Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0146(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0380/2007

Esitatud tekstid :

A6-0380/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/10/2007 - 8.6

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0451

Vastuvõetud tekstid
PDF 185kWORD 32k
Kolmapäev, 24. oktoober 2007 - Strasbourg
EÜ ja Montenegro vaheline tagasivõtuleping *
P6_TA(2007)0451A6-0380/2007

Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vahelise tagasivõtulepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0431 – C6-0301/2007 – 2007/0146(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2007)0431);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 63 punkti 3 alapunkti b ja artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimest lauset;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0301/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning väliskomisjoni arvamust (A6-0380/2007),

1.   kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja Montenegro Vabariigi valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika