Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2014(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0367/2007

Esitatud tekstid :

A6-0367/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/10/2007 - 8.11
CRE 24/10/2007 - 8.11

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0456

Vastuvõetud tekstid
PDF 107kWORD 40k
Kolmapäev, 24. oktoober 2007 - Strasbourg
Gian Paolo Gobbo puutumatus ja eesõigused
P6_TA(2007)0456A6-0367/2007

Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta otsus konsulteerimise kohta Gian Paolo Gobbo puutumatuse ja eesõiguste küsimuses (2007/2014(IMM))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Verona (Itaalia) ringkonnakohtu eelistungil kohtuniku esitatud konsulteerimise taotlust Gian Paolo Gobbo parlamendiliikme puutumatuse küsimuses seoses kriminaalmenetlusega nr 81/96 R.G.N.R., mis tehti teatavaks täiskogu istungil 18. jaanuaril 2007;

–   olles vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3 Gian Paolo Gobbo ära kuulanud;

–   võttes arvesse 8. aprilli 1965. aasta Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli artikleid 9 ja 10 ning otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2;

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduste Kohtu 12. mai 1964. aasta ja 10. juuli 1986. aasta otsuseid(1);

–   võttes arvesse Itaalia Vabariigi põhiseaduse artiklit 68;

–   võttes arvesse Itaalia 20. juuni 2003. aasta seaduse nr 140 artiklit 3;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 6 lõiget 1 ja artikli 7 lõiget 13;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0367/2007),

A.   arvestades, et Gian Paolo Gobbo on Euroopa Parlamendi liige, kelle volitusi kontrollis parlament 15. jaanuaril 2007. aastal;

B.   arvestades, et Gian Paolo Gobbod süüdistatakse – koos paljude teiste inimestega, kellest osa on tuvastatud ja osa mitte – poliitiliste eesmärkidega paramilitaarse ühenduse, mis kannab nime "Rohesärklased", propageerimises, asutamises, juhtimises ja selles osalemises;

C.   arvestades, et Itaalia prokuratuuri andmetel oli "Rohesärklaste" eesmärk asutada hierarhilise ülesehitusega organisatsioon, mida treeniti sooritama vägivaldseid või ähvardavaid ühisaktsioone ning mida kasutati ka selleks, et hirmutada neid liikmeid, kes vastandusid juhtide püstitatud poliitilistele juhistele, ning takistada neil algatamast arutelu liikumise sees, aidates seega suruda Lega Nord liikumisele peale kindlat poliitilist joont ning summutades selle sees igasugused teisitimõtlemise avaldused;

D.   arvestades, et privileegide ja immuniteetide protokolli artikkel 9 tagab Euroopa Parlamendi liikmetele täieliku kaitse kohtumenetluse eest vaid seoses oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste ja antud häältega;

E.   arvestades, et osalemine poolmilitaarses stiilis vormi kandvas ühingus, mis ilmselgelt jättis mulje, et ta kasutaks oma eesmärkide saavutamiseks potentsiaalset või tegelikku jõudu, on selgelt vastuolus ja kokkusobimatu parlamendiliikme volitustega kaasneva rolli ja vastutusega ning seepärast ei saa seda pidada kodanike esinduskogusse valitud liikmete sõnavabaduse õiguspäraseks kasutamiseks või üldises mõttes kohustuste tavapäraseks täitmiseks;

F.   arvestades, et privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 10 kohaselt, mis on ainus kohaldatav säte, on Euroopa Parlamendi istungjärkude ajal Euroopa Parlamendi liikmetel oma riigi territooriumil samasugune puutumatus nagu selle riigi parlamendi liikmetel; arvestades, et see ei takista Euroopa Parlamendil kasutamast õigust võtta ära oma liikme puutumatus;

G.   arvestades, et Itaalia põhiseaduse artikli 68 kohaselt ei ole Itaalia parlamendi liikmetel puutumatust kriminaalmenetluse suhtes, välja arvatud oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häältega seoses, mis ei kehti antud juhtumi korral,

1.   on seisukohal, et parlamendiliikme puutumatus Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 9 tähenduses, nagu ka Itaalia põhiseaduse artikli 68 esimene lõik, niivõrd kui see on asjakohane, ei ole kohaldatavad Gian Paolo Gobbole süüks pandavate asjaolude suhtes ja seetõttu otsustab mitte kaitsta tema puutumatust ja eesõigusi;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Itaalia Vabariigi pädevatele asutustele.

(1) Kohtuasi 101/63: Wagner v. Fohrmann ja Krier, EKL 1964, lk 383, ning kohtuasi 149/85: Wybot v. Faure ja teised, EKL 1986, lk 2391.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika