Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0126(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0366/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0366/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/10/2007 - 8.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0446

Hyväksytyt tekstit
PDF 184kWORD 31k
Keskiviikko 24. lokakuuta 2007 - Strasbourg
Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa ***II
P6_TA(2007)0446A6-0366/2007

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. lokakuuta 2007 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa ("asiakirjojen tiedoksianto") ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 kumoamisesta (8703/5/2007 – C6-0217/2007 – 2005/0126(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (8703/5/2007 – C6-0217/2007),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0305),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0366/2007),

1.   hyväksyy yhteisen kannan;

2.   toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3.   kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.   kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 303 E, 13.12.2006, s. 69.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö