Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0159(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0383/2007

Esitatud tekstid :

A6-0383/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/10/2007 - 8.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0454

Vastuvõetud tekstid
PDF 186kWORD 33k
Kolmapäev, 24. oktoober 2007 - Strasbourg
EÜ ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheline lühiajaliste viisade leping *
P6_TA(2007)0454A6-0383/2007

Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0421 – C6-0294/2007 – 2007/0159(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2007)0421),

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 62 punkti 2 alapunkti b alapunkte i ja ii ning artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimest lauset;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0294/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning väliskomisjoni arvamust (A6-0383/2007),

1.   kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika