Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2636(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0375/2007

Pateikti tekstai :

B6-0375/2007

Debatai :

PV 10/10/2007 - 18
CRE 10/10/2007 - 18

Balsavimas :

PV 11/10/2007 - 8.1
CRE 11/10/2007 - 8.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0430

Priimti tekstai
PDF 202kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2007 m. spalio 11 d. - Briuselis
Humanitarinė padėtis Gazos ruože
P6_TA(2007)0430B6-0375/2007

2007 m. spalio 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės padėties Gazos ruože

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų, ypač į 2006 m. vasario 2 d. rezoliuciją dėl rinkimų Palestinoje rezultatų ir padėties rytų Jeruzalėje(1), 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl humanitarinės krizės Palestinos teritorijose ir ES vaidmens(2), 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl padėties Artimuosiuose Rytuose(3), 2006 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją dėl padėties Gazos ruože(4), 2007 m. birželio 21 d. rezoliuciją dėl MEDA programos ir finansinės paramos Palestinai: vertinimas, įgyvendinimas ir kontrolė(5), ir 2007 m. liepos 12 d. rezoliuciją dėl Artimųjų Rytų(6),

–   atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 242 (1967) ir 338 (1973),

–   atsižvelgdamas į Ketverto (ES, JAV, Rusijos Federacijos ir JT) 2007 m. rugsėjo 23 d. pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į Išorės santykių tarybos 2007 m. liepos 23 ir 24 d. išvadą,

–   atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 2007 m. rugsėjo 21 d. pareiškimą dėl Artimųjų Rytų,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.   kadangi dėl žmonių ir prekių judėjimo embargo, masinio viešųjų įstaigų ir privačių būstų sunaikinimo, ligoninių, klinikų ir mokyklų veiklos nutraukimo, dalinio geriamo vandens, maisto ir elektros energijos trūkumo bei žemės ūkiui naudojamos žemės plotų suniokojimo humanitarinė krizė Gazos ruože pasiekė katastrofinį lygį,

B.   kadangi Karnio ir Rafos sienos perėjimo punktai jau daug mėnesių yra uždaryti ir kadangi žmonių ir prekių judėjimo embargas dar labiau paralyžavo ekonomiką ir labai prisidėjo prie itin didelio nedarbo lygio Gazos ruože,

C.   kadangi vandentiekis ir kanalizacija yra kritinės būklės ir kadangi tokia padėtis dėl vandens trūkumo ir nuotekų išsiliejimo gali sukelti ir daugiau aplinkosaugos ir humanitarinių krizių,

D.   kadangi sveikatos priežiūros sistemai tenka didelis spaudimas ir didelė gyventojų dalis negauna skubiai reikalingas pagalbos ir vaistų,

E.   kadangi švietimo sistema negali normaliai veikti, nes neturi elementarių reikalingų priemonių, o švietimo kokybė blogėja; kadangi tokia padėtis turės rimtų pasekmių Gazos ruože gyvenančių palestiniečių jaunajosios kartos ateičiai,

F.   kadangi Europos Sąjunga pastaraisiais metais palestiniečiams suteikė didelę finansinę paramą; kadangi nuo 2006 m. laikinoji tarptautinė priemonė ir ES finansuojami projektai vaidina didelį vaidmenį siekiant išvengti humanitarinės katastrofos Gazos ruože ir Vakarų krante,

G.   kadangi žmonių ir prekių judėjimo embargas bei nesaugi padėtis Gazos ruože labai trukdo Komisijos humanitarinės pagalbos generaliniam direktoratui, JT agentūroms, Raudonojo Kryžiaus, Raudonojo Pusmėnulio ir kitoms humanitarinėms organizacijoms teikti paramą ir pagalbą Gazos ruožo gyventojams; kadangi Komisija, JT vystymo programa , JT pagalbos ir darbų Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose ir Pasaulio bankas sustabdė keletą infrastruktūros projektų dėl to, kad negalėjo importuoti žaliavų; kadangi, nepaisydamos visų kliūčių, šios humanitarinės tarnybos, agentūros ir organizacijos tęsia savo veiklą; pabrėždamas, kad ES ir valstybės narės turi įvykdyti su šia veikla susijusius finansinius įsipareigojimus,

H.   kadangi Ketvertas savo 2007 m. rugsėjo 23 d. pareiškime išreiškė didelį susirūpinimą dėl gyvenimo sąlygų Gazos ruože, pripažino nuolatinės neatidėliotinos ir humanitarinės pagalbos teikimo be kliūčių svarbą ir paragino tęsti pagrindinių viešųjų paslaugų teikimą,

