Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0147(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0381/2007

Внесени текстове :

A6-0381/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2007 - 8.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0453

Приети текстове
PDF 260kWORD 32k
Сряда, 24 октомври 2007 г. - Страсбург
Споразумение между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за реадмисия *
P6_TA(2007)0453A6-0381/2007

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за реадмисия (COM(2007)0432 – C6-0300/2007 – 2007/0147(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2007)0432),

–   като взе предвид член 63, параграф 3, буква б), и член 300, параграф 2, алинея първа, първо изречение на Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, алинея първа от Договора за ЕО, съобразно който Съветът се е допитал до него (C6-0300/2007),

–   като взе предвид член 51 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на Комисията по външни работи (A6-0381/2007),

1.  Одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Бившата югославска република Македония.

Правна информация - Политика за поверителност