Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/2178(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0401/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0401/2007

Viták :

Szavazatok :

PV 24/10/2007 - 8.13
CRE 24/10/2007 - 8.13

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0458

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 38k
2007. október 24., Szerda - Strasbourg
A 6/2007. számú költségvetés-módosítási tervezet
P6_TA(2007)0458A6-0401/2007

Az Európai Parlament 2007. október 24-i állásfoglalása az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2007. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz – Bizottság (13851/2007 – C6-0351/2007 – 2007/2178(BUD))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 177. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 37. és 38. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2006. december 14-én fogadtak el véglegesen(2) ,

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(3),

–   tekintettel az Európai Uniónak a 2007-es pénzügyi évre szóló, a Bizottság által 2007. szeptember 13-án előterjesztett 6/2007. számú költségvetési módosítás előzetes tervezetére (COM(2007)0527),

–   tekintettel a Tanács által 2007. október 17-én megállapított, 6/2007. számú költségvetés-módosítási tervezetre (13851/2007 – C6-0351/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0401/2007),

A.   mivel a 2007. évi általános költségvetés 6/2007. számú költségvetés-módosítási tervezete a következő pontokra tér ki:

   Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele a kötelezettségvállalási előirányzatok terhére 172 200 000 EUR összegben, amely a 2007. januári németországi jelentős viharkárokhoz és a 2007. februári franciaországi (La Réunion) trópusi ciklonhoz kapcsolódik.
   A 14 03 03. megnevezésű új költségvetési jogcímcsoport létrehozása az Európai Közösségeknek a Vámigazgatások Világszervezetéhez történő csatlakozásából származó pénzügyi kötelezettségek finanszírozására.
   35 500 000 EUR összegben új források igénybevétele a 26 01 50 07. jogcímre beállítandó kötelezettségvállalási előirányzatok formájában az Elsőfokú Bíróság által a felpereseknek megítélt azon kártérítések finanszírozására, amelyek a T-45/01. és T-144/02. számú, Sanders és társai és Eagle és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott 2007. július 12-i jogerős határozatokon alapulnak. A megfelelő kifizetési előirányzatokat átcsoportosítják.
   A polgári védelmi pénzügyi eszköz létrehozásáról szóló, 2007. március 5-i 2007/162/EK, Euratom tanácsi határozat(4) elfogadását követően szükségessé vált technikai kiigazításoknak a 2007. évi költségvetésbe történő integrálása; valamint a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE+) szóló, 2007. május 23-i 614/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(5) elfogadása;

B.   mivel a 6. számú költségvetés-módosítási tervezet célja az, hogy ezek a költségvetési források és technikai kiigazítások formálisan belekerüljenek a 2007. évi költségvetésbe,

1.   tudomásul veszi a 6/2007. számú költségvetés-módosítási tervezet;

2.   módosítás nélkül jóváhagyja a 6/2007. számú költségvetés-módosítási tervezetet

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1.o. A rendeletet az 1995/2006/EK, Euratom rendelet (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosította.
(2) HL L 77., 2007.3.16., 1. o.
(3) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(4) HL L 71., 2007.3.10., 9. o.
(5) HL L 149., 2007.6.9., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat