Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2014(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0367/2007

Texte depuse :

A6-0367/2007

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/10/2007 - 8.11
CRE 24/10/2007 - 8.11

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0456

Texte adoptate
PDF 269kWORD 43k
Miercuri, 24 octombrie 2007 - Strasbourg
Consultare privind imunitatea lui Gian Paolo Gobbo
P6_TA(2007)0456A6-0367/2007

Decizia Parlamentului European din 24 octombrie 2007 privind cererea de consultare în privinţa imunităţii şi privilegiilor lui Gian Paolo Gobbo (2007/2014(IMM))

Parlamentul European,

–   având în vedere cererea înaintată de judecător în cadrul audierii preliminare la Tribunalul Regional din Verona (Italia) de consultare în privinţa imunităţii parlamentare a lui Gian Paolo Gobbo, în legătură cu cauza penală nr. 81/96 R.G.N.R., comunicată în şedinţă plenară la 18 ianuarie 2007,

–   în urma audierii lui Gian Paolo Gobbo, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul de procedură,

–   având în vedere articolele 9 şi 10 din Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene, precum şi articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–   având în vedere hotărârile Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene din 12 mai 1964 şi din 10 iulie 1986(1),

–   având în vedere articolul 68 din Constituţia Republicii Italiene,

–   având în vedere articolul 3 din Legea italiană nr. 140 din 20 iunie 2003,

–   având în vedere articolul 6 alineatul (1) şi articolul 7 alineatul (13) din Regulamentul de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0367/2007),

A.   întrucât Gian Paolo Gobbo este deputat în Parlamentul European, iar prerogativele sale au fost verificate de Parlament la 15 ianuarie 2007;

B.   întrucât domnul Gobbo este acuzat - împreună cu multe alte persoane, dintre care unele au fost identificate, iar altele nu - de promovarea, înfiinţarea, conducerea şi participarea într-o asociaţie paramilitară cu obiective politice, intitulată "Cămăşile verzi";

C.   întrucât, potrivit Parchetului Italian, scopul Cămăşilor verzi a fost de a înfiinţa o organizaţie cu o structură ierarhizată, pregătită să recurgă la acţiuni colective de natură violentă sau ameninţătoare, care a fost, de asemenea, folosită să intimideze orice membru al mişcării care se opunea indicaţiilor politice ale conducătorilor acesteia şi să-l împiedice de la dezbatere în interiorul mişcării, astfel impunând mişcării "Liga Nordului" o anumită orientare politică prin înăbuşirea oricărei manifestări de dizidenţă în cadrul acesteia;

D.   întrucât articolul 9 din Protocolul privind privilegiile şi imunităţile acordă deputaţilor protecţie deplină doar în privinţa urmăririi în justiţie ca urmare a opiniilor exprimate sau a voturilor date în exercitarea funcţiilor lor;

E.   întrucât participarea într-o asociaţie având uniforme în stil semi-militar, care, după cât se pare, dădea impresia că ar încerca să-şi atingă obiectivele prin folosirea potenţială sau reală a forţei, este în mod limpede în contradicţie şi incompatibilă cu rolul şi responsabilităţile aferente mandatului parlamentar şi nu poate, prin urmare, să fie privită ca un exerciţiu legitim al libertăţii de expresie sau, în general, ca o exercitare normală a îndatoririlor de deputat într-o adunare aleasă care-i reprezintă pe cetăţeni;

F.   întrucât, în temeiul articolului 10 din Protocolul privind privilegiile şi imunităţile, care constituie singura dispoziţie aplicabilă, pe durata sesiunilor Parlamentului European, membrii acestuia beneficiază, pe teritoriul naţional al statului lor, de imunităţile acordate membrilor parlamentului statului în cauză; întrucât acest fapt nu împiedică dreptul Parlamentului European de a ridica imunitatea unuia din membrii săi;

G.   întrucât, potrivit articolului 68 din Constituţia italiană, membrii Parlamentului italian nu beneficiază de imunitate în cazul urmăririi penale, cu excepţia urmăririi în justiţie ca urmare a opiniilor exprimate sau a voturilor date în exercitarea funcţiilor lor, ceea ce nu este cazul în situaţia de faţă,

1.   consideră că imunitatea parlamentară în sensul articolului 9 din Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene şi, în măsura în care este aplicabil, al articolului 68 primul paragraf din Constituţia italiană nu acoperă faptele de care domnul Gian Paolo Gobbo este acuzat şi, prin urmare, hotărăşte să nu îi apere imunitatea şi privilegiile;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum şi raportul comisiei competente autorităţilor competente ale Republicii Italiene.

(1) Cauza 101/63, Wagner /Fohrmann şi Krier, Rec.1964, p. 383, şi cauza 149/85, Wybot/Faure şi alţii, Rec. 1986, p. 2391.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate