Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0159(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0383/2007

Ingivna texter :

A6-0383/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2007 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0454

Antagna texter
PDF 190kWORD 32k
Onsdagen den 24 oktober 2007 - Strasbourg
Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien *
P6_TA(2007)0454A6-0383/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse (KOM(2007)0421 – C6-0294/2007 – 2007/0159(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2007)0421),

–   med beaktande av artiklarna 62.2 b i och ii och artikel 300.2 första stycket första meningen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0294/2007),

–   med beaktande av artiklarna 51 och 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A6-0383/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy