Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0159(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0383/2007

Texte depuse :

A6-0383/2007

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/10/2007 - 8.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0454

Texte adoptate
PDF 193kWORD 32k
Miercuri, 24 octombrie 2007 - Strasbourg
Acord între CE şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei privind vizele de scurtă şedere*
P6_TA(2007)0454A6-0383/2007

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 octombrie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere (COM(2007)0421 – C6-0294/2007 – 2007/0159(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2007)0421),

–   având în vedere articolul 62 alineatul (2) litera (b) punctele (i) şi (ii) şi articolul 300 primul paragraf prima teză din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 300  alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0294/2007),

–   având în vedere articolul 51 şi articolul 83 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne şi avizul Comisiei pentru afaceri externe (A6-0383/2007),

1.   aprobă încheierea acordului;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate