Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2137(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0354/2007

Ingivna texter :

A6-0354/2007

Debatter :

PV 22/10/2007 - 15
CRE 22/10/2007 - 15

Omröstningar :

PV 24/10/2007 - 8.15
CRE 24/10/2007 - 8.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0460

Antagna texter
PDF 106kWORD 42k
Onsdagen den 24 oktober 2007 - Strasbourg
Ändring av artikel 173 om det fullständiga förhandlingsreferatet
P6_TA(2007)0460A6-0354/2007

Europaparlamentets beslut av den 24 oktober 2007 om att ändra artikel 173 och lägga till artikel 173a i Europaparlamentets arbetsordning om fullständigt förhandlingsreferat och audiovisuell upptagning av förhandlingar (2007/2137(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av talmannens skrivelse av den 12 april 2007,

–   med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0354/2007).

1.  Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2.  Europaparlamentet påminner om att ändringarna träder i kraft den första dagen under nästa sammanträdesperiod.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse
Ändring 2, 7 och 8
Artikel 173
1.  För varje sammanträde skall ett fullständigt förhandlingsreferat upprättas på de officiella språken.
1.  För varje sammanträde ska ett fullständigt förhandlingsreferat upprättas på alla officiella språk.
2.  Talare är skyldiga att återlämna utskrifter av sina anföranden till sekretariatet senast dagen efter det att de mottagit dem.
2.  Talare är skyldiga att återlämna rättelser av utskrifter av sina anföranden till sekretariatet inom en vecka.
3.  Det fullständiga förhandlingsreferatet skall offentliggöras som bilaga till Europeiska unionens officiella tidning.
3.  Det fullständiga förhandlingsreferatet ska offentliggöras som bilaga till Europeiska unionens officiella tidning.
4.  Ledamöter kan kräva att utdrag från det fullständiga förhandlingsreferatet ska översättas med kort varsel.
Ändring 3, 6 och 9
Artikel 173a (ny)
Artikel 173a
Audiovisuell upptagning av förhandlingar
Omedelbart efter sammanträdet ska en audiovisuell upptagning av förhandlingarna, inklusive ljudinspelningar från alla tolkbås, produceras och göras tillgänglig via Internet.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy