Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0148(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0382/2007

Esitatud tekstid :

A6-0382/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/10/2007 - 8.10

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0455

Vastuvõetud tekstid
PDF 186kWORD 33k
Kolmapäev, 24. oktoober 2007 - Strasbourg
EÜ ja Albaania vaheline lühiajaliste viisade leping *
P6_TA(2007)0455A6-0382/2007

Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Albaania Vabariigi vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0413 – C6-0293/2007 – 2007/0148(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2007)0413);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 62 punkti 2 alapunkti b alapunkte i ja ii ning artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimest lauset;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0293/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning väliskomisjoni arvamust (A6-0382/2007),

1.   kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja Albaania Vabariigi valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika