Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/2178(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0401/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0401/2007

Debates :

Balsojumi :

PV 24/10/2007 - 8.13
CRE 24/10/2007 - 8.13

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0458

Pieņemtie teksti
PDF 217kWORD 39k
Trešdiena, 2007. gada 24. oktobris - Strasbūra
Budžeta grozījuma projekts Nr. 6/2007
P6_TA(2007)0458A6-0401/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. oktobra rezolūcija par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 6/2007 projektu, III iedaļa ‐ Komisija (13851/2007 – C6-0351/2007 – 2007/2178(BUD))

Eiropas Parlaments,

-   ņemot vērā EK līguma 272. pantu un Euratom līguma 177. pantu,

-   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(1), un it īpaši tās 37. un 38. pantu,

-   ņemot vērā Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgi apstiprināja 2006. gada 14. decembrī(2),

-   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(3),

-   ņemot vērā Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā Budžeta grozījuma Nr. 6/2007 projektu, ar ko Komisija iepazīstināja 2007. gada 13. septembrī (COM(2007)0527),

-   ņemot vērā Budžeta grozījuma Nr. 6/2007 projektu, ko Padome sagatavoja 2007. gada 17. oktobrī (13851/2007 – C6-0351/2007),

-   ņemot vērā Reglamenta 69. pantu un IV pielikumu,

-   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6-0401/2007),

A.   tā kā Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā Budžeta grozījuma Nr. 6/2007 projektā ir ierosināts:

   - mobilizēt ES Solidaritātes fondu EUR 172 200 000 apmērā saistību apropriācijām sakarā ar spēcīgo vētru 2007. gada janvārī Vācijā un tropisko ciklonu 2007. gada februārī Francijā (Reinjonā);
   - izveidot budžetā jaunu 14 03 03. pantu, lai nodrošinātu segumu finansiālajām saistībām, kas radušās, Eiropas Kopienām pievienojoties Pasaules Muitas organizācijai;
   - mobilizēt papildu līdzekļus EUR 35 500 000 apmērā saistību apropriācijām 26 01 50 07. postenī, lai atlīdzinātu zaudējumus prasības iesniedzējiem saskaņā ar Pirmās instances tiesas 2007. gada 12. jūlija galīgajiem spriedumiem lietā T-45/01 Sanders e.a./Komisija un lietā T-144/02 Eagle e.a./Komisija. Tiks veikta attiecīgo maksājumu apropriāciju pārdale;
   - veikt vajadzīgos tehniskos pielāgojumus 2007. finanšu gada vispārējā budžetā atbilstīgi pieņemtajam Padomes 2007. gada 5. marta Lēmumam 2007/162/EK, Euratom, ar ko izveido civilās aizsardzības finanšu instrumentu(4), un atbilstīgi pieņemtajai Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. maija Regulai (EK) Nr. 614/2007 par finanšu instrumentu videi (LIFE+)(5);

B.   tā kā budžeta grozījuma Nr. 6/2007 projekts ir paredzēts, lai šos budžeta līdzekļus un tehniskos pielāgojumus oficiāli iekļautu 2007. finanšu gada budžetā,

1.   pieņem zināšanai Budžeta grozījuma Nr. 6/2007 projektu;

2.   apstiprina Budžeta grozījuma Nr. 6/2007 projektu bez grozījumiem;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
(2) OV L 77, 16.3.2007., 1. lpp.
(3) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(4) OV L 71, 10.3.2007., 9. lpp.
(5) OV L 149, 9.6.2007., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika