Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2178(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0401/2007

Texte depuse :

A6-0401/2007

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/10/2007 - 8.13
CRE 24/10/2007 - 8.13

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0458

Texte adoptate
PDF 215kWORD 41k
Miercuri, 24 octombrie 2007 - Strasbourg
Proiect de buget rectificativ nr. 6/2007
P6_TA(2007)0458A6-0401/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 24 octombrie 2007 privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2007 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2007, Secţiunea III - Comisia (13851/2007 – C6-0351/2007 – 2007/2178(BUD))

Parlamentul European,

-   având în vedere articolul 272 din Tratatul CE şi articolul 177 din Tratatul Euratom,

-   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(1), în special articolele 37 şi 38,

-   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2007, adoptat definitiv la 14 decembrie 2006(2),

-   având în vedere Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară(3),

-   având în vedere proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 6/2007 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2007, prezentat de Comisie la 13 septembrie 2007 (COM(2007)0527),

-   având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 6/2007 pe care Consiliul l-a adoptat la 17 octombrie 2007 (13851/2007 – C6-0351/2007),

-   având în vedere articolul 69 şi anexa IV la Regulamentul său de procedură,

-   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A6-0401/2007),

A.   întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 6/2007 vizează următoarele elemente:

   - mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, pentru o sumă de 172 200 000 EUR în credite de angajament, ca urmare a unei furtuni violente în Germania în luna ianuarie 2007 şi a unui ciclon tropical în Franţa (La Réunion) în luna februarie 2007;
   - crearea unui nou articol bugetar 14 03 03 pentru a sprijini obligaţiile financiare aferente aderării Comunităţilor Europene la Organizaţia Mondială a Vămilor;
   - mobilizarea de noi fonduri, în valoare de 35 500 000 EUR în credite de angajament, în cadrul postului 26 01 50 07, pentru a plăti despăgubiri reclamanţilor în urma hotărârilor definitive ale Tribunalului de Primă Instanţă din 12 iulie 2007 în cauzele T-45/01 şi T-144/02, Sanders şi alţii/Comisia, respectiv Eagle şi alţii/Comisia. Creditele de plată corespunzătoare vor fi redistribuite;
   - integrarea în bugetul pentru anul 2007 a ajustărilor tehnice necesare în urma adoptării Deciziei 2007/162/CE, Euratom a Consiliului din 5 martie 2007 de instituire a unui instrument financiar de protecţie civilă(4) şi a Regulamentului (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 mai 2007 privind Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE+)(5);

B.   întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 6 este acela de a înscrie formal aceste resurse bugetare şi ajustări tehnice în bugetul pentru anul 2007,

1.   ia notă de proiectul de buget rectificativ nr. 6/2007;

2.   aprobă proiectul de buget rectificativ nr. 6/2007 nemodificat;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei.

(1) JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).
(2) JO L 77, 16.3.2007, p. 1.
(3) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(4) JO L 71, 10.3.2007, p. 9.
(5) JO L 149, 9.6.2007, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate