид становището на Върховния комисар на ООН по правата на човека от 21 септември 2007 г. по въпросите, свързани с Близкия Изток,

–   като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

А.   като има предвид, че в резултат на ембаргото върху движението на хора и стоки, масираното унищожение на обществени инфраструктури и частни домове, дезорганизирането на дейността на болниците, клиниките и училищата, частичното лишаване от достъп до питейна вода, храна и електричество и унищожаването на земеделска земя, хуманитарната криза в Ивицата Газа е достигнала катастрофални измерения;

Б.   като има предвид, че контролно-пропускателните пунктове в Карни и Рафах са затворени от няколко месеца, и като има предвид, че ембаргото върху движението на хора и стоки допълнително е парализирала икономиката и значително е допринесла за увеличаването на безработицата в Ивицата Газа;

В.   като има предвид, че водоснабдяването и канализационната система са в критично състояние и като има предвид, че тази ситуация може да доведе до недостиг на вода и до вероятно изливане на канални нечистотии и до нови кризи от хуманитарно или екологично естество;

Г.   като има предвид, че системата на здравеопазването е подложена на значителен натиск и че голяма част от населението не получава необходимите лекарства и лечение;

Д.   като има предвид, че образователната система е изправена пред сериозни проблеми, дължащи се на липсата на необходимите средства за доброто й функциониране и че това води до сериозно занижаване на качеството на образованието; като има предвид, че това положение ще доведе до сериозни последици по отношение на бъдещето на младото поколение в Палестина, което живее в Ивицата Газа;

Е.   като има предвид, че Европейският съюз е предоставил значителна финансова помощ на палестинците през последните години; като има предвид, че временният международен механизъм (ВММ) на ЕС и финансирането на проекти от ЕС значително са допринесли за избягването на хуманитарна криза в Ивицата Газа и Западния бряг от 2006 година насам;

Ж.   като има предвид, че ембаргото върху движението на хора и стоки и вътрешната несигурност в Ивицата Газа са значителна пречка за провеждането на операциите на Генерална дирекция на Комисията за хуманитарна помощ, агенциите на ООН, Червения кръст и Червения полумесец, както и на други хуманитарни организации, предоставящи помощ на хората, които живеят в Ивицата Газа; като има предвид, че Комисията, Програмата на ООН за развитие, Агенцията на ООН за подпомагане и работа и Световната банка са спрели няколко инфраструктурни проекти поради невъзможността да внасят суровини; като има предвид, че тези хуманитарни служби, агенции и организации продължават своята дейност независимо от всички пречки; подчертава необходимостта от изпълнение на поетите от Европейския съюз и неговите държави-членки финансови ангажименти, свързани с тези дейности;

З.   като има предвид, че в своята декларация от 23 септември 2007 г. Близкоизточната четворка изрази дълбоката си загриженост във връзка с условията в Ивицата Газа, постигна съгласие по отношение на важността на статуса на продължителна спешност и на безпрепятствената хуманитарна помощ и призова за предоставяне на основни услуги без прекъсване;

И.   като има предвид, че подобряването на условията на живот на палестинците, живеещи в Ивицата Газа и на Западния бряг, заедно с възобновяването на мирния процес и създаването на функциониращи палестински институции, се явява ключов аспект в усилията, насочени към постигането на справедлив и дълготраен мир между израелци и палестинци;

1.  Изразява своята най-дълбока загриженост относно хуманитарната криза в Ивицата Газа и евентуалните й тежки последствия; подчертава, че в региона трябва напълно да се спазват правата на човека и международното право, регулиращо хуманитарната дейност; повтаря своя призив към всички страни да се откажат от насилието;

2.  Призовава Израел да изпълнява своите международни задължения в съответствие с Женевските конвенции за гарантиране доставянето на хуманитарна помощ, предоставянето на хуманитарно съдействие и основни услуги като снабдяването на Ивицата Газа с електроенергия и горива; призовава за вдигане на блокадата на Ивицата Газа; призовава Израел да гарантира придвижването на хора и стоки в Рафах, в съответствие със Споразумението за придвижване и достъп и Мисията на ЕС за гранична помощ, както и превозването на стоки в Карни; призовава Съвета, Върховния представител за общата външна политика и политика на сигурност и Комисията да посрещнат пълната си отговорност по отношение на изпълнението на посоченото споразумение; призовава Израел да гарантира потока от финансови средства към Ивицата Газа, който бе преустановен след 25 септември 2007 г., като счита, че липсата на достъп до финансови средства оказва сериозно въздействие върху стопанския, обществен и ежедневен живот на палестинския народ;

3.  Приканва Палестинската автономна власт и "Хамас" да улеснят, въпреки политическата безизходица, функционирането на публичните институции, предоставящи основни услуги, и дейността на международните хуманитарни служби, агенции и организации, които се опитват да подобрят условията на живот на всички палестинци, живеещи в региона;

4.  Призовава Съвета и Комисията да продължат да гарантират, съвместно с международната общност, основната хуманитарна помощ за населението на Палестина, обръщайки специално внимание на специфичните нужди на неговите особено уязвими групи; настоятелно приканва Съвета и Комисията да гарантират, в съответствие със Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране с държавата Израел(7) и Временното европейско споразумение за асоцииране с Палестинската автономна власт(8), че международното право в областта на хуманитарната дейност и правата на човека се спазват напълно в региона, включително от страна на недържавни организации, с цел установяване на хуманитарно пространство;

5.  Изразява своето желание усилията за свикване на международна мирна конференция за постигането на справедлив и дълготраен мир между израелци и палестинци, въз основа на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, за правото на държавата Израел да живее в рамките на безопасни и признати граници и за правото на палестинците да имат жизнеспособна държава;

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, Върховния представител за общата външна политика и политика на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки, генералния секретар на ООН, пратеника на Четворката в Близкия изток, председателя на Евро-средиземноморската парламентарна асамблея, председателя на Палестинската автономна власт, Палестинския законодателен съвет, правителството и парламента (Кнесет) на Израел, както и на правителството и парламента на Египет.

(1) ОВ С 288 Е, 25.11.2006 г., стр. 79.
(2) ОВ С 298 Е, 8.12.2006 г., стр. 223.
(3) ОВ С 305 Е, 14.12.2006 г., стр. 236.
(4) ОВ С 314 Е, 21.12.2006 г., стр. 324.
(5) Приети текстове, P6_TA(2007)0277.
(6) Приети текстове, P6_TA(2007)0350.
(7) ОВ L 147, 21.6.2000 г., стр. 3.
(8) ОВ L 187, 16.7.1997 г., стр. 3.

Правна информация - Политика за поверителност