I.   kadangi geresnių gyvenimo sąlygų užtikrinimas Gazos ruože ir Vakarų krante gyvenantiems palestiniečiams, taikos proceso atnaujinimas ir veikiančių Palestinos institucijų įsteigimas yra pagrindiniai aspektai siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos tarp Izraelio ir Palestinos;

1.   išreiškia didelį susirūpinimą humanitarine krize Gazos ruože ir galimais rimtais šios krizės padariniais; pabrėžia, kad šiame regione privaloma gerbti žmogaus teises ir laikytis tarptautinės humanitarinės teisės nuostatų; dar kartą ragina visas konflikto šalis atsisakyti smurto;

2.   ragina Izraelį vykdyti pagal Ženevos konvencijas prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus užtikrinti humanitarinės pagalbos, paramos ir svarbiausių viešųjų paslaugų, pvz., elektros ir kuro, tiekimą Gazos ruože; ragina nutraukti Gazos ruožo blokadą; ragina Izraelį užtikrinti žmonių ir prekių judėjimą Rafoje, atsižvelgiant į Susitarimą dėl judėjimo ir prieigos bei ES pasienio pagalbos misijos darbą, taip pat prekių judėjimą Karnyje; ragina Tarybą, vyriausiąjį įgaliotinį bendrai užsienio ir saugumo politikai ir Komisiją prisiimti visą atsakomybę už šio susitarimo įgyvendinimą; ragina Izraelį užtikrinti, kad į Gazos ruožą patektų pinigų srautai, kurie buvo sustabdyti 2007 m. rugsėjo 25 d., ir mano, kad atimtos galimybės naudotis finansiniu turtu gali turėti labai rimtų padarinių Palestinos gyventojų ekonomikai, socialiniam gyvenimui ir buičiai;

3.   ragina Palestinos savivaldą ir "Hamas" judėjimą palengvinti pagrindines paslaugas teikiančių viešųjų įstaigų ir tarptautinių humanitarinių tarnybų, agentūrų ir organizacijų, siekiančių pagerinti visų Gazos ruože gyvenančių palestiniečių gyvenimo sąlygas, darbą nepaisant politinės aklavietės;

4.   ragina Tarybą ir Komisiją kartu su tarptautine bendruomene tęsti pagrindinės humanitarinės pagalbos teikimą palestiniečiams, ypač atsižvelgiant į itin pažeidžiamų gyventojų grupių specialius poreikius; ragina Tarybą ir Komisiją, laikantis Europos ir Viduržemio jūros regiono asociacijos susitarimo su Izraelio valstybe(7) ir Europos su Palestinos nacionaline savivalda sudaryto laikino asociacijos susitarimo(8), užtikrinti, kad šiame regione būtų laikomasi visų tarptautinės teisės nuostatų ir būtų gerbiamos žmogaus teisės, šią nuostatą taikant ir nevalstybiniams subjektams, ir taip išsaugoti humanitarinės pagalbos zoną;

5.   išreiškia pageidavimą, kad pastangos surengti tarptautinę taikos konferenciją padėtų siekti teisingos ir ilgalaikės taikos tarp izraeliečių ir palestiniečių, pagrįstos atitinkamomis JT Saugumo Tarybos rezoliucijomis, Izraelio valstybės teise gyventi apibus saugių ir pripažintų sienų ir palestiniečių teisę turėti tikrą valstybę;

6.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, vyriausiajam įgaliotiniui bendrai užsienio ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, Ketverto atstovui Artimuosiuose Rytuose, laikinajam Europos ir Viduržemio jūros regiono parlamentinės asamblėjos pirmininkui, Palestinos savivaldos, Palestinos Įstatymų Leidybos Tarybos, Izraelio vyriausybei ir Knesetui bei Egipto vyriausybei ir parlamentui.

(1) OL C 288 E, 2006 11 25, p. 79.
(2) OL C 298 E, 2006 12 8, p. 223.
(3) OL C 305 E, 2006 12 14, p. 236.
(4) OL C 314 E, 2006 12 21, p. 324.
(5) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0277.
(6) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0350.
(7) OL L 147, 2000 6 21, p. 3.
(8) OL L 187, 1997 7 16, p. 3.

Teisinė informacija - Privatumo politika