Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/2014(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0367/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0367/2007

Viták :

Szavazatok :

PV 24/10/2007 - 8.11
CRE 24/10/2007 - 8.11

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0456

Elfogadott szövegek
PDF 116kWORD 38k
2007. október 24., Szerda - Strasbourg
Gian Paolo Gobbo kiváltságainak és mentességeinek fenntartása
P6_TA(2007)0456A6-0367/2007

Az Európai Parlament 2007. október 24-i határozata a Gian Paolo Gobbo kiváltságairól és mentelmi jogáról szóló konzultációról (2007/2014(IMM))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Veronai Kerületi Bíróságon lefolytatott előzetes meghallgatás bírája által benyújtott, a 81/96 R.G.N.R. bűnügyi eljárás kapcsán Gian Paolo Gobbo parlamenti mentelmi jogáról való konzultációra irányuló kérelemre, amelynek bejelentésére a 2007. január 18-i plenáris ülésen került sor,

–   miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésével összhangban meghallgatta Gian Paolo Gobbót,

–   tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1965. április 8-i jegyzőkönyv 9. és 10. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Közösségek Bíróságának 1964. május 12-i és 1986. július 10-i ítéleteire(1),

–   tekintettel az Olasz Köztársaság alkotmányának 68. cikkére,

–   tekintettel Olaszország 2003. június 20-i 140. törvényének 3. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (1) bekezdésére és 7. cikkének (13) bekezdésére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0367/2007),

A.   mivel Gian Paolo Gobbo az Európai Parlament képviselője, akinek mandátumát a Parlament 2007. január 15-én megvizsgálta,

B.   mivel Gian Paolo Gobbót – több más, részben már azonosított személlyel együtt – a, "Zöldingesek" nevet viselő félkatonai szervezet politikai céllal történő népszerűsítésével, létrehozásával, vezetésével és abban való részvétellel vádolják,

C.   mivel az Olasz Ügyészség szerint a "zöldingesek" célja olyan hierarchikus felépítésű szervezet létrehozása volt, amelyet erőszakos és fenyegető jellegű közös fellépésre képeztek ki, továbbá arra is felhasználták, hogy megfélemlítse a mozgalom azon tagjait, akik a vezetők által megfogalmazott politikai irányvonalakkal szembehelyezkedtek, illetve hogy megakadályozza, hogy a mozgalmon belül vitába bocsátkozzanak, ezzel elősegítve, hogy a "Lega Nord" mozgalomban előre meghatározott politikai irányvonalat alakítsanak ki az eltérő vélemények elhallgattatása révén,

D.   mivel a kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyv 9. cikke a képviselők számára kizárólag a feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk tekintetében nyújt teljes körű védelmet mindennemű őrizetbe vétel és bírósági eljárás ellen,

E.   mivel a részvétel valamely félkatonai, egyenruhás szervezetben, amely nyilvánvalóan olyan benyomást kelt, hogy céljait erőszak esetleges vagy tényleges alkalmazásával kívánja elérni, ellentmondásban áll és összeegyeztethetetlen a parlamenti mandátumhoz kapcsolódó szereppel és felelősségekkel, és így nem tekinthető a szólásszabadság törvényes gyakorlásának, illetve általánosságban nem minősül a polgárokat képviselő, választott testület tagjaként rá háruló feladatok szabályszerű ellátásának,

F.   mivel a kiváltságokról és mentességekről szóló, kizárólagosan alkalmazandó jegyzőkönyv 10. cikke értelmében az Európai Parlament ülésszakainak ideje alatt az Európai Parlament képviselői saját államuk területén a nemzeti parlamentjük képviselőire vonatkozó mentességet élvezik; mivel ez nem akadálya annak, hogy az Európai Parlament éljen azon jogával, hogy valamely képviselőjének mentelmi jogát felfüggessze,

G.   mivel az olasz alkotmány 68. cikke értelmében az olasz parlament képviselői a büntetőeljárás alól a megbízatásuk ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk kivételével nem mentesülnek, amely kivétel erre az ügyre nem vonatkozik,

1.   úgy véli, hogy az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 9. cikke és – megfelelő esetben – az olasz alkotmány 68. cikkének első albekezdése szerinti parlamenti mentelmi jog nem terjed ki a Gian Paolo Gobbo elleni vádakra, és ezért úgy határoz, hogy mentességét és kiváltságait nem tartja fenn;

2.   utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését az Olasz Köztársaság megfelelő hatóságának.

(1) 101/63 sz. Wagner kontra Fohrmann és Krier ügy (EBHT 1964., 383. o.), illetve 149/85. sz. Wybot kontra Faure és társai ügy (EBHT 1986., 2391.o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat