Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2014(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0367/2007

Внесени текстове :

A6-0367/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2007 - 8.11
CRE 24/10/2007 - 8.11

Приети текстове :

P6_TA(2007)0456

Приети текстове
PDF 279kWORD 40k
Сряда, 24 октомври 2007 г. - Страсбург
Привилегии и имунитет на Gian Paolo Gobbo
P6_TA(2007)0456A6-0367/2007

Решение на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. по искането за консултация относно привилегиите и имунитета на Gian Paolo Gobbo (2007/2014(IMM))

Европейският парламент,

–   като взе предвид искането на съдията по предварителното производство пред съда във Верона (Италия) за консултация относно парламентарния имунитет на Gian Paolo Gobbo, във връзка с наказателно производство № 81/96 R.G.N.R., и обявено на пленарно заседание на 18 януари 2007 г.,

–   като изслуша Gian Paolo Gobbo, съгласно член 7, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид членове 9 и 10 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности от 8 април 1965 г. и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на представители в Асамблеята чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–   като взе предвид решенията на Съда на Европейските общности от 12 май 1964 г. и от 10 юли 1986 г.(1),

–   като взе предвид член 68 от Конституцията на Италианската република,

–   като взе предвид член 3 от италианския закон № 140 от 20 юни 2003 г.,

–   като взе предвид член 6, параграф 1 и член 7, параграф 13 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0367/2007),

A.   като има предвид, че Gian Paolo Gobbo е член на Европейския парламент, чийто пълномощия бяха проверени от Парламента на 15 януари 2007 г.;

Б.   като има предвид, че г-н Gobbo е обвинен - наред с много други лица, някои от които са били идентифицирани, други още не - в популяризирането, учредяването, ръководенето на и участието в паравоенна организация с политически цели, известна под наименованието "Зелените ризи";

В.   като има предвид, че според италианската прокуратура целта на "Зелените ризи" е била организирането на йерархично организирана структура, която е била обучавана да предприема колективни действия с насилствен или заплашителен характер и която също така е била използвана да упражнява натиск над онези членове на движението, които се противопоставят на политическите насоки на лидерите и така е предотвратявала тяхното участие в дебати вътре в движението, като по този начин е спомагала за налагането на определена политическа линия на движението "Северна лига", като е потискала изразяването на каквото и да било несъгласие вътре в него;

Г.   като има предвид, че член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите предоставя на членовете на Парламента пълна защита от съдебно производство само във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

Д.   като има предвид, че участието в униформена организация с паравоенен характер, която очевидно е оставила впечатлението, че ще се стреми да постигне целите си с потенциалното или реалното прилагане на сила, явно противоречи на ролята и отговорностите на парламентарния мандат и е несъвместимо с тях и поради това не може да бъде разглеждано като правомерно упражняване на свободата на словото или, по принцип, като съставляващо обичайното упражняване на задълженията на член на избираемо и представляващо гражданите събрание;

Е.   като има предвид, че съгласно член 10 от Протокола за привилегиите и имунитетите, който е единствената приложима разпоредба, по време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти; като има предвид, че това не пречи на Европейския парламент да упражнява правото си на снемане на имунитета на даден член на ЕП;

Ж.   като има предвид, че съгласно член 68 от Италианската конституция членовете на италианския парламент не притежават имунитет от наказателно преследване, освен ако не се отнася до изразени мнения или подадени от тях гласове в рамките на упражняването на функциите им, като в настоящият случай това не е така;

1.  Счита, че парламентарният имунитет по смисъла на член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности и - доколкото е приложим в този случай - член 68, алинея първа от Италианската конституция - не се отнасят до обвиненията, предявени към Gian Paolo Gobbo, и поради това реши да не защити привилегиите и имунитета му;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и доклада на компетентната комисия, незабавно на съответните органи на Италианската република.

(1) Дело 101/63 Wagner с/у Fohrmann и Krier [1964] ECR 195 и Дело 149/85 Wybot с/у Faure и други [1986] ECR 2391.

Правна информация - Политика за поверителност