Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0153(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0386/2007

Внесени текстове :

A6-0386/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2007 - 8.4

Приети текстове :

P6_TA(2007)0449

Приети текстове
PDF 261kWORD 32k
Сряда, 24 октомври 2007 г. - Страсбург
Споразумение между Европейската общност и Република Сърбия за реадмисия *
P6_TA(2007)0449A6-0386/2007

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно предложението за решение на Съвета относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Република Сърбия за реадмисия (COM(2007)0438 – C6-0298/2007 – 2007/0153(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2007)0438),

–   като взе предвид член 63, параграф 3, буква б) и член 300, параграф 2, алинея първа, първо изречение от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, алинея първа от Договора за ЕО, съобразно която Съветът се е консултирал с него (C6-0298/2007),

–   като взе предвид член 51 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на Комисията по външни работи (A6-0386/2007),

1.  Одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Република Сърбия.

Правна информация - Политика за поверителност