Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0126(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0366/2007

Внесени текстове :

A6-0366/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2007 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0446

Приети текстове
PDF 261kWORD 34k
Сряда, 24 октомври 2007 г. - Страсбург
Връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки ***II
P6_TA(2007)0446A6-0366/2007

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно общата позиция на Съвета за приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки ("връчване на документи") и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета (8703/5/2007 – C6-0217/2007 – 2005/0126(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (8703/5/2007 – C6-0217/2007),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) по предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2005)0305),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 67 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по правни въпроси (A6-0366/2007),

1.  Одобрява общата позиция;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта, заедно с председателя на Съвета, съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 303 Е, 13.12.2006 г., стр. 69.

Правна информация - Политика за поверителност