Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2178(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0401/2007

Předložené texty :

A6-0401/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/10/2007 - 8.13
CRE 24/10/2007 - 8.13

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0458

Přijaté texty
PDF 203kWORD 39k
Středa, 24. října 2007 - Štrasburk
Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 6/2007
P6_TA(2007)0458A6-0401/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2007 na rozpočtový rok 2007 (13851/2007 – C6-0351/2007 – 2007/2178(BUD))

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a na článek 177 Smlouvy o Euratomu,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména na články 37 a 38 tohoto nařízení,

-   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2007, schválený s konečnou platností dne 14. prosince 2006(2),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o řádném finančním řízení(3),

-   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2007 na rozpočtový rok 2007, který předložila Komise dne 13. září 2007 (KOM(2007)0527),

-   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 6/2007 sestavený Radou dne 17. října 2007 (13851/2007 – C6-0351/2007)

-   s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0401/2007),

A.   vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 6/2007 se týká těchto bodů:

   - Uvolnění prostředků na závazky ve výši 172 200 000 EUR z Fondu solidarity EU v souvislosti s orkánem v Německu v lednu 2007 a s tropickým cyklónem ve Francii (na Réunionu) v únoru 2007.
   - Vytvoření nového článku rozpočtu 14 03 03 na krytí finančních závazků vyplývajících z přistoupení Evropských společenství ke Světové celní organizaci.
   - Uvolnění dalších prostředků na závazky ve výši 35 500 000 EUR v bodě 26 01 50 07 na náhradu finanční škody pro žalobce, poté co Soud prvního stupně dne 12. července 2007 vynesl konečné rozsudky ve věci T-45/01 a T-144/02, Sanders a další a Eagle a další v. Komise. Odpovídající prostředky na platby budou přerozděleny.
   - Začlenění nezbytných technických úprav do rozpočtu pro rok 2007 po přijetí rozhodnutí Rady 2007/162/ES, Euratom ze dne 5. března 2007 o zřízení finančního nástroje pro civilní ochranu(4) a po přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 614/2007 ze dne 23. května 2007 o finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE+)(5).

B.   vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 6 je formální začlenění těchto rozpočtových prostředků a technických úprav do rozpočtu pro rok 2007,

1.   bere na vědomí předběžný návrh opravného rozpočtu č. 6/2007;

2.   schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 6/2007 beze změn;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) Úř. věst. L 77, 16.3.2007, s. 1.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Úř. věst. L 71, 10.3.2007, s. 9.
(5) Úř. věst. L 149, 9.6.2007, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí