Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2014(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0367/2007

Předložené texty :

A6-0367/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/10/2007 - 8.11
CRE 24/10/2007 - 8.11

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0456

Přijaté texty
PDF 203kWORD 37k
Středa, 24. října 2007 - Štrasburk
Konzultace týkající se imunity a výsad pana Giana Paola Gobbo
P6_TA(2007)0456A6-0367/2007

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o žádosti o konzultaci ohledně imunity a výsad, kterých požívá Gian Paolo Gobbo (2007/2014(IMM))

Evropský parlament,

-   s ohledem na žádost soudce pověřeného předběžným projednáním u okresního soudu ve Veroně (Itálie) o konzultaci ohledně poslanecké imunity Giana Paola Gobba v souvislosti s trestním řízením č. 81/96 R.G.N.R., které bylo oznámeno na plenárním zasedání dne 18. ledna 2007,

-   poté, co Gian Paolo Gobbo dostal možnost vyjádřit se v souladu s čl. 7 odst. 3 jednacího řádu,

-   s ohledem na články 9 a 10 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství ze dne 8. dubna 1965 a na čl. 6 odst. 2 Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě poslanců Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

-   s ohledem na rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství ze dne 12. května 1964 a 10. července 1986(1),

-   s ohledem na článek 68 Ústavy Italské republiky,

-   s ohledem na článek 3 italského zákona č. 140 ze dne 20. června 2003,

-   s ohledem na čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 13 jednacího řadu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0367/2007),

A.   vzhledem k tomu, že Gian Paolo Gobbo je poslancem Evropského parlamentu, jehož pověřovací listiny Parlament ověřil dne 15. ledna 2007,

B.   vzhledem k tomu, že pan Gobbo byl obviněn – spolu s řadou dalších osob, přičemž u některých byla prokázána totožnost, u jiných nikoli – z toho, že propagoval, založil a vedl polovojenské sdružení a byl jeho členem; toto sdružení sledovalo politické cíle a je známo pod názvem "Zelené košile",

C.   vzhledem k tomu, že podle úřadu italského prokurátora chtěli členové sdružení Zelené košile vytvořit hierarchicky uspořádaný orgán, který byl vycvičen k tomu, aby vyvíjel společnou činnost, která se zakládala na násilí a hrozbách, a který byl využíván i k tomu, aby zastrašoval ty členy hnutí, kteří se stavěli proti politickým příkazům svých velitelů, a aby jim bránil účastnit se v rámci hnutí diskusí, čímž napomáhal zavést v rámci hnutí "Lega Nord" definitivní politickou linii tím, že v jeho řadách potlačoval jakýkoli projev nesouhlasu,

D.   vzhledem k tomu, že článek 9 Protokolu o výsadách a imunitách přiznává poslancům v soudním řízení plnou ochranu pouze v případě názorů a hlasování vyjádřených během výkonu jejich funkce,

E.   vzhledem k tomu, že účast v polovojenském sdružení, jehož členové nosili uniformy a které údajně vytvářelo dojem, že svých cílů bude dosahovat hrozbami nebo použitím síly, je očividně v rozporu a neslučitelná s úlohou a povinnostmi vyplývajícími z poslaneckého mandátu a nemůže být proto považována za legitimní uplatňování svobody projevu ani za běžný výkon povinností poslanců, kteří jsou členy zvoleného shromáždění zastupujícího občany,

F.   vzhledem k tomu, že podle článku 10 Protokolu o výsadách a imunitách, který je v tomto ohledu jediným použitelným ustanovením, v průběhu zasedání Evropského parlamentu požívají jeho členové na území vlastního státu imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu; vzhledem k tomu, že tato skutečnost nebrání Evropskému parlamentu v tom, aby využil svého práva a zbavil jednoho ze svých členů imunity,

G.   vzhledem k tomu, že podle článku 68 italské ústavy se na poslance italského parlamentu nevztahuje imunita z trestního řízení, s výjimkou názorů či hlasování vyjádřených během výkonu jejich funkce, což v tomto případě neplatí,

1.   domnívá se, že na skutečnosti, z nichž je obviněn Gian Paolo Gobbo, se nevztahuje poslanecká imunita ve smyslu článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství a v míře, ve které je uplatnitelný, ani článek 68 první pododstavec italské ústavy, a proto se rozhodl neochránit jeho imunitu a výsady;

2.   pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal příslušným úřadům Italské republiky.

(1) Věc 101/63, Wagner v. Fohrmann a Krier, Recueil 1964, s. 195 a věc 149/85, Wybot v. Faure a další, Recueil 1986, s. 2391.

Právní upozornění - Ochrana soukromí