Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0146(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0380/2007

Ingivna texter :

A6-0380/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2007 - 8.6

Antagna texter :

P6_TA(2007)0451

Antagna texter
PDF 188kWORD 32k
Onsdagen den 24 oktober 2007 - Strasbourg
Återtagandeavtal mellan EG och Montenegro *
P6_TA(2007)0451A6-0380/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående av återtagandeavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Montenegro (KOM(2007)0431 – C6-0301/2007 – 2007/0146(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2007)0431),

–   med beaktande av artikel 63.3 b och artikel 300.2 första stycket första meningen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0301/2007),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A6-0380/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Montenegro parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy