Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0147(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0381/2007

Ingivna texter :

A6-0381/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2007 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0453

Antagna texter
PDF 190kWORD 32k
Onsdagen den 24 oktober 2007 - Strasbourg
Återtagandeavtal mellan EG och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien *
P6_TA(2007)0453A6-0381/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2007 om förslaget till rådets beslut om ingåendet av återtagandeavtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (KOM(2007)0432 – C6-0300/2007 – 2007/0147(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2007)0432),

–   med beaktande av artiklarna 63.3 b och 300.2 första stycket första meningen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget i enlighet med vilket rådet har hört parlamentet (C6-0300/2007),

–   med beaktande av artiklarna 51 och 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A6-0381/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och den f.d. jugoslaviska republiken Makedonien parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy